Jak to tedy vA?echno probA�hlo?
Z Prahy vyrA?A?A�me v pA?tek 22.4., plA?novanA? A?as odjezdu 20h. TentokrA?t mA?me asi rekordnA� zpoA?dA�nA� A?esti hodin. UA? v autopA?jA?ovnA� nA?s varovali, A?e jedno z aut, co nA?m pA?jA?ujA�, je pA�echytA�enA� a jakA?koliv nestandardnA� vA�c na elektrickA�m zapojenA� vleku zpA?sobA� odpojenA� pA�A�sluA?nA�ho obvodu. A jak A�ekli, tak bylo. Oba vleky bezvadnA� fungujA�, ale jen kdyA? je zapojA�me za A?ervenA? Transporter. KdyA? je dA?me za stA�A�brnA? Crafter, tak shodnA� nefungujA� poziA?nA� svA�tla vlekA?. A?eA?A�me to po telefonu s asistenA?kou, ta je ale bezradnA?.

DA?lniA?nA� parkoviA?tA� kdesi v Chorvatsku

Nakonec nA?m tedy poA?lou chlapA�ka, ale ten umA� poradit jen to, A?e Crafter mA? spoustu A�A�dA�cA�ch jednotek a kdyA? jedna usoudA�, A?e je tA�eba nA�co odpojit, tak to prostA� odpojA� a A?e chybu je moA?no odstranit pouze na dA�lnA�. Po nA�kolika hodinA?ch bezvA?slednA�ho hledA?nA� chyby nakonec posA�lA?me KeA?upa pro A?ervenA� blikaA?ky na kolo. Ty jsme implantovali pA�A�mo do svA�tla. Blinkry a brzdy fungovaly normA?lnA�, tak jsme koneA?nA� mohli tA�snA� pA�ed druhou hodinou rannA� vyrazit.

NovA� ovlA?dA?nA� svA�tel, brzdovek a blinkrA? u vleku.

Cesta nocA� byla vpoho. KdyA? jsme projA�A?dA�li ZA?hA�eb, tak po pA�eskoA?enA� zpomalovacA�ho hrbolu pA�estal svA�tit celA? vlek. Bylo svA�tlo, rozhodli jsme se to A�eA?it aA? pozdA�ji, na BalkA?nu stejnA� nikdo blinkry nepouA?A�vA?. PozdA�ji znamenalo odpoledne kdesi uprostA�ed Chorvatska na dA?lniA?nA�m odpoA?A�vadle. PA�edchA?zel tomu nA?kup elektromatroA?e (kus kabelu, vypA�naA?e a spojky) v Baumaxu. DavA�dek s KeA?upem montovali 2 hodiny. VA?sledek byl, A?e osvA�tlenA� vleku ovlA?dA? ruA?nA� spolujezdec. NA?sleduje dalA?A� dlouhA? noA?nA� jA�zda. Ve 3 h zastavujeme pA�ed Podgoricou na plA?cku s vA?hledem do neznA?mA�ho A?dolA�.

SpanA� pA�ed Podgoricou

V nedA�li rA?no vyrA?A?A�me s nadA�jA�, A?e za 2-3 hodiny budeme na vodA�. PrvnA�ch pA?r kilometrA? do Podgorice odsejpA? pA�knA�. Z mA�sta je trochu problA�m najA�t sprA?vnA? smA�r na AlbA?nii, v jednu chvA�li se otA?A?A�me na trhu. MA�stA?A?ci naA?tA�stA� vA�dA� a poslali nA?s sprA?vnA?m smA�rem. AA? jedeme po hlavnA�m (mezinA?rodnA�m) tahu na AlbA?nii, tak paradoxnA� uhA?bA?me vA?dy na silnici s horA?A�m povrchem. A?A�m jsme dA?l, tA�m se objevujA� hlubA?A� a vA�tA?A� dA�ry. PrA?mA�rnA? rychlost se povA?A?livA� sniA?uje. KoneA?nA� dojA�A?dA�me k celnici. A?ernohorci dA?slednA� kontrolujA� vA?echny v autA�, ale po chvA�li odjA�A?dA�me. To samA� se opakuje na AlbA?nskA� stranA�.

500 m za albA?nskou hranicA� skonA?il asfalt

VyrA?A?A�me na albA?nskA� silnice. AA? 1. benzA�novA� pumpA� (cca 500 m od A?A?ry) je super asfalt, pak zaA?A�nA? prach, dA�ry a kamenA�. CestovnA� rychlost se ustaluje na 20 km/h. Ve mA�stA� Koplik poprvA� zakouA?A�me zmatek albA?nskA?ch mA�st. Na ulici mezi auty se vA?lA� mrtvA� a staA?enA� ovce, A�idiA?i s rukou na klaksonu A�eA?A� vA?echny dopravnA� situace. VybA�rA?me hotovost. NA?A? dneA?nA� cA�l je A�eka Kir.

MA�sto Koplik

Kolem Kiru vede celkem drsnA? A?tA�rkovA? cesta. KoukA?me na jedno tA�A?A?A� mA�sto. DA?l proti proudu potkA?vA?me pA?dlujA�cA� ZlA�chovA?ky. Na start je to podle nich jeA?tA� hodina autem. Vzhledem k tomu, A?e uA? je po 15. hodinA�, A�eku vypouA?tA�me a jedeme radA�ji opravit prasklA? vlek. Je nedA�le, proto dlouho hledA?me otevA�enA? servis se svA?A�eA?kou. Nakonec oslovujeme chlapA�ky u domku, kterA? vypadal nejvA�c jako autoservis. PoznA?vA?me to podle trosek aut na zahradA�. Jeden z nich ochotnA� volA? kA?moA?ovi se svA?A�eA?kou. Vlek je do 20 min opraven. JeA?tA� netuA?A�me, A?e to nenA� poslednA� oprava vleku. PokraA?ujeme smA�r A�eka Fani i Vogel. SpA�me na plA?cku u A�eky nad nasedacA�m mA�stem pod panelA?kovA?m hradem. Grilujeme.

order zoloft, buy Zoloft online.

SnA�danA� pod panelA?kovA?m hradem

V pondA�lA� nA?s A?ekA? A�eka Fani i Vogel, kterA? pA�i 8m3 mA? obtA�A?nost WW II-III (2x X, 1x IV)
RA?no je super poA?asA�. PA�i pA�evozu aut potkA?vA?me opA�t ZlA�chovA?ky a se Zuzkou domlouvA?me svoz naA?eho auta na vysedaA?ku. UA? bA�hem snA�danA� pA�ichA?zeli albA?nskA� dA�ti okouknout, co to pA�ijelo za exoty. S velkou dA?leA?itosti nA?s pozorujA� a pozdA�ji i doprovA?zejA� k vodA� a nA�komu i pA�A?telsky nesou loA? nebo pA?dlo. Najednou dA�ti zaA?aly posA�lat nepA�ipravenA� kajakA?A�e do vody.

ZvA�davA� dA�ti

A?tA�te taky druhA? a tA�etA� dA�l seriA?lu.

Foto: BA�eh, BednA�tko, A�impi, Zdenda


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , , ,