Se Zuzkou jsme vyrazili na dvou motorkA?ch BMW 650GS a ZajA�c s Luckou starA?m A?igulA�kem. NaA?e pA�A�pravy probA�haly uA? 2 mA�sA�ce dopA�edu, ale ruskA� vA�zum se nA?m podaA�ilo zA�skat aA? v den odjezdu a kazaA?skA� jen o tA?den dA�A�v!!

NaA?e cesta zaA?ala na HlavnA�m nA?draA?A� v Praze, kde jsme se naloA?ili i s motorkami do vlaku a vyrazili smA�r Poprad. DA?l naA?e cesta vedla pA�es Slovensko a na jih Ukrajiny. ChtA�li jsme se kouknout na vyhlA?A?enA� rekreaA?nA� mA�sto UkrajincA? Arabatskou kosu. Je to A?zkA? pruh zemA�, kterA? vede v moA�i. Tady pA�iA?lo naA?e prvnA� setkA?nA� s pA�skem a Zuzka se uA?ila jezdit ve stupaA?kA?ch.

Arabatskou kosu jsme projeli bA�hem dne a hned veA?er pA�ijA�A?dA�me na ukrajinskoa��ruskA� hranice, kterA� tvoA�A� KerA?skA? prA?liv. Na trajekt je hodnA� dlouhA? fronta, naA?tA�stA� se nA?s po chvA�li tA?pA?nA� ujA�mA? mA�stnA� motorkA?A�skA? gang a pomA?hA? nA?m dostat se na trajekt. To se pozdA�ji daA�A� a vyplouvA?me z Ukrajiny. JenA?e na vstupu do Ruska je dalA?A� problA�m. ChybA� mi plnA? moc pro Zuzku, A?e mA?A?e A�A�dit mojA� motorku. ObA� motorky jsou totiA? psanA� na mA�. NA?A? problA�m A�eA?A� motorkA?A�skA? gang pomocA� penA�z, piva a kamarA?da prA?vnA�ka, kterA�ho si o pA?lnoci zavolalia�� PA�es hranice se nA?m daA�A� projet aA? nad rA?nem. Jsme fyzicky u duA?evnA� A?plnA� vyA?erpanA? a to jsme teprve na zaA?A?tku cesty.

KazachstA?n v sedle motorky

KazachstA?n v sedle motorky

Rusko projA�A?dA�me skoro nonstop. Krajina se postupnA� mA�nA� a�� je A?A�m dA?l tA�m suA?A?A�.A�HraniA?nA� pA�echod z Ruska do KazachstA?nu probA�hA? kupodivu hladce a bez A?platkA?! Asi 200 metrA? za hranicemi stojA� policajt, tak u nA�j zastavujeme. Z podle nA?s klasickA� hraniA?nA� kontroly se vyklubala pokuta za nezastavenA� na stopce, kterA? byla kousek pA�ed policajtema�� Je to tu docela zlatA? dA?l, protoA?e tu nezastavuje fakt nikdo! Asplatky, A?platky, A?platky… ach jo.

KazachstA?n v sedle motorky

KazachstA?n v sedle motorky

PrvnA� pA�ivA�tA?nA� nebylo moc hezkA�, ale druhA� bylo o poznA?nA� lepA?A�. Hned vedle silnice jsou velbloudi. Na nic neA?ekA?me a jako sprA?vnA? turisti je hned jdeme fotit (hladit se nenechajA�) :-) Silnice se postupnA� zhorA?uje. DojA�A?dA�me do naA?eho prvnA�ho kazaA?skA�ho mA�sta Atyrau. Na mA�stnA�m trhu kupujeme kanystr na benzA�n a jA�dlo.

KazachstA?n v sedle motorky

KazachstA?n v sedle motorky

Hned za mA�stem konA?A� silnice a zaA?A�nA? polnA� cesta. KoneA?nA�! Takhle jsem si KazachstA?n pA�edstavoval. Jedem volnou krajinou, potkA?vA?me volnA� se pasoucA� konA� a velbloudy. SpA�me, kde se nA?m to zrovna lA�bA�. StaA?A� odjet pA?r set metrA? od hlavnA� cesty a je klid. JA�zdu ve stupaA?kA?ch si uA?A�vA?m a jsem rA?d, A?e jsem zvolil terA�nnA� vzorek pneumatik.

BohuA?el cesta k AralskA�mu jezeru se zhorA?uje (pA�sek a kameny), tak nejsme schopnA? dojet k nA�mu pA�A�mou cestou. MusA�me to sloA?itA� objA�A?dA�t (asi 200km). Do mA�sta Aralsk dojA�A?dA�me na poslednA� kapky benzA�nu.

MA�sto Aralsk je pro nA?s A?ok. A?ekal jsem hezkA? mA�sto, ale mA�sto toho to byla A?A�lenA? dA�ra. VA?ude bordel a A?pA�na, rozpadlA� barA?ky. Po nA?kupu na mA�stnA�m trhu mA�A�A�me k prvnA� benzA�nce a zjiA?A?ujeme, A?e vA?ude doA?el benzA�n. DA? se koupit pouze na pA�A�dA�l – a�ztaloneka�?. Pro turisty samozA�ejmA� nedostupnA?. Nakonec se nA?m daA�A� benzA�n sehnat od mA�stnA�ch lidA� z kanystrA?. VA?ichni nA?s ujiA?A?ujA�, A?e v dalA?A�m mA�stA� (asi 100km) benzA�n bude.

KazachstA?n v sedle motorky

KazachstA?n v sedle motorky

SpoA?A�tA?me si tedy nA?A? teoretickA? dojezd a rozhodujeme se, A?e vyrazA�me za naA?A�m prvnA�m cA�lem. Dojet k rozpadlA?m lodA�m na vyschlA�m dnA� Aralu. Z mA�sta vyjA�A?dA�me po kamenitA� cestA�, kterA? vede aA? ke bA�ehA?m jezera. Po dnA� sice nA�jakA? cesta vede, ale je to samA? pA�sek. Na slunA�A?ku je pA�es 40A�C. PA�sek dA?vA? nA?m i motorkA?m hroznA� zabrat. PoA�A?d padA?me a sbA�rA?me se. VentilA?tor na motorkA?ch v podstatA� ani nevypA�nA?. LodA� mA?me uA? na dohled!!! To dA?me, musA�me! PA�sek je ale A?A�m dA?l tA�m jemnA�jA?A� a hlubA?A�. PoA�A?d padA?me. Motorky se nemA?A?ou ani rozjet.

KazachstA?n v sedle motorky

KazachstA?n v sedle motorky

Je to teA?kA? rozhodnutA�, ale musA�me se vrA?tit :-( PA�eci jen nA?s A?ekA? jeA?tA� nA�kolik tisA�c km a nemA?A?eme motorky poA?kodit. Ztratili jsme hodnA� A?asu a tak noc trA?vA�me na moA�skA�m dnA�. Je to nA?dhera a veA?er je uA? i chladno.

KazachstA?n v sedle motorky

KazachstA?n v sedle motorky

RA?no snA�dA?me kaA?dA? den skoro to samA�. MechovA? chleba, mA�kkA? mA?slo, sA?r a kus salA?mu. VA?echny surovinu kupujeme mA�stnA�. Koupit se dA? v podstatA� vA?e. PokraA?ujeme do dalA?A�ho mA�sta, kde je A?dajnA� benzA�n. KlasickA? odpovA�A?: a�zBenzA�n A?eta�?. Riskujeme a jedeme dA?l. Cesta se mA�nA� v silnici a tak jedeme celkem rychle. Cestou potkA?vA?me HolanA?ana na motorce. VracA� se s nA?mi a hledA? takA� benzA�n. Dojedeme do dalA?A�ho mA�sta a tady uA? ho sehnat musA�me, protoA?e dA?l nedojedem. MA?me A?tA�stA�, benzA�n sice nenA�, ale podaA�ilo se nA?m od mA�stnA�ho pA�ekupnA�ka nakoupit a�ztalonkya�? a natankovat. S HolanA?anem se louA?A�me a jdeme za dalA?A�m cA�lem a�� kosmodrom Bajkonur. JeA?tA� k veA?eru tam dojA�A?dA�me, fotA�m i pA�es zA?kaz policajta vstupnA� brA?nu. DA?l nA?s bez povolenA� nepustA�.

KazachstA?n v sedle motorky

KazachstA?n v sedle motorky

Jsme v polovinA� naA?A� cesty a rozhodujeme se, co dA?l. Jsme v A?asovA�m pA�edstihu a tak padA? rozhodnutA� a�� jedeme za ZajA�cem a Luckou. PA�iA?la nA?m smska, A?e jsou jen o 1500km dA?l v okolA� mA�sta Almaty.

Cestou za ZajA�covcema mi motorka zaA?ala A?kubat aA? A?plnA� umA�ela. Dlouho jsem nevA�dA�l co s tA�m, aA? jsem na to pA�iA?el. OdeA?lo podA?vacA� A?erpadlo na benzA�n v nA?drA?i. NaA?tA�stA� jsem sebou vezl hromadu dA�lA? a zrovna podobnA? A?erpadlo jsem mA�l. Za 4 hodinky uA? motorka vrA?ela a my mohli pokraA?ovat.

Do Almaty dojA�A?dA�me veA?er. NenA� A?as, tak spA�me v hotelu a veA?er jdeme na veA?eA�i do restaurace. To je poprvA� za x let, co jsem Zuzku vzal na veA?eA�i do restaurace!!!A�Po 14 dnech se myjeme v teplA� vodA� (sprchoval jsem se asi 4x). Je to divnA?, ale i mnA� se to lA�bilo.

DruhA? den dopoledne probA�hneme nA�kterA� zajA�mavosti a pokraA?ujeme dA?l na sever k jezeru BalchaA?, kde se mA?me sejA�t se ZajA�cem a Luckou. SetkA?nA� 5tis km od domova se povedlo. SpA�me u jezera a do veA?era si vyprA?vA�me zA?A?itky.

SpoleA?nA� pokraA?ujeme poA�A?d na sever. Jedem v klidu, zastavujeme ve mA�stech na prohlA�dky a nA?kup jA�dla. SpA�me u dalA?A�ho jezera. AspoA? jsme si to myslelia�� Po koupA?nA� a pranA� pA�ijA�A?dA� na A?lunu divnA? lidi a kA�iA?A�, aA? se v A?A?dnA�m pA�A�padA� nedotA?kA?me vody. ProA?? PrA? je to odkalovacA� jezA�rko mA�stnA� chemiA?ky :-D Asi to nebylo tak hroznA?, zatA�m A?iju, i kdyA? jsem se niA?A�m neoplA?chla��

DojA�A?dA�me do hlavnA� mA�sta Astana. Je to pro nA?s zase dalA?A� A?ok. HonosnA? mA�sto s obrovskou vA?stavbou, ale A?A?dnA? lidi. Bez problA�mu zdarma zaparkujeme ve stA�edu mA�sta. Je vidA�t, A?e mA�stnA� a�zprezident – diktA?tora�? Nazarbaev si usmyslel udA�lat nejbohatA?A� mA�sto uprostA�ed chudoby. A povedlo se.

KazachstA?n v sedle motorky

KazachstA?n v sedle motorky

MnA� a Zuzce jednodennA� prohlA�dka mA�sta staA?ila a tak se s Luckou a ZajA�cem louA?A�me a vyrA?A?A�me dA?l. NaA?e cesta se uA? otA?A?A� a vyrA?A?A�me domA?. PoA?asA� se rapidnA� zhorA?uje. PA�ed Astanou to bylo na kraA?asy a po AstanA� na sebe navlA�kA?me vA?echno, co s sebou mA?me, a poA�A?d to nestaA?A�a�� Je tu 15A� a my mA?me na motorkA?ch zimnici. Je zajimavA?, jak si organizmus dokA?zal rychle zvyknout na vyA?A?A� teploty.

Jedeme pA�es RuskA� pohoA�A� Ural. NA?dhernA? silnice, ale A?A�lenA? provoz. V UfA� mi znova odchA?zA� A?erpadlo v nA?drA?i. Jedu pA�A�skokem skok. NaA?tA�stA� jsem kluk A?ikovnA? a povedlo se mi do nA?drA?e naroubovat A?erpadlo z Lady Samara ;-) Co vA?echno si ta motorka nechA? lA�bita�� Od teA? uA? jedem skoro furt aA? domu.

Na cestA� jsme byli nA�co mA?lo pA�es jeden mA�sA�c. Ujeli jsme zhruba 14tis. km. Jeli jsme kaA?dA? den. DennA� 100-700km.

Hiko loA?A?ky se dajA� pouA?A�t nejen na vodu! ;-)

Hiko loA?A?ky se dajA� pouA?A�t nejen na vodu! ;-)

VA�c fotek z jejich cesty najdete na Honzy Picase, dalA?A� offroudA� A?lA?nky pak na offroad.h2omaniaks.com :-) NA�kolikadA�lnA� vyprA?vA�nA� Lucky o jejich cestA� A?igulA�kem periactin online, buy lioresal. najdete zde.

Foto: Honza, Zuzka


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , , , ,