Tato sekce je stA?le ve vA?voji – dA�kujeme za trpA�livost a dalA?A� nA?vA?tA�vy :-)

Video 5 let H2OmaniakA?

26. 09. 2011; Autor: Rubrika: Norsko, Nový Zéland, Tasmánie, Video, Voda

UA? pA�ed prA?zdninama sestA�A�hanA� video pA?vodnA� jen pro Rock point a Hannah obchody, pohA�benA� spolu se zemA�elA?m harddiskem a znovuzrozenA� po zA?chranA� dat, nynA� doplnA�nA� jeA?tA� o zA?bA�ry z USA od Terky z Colorada z Grand Canyonu a od MatA�je z Payette. Krom vA?A?e zmA�nA�nA�ho takA� AlbA?nie, TasmA?nie…

RozcestnA�k TasmA?nie

zoloft for sale, dapoxetine without prescription.

DalA?A� novA� A?lA?nky

Z TasmanskA�ho denA�A?ku, 26.2. a�� nA?vrat na ZA�land a vlna tsunami na pA�ivA�tanou

04. 06. 2010; Autor: Rubrika: Nový Zéland, Ostatní, Tasmánie

MoA?nA? uA? by nadpis nemA�l bA?t a�zZ TasmanskA�ho denA�A?kua�?, ale nebA?t TasmA?nie, odnikud bych se nevracel, takA?e to vlastnA� s TasmA?niA� souvisA� a patA�A� to k celA�mu tomu vyprA?vA�nA� :-) TakA?e sbohem TasmA?nie. Tedy, snad ne sbohem, ale navidA�nou!

a�zThe Overland Tracka�? a�� aneb pA�es hory, plA?nA� a pralesem divokA� TasmA?nie 2/2

03. 06. 2010; Autor: Áňa Rubrika: Hory, Ostatní, Tasmánie

ZpraA?enA� a seA?kvaA�enA� jsme byli vA?ichni, a tak tA�etA� krizovA? den vyrA?A?A� na a�zside-walka�? opA�t jen A?A?st odvA?A?livcA?. VA?stup na legendA?rnA� Mt. Ossu, nejvyA?A?A� horu TasmA?nie (1617 m.n.m.). LezenA� nahoru i dolA? pA�es obrovskA� bouldry bylo dost zajA�mavA?!

a�zThe Overland Tracka�? a�� aneb pA�es hory, plA?nA� a pralesem divokA� TasmA?nie 1/2

01. 06. 2010; 1 ; Autor: Áňa Rubrika: Hory, Ostatní, Tasmánie

NaA?emu putovA?nA� po A�ece Franklin pA�edchA?zela jeA?tA� takovA? malA? a�zprochA?zkaa�?, a tak pA�idA?vA?m pA?r A�A?dek k dobru o pA�tidennA�m pA�echodu tasmA?nskA?ch hor zvanA�m a�zThe Overland Tracka�?.

Pohlcena TasmA?niA� – Nejen potA?pA�nA� na pobA�eA?A� Tasman Peninsula 2/2

27. 05. 2010; Autor: Áňa Rubrika: Ostatní, Tasmánie, Voda

Jenom plavit se kolem pobA�eA?A� je zA?A?itek sA?m o sobA�. KdyA? se A?lovA�k naklonA� pA�es okraj lodi, nepA�estA?vA? A?asnout nad nA?dhernA� prA?zraA?nou a pA�itom sytA� modrou barvou oceA?nu. V tasmA?nskA?ch vodA?ch se potkA?vajA� studenA� a teplA� proudy, a tak tu bujA� obrovskA? mnoA?stvA� fytoplanktonu, kterA? dA?vA? moA�i prA?vA� tuhle typickou magicky modrou barvu.

Pohlcena TasmA?niA� – Nejen potA?pA�nA� na pobA�eA?A� Tasman Peninsula 1/2

25. 05. 2010; Autor: Áňa Rubrika: Ostatní, Tasmánie, Voda

Jak poslednA� Tom pA�edeslal, najdete tu slA�benA� povA�dA?nA� o potA?pA�nA� na TasmA?nii a nejen o nA�m. Tedy zdA?raznila bych to a�znejena�?. Po raftaA�skA� akci na Franklin River mA� totiA? osud jaksi zavA?l mA�sto do pA?vodnA� plA?novanA�ho Eagle Hawk Dive Centre o barA?k vedle.

Archiv vA?ech A?lA?nkA? – Film

A?lA?nky o TasmA?nii pA�ehlednA� zaA�azenA� na mapA�