KrA?tce:

 • - 1x power LED Cree XR-E 3W (vyrA?bA�ny v USA)
 • - dosvit aA? 170 metrA?
 • - vA?drA? dle nastavenA�ho vA?konu 45 – 75 hodin na dodanA� NiMH nabA�jecA� baterie AAA – 900mAh (jak je to v reA?lu s vA?drA?A� se dozvA�te v dalA?A�m A?lA?nku, aA? s H7R nA�co nasvA�tA�me. Asdaje o vA?drA?i se bohuA?el liA?A� na krabici A?elovky, webu vA?robce i webu prodejce, kterA? nA?m A?elovky poskytl na test – firma Conrad. MA?A?e to bA?t i tA�m, A?e je to jiA? nA�kolikA?tA? model tohoto typu, kterA? stA?le vylepA?ujA�)
 • - svA�tivost 160 lumenA?
  KompletnA� balenA� A?elovky

  KompletnA� balenA� A?elovky

 • - plynule zaostA�itelnA? kvalitnA� optika od A?zkA�ho kuA?elu pro svA�cenA� do dA?lky aA? po A?irokA� rozptA?lenA� svA�tlo
 • - plynule mA�nitelnA? intenzita svitu od cca 15% do 100%
 • - vA?echny kontakty pozlacenA�
 • - odolnA? proti stA�A�kajA�cA� vodA�

Po otevA�enA� krabiA?ky jsem A?ekal A?elovku v igeliA?A?ku, ale vykouknula na mA� dalA?A� A?hlednA? krabiA?ka, neoprenovA� pouzdro a papA�rovA? nA?vod, vA?echno parA?dnA� napasovanA� do krabice. V neoprenovA�m pouzdru s logem Led Lenser se ukrA?vala A?elovka i se tA�emi AAA dobA�jecA�mi NiMH akumulA?tory s kapacitou 900 mAh, v menA?A� A?ernA� krabiA?ce potom sA�A?ovA? dobA�jecA� adaptA�r s kabelem.

Na prvnA� pohled A?elovka H7R zaujme svA?m vzhledem a zpracovA?nA�m

Na prvnA� pohled A?elovka H7R zaujme svA?m vzhledem a zpracovA?nA�m

JeA?tA� neA? jsem zaA?al prohlA�A?et samotnou A?elovku, kabel u adaptA�ru byl dalA?A�m pA�ekvapenA�m – na jednA� stranA� mA? klasickA? USB konektor, na druhA� potom jacka, kterA? se pA�ipojuje do konektoru v A?elovce. Tak tohle je vA�c neA? milA� pA�ekvapenA�, znamenA? to, A?e mA?A?u dobA�jet nejen pA�es dodanA? adaptA�r, ale taky pA�es poA?A�taA? A?i notebook, nebo tA�eba v autA� (s univerzA?lnA� 12V nabA�jeA?kou pA?vodnA� urA?enou na mobily s USB konektorem). SamotnA? adaptA�r pak mA? oddA�lA?vacA� zA?strA?ku do zA?suvky,bohuA?el v balenA� je zA?strA?ka pouze jedna a to pro A?eskA� zA?suvky. KdyA? uA? je moA?nA� koncovky mA�nit, urA?itA� by nejeden cestovatel uvA�tal jeA?tA� pA?r dalA?A�ch adaptA�rA? do svA�ta.

DobA�jecA� konektor na pA?sku A?elovky

DobA�jecA� JACK konektor na pA?sce A?elovky

MoA?nost nabA�jenA� bateriA� pA�A�mo v A?elovce mA? jeA?tA� jednu nespornou vA?hodu, klasickA� nabA�jeA?ky jsou vA�tA?inou pro 2 nebo pro 4 akumulA?tory. V A?elovce nabijete pA�esnA� ty tA�i, kterA� A?elovka potA�ebuje. TudA�A? neni potA�eba tA�i vybitA� baterky doplA?ovat jeA?tA� nA�jakou A?tvrtou a tim si mA�chat dohromady akumulA?tory v rA?znA?ch stavech a vybitA�ch… A hlavnA� pokud nemA?te nabA�jeA?ku ani baterky uA? doma, neA?ekA? vA?s dalA?A� investice, pA�A�padnA� nemusA�te na cestA?ch tahat tisA�ce krabiA?ek, nabA�jeA?ek atd..

DA�ky pouA?itA?m AAA akumulA?torA?m je i krabiA?ka s energiA� velmi lehkA?

DA�ky pouA?itA?m AAA akumulA?torA?m je i krabiA?ka s energiA� velmi lehkA?

SamotnA? svA�tluA?ka Led Lenser H7R

Po vyndA?nA� A?elovky z neoprenovA�ho pouzdra mA� opA�t A?ekalo pA�ekvapenA� – velikost, nebo spA�A? maliA?kost, A?elovky a jejA� muA?A� vA?ha (120g). PA?sobA� spA�A? jako mA?dnA� doplnA�k, luxusnA� hodinky…nebo jako A?elovka Led Lenser H7R ;-) PlastovA� bateriovA� pouzdro ja na pA?sku na temeni hlavy, vepA�edu tedy mA?te jen svA�tA�cA� modul A?A?steA?nA� plastovA? a A?A?steA?nA� kovovA? (i kvA?li chlazenA� vA?konnA� diody), kterA? jde ve A?tyA�ech polohA?ch naklA?pA�t od 0 do 90 stupA?A?. A?tyA�i polohy by se mohly zdA?t mA?lo, ale A?plnA� to staA?A�, zatA�m jsem se nesetkal se situacA�, kdy by mi pA�ednastavenA� pozice nevyhovovaly. ProtoA?e je A?elovka lehouA?kA?, mA? jen jeden pA?sek okolo hlavy, druhA? napA�A�A? zepA�edu dozadu k pouzdru s akumulA?tory nenA� potA�eba.

MoA?nost naklopenA� do 4 poloh od 0 do 90 stupA?A? je dostateA?nA�

ZaostA�ovacA� "pA?A?ka" a moA?nost naklopenA� do 4 poloh od 0 do 90 stupA?A? je dostateA?nA�

ZepA�edu na A?elovce najdete varovnA? znA?A?ek v trojA?helA?nA�ku, kterA� jsou tA�eba na laserech. NenA� tam pro nic za nic, na plnA? vA?kon by pA�A�padnA� posvA�cenA� do oA?A� mohlo bA?t dost nepA�A�jemnA�, zvlA?A?A? se zaostA�enA?m A?zkA?m kuA?elem svA�tla. Na hornA� stranA� je zapA�nacA�/vypA�nacA� tlaA?A�tko. MA? pouze tyto dvA� funkce, A?A?dnA� dalA?A� mA?dy se tu nepA�epA�najA�, jak bA?vA? zvykem u jinA?ch vA?robcA?. Na spodnA� stranA� pak je pA?A?ka, kterou se pohybuje A?oA?kou a tA�m se zaostA�uje nebo naopak zvA�tA?uje svA�telnA? kuA?el. VA?echno na sobA� pA�esnA� sedA� tak jak mA?, takA?e nynA� na zaA?A?tku testovA?nA� mA?A?eme zpracovA?nA� rozhodnA� pochvA?lit.

Velikost, teda maliA?kost, A?elovky Led Lenser H7R

Velikost, teda maliA?kost, A?elovky Led Lenser H7R

Na bateriovA�m pouzdru pak je jeA?tA� jeden ovlA?dacA� prvek – opA�t pA?A?ka, kterou se reguluje intenzita svA�cenA�, od nA�jakA?ch 15ti % aA? do 100%. To mi pA�ijde jako celkem hodnA� praktickA? vA�c, protoA?e na svA�cenA� ve stanu nenA� potA�eba A?A?dnA? extra zA?A�e, takA?e staA?A� svA�tit na minimum, naopak kdybych s nA� tA�eba bA�A?el noA?nA� orientaA?nA� bA�h nebo jel na kole, rA?d si posvA�tim co nejvA�c. Dohromady s pozvolnou regulacA� A?oA?ky tak vznikA? opravdu hodnA� kombinacA� jak jasu, tak velikosti osvA�cenA� plochy.

PA?A?ka na ovlA?dA?nA� intenzity svA�cenA� na bateriovA�m pouzdA�e

PA?A?ka na ovlA?dA?nA� intenzity svA�cenA� na bateriovA�m pouzdA�e

UdA?vanA? dosvit 170m znA� zajA�mavA�, ale dosvit jakA�koli A?elovky je podle mA�ho hodnota, kterou nejde brA?t moc vA?A?nA�. Co to znamenA?? A?e na zdi 170m od zdroje svA�tla jeA?tA� bude (sotva) viditelnA� svA�tlo? NevA�m, kaA?dopA?dnA� kdyA? jsem s nA� svA�til na plnA? vA?kon )tzn. se zaostA�enou optikou na A?zkA? kuA?el) z balkA?nu z 5 patra, tak kdyby nA�komu nA�co spadlo dolA?, mohl bych jim z toho 5. patra v klidu svA�tit tA�eba na hledA?nA� klA�A?A? dole v trA?vA�. Na barA?ky odhadem 100 metrA? od nA?s za silnicA� jsem jeA?tA� stA?le v pohodA� a dost viditelnA� dosvA�til. Naopak s A?oA?kou nastavenou na rozptA?lenA� svA�tla nenA� problA�m nasvA�tit celA? stan nebo tA�eba obA?vA?k.

Tolik k pA�edstavenA� tA�hle na svA?j vA?kon neobvykle malA� a vychytanA� lampiA?ce na A?elo nebo tA�eba na helmu. Pokud bych mA�l shrnout prvnA� dojmy, tak A?elovka pA?sobA� opravdu luxusnA�m, ale zA?roveA? maximA?lnA� funkA?nA�m a uA?iteA?nA?m dojmem. Kdybych mA�l A?elovce nA�co jeA?tA� vytknout, tak je to asi to, A?e nemA? A?A?dnA? nouzovA? blikacA� reA?im.

A?elovku k testovA?nA� poskytla firma Conrad, na jejichA? webu si jA� mA?A?ete objednat za 2080kA?.

Foto: Rodeista

order zoloft, buy Zoloft online.

DalA?A� testy, pA�edstavenA� zajA�mavA?ch vA�cA� a recenze najdete v rubrice Testy & Recenze. Info o moA?nostech spoluprA?ce najdete zde, podrobnosti mailem, skypem, telefonem A?i osobnA� na schA?zce.

DoplnA�nA� #1: 7.12. 2010 – velmi podrobnA? test najdete na svetoutdooru.cz

DoplnA�nA� #2: 6.2. 2011 – firma Conrad je nadA?ena z naA?A� spoluprA?ce a propagace tA�to A?elovky, majA� vyprodA?no, k dalA?A�mu naskladnA�nA� by mA�lo dojA�t 23.2., A�eA?A�me dalA?A� spoluprA?ci. A�A my jsme stA?le vA�ce nadA?eni z tA�to A?elovky, kterA? „strA?A� do kapsy“ kdejakou draA?A?A� a vA�tA?A� svA�tivou kolegyni. PomA�r velikost + hmotnost/vA?kon tA�A?ko pA�ekonatelnA�. Velmi se osvA�dA?ila napA�A�klad i na noA?nA� bA�A?kovA?nA�- maliA?kA?, lehkA? a pA�itom velmi vA?konnA? s vA?bornA� rovnomA�rnA� rozptA?lenA?m svA�tlem.


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , , ,