TasmanskA? A?ert - TasmA?nie 2010TentokrA?t vyplouvA?me opravdu aA? po dvanA?ctA� :o )

V tomto dA�le budou opA�t a�zchytrA�a�? odstavce, o jeskyni, o kterA�A� pA�A?u nA�A? v denA�A?ku a�� Kuti Kina Cave. ArcheoloogovA� a vA�dci z AustralskA� NA?rodnA� Univerzity (ANU) objevili znA?mky kontinuA?lnA�ho obydlenA� v letech 13 000 aA? 18 000 pA�ed naA?A�m letopoA?tem. Tedy jeA?tA� pA�edtA�m, neA? bylo vynalezeno kolo. V tA� dobA� byla jiA?nA� polA?rnA� ledovA? A?epice pouhA?ch 1000km jiA?nA� pod TasmA?niA� (dnes je to zhurba 5-6A� tisA�c km, kousek to odtA?lo..)

KdyA? vA�dci vykopali a prozkoumali jeden A?tvereA?nA� metr z a�zpodlahya�? jeskynA�, naA?li 40 000 A?lomkA? z kamennA?ch nA?strojA? a 250 000 A?lomkA? a kouskA? kostA�, vA�tA?inou z klokanA?, kteA�A� byly nejA?astA�A?A� potravou tehdy. Odhaduje se, A?e jeskynA� Kuti Kina Cave obsahuje aA? 10 milionA? artefaktA?. Jdnes je jeskynA� ve vlastnictvA� tasmanskA� aboriginskA� komunity.

Franklin river - pohodovA? pA?dlovA?nA�


VA�ci ani dnes nevA?A?eme, pA?A? by nemA�lo bA?t dnes nic, co by to vyA?adovalo, dnes dovolenkovA? voda s nA�jakou tou jeskynnA� kultA?rou. Cestou si uA?A�vA?me lA�ta, tepla a slunce. Skoro jako letnA� Vltava, akorA?t tady kromA� nA?s nikdo neni :-) Po dvou hodinA?ch plavby hledA?me dalA?A� jeskyni – Kuti Kina Cave, kde by mA�ly bA?t i nA�jakA� starA� AboriginskA� malby. Po chvA�li boje ji nalA�zA?me, dA?vA?me obA�d na plA?A?i a po-o berem A?elovky a hurA? do jeskynA�.


Je to ale jen tak 20 metrA? dlouhA? stezka do jeskynA� k nauA?nA� tabuli (!! ZnA?mka civilizace!!). UvnitA� A?A?dnA� malby nikdo z nA?s nenachA?zA�, jen jeskynnA� kobylky. Na oplA?tku, A?e jsme nevidA�li v jeskyni malby, jsme si alespoA? vyfotili logo Unesca, do kterA�ho je jeskynA� zapsanA? :-) TeA? ale vA?A?nA�, uvnitA� pA�eci jen byla cA�tit takovA? zvlA?A?tnA� atmosfA�ra, domorodci tu bydleli jeA?tA� v dobA�, kdy TasmA?nie byla pA�ipojenA? k AustroA?ce!

JeskynnA� tasmanskA? kobylka


HorA?A� je to ale s hledA?nA�m dneA?nA�ho spacA�ho mA�sta, plA?novanA? a�zkempA�ka�? se nA?m nedaA�A� najA�t (ani po znaA?nA� dobA� prolA�zA?nA� okolnA�m hustA?m pralesem), u jeskynA� mA�sto na spanA� nenA� a tak jedeme dA?l. Za zatA?A?kou kempA�me na parA?dnA�m ostrovA� s plA?A?ema a dokonce jeA?tA� svA�tA�cA�m sluncem, o kterA�m nikde nenA� ani zmA�A?ka, nA?dhera!

Text a foto: Rodeista


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také