VA�c se o tA�hle A�ece rozepisovat nebudu a�� koho by zajA�malo vA�c, tak mA?A?eA� zkouknout film PrA?ce snA?, natoA?enA? pA�ed dvA�ma lety na stejnA�m mA�stA� (pA�A�padnA� kouknout na podrobnA? vodA?ckA? popis celA� A�eky Sjoa). Ale pA�knA� od zaA?A?tku..

Cesta na sever I.

Cesta na sever I.

V Norsku jsem byl jiA? nA�kolikrA?t raftovat pro A?eskou spoleA?nost SMART Travel, ale vA?dy jen na A?est tA?dnA?. Letos, tA�snA� pA�ed skonA?enA�m zimnA� sezony, jsem se jednoho pA�knA�ho veA?era na SkA?celce v KrkonoA?A�ch zaA?al zaobA�rat otA?zkou co s A?ivotem dA?l.. Praha je nudnA?, prA?ce v nA� jeA?tA� nudnA�jA?A�.. A tak jsem rozhodil sA�tA� a tA�i dny potA� jsem mA�l dohodnutou prA?ci v norskA� spoleA?nosti NWR Sjoa RaftingSenter. VelikA� dA�ky patA�A� LA�nA�, kterA? mi s tA�m moc pomohla!

Tak tedy zaA�A�dit pA?r drobnA?ch vA�cA� potA�ebnA?ch pro 5 mA�sA�cA? mimo A?R a vzhA?ru na sever. Cesta byla trochu delA?A�, jelikoA? je to pA�ece jen skoro 1800km a jeden A�idiA? je dost mA?lo, ale ubA�hla bez vA�tA?A�ch problA�mA?. JedinA? drobnA? a�zerrora�? nastal na trajektu v Sassnitzu.

Cesta na sever I.

Cesta na sever I.

MA�stnA� zamA�stnanci v sedm hodin rA?no jeA?tA� pA�A�liA? nevlA?dli tA�lem ani myslA� a tak prA?ce, s jinak bezpochyby propracovanA?m rezervaA?nA�m systA�mem, byla nepA�ekonatelnA?m problA�mem. AA? teprve a�zprA?mA�rnA� pA�esvA�dA?ovA?nA� nadprA?mA�rnA� nasranA�ho A?echaa�? je pA�imA�lo k akci a vA?sledkem byl lA�stek smA�r Trelleborg. Ufffa�� Tak to by bylo :-)

Cesta na sever I.

Cesta na sever I.

Po vylodA�nA� v pA�A�stavu na pokraji A�vA�dska jsem za asistence vA�A?nA� prA?trA?e mraA?en dojel aA? za Lillehammeru a dalA?A� den do base campu NWR. ZaA?A?tky byly hodnA� kruA?nA�, jelikoA? moje angliA?tina konA?A� u frA?ze a�zAjem from A?ek Repablika�?. NicmA�nA� hoA?te neplavce do vody a nauA?A� se plavata�� Tak nA�jak to funguje a dnes uA? si i rohlA�k umA�m koupit :-)

Cesta na sever I.

Cesta na sever I.

A?ekal jsem, A?e dostanu nA�jakA? A?as na vybalenA� a aklimatizaci, ale ouhaa�� a�zodpoledne mA?A? prvnA� raftovA?nA�a�? pravila Kristine coby majitelka spoleA?nosti a mA� nezbylo neA? souhlasit, jelikoA? na odpor jsem postrA?dal dostateA?nou slovnA� zA?sobu. Za asistence team leadera, afriA?ana Charlieho, jsem byl seznA?men s mA�stnA�mi rafty, vybavenA�m a organizacA�.. Je to dobrA?, sice jsem v cizinA�, ale chaos stejnej jako doma :-)

Cesta na sever I.

Cesta na sever I.

No a koneA?nA� opA�t starA? znA?ma TA�pytivA? (A?eskA? pA�eklad pro Sjoa), od loA?skA�ho roku stA?le stejnA?..divokA?, chvilkami nepA�A�stupnA? suchA� noze a krA?snA?..

Cesta na sever I.

Cesta na sever I.

Jen s tou divokostA� to nebylo A?plnA� to pravA� oA�echovA�, jelikoA? vodoA?et, udA?vajA�cA� aktuA?lnA� vA?A?ku hladiny, se na nA?s smA?l odnA�kud shora, vodou netknutA?. Ale nevadA�, z vodnatA?ch peA�ejA� se staly peA�eje testujA�cA� technickou zdatnost prA?mA�rnA�ho i nadprA?mA�rnA�ho a�zrafA?A?kaa�?. a�zTestema�? jsem se naA?tA�stA� doslova a�zprobouldrovala�? a tA�m jsem se definitivnA� stal zamA�stnancem NWR.

Cesta na sever I.

Cesta na sever I.

SamozA�ejmA� nA�zkA? stav vody nebyl A?patnA? z hlediska kajakovA?nA�.. S NovozA�lanA?anem Tomem, kterA? je doslova a�zvodA?ckej pacienta�? a Australankou Jacqui brousA�me poA�A?d dokola jednu z nejhezA?A�ch peA�ejA� na Sjoe a�� Amot a teA?, kdyA? voda koneA?nA� nastoupala tak i dalA?A� A?seky.

Cesta na sever I.

Cesta na sever I.

KromA� raftovA?nA� a zvelebovacA�ch A?innostA� v kempu jsme mA�li to A?tA�stA�, A?e jsme si proA?ili a�zNorwegian National Daya�?, A�ekl byl nA�co na zpA?sob naA?eho 28. A�A�jna. MasivnA� prA?vod v nA?rodnA�ch norskA?ch krojA�ch, zavrA?enA? velkou a chutnou hostinou v base NWR, bude mA�t navA?dy svA� mA�sto nejen v mA� pamA�ti, ale obA?vA?m se, A?e i v A?aludku :-)

Cesta na sever I.

Cesta na sever I.

Cesta na sever I.

Cesta na sever I.

Cesta na sever I.

Cesta na sever I.

Noa�� TA�m by se dalo zatA�m asi skonA?it.. Nebudu vA?s dA?l zatA�A?ovat a radA�ji jdu shA?nA�t podnA�ty pro dalA?A� psanA� :-)

Cesta na sever I.

Cesta na sever I.

Na zA?vA�r slogan od kamarA?da OffrouA?A?ka: mA�jte se krA?snA�, ale pozor!!! NA� lA�pe neA? jA?!

Fotky: Jacqui, NWR, GrA?zl


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , , , ,