RosniA?ky pA�edpovA�daly zimu, meterologovA� se po nich vopiA?ili, ale nA?s to aA? tak moc nevzruA?ovalo. I tak jsme nedoA?kavA� vA?zali kajaky na auto a sobotnA�m rannA�m oparem vyrazili smA�r PlzeA?. Pravda, uA? cestou se nA?m zdA?lo, A?e dA�A?A? pA�echA?zejA�cA� do snA�hu nenA� to pravA� pro naA?i vA?pravu, ale staA?ilo zmA�nit jedinA� slovo a z vA?pravy podzimnA� se stala vA?prava polA?rnA� a�� a rA?zem bylo poA?asA� ideA?lnA�.

PA�i balenA� jsme si museli pA�iznat, A?e mA�sta nenA� nazbyt a tak jsme zabalili slivovici, housera a v autA� nechali pA?r zbyteA?nostA� jako tA�eba suchA� triko nebo boty. Se slovy: a�zoblA�kneme se do spacA?kua�? zavA�rA?me kufr, navzA?jem si scvrnkA?vA?me rampouchy z nosu a vyrA?A?A�me vzhA?ru dolA?. No..dolA?a��KaA?dA?, kdo jel nA�kdy Berounku, tak vA�a��

Po nasednutA� nA?s A?ekA? pA?r desA�tek metrA? po MA?i, soutokem MA?e a RadbA?zy zaA?A�nA? Berounka. Foto: Mamka Rodeisty

Po nasednutA� pA?r desA�tek metrA? po MA?i, soutokem MA?e a RadbA?zy zaA?A�nA? Berounka. Foto: Mamka Rodeisty

NetrvA? to dlouho a dorA?A?A�me k prvnA�mu jezu. NaA?e vize, A?e pojedeme vA?e, co pA?jde, je ubita hned v poA?A?tku, protoA?e tohle prostA� jet nejde. PA�enA?A?enA�, kterA� mA�nA� naA?e konA?etiny v nA�kolik ledovA?ch blokA?, mi dA?vA? dost zabrat a po opA�tovnA�m usednutA� do lodA� si proA?A�vA?m prvnA� krizi. Ani broukA?nA� a�zPA�snA� proti trudomyslnostia�? mi pA�A�liA? nepomA?hA? a marnA� hledA?m motivaci pro dalA?A� cestu.

NaA?tA�stA� jsou tady kamarA?di, kteA�A� mi nA�kolika dobA�e mA�A�enA?mi poznA?mkami onu motivaci pomA?hajA� najA�t a frA?A� se vesele dA?l. SnA�h sekajA�cA� do xichtu, ledovA? voda, nic z toho nA?s netrA?pA�. Za prvA? nejsme A?A?dnA? fotbalisti a za druhA? ruce ani nohy stejnA� necA�tA�me tak a�zvo co dea�? ;-)

ParA?dnA� chumelenice a protivA�tr, to se to hnedka jede veselejc! Foto-Tom.cz

ParA?dnA� chumelenice a protivA�tr, to se to hnedka jede veselejc! Foto-Tom.cz

FenomA�nem celA� polA?rnA� plavby se stA?vA? drobnA? A?prava nA?zvA? vesnic a mA�st, podle kterA?ch se snaA?A�me orientovat (netA�eba psA?t, A?e kilometrA?A? zA?stala poloA?enA? hned vedle bot ). A tak se z prvnA�ho orientaA?nA�ho bodu v Nadrybech, vlivem ztA�A?enA�ho pohybovA?nA� A?sty stA?vA? Madrid. No a povaA?te..A�Za jeden den na seakajaku z PlznA� do Madridu..

DalA?A� vesniA?ka, kterA? by nA?m alespoA? trochu napovA�dA�la, kde jsme, se zatA�m nekonA?, ale tak nA�jak tuA?A�me, A?e mA?me za sebou cca 50km a tudA�A? a�zpadlaa�?. a�zOpunkujemea�? verandu jednA� moc pA�knA� chajdy a oblA�kA?me se do spacA?kA?.

vaA�enA� v takovA�m A?boru je trochu sloA?itA�jA?A�, zvlA?dA?me ho s naprostA?m pA�ehledem. Foto-tom.cz

VaA�enA� v takovA�m A?boru je trochu sloA?itA�jA?A�, zvlA?dA?me ho s naprostA?m pA�ehledem. Foto-tom.cz

IkdyA? vaA�enA� v takovA�m A?boru je trochu sloA?itA�jA?A�, zvlA?dA?me ho s naprostA?m pA�ehledem (ostatnA� slivovice a studenA� A?pagety zase takovA? dA�ina nejsou). Po romantickA� veA?eA�i usA�nA?me s bradou v hrnci s A?ajem a hlavou se nA?m honA� pA�edstava rannA�ho oblA�kA?nA� toho a�zzmrzlA?ho hnusua�?.

OvA?em probuzenA� je pA�ekvapivA�.. Slunce svA�tA�, ptA?A?kovA� zpA�vajA� a traviA?ka se bA�lA?. Foto RA?A?a

OvA?em probuzenA� je pA�ekvapivA�.. Slunce svA�tA�, ptA?A?kovA� zpA�vajA� a traviA?ka se bA�lA?... Foto RA?A?a

OvA?em probuzenA� je pA�ekvapivA�.. Slunce svA�tA�, ptA?A?kovA� zpA�vajA� a traviA?ka se bA�lA?. BA�lA? se pA�esnA� tak jak se na polA?rnA� vA?pravu sluA?A�. Plni optimismu dA?vA?me rychlou snA�dani a vyrA?A?A�me na dalA?A� a�zA?trekua�?.A�TA�A?ko popisovat. ModrA? obloha, vA?ude kolem lesy pokrytA� bA�lou peA�inou, nasvA�cenA� vychA?zejA�cA�m sluncem a svatej klid. Nikde ani noha, jen ty naA?e zmrzlA?.

My se zimy nebojA�me. Je to jenom pocit! Foto-Tom.cz

My se zimy nebojA�me. Je to jenom pocit! Foto-Tom.cz

NedA�lnA� pA?dlovaA?ka je ovA?em tak trochu ve znamenA� krize pro TomA?A?e, kterA�mu z neznA?mA�ho dA?vodu moc nefungujA� prsty a stA�A?A� drA?A� pA?dlo. NicmA�nA� i on po dobA�e mA�A�enA?ch poznA?mkA?ch kamarA?dA? pokraA?uje, neboA? chce projet vesnicemi, jako jsou KA�ivoklA?da a Rozkroky.

TrA?va se bA�lA? pA�esnA� tak jak se na polA?rnA� vA?pravu sluA?A� a patA�A�. Foto-Tom.cz

TrA?va se bA�lA? pA�esnA� tak jak se na polA?rnA� vA?pravu sluA?A� a patA�A�. Foto-Tom.cz

Obloha pomalu tmavne, kdyA? naA?e omrzlA? loA?ky i tA�la vytahujeme na bA�eh tA�snA� pA�ed Berounem. Dneska se veranda nekonA? a tak je nutnA� postavit pA�A�stA�eA?ek, po pA?r minutA?ch velice silnA� pA�ipomA�najA�cA� iglA? eskymA?ka Huberta.

No nenA� to parA?da? JeA?tA� A?e v sobotu snA�A?ilo! Foto-Tom.cz

No nenA� to parA?da? JeA?tA� A?e v sobotu snA�A?ilo! Foto-Tom.cz

V plA?nu byl dneska i veA?A�rek, ale jelikoA? nenA� kdo by nA?m lil A?vestiA?ky do pusy a ruce ze spacA?ku se nA?m vyndavat fakt nechce, tak opA�t usA�nA?me paralelnA� s veA?ernA�A?kem.

Dneska se veranda nekonA? a tak je nutnA� postavit pA�A�stA�eA?ek. Foto-Tom.cz

Dneska se veranda nekonA? a tak je nutnA� postavit pA�A�stA�eA?ek. Foto-Tom.cz

Na minutu balenA� je nutnA� tA�i minuty zahA�A�vat ruce. Foto-tom.cz

ZahA�A�vA?nA� rukou... Foto-tom.cz

A mA?me tady pondA�lA�.. Skoro bych A�ekl, A?e takhle nA�jak vypadA? peklo naruby. BalenA� trvA? opravdu dlouho, protoA?e na minutu balenA� je nutnA� tA�i minuty zahA�A�vat ruce, kterA?mi je nA?slednA� potA�eba a�zvymlA?tita�? led z hydro vA�cA�.

NasedA?me se slovy a�zty vole, snad tu A?prcku nezlomima�? a vyrA?A?A�me vstA�A�c poslednA�m pA?r km. Asi nenA� tA�eba pA�ipomA�nat, A?e naA?e tA�la se cA�tA� jak po prohranA�m wrestlingovA�m zA?pase, ale jedeme.. LevA?, pravA?, levA?, pravA?a�� :-)

NaA?tA�stA� poA?asA� dostalo alespoA? trochu rozum a tak po deseti minutA?ch zahA�A�vA?nA� teplomA�ru mA?me krA?snA?ch 0 stupA?A?. Kilometry ubA?vajA�, uA? tak dlouhA� voleje se jeA?tA� prodluA?ujA�, ale po pA?r hodinA?ch se pA�es A�adradotA�n opravdu dostA?vA?me na soutok s Vltavou.

ParA?dnA� A?upna na jezu v BerounA�. Foto-tom.cz

ParA?dnA� A?upna na jezu v BerounA�. Foto-tom.cz

Na pokraji smrti hladem, na pokraji smrti mrazem, na pokraji smrti vysA�lenA�m, ale stA?lo to za to.
NaA?e zmrzlA� a�zBratrstvo praseA?A� prackya�?, tedy TomA�k, RA?A?a a jA? mA?me za sebou celA?ch 139km Berounky. High five!!

JedA�A�A�A�m! Foto-tom.cz

JedA�A�A�A�m! Foto-tom.cz

Do zlA�chovskA� lodA�nice nA?m chybA� nA�co kolem sedmi km, kterA� si jeA?tA� chceme zpA�A�jemnit zastA?vkou v hospodA� U A�vA?ry. BohuA?el Murphyho zA?kony platA� i na vodA� a tak je hospoda zrovna ten den zavA�enA?. NevadA�, nasadA�me zA?vA�reA?nA� tempo a po dalA?A� pA?lhodince uA? rozmrazujeme tA�lo v lodA�nici.

Co dodat na zA?vA�r:
Moje maminka celou akci okomentovala slovy: a�zKdy koneA?nA� dostaneA? rozum?a�? a tatA�nek: a�zSeA? debil!a�?

A komentA?A� ostatnA�ch A?lenA? vA?pravy?

Tom:
Co mi vA?let dal:
Zase jednou bezva ulA�tlA? akce s kamarA?dy. Jestli mi vA?let nA�co dal, to nevA�m, ale vzal mi dost energie :-)
Co si o nA�m myslA�m:
No nakonec A?tA�stA�, A?e jsme nejeli na pA?vodnA� plA?novanou SA?zavu, protoA?e krom toho, A?e to by bylo 240km, tak tam nebyla A?A?dnA? voda. A moc si neumA�m pA�edstavit, jak bychom v tA? kose jeA?tA� vystupovali do vody a kajaky tahali pA�es mA�lA?iny. CelkovA� myslA�m, A?e to byl zase jednou bezvadnA� pitomej nA?pad. A prA?vA� proto jsem jel!
Jestli bych jel nA�kdy znova:
Znova bych klidnA� jel, ale nemusela by to bA?t Berounka a nemuselo by to bA?t letos. Kubo, co touhle otA?zkou sledujeA?? ;-)

Radek: periactin without prescription, buy lioresal online.
SjetA� celA? Berounky za tA�i dny by nebylo zase aA? tak nic moc svA�tabornA?ho, kdyby se do toho nevloA?ilo poA?asA�. Kdo mohl tuA?it, A?e na konci A�A�jna bude takovA? zimaa��:-). VzdA?t to nepA�ichA?zelo v A?vahu a tak bylo jen otA?zkou A?asu, kdo umrzne jako prvnA�. Cimrman tuhle naA?i akci vystihl pA�esnA�: Na pokraji smrti hladem, na pokraji smrti mrazem, na pokraji smrti vysA�lenA�m, …ale stA?lo to za to!
Jestli bych jel nkdy znova?
A?ekni kdy a jedem.

PodA�kovA?nA�:
- a�zmamce Rodeistya�?, kterA? se ujala role A?ofA�ra vA?pravy a bezpeA?nA� nA?m dopravila suchA� boty a triA?ko zpA�t do Prahy
- pojizerskA�mu velikA?novi JA?rovi Cimrmanovi za inspirativnA� pA�A�bA�h a�zDobytA� severnA�ho pA?lua�?
- firmA� Hiko Sport za pA?jA?enA� seakajakA?
- neznA?mA�mu chataA�i za nevA�domA� propA?jA?enA� verandy
- firmA� Hannah za poskytnutA� pA�A�stA�eA?ku na druhou noc

ThatA?s it :-)

A Tom s Radkem Kubovi dA�kujou zato, A?e mA? A?as vymA?A?let a organizovat kraviny!

VA�c fotek z akce najdete na xichtoknize v galerii.


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , ,