ZemA�: Norsko, Oblast: Sjoa & Otta

__________

zde pA�ibude kajakA?A�skA? mapa

UpozornA�nA�: info o A�ekA?ch je stA?le ve vA?voji! (napA�A�klad fotky vodnA�ch stavA? a a�?vodoA?tA?a�? jeA?tA� dodA?me..) Nikdy nespolA�hejte jen na informace z webu, vA?dy hlavnA� spolA�hejte na sebe!! H2Omaniaks.com nezodpovA�dA? za vaA?e A?iny ani za vaA?e rozhodnutA�. Pokud na nA�kterA� z A�ek zjistA�te nA�jakou zmA�nu, budeme rA?di, kdyA? nA?m to napA�A?ete.

__________

A?eka mA? jeA?tA� pA?r A?sekA? nad Riddersprangetem, snad je letos sjedeme a doplnA�me :-)

!! AktuA?lnA�: v zimA� 2010/2011 byly na Sjoe obrovskA� povodnA� a koryto je lehce pA�esklA?danA�, vodoA?et neplatA� tak jako dA�A�ve a ani popisy A?sekA? nemusA� pA�esnA� odpovA�dat. PostupnA� doplnA�me i info o zmA�nA?ch na jednotlivA?ch A?secA�ch. ZatA�m mA?me sjetA? d) Playrun – na kterA�m pA?r drobnA?ch zmA�n je, ale nic zA?sadnA�ho a A?A?dnA? problA�m.

Jak to na Sjoe vypadalo v prosinci 2010 kouknA�te zde na videu (-27 stupA?A? a hotovA� ledovA� peklo v korytA� A�eky..)

Online vodoA?et (ten zde popisovanA? v Heidalu): www.riverflow.no

Asseky: a) Ridderspranget, b) Brurusten, c) Asengjuvet, d) Playrun, e) EsA�A?ko + slalomka, f) Amot

a) Ridderspranget (duben aA? zA?A�A� /)

NasedacA� mA�sto: Pod vodopA?dem Ridderspranget a�� pojedete po silnici A? 51 od Randsverka, aA? bude odboA?ka doleva na turistickou zajA�mavost (takovej ten zamotanec). Tam po cestA� dolA? aA? na parkoviA?tA� a pak asi 50m pA�A?ky kA�vodA�.

(gps: xx, yy, zz)

VysedacA� mA�sto: Za silniA?nA�m mostem u kempu Nybrua (viz tip!) nalevo. PA�A�padnA� je moA?nA� pokraA?ovat dA?l A?sekem Brurusten. KA�mostu se dostanete pA�i cestA� zA�Randsverka dolu na Heidal. AA? pA�ijde odboA?ka doprava na Murudalen, tak odboA?te, aA? dojedete kA�mostu, jste na mA�stA� :-)

(gps: xx, yy, zz)

ObtA�A?nost: WW3-5 (6,X) , dA�lka: 8km, A?as: 2-3 hod

VodoA?et: VA�Nedre Heidal (Faukstad) za mostem. U kajakcentra pA�A?ky doprava po pA�A?inA� kolem garA?A?A� dolA? po schodech. 40 a�� 70 cm.

VodoA?et po podovodni v zimA� 2010/2011: doplnA�me A?asem, aA? zjistA�me od NorA? nebo aA? to klesne a sjedeme to :-)

Popis: Hned u nasedA?nA� si uA?ijete kupu legrace- nasedA? se skluzem ze skA?ly. DoporuA?uju pA�edklon, jinak to mA?A?e bolet.. Hned na A?vod vA?s A?ekA? esA�A?ko sA�pA?r poctivA?mi vA?lci za zatA?A?kou a na levA� stranA� s vracA?kem=kolovadlem pA�ed skA?lou. Pak nA?sleduje vodnatA? WW3, vlny, vA?lce. Ale nic zA?ludnA�ho. Po nA�jakA� dobA� pA�ijde prvnA� obtA�A?nA? stupeA?. Je nutnA� vA?as zastavit u levA�ho bA�ehu. TA�snA� na stupnA�m uA? to moc nejde, ale mA�l by bA?t vA�A?as poznat. Cest je na nA�m hned vA�c, ale ani jedna nenA� rozhodnA� snadnA? a zadarmo. DA? se jet skokem uplnA� vpravo. PA�A�padnA� pak nA�kterou zA�cest nalevo. UvidA�te sami. KaA?dopA?dnA� pokud sebou nemA?te nikoho, kdo ten A?sek znA?, doporuA?uju projA�t si nasledujA�cA�h 500m pA�A?ky. ProtoA?e pak nA?sleduje vA�tA?inou nesjA�zdnA? (ono by to A?lo..) vodopA?d, nad kterA?m je mega vA?lec a peA�ej. NicmA�nA� je nutnA� zastavit jeA?tA� NAD peA�ejA�. Pak uA? to na 90% nevyjdea��VodopA?d se dA? opA�t pA�enA�st zleva. Pak A�eka pokraA?uje troA?ku ostA�ejA?A�m tempem, neA? nahoA�e. Je sevA�enA�jA?A� a jeA?tA� vA?s A?ekA? jedno bezva mA�sto WW4-5. Pokud ho nebudete chtA�t jet na oA?i rovnou, dA? se pA�istA?t nalevo a nakouknout, co vA?s A?ekA? a�� pA?r vA?lcA?, vlny a jeden krutovA?lec, ale je vA�nA�m bezva cesta. Pak se A?dolA� otevA�e a nA?sleduje opA�t hezkA? trojka. JeA?tA� vA?s A?ekA? jedno esA�A?ko s pA�knouA�dA�rou nalevo, ale je to poznat i bA�hem jA�zdy a dA? se stihnout vyhnout. No a pak uA? nA?sleduje zA?vA�reA?nA? skalnatA? soutA�ska, kde nic tA�A?kA?ho nenA� a most. Za kterA?m nalevo konA?A�te. Nebo pA�A�padnA� mA?A?ete pokraA?ovat A?sekem Brurusten.

Tip: Super spanA� je u mostu kde se konA?A� (viz vysedacA� mA�sto). Je to psanA? jako kemp, ale nic se tam neplatA�. Jsou tam kadibudky a je to u vody. OvA?em se mA?A?e stA?t, A?e uA? tam nA�kdo kempovat bude.

a tady bude pA?r fotek, jestli uA? nA�jakA? nA�kde na webu mA?me

__________

b) Brurusten (duben aA? zA?A�A� / )

NasedacA� mA�sto: Za silniA?nA�m mostem u kempu Nybrua (viz tip!) nalevo. KA�mostu se dostanete pA�i cestA� zA�Randsverka dolu na Heidal. AA? pA�ijde odboA?ka doprava na Murudalen, tak odboA?te, aA? dojedete kA�mostu, jste na mA�stA� (nebo takA� viz vysedacA� mA�sto A?seku Ridderspranget)

Start place:(gps: xx, yy, zz)

VysedacA� mA�sto: KdyA? pojedete od nasedacA�ho mA�sta, tak aA? pA�ijde odboA?ka doprava na A?tA�rkovou cestu, se zA?vorou (mA�la by bA?t otevA�enA?). Po cestA� sjeA?te dolu, na konci u A�eky je velkA? plac, kde se otoA?A� i bus. ObA?as odsud jezdA� takA� norA?tA� rafteA�i. baclofen online, purchase zithromax.

(gps: xx, yy, zz)

ObtA�A?nost: WW3-5, dA�lka: 2km, A?as: 1-2 hod

VodoA?et: VA�Nedre Heidal (Faukstad) za mostem. U kajakcentra pA�A?ky doprava po pA�A?inA� kolem garA?A?A� dolA? po schodech. 30 a�� 60 cm.

VodoA?et po podovodni v zimA� 2010/2011: doplnA�me A?asem, aA? zjistA�me od NorA? nebo aA? to klesne a sjedeme to :-)

Popis: JeA?tA� neA? nasednete, je dobrA? projA�t kempem a zajA�t po pA�A?inA� na levA�m bA�ehu podA�vat se na prvnA� mA�sto. Jsou to 3 vA?lce WW5. Za 50-60cm jsou celkem velkA?, za niA?A?A� vody postupnA� mizA� a otvA�rajA� se. HlavnA� druhA? by mohl trochu potrA?pit. A kdyA? potrA?pA�, A?ekA? vA?s tA�etA�- vejvA?rek pA�es celou A�eky, kam je lepA?A� najA�A?dA�t pA�i smyslech a hlavou nahoru. Pak nA?sledujA� kousek lehA?A� peA�ejky a kousek pA�ed koncem pA�ijde tzv. Nedre Trasafoss, takovej sladA�k se skokem. DoporuA?uju pA�ed jA�zdou prohlA�dnout. OpA�t WW5, pA�enA?A?enA� pA�A�padnA� zprava. Asi 200m za tA�mhle mA�stem uA? je konec, na levA�m bA�ehu.

Tip: SpanA� viz tip u a). PA�A�padnA� by se dalo spA?t i u vysedacA�ho mA�sta.

a tady bude pA?r fotek, jestli uA? nA�jakA? nA�kde na webu mA?me

__________

c) Asengjuvet (duben aA? zA?A�A� / )

NasedacA� mA�sto: PA�i cestA� od Heidalu smA�rem na Randsverk odboA?te na Murudalen. AA? bude (aA? za rovinkou) odboA?ka doleva na praA?nou cestu se zA?vorou, sjeA?te po nA� dolA? kA�vodA�. Na konci je velkA? plac. (nebo takA� viz vysedacA� mA�sto A?seku Brurusten)

(gps: xx, yy, zz)

VysedacA� mA�sto: U silniA?nA�ho mostu vA�Heidalu.

(gps: xx, yy, zz)

ObtA�A?nost: WW3-4, dA�lka: 14km, A?as: 3-4 hod

VodoA?et: VA�Nedre Heidal (Faukstad) za mostem. U kajakcentra pA�A?ky doprava po pA�A?inA� kolem garA?A?A� dolA? po schodech. 50 a�� 70cm

VodoA?et po podovodni v zimA� 2010/2011: jeA?tA� nemA?me zjiA?tA�no a vyzkouA?eno, ale dA? se odhadovat, A?e 20-40cm bude akorA?t (tzn i kdyA? bude vodoA?et na suchu – zaA?A�nA? na 30cm)

Popis: CelA? A?sek je vA�soutA�sce, kterA? je tA�A?ko pA�A�stupnA? ze silnice. OvA?em nic extra zA?ludnA�ho vA?s tu neA?ekA?. Jen jedno mA�sto cca vA�pA?lce celA�ho A?seku. NejdA�A�ve vA�tA?A� vlny, pak zatA?A?ka doprava. NajA�A?dA�jte zleva a pak rychle doprava. Nalevo jsou potom obrovskA� vA?lce a dA�ry. DrA?ej, nepouA?tA�j! a�� Pak opA�t A�eka pokraA?uje ve stejnA�m stylu jako pA�ed tA�mto mA�stem. JeA?tA� si dA?vejte pozor na karfioly a podemletA� vA�pravoA?hlA?ch zatA?A?kA?ch proti skalA?m. Pod mostem, kde budete konA?it je bezva playspot na pravA� stranA�.

Tip: SpanA� viz tip u a). PA�A�padnA� by se dalo spA?t i u nasedacA�ho mA�sta. Asengjuvet se dA? jet i za vA�tA?A� vody, ale je dobrA? ten A?sek znA?t. Za niA?A?A� vody budou ze zaA?A?tku mA�stama mA�lA?iny.

__________

d) Playrun (duben aA? A�A�jen / )

NasedacA� mA�sto: U silniA?nA�ho mostu vA�Heidalu.

(gps: xx, yy, zz)

VysedacA� mA�sto: VA�Nedre Heidal u fotbalovA�ho hA�iA?tA� na levA�m bA�ehu. A?eka se zde dA�li na dvA� ramena. Je to tA�snA� pA�ed zA?kladnou norskA�ho Sjoa raftingu. PA�A�padnA� u dalA?A�ho silniA?nA�ho mostu a�� za Nedre Heidal.

(gps: xx, yy, zz)

ObtA�A?nost: WW2-4, dA�lka: 13km, A?as: 2 hod

VodoA?et: VA�Nedre Heidal (Faukstad) za mostem. U kajakcentra pA�A?ky doprava po pA�A?inA� kolem garA?A?A� dolA? po schodech. 30 a�� 140 cm (dA? se jet i za 250, ale to uA? je povodA?ovA? voda..)

VodoA?et po podovodni v zimA� 2010/2011: na stejnA�m mA�stA�, ale 50cm je cca stejnA? voda jako pA�ed povodnA� 90-100cm. TakA?e minimA?lnA� stav bude zA�ejmA� v mA�nusu

Popis: Na tomto A?seku vA?s nic zA?ludnA�ho neA?ekA?. Je zde takA� dost pravdA�podobnA�, A?e potkA?te nA�kterou zA�raftovacA�ch spoleA?nostA�, kterA� tu jezdA�. VA�A?ervenci a srpnu tu takA� rajtuje A?eskA? CK. TA�snA� pA�ed koncem celA�ho A?seku, hned za vodoA?tem (je vidA�t i zA�vody, po podjetA� A?eleznA�ho mostu nalevo) je jedinA� mA�sto, kterA�mu je dobrA� se vyhnout. Je to velkA? vA?lec uprostA�ed A�eky. DA? se objet vA�pohodA� zleva. Zprava jde takA� objet. SamozA�ejmA�, A?A�m vA�c je zde vody, tA�m nA�kterA? mA�sta rostou a jsou obtA�A?nA�jA?A�.

Tip: SpanA� viz tip u a). Pokud mA?te sebou rodeovky a je spA�A? niA?A?A� stav (40-65cm) tak pA�ed A?eleznA?m mostem na pravA� stranA� je vlna, na kterA� se tu obA?as jezdA� zA?vody. Pokud je vyA?A?A� voda, vln a mA�st na blbnutA� si najdete kupya�� DA? se takA� spojit se splouvA?nA�m nA?sledujA�cA�ho A?seku.

__________

e) EsA�A?ko a slalomka (duben aA? zA?A�A� / )

NasedacA� mA�sto: VA�Nedre Heidal u fotbalovA�ho hA�iA?tA� na levA�m bA�ehu. A?eka se zde dA�li na dvA� ramena. Je to tA�snA� pA�ed zA?kladnou norskA�ho Sjoa raftingu. PA�A�padnA� u dalA?A�ho silniA?nA�ho mostu a�� za Nedre Heidal (pA�i pohledu po proudu A�eky).

(gps: xx, yy, zz)

VysedacA� mA�sto: Na konci slalomovA� tratA� na pravA? bA�eh a�� za dA�evA�nA?m mostA�kem. Auto mA?A?ete nechat buA? na levA�m bA�ehu, pokud se vA?m podaA�A� trefit odboA?ku za odpoA?A�vadlem. PA�A�padnA� na pravA�m bA�ehu vA�kempu u slalomovA� tratA� a�� odboA?ka na kemp je znaA?enA?, vA�Sjoe doprava pA�es most a opA�t doprava nahoru po cestA� do kempu.

(gps: xx, yy, zz)

ObtA�A?nost: WW2-4, dA�lka: 4km, A?as: 1 hod

VodoA?et: VA�Nedre Heidal (Faukstad) za mostem. U kajakcentra pA�A?ky doprava po pA�A?inA� kolem garA?A?A� dolA? po schodech. 30 a�� 90 cm (dA? se jet i za vA�ce, ale opA�t je dobrA� to uA? znA?t..)

VodoA?et po podovodni v zimA� 2010/2011: doplnA�me A?asem, aA? zjistA�me od NorA? nebo aA? to klesne a sjedeme to :-)

Popis: Ze zaA?A?tku A�eka pokraA?uje stylem playrunu, aA? pA�ijde silniA?nA� most a za nA�m pak zatA?A?ka doprava, blA�A?A� se esA�A?ko. Je dobrA� si pA�istA?t buA? pA�ed zatA?A?kou nalevo, nebo vA�zatA?A?ce na pravo ve velkA�m vracA?ku. Pak se A�eka stA?A?A� z5 a�� tedy doleva, je lepA?A� najA�A?dA�t pA�i levA� stranA�, vpravo jsou vA?lce. Pak nA?sleduje krA?snA? skalnatA? soutA�ska sA�klidnou vodou a aA? se soutA�ska otevA�e, jste u slalomky. Za tou u dA�evA�nA�ho mostA�ku nezapomeA?te zkonA?it, pokud nechcete jet A?sek Amot.

Tip: SpanA� viz tip u a). Jinak se dA? samozA�ejmA� pA�espat vA�kempu u slalomky.

__________

f) Amot (duben aA? zA?A�A� / )

NasedacA� mA�sto: Pod nebo nad slalomovou tratA� (viz popis pA�edeA?lA�ho A?seku)

(gps: xx, yy, zz)

VysedacA� mA�sto: AA? se A�eka uklidnA� a opA�t rozA?A�A�A�, bude se dA�lit na dvA� ramena, jeA?te do levA�ho a hned vA�prvnA�m velkA�m vracA?ku zastavte a vybA�hnA�te kA�silnici. Auto si nechte (pA�i cestA� shora) na levA� stranA� silnice na odpoA?A�vadle (autobusovA? stanice?), jeA?tA� pA�ed mostem pA�es Lagen.

(gps: xx, yy, zz)

ObtA�A?nost: WW4-5, dA�lka: 2km, A?as: 1-2 hod

VodoA?et: VA�Nedre Heidal (Faukstad) za mostem. U kajakcentra pA�A?ky doprava po pA�A?inA� kolem garA?A?A� dolA? po schodech. 20 a�� 70 cm

VodoA?et po podovodni v zimA� 2010/2011: doplnA�me A?asem, aA? zjistA�me od NorA? nebo aA? to klesne a sjedeme to :-)

Popis: AszkA? skalnatA? soutA�ska se spoustou vody, kde ne vA?dy je moA?nA� vysednout a pA�enA�st, pA�A�padnA� prohlA�dnout. OvA?em celA? A?sek se dA? projA�t po bA�ehu pA�ed splouvA?nA�m. Ze zaA?A?tku je klid, pak pA�ijde pravotoA?ivA? zatA?A?ka a A�eka trochu zrychlA�. Je dobrA� najA�A?dA�t zprava a pA�istA?t si pA�ed esA�A?kem. PA�A�padnA� si celou peA�ej prohlA�dnout. NA?jezd zA�pravA�ho vracA?ku. Od stA�edu doleva je vA?lec. WW5. Pak nA?sleduje o stupeA? lehA?A� A?A?st, ovA?em poA�A?d dA?vejte pozor na karfioly a dA�ry. VA?eobecnA� je lepA?A� jet sA�proudem a moc si sA�vracA?ky nezahrA?vat (hlavnA� za vA�tA?A� vody) Pak pA�ijde silniA?nA� most (pA�es kterA? jste jeli do kempu u slalomky), na tomhle mostA� skvA�le funguje a�zautobusovA? efekta�? :-) A pA�A�mo pod mostem je vA?lec, kterA? zvrchu nevidA�te. Je lepA?A� ho najA�A?dA�t ze stA�edu doprava. VA�levA� A?A?sti vA?lce se dA? jezdit nedobrovolnA� rodeoa�� Pak to zase chvA�li jenom bublA? a vaA�A� u stran a pak doporuA?uju pA�istA?t napravo a jA�t se podA�vat. A?eka se lA?me dolA? a sprA?vnA? nA?jezd zA�vody vidA�t nenA�. IdeA?lnA� je levA? stA�ed (i kdyA?, co je ideA?lnA�, A?e?) a pak makat a snaA?it se nikde nezA?stat, vA�tA?ina vA?lcA? po boji vyplachuje HlavnA� nekrysit, je tu hluboko a podemleto. VA�A?zkA� A?A?sti (cca 3-4metry A?irokA?) je za stavu 60cm a vA�c vA?lec, ale nenA� tak hroznA?, jak vypadA?. Pak pA�ijde laguna a kousek klidu. Tady se vydejchejte, a pA�A�padnA� bA�A?te mrknout na dalA?A� peA�ej. OpA�t je nejlepA?A� cesta levA?m stA�edem a pak doleva nebo doprava. Na prostA�edku je vA?lec. Po chvA�li ale taky vyplachuje ;-) No, a potom uA? jen rychlA? proud mezi skA?lami, rozA?A�A�enA�, rozdA�lenA� na dvA� ramena a hurA? do levA�ho, kde se konA?A�. KA�soutoku sA�Lagenem uA? nic zajA�mavA�ho nenA�.

Tip: SpanA� viz tip u a). Jinak se dA? samozA�ejmA� pA�espat vA�kempu u slalomky. Amot je dobrA? jezdit spolu sA�esA�A?kem a slalomkou (e)), abyste se trochu rozhA?bali :-) Na Amotu se kaA?dA? rok vA�A?ervenci jezdA� znA?mA? extrA�mnA� zA?vod Sweet Rumble BoaterX vA�rA?mci Sjoa river festivalu.

__________

DalA?A� blA�zkA� A�eky: Lagen, Otta, Store Ula, Bovra, Veo


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , ,