V pA?tek veA?er pA�ed lodA�nicA� SK ZlA�chov stojA� 3 ofroudy – „MyA?A?k“ Mitsubishi L200, „Zebra“ Defender 90 a Defender 110. Cesta aA? na AlbA?nskA� hranice probA�hla rychle jen s pA?r opileckA?mi pauzami.

Hned po pA�ekroA?enA� hranic mA�A�A�me do Shkoderu, kde vymA�nA�me penA�ze, natankujeme a vyrA?A?A�me do hor. PrvnA� A�eka, na kterou mA�A�A�me, je Kir. PA�A�jezdovA? cesta je A�idiA?sky i krajinovA� nA?dhernA? a ujiA?A?uje mA�, A?e rozhodnutA� jet terA�nnA�mi auty bylo to sprA?vnA�. Kir mA? mA?lo vody a tak nasedA?me vA?ichni na spodnA� tA�A?A?A� A?sek.

AlbA?nie, A�eka Kir

"NejdA�A�v jsem mu chtA�l hodit hA?zeA?ku, ale nakonec jsem ho radA?i vyfotil a nechal chvilku nalokat, aby potrA�noval na Norsko."

AlbA?nie, A�eka Kir

Radek v nA?jezdu do Tomova mA�sta

Hned na prvnA�m hezkA�m mA�steA?ku zastavujeme a ZajA�c po prohlA�dnutA� ukazuje, A?e je to v pohodA�. TomA?A? vyrA?A?A�a�� chvilku A?ekA?mea�� nica�� vysedA?m, beru hA?zeA?ku a bA�A?A�m dolu. Tom plave. NejdA�A�v jsem mu chtA�l hodit hA?zeA?ku, ale nakonec jsem ho radA?i vyfotil a nechal chvilku nalokat, aby potrA�noval na Norsko.

TakovA? malA? vA?leA?ek na konci esA�A?ka potrA?pil nejen Toma, ale i Ferdu, kterA? ho nA?sledoval :-) PA?r hezkA?ch mA�st jeA?tA� nA?sledovalo, kde zaplavala Zuzka, AjicA� na dvoukajaku a Luckaa�� Hned po vodA� je pA�esun na dalA?A� A�eku. DneA?nA� spanA� je bohuA?el oproti vA?erejA?ku oA?klivA�. SpA�me pod dA?lniA?nA�m nA?spem na A?tA�rku.

VelikonoA?nA� rA?no -A� pomlA?zky nejsou k dispozici a tak improvizujeme. JA? beru tyA?ku od stanu, Radek antA�nu z auta a Ferda klacek. NaA?e hodovadla vyzdobA�me pentlemi a jdeme na to :-) MA?me dvA� holky, tak to A?lo rychle.

Velikonoce v AlbA?nii

ImprovizovanA? pomlA?zka z antA�ny, tyA?ky od stanu a klA?dy

NasedA?me na A�eku L.fani Vogel. Kolem startu a�zvobejdujA�a�? dA�ti. Hned jak nasedneme na vodu, tak se z dA�tA� stanou zA?keA�nA? A?mejdi. HA?zA� po nA?s kamenA�. MajA� dobrou muA?ku a tak jich pA?r chytneme. NaA?tA�stA� jen do kajaku nebo vesty. PA?dlujeme asi 10 km oleje a pak pA�ijdou dvA� nesjA�zdnA? mA�sta s obtA�A?nA?m pA�enA?A?enA�m. NA?sleduje nA�kolik peA�ejA� WW III-IV a pak zase olej aA? do konce. Na nic neA?ekA?me a pokraA?ujeme dalA?A�m pA�esunem na A�eku Osum. Jedeme aA? do noci a spA�me pA?r km pA�ed nasedacA�m mA�stem.

NejvA�tA?A� adroA? hned po nasednutA� na vodu - uhA?bA?nA� pA�ed A?utry :)

NejvA�tA?A� adroA? hned po nasednutA� na vodu - uhA?bA?nA� pA�ed A?utry :)

PA�A�stup kA�Osumu je po hlinA�nA� cestA�. PoslednA�ch pA?r stovek metrA? k nasedaA?e je za deA?tA� pouze pro auta 4×4. Osum je hlubokA? soutA�ska pA�irovnA?vanA? ke Grand kaA?onu akorA?t v malA�m. VodA?cky nezajA�mavA�, ale rozhodnA� stojA� za nA?vA?tA�vu!!! NeuvA�A�itelnA� hlubokA? kaA?on a pA�itA�kajA�cA� vodopA?dy.

AlbA?nie, kaA?on A�eky Osum

NeuvA�A�itelnA� hlubokA? krA?snA? kaA?on A�eky Osum

Po Osumu pokraA?ujeme do mA�sta Permet. Je to 30 km ofroudu a krA?snA?ch panoramat. CelA? cesta vede pA�es hory, chvA�lemi dokonce A�adA�m redukovanou 1. PoznA?mka Toma na konci 1)

AlbA?nie, offroad cesta pA�es hory

Offroad cesta pA�es hory

AlbA?nie, offroad cesta pA�es hory cheap zoloft online, dapoxetine online.

Offroad cesta pA�es hory

SpA�me pA�ed Permetem. DalA?A� den pokraA?ujeme na Langarices. Jako obvykle nenA� voda, ale zkusA�me to. PA�es A�eku nenA� most a tak brodA�me.

AlbA?nie, brodA�nA� A�eky Langarices

Honza v autA� a auto ve vodA� s A?utrama = A?A?astnej OffrouA?A?k :-)

DA?l cesta pokraA?uje prudce nahoru, kde zase pA�ijdou na A�adu redukce a 4×4. Langarices je opA�t sevA�enA? kaA?on kde mA�sty nenA� A?A�A�ka ani na pA?dlo. Vody mA?lo a tak hodnA� dA�eme. PoznA?mka Toma na konci 2)

AlbA?nie, A�eka Langarices

AlbA?nie, A�eka Langarices

AlbA?nie, pA�A�rodnA� termA?lnA� prameny u A�eky Langarices

AlbA?nie, pA�A�rodnA� termA?lnA� prameny u A�eky Langarices

VeA?er zahA?jA�me veA?A�rek v sirnA?ch pramenech, u kterA?ch spA�me. Jedno jezA�rko je hned u vysedaA?ky a druhA� 300 m proti proudu. Po x litrech vA�na mi pA�ijde, A?e ty prameny ani moc nesmrdA�, ale za to rA?noa��

Dopoledne sjedeme Vjosu, kterA? je lehkA? a pak pokraA?ujeme v pA�esunu na Devol. VeA?er zastavujeme v Korce, kde jdeme na veA?eA�i do mA�stnA� restaurace a zA?roveA? slavA�me Radkovy narozeniny. PoznA?mka Toma na konci 3)

K Devolu pA�ijA�A?dA�me po deA?tA�ch a cesta podle toho taky vypadA?. NechA?peme, jak to vodA?ckA? skupina BA�eha pA�ed nA?mi mohla projet dodA?vkami. Jedeme spodnA� A?A?st kaA?onu Devolu. MA?me dost vody a je to krA?snA? WW III-IV.A� VysedA?me na poslednA�m mA�stA�, kde je A�eka vedle cesty. Ale i tak je to dramatickA? vA?lez po hA?zeA?kA?ch. PoznA?mka Toma na konci 4)

AlbA?nie, vA?stup ze spodnA�ho A?seku A�eky Devol

ProA? to dA�lat jednoduA?e, kdyA? to jde i sloA?itA� ;-)

Rychle se najA�me a pokraA?ujeme dA?l. UA? se postupnA� vracA�me domA?. Cestou jeA?tA� stavA�me v TiranA� (hlavnA� mA�sto AlbA?nie) na nA?kup klasickA�ho albA?nskA�ho suvenA?ru – „likA�ru“ Skandenberg. VeA?er pA�ejA�A?dA�me hranice z AlboA?ky do A?ernA� hory a valA�me dA?l aA? do noci. SpA�me asi 30 km za PodgoricA� smA�rem na NikA?ic hned vedle silnice. V noci mA?me policejnA� nA?vA?tA�vu, ale rozespalA? GrA?zl jim A?esky vysvA�til, aA? jedou dA?l. A pochopili :-)

BudA�A?ek v 7 a pokraA?ujeme smA�r A�eka Tara. Zastavujeme u PivskA? pA�ehrady, kde nenA� voda, tak rovnou jedeme na spodnA� Taru. Proti AlbA?nskA?m A�ekA?m je pA�knA� studenA?. NaA?e poslednA� A�eka je za nA?mi a teA? uA? jen transport domA?.

AlbA?nie je nA?dhernA?. Lidi, aA? na pA?r vA?jimek, pA�A�jemnA? a pohostinnA?. Na mA�stnA� cesty doporuA?uji terA�nnA� auto, i kdyA? v poslednA� dobA� je tu mohutnA? vA?stavba silnic. UrA?itA� se sem vrA?tA�m, ale zase jen na dvou kolecha��

ShrnutA�:

10 dnA� = najeto 3600km, sjeto 7 A�ek, projeto 6 stA?tA?, vypito cca 100l piva a 1l raki(je)

Poznatek: dost A?asto platA�, A?e doba jA�zdy po vodA� (popA�A�padA� chA?ze pA�A?ky po cestA�) = doba jA�zdy autem „podA�l“ vody.

PrA?ce mA� bavA�. VydrA?A�m na nA� celA� hodiny koukat!

PrA?ce mA� bavA�. VydrA?A�m na nA� celA� hodiny koukat!

Foto: OfrouA?A?k, Rodeista, Zub, Martin..a moA?nA? jeA?tA� nA�kdo?

PoznA?mky Toma:

1) Po tom, co jsme vyjeli A�ekl bych opravdu offroad cestou aA? nahoru do sedla a A�A�kali jsme si, jakA? to byla hustA? cesta a jak by nebyla A?ance niA?A�m jinA?m neA? poA�A?dnA?m offroadem, pA�ijeli jsme do vesnice, ve kterA� parkovali AlbA?nci svA� Mercedesy. Mercedesy jsou mimochodem asi tak 95% aut v tA�to zemi, kterA? jinak patA�A� mezi 10 nejchudA?A�ch v EvropA�..

2) Na tuhle A�eku se jinak vozA� kajaky na oslech, kterA� je potA�eba si domluvit ve vesnici. Popis vodnA�ho stavu viz popis v rubrice A�eky, je nutno dA?t pozor na velkou vodu, za kterA� pA?jde obtA�A?nost dost nahoru, dost moA?nA? aA? do X. V naA?em pA�A�padA� jedeme hodinu autama nahoru a hodinu po vodA� kaA?onem dolu.

3) V restauraci se nA?m po chvA�li vyjednA?vA?nA� daA�A� domluvit, A?e bychom rA?di nA�co tradiA?nA�ho AlbA?nskA�ho. PostupnA� si tedy objednA?vA?me vA?e moA?nA� a oni nA?m to postupnA� nosA�- nejdA�A�ve jA�dlo, pak polA�vku..jinA? kraj, jinA? mrav :-) KaA?dopA?dnA� jejich klasickA? jA�dla jsou fazole na vA?echny moA?nA� zpA?soby, kterA� plavou v barevnA� omA?A?ce (vypadA? to spA�A? taky jako polA�vka), pA�A�padnA� jA�dlo dozdobuje kus masa. Vzhledem jsme se nenechali odradit a moc jsme si pochutnali. CelkovA� jsme v restauraci nechali nA�kolik tisA�c LekA?, coA? v pA�epoA?tu vychA?zelo okolo sto korun na osobu za tuto krA?lovskou veA?eA�i :) (celkovA� je v AlbA?nii levnA�ji neA? u nA?s, 1KA? je cca 5,5 albA?nskA?ch LekA?)

4) A�HA?zeA?kovA? vA?stup zde ale rozhodnA� nebyl povinnA? natoA?pak nutnA?, kdybyste A?li za nA?mi, mohli jste jA�t taky v pohodA� po pA�A?inA� :-)

5) Proti HonzovA� pA�A�pravA� A?lA?nku jsem si dovolil pA�idat jednu fotku navA�c z vody, i tak je to (neA?ekanA�) spA�A? o autech :-) Ale tA�A?te se, mA?me natoA?eno pA?r hodin videomatroA?e a nA�co z toho rozhodnA� vytvoA�A�me!

PodrobnA�jA?A� popisy sjetA?ch A�ek, mapky, nasedacA� mA�sta atd A?asem doplnA�me do rubriky A�eky, na kterA� po pA?r letech zase koneA?nA� zaA?A�nA?me pracovat :-) a takA� do kajakA?A�skA� mapy. CelkovA� ale, v AlbA?nii je krA?snA�, voda tu ale A?A?dnA? extra tA�A?kA? nenA�, i kdybychom jA� mA�li vA�c (aA? na pA?r vyjA�mek). Kdyby jA� bylo joo hodnA�, pA?r zajA�mavA?ch potokA? v horA?ch by se tu ale naA?lo.. Z nA?boA?enstvA� zde dominuje IslA?m (dle wikipedie), je tedy potA�eba dA?vat pozor napA�A�klad na pA�evlA�kA?nA� u A�ek, kde nejste A?plnA� sami..

PozvA?nka na promA�tA?nA�, povA�dA?nA� a na pA?rty

Na zA?vA�r vA?s vA?echny zveme na promA�tA?nA� fotek z AlbA?nie, nA�jakA�ho toho videa, na pA�edodjezdovA? veA?A�rek (kam? Do Norska, do KazachstA?nu, do USA, do Kanady, do…) a zA?roveA? na decentnA� oslavu prvnA�ch kulatA?ch narozenin H2OmaniakA?, kterA?m je pA�esnA� v tA�chto dnech 5 let.

A moA?nA? s tim sfouknem i nA�jakou dalA?A� oslavu jeA?tA�, to aA? si ale prozradA� kaA?dA? sA?m ;-) (za mohu jeA?tA� prozradit, A?e snad uA? budem takA� slavit rozjetA� prodeje Colemana, Sevyloru, Ice Breakeru, Garminu, Motoroly a Hika. Doufejme :-) SamozA�ejmA� s uvedenA�m tA�chto znaA?ek budou nA?sledovat takA� dalA?A� soutA�A?e!) A kdy? V pondA�lA� 27.6. Kde? V lodA�nici SK ZlA�chov. VA�c infa? Ne A�tA�eba, ale A?asem se tu nA�co jeA?tA� objevA�. TA�A?A�me se na vA?s!


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , , , , , , , , ,