TasmanskA? A?ert - TasmA?nie 2010A tak jsem nakonec mA�sto potA?pA�nA� vA�c jezdila na skipperu s a�zTasman Island Cruisesa�? mezi Eagle Hawk Neck a Port Arthur. Skipper je takovA? vA�tA?A� sestA�iA?ka motorovA? lodA� a�?jet-boata�? se sedaA?kama pro turisty a musA�m A�A�ct, A?e plavba na nA� kolem TasmA?nskA�ho poloostrova byl hodnA� intenzA�vnA� zA?A?itek!

PozdA�ji uA? jsem stA�hala jak A?asnout, tak i trochu pA�icmrdovat na lodi :-) ObA?as bylo potA�eba pomoct turistA?m navlA�ct na sebe erA?rnA� gorA?A?ovA? ponA?o, aby z nich nebyly na konci tA�A�hodinovA? plavby A?plnA? rampouchy.

Skipper Tasman Island Cruises

buy cardura online without prescription, zithromax online.

Anebo je trochu zabavit, zatA�mco se loA? A�A�tila svA�telnou rychlostA� tA�snA� nad hladinou, a kouknout, jestli nikdo nepanikaA�A� a nerozepA�nA? si za jA�zdy pA?s, kdyA? mA? pA�knA� sedA�t na zadku a obdivovat panoramataa�� a A?e bylo co! Astes Cape Pillar mA? 1000 stop a zA?roveA? je to nejvyA?A?A� A?tes celA� AustrA?lie. Do zA?bA�ru zespodu se nikomu ten tA�A�setmetrovej drobeA?ek neveA?el. ZkouA?ela jsem ho fotit snad pokaA?dA�, kdyA? se jelo kolem.. a ho.. houby!

Tasman Peninsula - A?tes Cape PillarA?lovA�k tu ani nepotA�ebuje chodit s krumpA?A?em, smetA?A?kem a A?tA�teA?kem, aby vidA�l nA�co, co mA? 265 milionA? let. Jako prA?vA� A?tesy poblA�A? Pirates Bay, a�zpirA?tskA� zA?tokya�? na vA?chodnA�m pobA�eA?A�. Tahle prastarA? usazenA? hornina, kde byste klidnA� mohli najA�t trilobita nebo jinou podobnou zkamenA�lou potvA?rku, pomA�rnA� rychle eroduje pod nA?porem rozbouA�enA�ho Pacifiku, a vznikajA� tak nA?dhernA� obrovskA� portA?ly a jeskynA�, do kterA?ch obA?as zaploutvA� podivnA� tvorovA� v neoprA�nu a nestaA?A� pak A?asnout nad pestrou zahrA?dkou moA�skA?ch hub a sasanek.

KdyA? majA� A?tA�stA�, vykoukne na nA� a�?Weedy Sea Dragona�?, endemickA? druh moA�skA�ho konA�ka, nebo spA�A? konA�! (klidnA� 50 A?A�sel a�?v kohoutkua�?). ObA?as se pA�itoA?A� zvA�davA? novozA�landskA? tuleA?, ale hned zase zmizA�, aby ho nA?hodou nA�jakA? paparazzi nezvA�A?nil. ObA?as se ale podaA�A� zacvakat spouA?tA� vA?asa��

PobA�eA?A� Tasman Peninsula pod vodou - tuleA?JeskynA� nA�kde zasahujA� aA? 100 metrA? horizontA?lnA� do nitra pevniny! NA�kterA� z nich jeA?tA� nejsou A?plnA� zmapovanA�. A?asto totiA? zaA?A�najA� pod hladinou a tolik vzduchu v lahvA�ch se prostA� tak daleko dotlaA?it nedA?. (JA? bych na to jako potA?pA�A?skA? pA�skle ani nemA�la morA?la��). Za nA?vA?tA�vu kaA?dopA?dnA� stojA� jeskynA� zvanA? a�?Cathedrala�?, zhruba v polovinA� cesty mezi Pirates Bay a Cape Huoy.

V katedrA?le se potom vA?em tA�m nemotornA?m stvoA�enA�m s hadiA?kama a flaA?kou na zA?dech otevA�e nejvA�tA?A� soustava jeskynA� a chodeb na celA� TasmA?nii. UrA?itA� nic pro zaA?A?teA?nA�ky. Kdyby mA�l nA�kdo zA?jem o potA?pA�nA� v mA�stnA�ch vodA?ch, pak urA?itA� doporuA?uju kontaktovat Karen z Eagle Hawk Dive Centre. KromA� toho, A?e je mezinA?rodnA� uznA?vanA? podmoA�skA? bioloA?ka a fotografka, je taky moc fajn A?enskA?. Ale pozor! PovA�dat si s nA� o svA�tA� pod vodou je asi jako otevA�A�t 3 encyklopedickA� svazky narA?z!

Tasman Peninsula - A�asa Bull Kelp a rybka pyskounNutno A�A�ct, A?e na tohle nA�jakA? A?norchlovacA� vA?baviA?ka do Egypta nestaA?A�. ZakuklenA? v nejmA�A? 7mm neoprA�nu s kapucA� a rukavicemi jsem i tak A?ekala, A?e mi po vynoA�enA� pukne lebka a odpadne z mozku (jestli tam nA�jakA? je). MoA�e je tu i v lA�tA� dost studenA?, vA�tA?inou mA? mezi 18 a 22 stupni (kdyA? mA?A? kliku na poA?asA�), v zimA� to klesA? aA? k 9 stupA?A?ma�� brrr! ChladnA� moA�e je ale prA?vA� to, dA�ky A?emu se tady dA? potkat spousta gigantickA?ch podvodnA�ch stvoA�enA� a rostlin. a��

Teda jo. VelkA? bA�lA? A?ralok tu je na vrcholu potravnA�ho A�etA�zce a obA?as si prA? schramstne nA�jakA� to tulenA� mlA?dA�, ale jA? mA�la na mysli spA�A? unikA?tnA� a�?giant kelp foresta�?. ObrovskA? moA�skA? A�asa, kterA? v zA?toce Fortescue Bay roste ze dna v hloubce asi 15-25m. AsdajnA� jedna z nejrychleji rostoucA�ch rostlin na zemi. DokA?A?e vyrA?st aA? o pA?l metru za den!

Kdyby s nA� ten pA�A�boj v jednom kuse nemA?val (aA? se mi z toho motala hlava) moA?nA? bych jA� i vidA�la rA?st pA�ed oA?ima! a�?Giant kelpa�? jsem si nejdA�A�v pletla s A�asou a�?bull kelpa�?. Roste na skalA?ch skoro vA?ude podA�l pobA�eA?A� kromA� jeskynA�, kde majA� mA?lo svA�tla. Je sice mnohem kratA?A�, ale kolikrA?t jA� naroste stonek silnA? jako paA?e urostlA?ho rafA?A?ka! :-)

TulenA� pohoda na pobA�eA?A� :-)Ve A?tvrtek budeme pokraA?ovat po tasmanskA�m pobA�eA?A� nad vodou na skipperu i pod vodou s lahvA� na zA?dech.

Foto: A?A?a*


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také