Letos jsme drobet zmA�nili mA�sto, kde mA?me nA?A? a�zHannah raft guides campa�?. NynA� bydlA�me asi o 4 km dA?le v kempu na kA�iA?ovatce na Randsverku. MinulA? kempA�k byl sice hezA?A�, ale co se tA?kA? pA�A�stupu a ochoty majitelA?, je to nesrovnatelnA�. ZA?roveA? tu jsme takA� vA�ce vidA�t, jezdA� sem vA�ce A?echA? a jsme vidA�t pA�A�mo ze silnice i z parkoviA?tA� a odpoA?A�vadla, kterA� je tu vedle. CoA? je pro nA?A? a�zbyznysa�? super :-)

NaA?e raftovA? zA?kladna v Norsku - Hannah base camp :-) Foto: Tom

NaA?e raftovA? zA?kladna v Norsku - Hannah base camp :-) Foto: Tom

Hned po pA�A�jezdu nA?s na Sjoe pA�ivA�talo pA?r zmA�n a pA�A�jemnA? velkA? voda. NejzA?sadnA�jA?A� zmA�nou je pozmA�nA�nA� koryto po zimnA�ch povodnA�ch (vA�ce info vA�popisech A�ek) a s tA�m spojenA? a�znefunkA?nosta�? vodoA?tu. TakA?e co loni platilo, letos neplatA� vA?bec. Jojo, nikdy nevstoupA�A? dvakrA?t do stejnA� A�eky. NapA�A�klad v nA?jezdu do soutA�sky (a�zledovA? vA?neka�?) jaksi pA�ibyl obrovskA? 10×5 metrA? A?utA�A�k pA�A�mo uprostA�ed A�eky, kam A?ene vA?echna vodaa�� PA�i prvnA� jA�zdA� jsme opravdu nechA?pali, kde se tam vzala��

Rafting na Sjoe - letos mA?me fakt aprA�lovA� poA?asA�, 5KrA?t dennA� leje a 5krA?t svA�tA� slunce. Foto: Tom

Rafting na Sjoe - letos mA?me fakt aprA�lovA� poA?asA�, 5krA?t dennA� leje a 5krA?t svA�tA� slunce. Foto: Tom

Jinak je u raftingu asi vA?e pA�i starA�m, kdo tu za nA?mi nA�kdy byl, znA? to divadA?lko, kdo ne, mA?A?e alespoA? trochu nahlA�dnout pod pokliA?ku tA�hle naA?A� letnA� a�zdA�inya�? shlA�dnutA�m filmu PrA?ce snA?. Ale rafting je jen jeden z dA?vodA?, proA? tu jsme. ProA? jeA?tA�? ProtoA?e Norsko.

JeA?tA� jeden klasickA? pohled na A?dolA� Sjoy. KonkrA�tnA� na "StudenA? koleno" s "Beer machine".. Foto Tom

JeA?tA� jeden klasickA? pohled na A?dolA� playrunu na Sjoe. KonkrA�tnA� na "StudenA? koleno" s "Beer machine".. Foto Tom

SamozA�ejmA� mA?me s sebou kajaky, takA?e dokud byla relativnA� velkA? voda, jezdili a blbnuli jsme, co to A?lo. Assengjuvet (Grand Canyon na Sjoe), A?sek nad naA?A�m komerA?nA�m playrunem, je za velkA� vody opravdu pecka. ZvlA?A?A? stA�ednA� pasA?A? s cca 500 metrA? dlouhou tA�A?kou vodnatou peA�ejA� je opravdu obrovskA?. Na prvnA� seznA?menA� bychom kaA?dopA?dnA� velkou vodu nedoporuA?ovali, protoA?e i za niA?A?A� vody tu jsou vA?lce a dA�ry, kterA� by hned tak nemusely pustit. Za tA� velkA� vody jsou ale vA�tA?A� a nejsou vidA�t.

Za velkA? vody se dA? dA?t pA�es nA�kterA� vlny celkem sluA?nA? polet. Foto: BA�eh order cardura, order zithromax.

Za velkA? vody se dA? dA?t pA�es nA�kterA� vlny celkem sluA?nA? polet. Foto: BA�eh

StejnA� jako to A�A�kA?me lidem na raftu pA�ed poslednA�m mA�stem a�� a�zpokud bychom tady zaplavali, vyjA�meA?nA� mA?A?ete pustit pA?dlo, stoA?te se do klubA�A?ka a poA?kejte, ono vA?s to po chvA�li vybublA?.a�? (chvA�li ticho) a�� a�zDA?l jak 10-15 minut nA?m to tam jeA?tA� nikdy nikoho nedrA?elo. A raftu se nechytejte, ten tam bude minimA?lnA� jeA?tA� dva dny poskakovat.a�? A pA�esnA� tohle je na raftingu to, co nikdy neomrzA�. KaA?dA? skupinka reaguje jinak, nA�kdo to prokoukne hned, nA�kdo pozdA�ji, nA�kdo vA?bec a je potA�eba ho straA?it opatrnA�.. CelkovA� od mA� prvnA� sezony tady jsem playrun mohl jet komerA?nA� odhadem tak 240krA?t. Ale bavA� poA�A?d.

PA�eklad slova Sjoa do A?eA?tiny znamenA? TA�pytivA?. A sem tam takovA? opravdu je :-) Foto: Tom

PA�eklad slova Sjoa do A?eA?tiny znamenA? TA�pytivA?. A sem tam takovA? opravdu je :-) Foto: Tom

Letos zatA�m jednoznaA?nA� nejlepA?A� novA? historka je BA�ehovo povA�dA?nA� o tom, jak se v jednA� zatA?A?ce s A?ernA?ma skalama dA�A�vA� tA�A?ilo A?ernA� uhlA� a�� byla zde totiA? vyjA�meA?nA� A?A�la A?ernA�ho uhlA� dostupnA? hned na zemskA�m povrchu..

NA?A? jednorukA? hrdA? singlA�A�, kterA? se pomalu ale jistA� mA�nA� v kajakA?A�e ;o) (koneA?nA� trochu dostal rozum!) Foto: BA�eh

NA?A? 1rukA? hrdA? singlA�A�, kterA? se pomalu ale jistA� mA�nA� v kajakA?A�e ;o) (koneA?nA� dostal moA?nA? rozum!) Foto: BA�eh

BlA?zinec, kde jsou pozavA�ranA� pA�edevA?A�m guidi mA�stnA�ch spoleA?nostA�, kteA�A� majA� o 2 mA�sA�ce delA?A� sezonu neA? my a tudA�A? z toho neustA?lA�ho opakovA?nA� a jeA?dA�nA� dokola zmagoA�A� v prA?mA�ru o 4-5 let dA�A�ve neA? my, je klasicky A?spA�A?nou historkou. I letos tyto pozavA�ranA� guidi chodA� na dvorek a zpoza vysokA� zdi s plotem, kterA? je vidA�t pA�i plavbA�, hA?zA� na svA� jeA?tA� raftujA�cA� kolegy dlaA?ebnA� kostky = vA?ak proto takA� vozA�me helmy!

Nejezdim na fotky, skoro. Ale ve chvA�li, kdy zalezlo slunce a BA�eh fotil ze A?patnA� strany, vyletA�l jsem skoro aA? do kosmA�ru! Foto: BA�eh

Nejezdim na fotky, skoro. Ale ve chvA�li, kdy zalezlo slunce a BA�eh fotil ze A?patnA� strany, vyletA�l jsem skoro aA? do kosmA�ru! Foto: BA�eh

SpadlA�ho Golfa do GolfskA�ho proudu v roce 1993, u kterA�ho pA�i plavA?nA� jeA?tA� pA�edloni bylo vidA�t, jak blikA? blinkrama (a samozA�ejmA� je nutnA� plavat na zA?dech nohama napA�ed, protoA?e jinak hrozA� zaseknutA� nohy do otevA�enA�ho okA?nka ve dveA�A�ch spolujezdce) nebo starA�ho indiA?nskA�ho neboA?tA�ka a kA?moA?e Vinnetoua Wilmarkena, kterA? se tu odebral do vA�A?nA?ch loviA?A?, kdyA? Sjou sjA�A?dA�l na otevA�enA� kanoy, snad ani nenA� tA�eba pA�ipomA�nata�� ;-) (to vA� opravdu mA?lokdo, A?e v Norsku byli indiA?ni. Ale pA�iA?li pA�es severnA� pA?l v dobA�, kdy jeA?tA� AljaA?ka byla ledem spojenA? s Lofotama. VA?ak takA� Ti indiA?ni, kteA�A� to cestou vzdali, jsou dneA?nA� eskymA?ci!)

I loop se dA? skA?kat, vA?lec na konci playrunu zA?stal naA?tA�stA� dost podobnA? jako dA�A�v. Foto: Kuba

I loop se dA? skA?kat, vA?lec na konci playrunu zA?stal naA?tA�stA� dost podobnA? jako dA�A�v. (loopik byl! :) ) Foto: Kuba

VA�c uA? neprozradA�m, co kdyby to tu naA?el i nA�kdo, kdo s nA?mi nA�kdy v budoucnu bude raftovat, nemA�li bychom co vyprA?vA�t pA�i jA�zdA� pak :-) Pokud to A?te nA�kdo z tA�ch, kteA�A� si jA�zdu s nA?mi uA? zaA?ili, budiA? jim to malA?m pA�ipomenutA�m.

Krajinky cestou na Glittertind. Foto: Tom

Krajinky cestou na Glittertind. Foto: Tom

KromA� kajakovA?nA� uA? jsme letos stihli dA?t taky jeden pA�A?A� vA?let v horA?ch a�� na druhou nejvyA?A?A� horu Norska Glittertind (2464m.n.m.). Sice pA?dovnA� plA?n byl mA�t hezkA� poA?asA� a nafotit pA?r katalogovA?ch fotek Hannahu, Rock Pointu a Icebreakeru, ale A?lovA�k mA�nA� a poA?asA� mA�nA�. TakA?e bylo hnusnA�.

A to uA? je vrchol na dohled. PrA?vA� dA�ky tA?hle kupA� snA�hu je Glittertind o pA?r metrA? vyA?A?A� neA? nejvyA?A?A� hora Norska Galdhopiggen. Foto: Tom

A to uA? je vrchol na dohled. PrA?vA� dA�ky tA?hle kupA� snA�hu je Glittertind o pA?r metrA? vyA?A?A� neA? nejvyA?A?A� hora Norska Galdhopiggen. Foto: Tom

AlespoA?, A?e chvA�lema bylo i trochu mA�A? hnusnA�.. Ne, tady mA?A?e bA?t jakA?koli poA?asA�, ale vA?dycky je tu krA?snA�. ZA?leA?A� jen na A?hlu pohledu.

JezA�rko s kouskem modrA� oblohy. UA? jen ten los v pozadA� chybA�. Nebo alespoA? stA?do sobA?.. Foto: Tom

JezA�rko s kouskem modrA� oblohy. UA? jen ten los v pozadA� chybA�. Nebo alespoA? stA?do sobA?.. Foto: Tom

Cestou zpA�t jsme stihli dvakrA?t utA�ct deA?ti a jednou, zrovna u tady toho parA?dnA�ho jezA�rka, se ukA?zal i kousek modra!

Je tu prostA� krA?snA�. I kdyA? obA?as je tu spA�A? krA?snA� hnusnA� :o) Foto: Tom

Je tu prostA� krA?snA�. I kdyA? obA?as je tu spA�A? krA?snA� hnusnA� :-D Foto: Tom

Letos neraftujeme v koA?ilA�ch a kravatA?ch jako loni, letos mA?me sluA?ivA�, voA?avA�, pA�A�jemnA� a vychytanA� funkA?nA� merino hadA�A�ky od novozA�landskA� firmy Icebreaker, kterA� tA�mto moc dA�kujeme! GramA?A? legin a�zLeggingsa�? a triA?ek a�zLS Crewea�? BF260 se pod naA?e suchA� obleky od firmy HikoA�(Jobline) jevA� jako ideA?lnA�. A hlavnA�, opravdu zatA�m nesmrdA�! A to je nosA�me na vodu dennA�a�� a�zOveA?kovA�a�? ponoA?ky a�zHike lite a Hike treka�? a trenky a�zBoxer wFlya�? tenhle set parA?dnA� doplA?ujA�. Kde jinde bychom mohli funkA?nost Icebreakeru ocenit vA�ce neA? prA?vA� v chladnA�m Norsku, kde si opravdu nikdo z nA?s nemA? nA?ladu ani chuA? prA?t ;-) VA�ce o spoluprA?ci maniakA? s Icebreakerem se doA?tete na Icebreaker-outlet.czA�(doplnA�no vA?bA�rem naA?ich fotek, v A?A?sti Icebreaker v A?R -> Aktuality)

RedBull energy :)

RedBull energy :)

MA?A?u snad jen lehce naznaA?it, A?e pA�A�A?tA� A?lA?nek se oveA?kama bude zabA?vat ponA�kud vA�ce. HlavnA�m hercem bude Kuba. OA?ekA?vA?me, A?e tento A?lA?nek vzbudA� podobnA� bouA�livA� ohlasy, jako loA?skA� Honzovo bajkovA?nA� a sjA�A?dA�nA� skA?losvahA? s heslem a�zGuid nikdy necejtA� bolesta�?.

TA� A?plouch z Norska, aA? vA?m leje!

PS: NezapomA�nejte na moA?nostA�soutA�A?it s nA?miA�o benzA�novA? vaA�iA? Coleman Featherstove! A kdo jste jeA?tA� neA?etli naA?e tiA?tA�nA� H2Omaniaks NEWS, kterA� letos vyA?ly nA?kladem 6500 kouskA? a zde v Norsku je rozdA?vA?me spolu s ochutnA?vkou luxusnA�ho suA?enA�ho hovA�zA�ho Beef Jerky, mA?A?ete A?A�st i zde PDF verzi (avA?ak ta je bez ochutnA?vky, bohuA?el Adobe zatA�m nepodporuje vloA?enA� masovA� pA�A�lohy, ochutnA?vku si musA�te pA�A�padnA� sami koupit v )


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , , , , ,