A?tyA�apA?l dennA� nonstop smA�ch s parA?dnA� partiA?kou zaA?al pA�A�jezdem ve stA�edu veA?er a stavA�nA�m naA?eho „stA?nku“ v pavilonu opic. Teda. V pavilonu A1. Stavba stA?nku spoA?A�vala ve vyloA?enA� konstrukce na nataA?enA� slack line venku a v realizaci nerealizovatelnA?ho slalomu mezi expozicema a stA?nkama ostatnA�ch s velkym Hannahovym vlekem dovnitA� do haly, zapojenA� plasmy, rozloA?enA� A?idliA?ek a pochystA?nA� pA�py a sudA? s PlznA�.

NA?A? minikinosA?l s vA?A?epem a zahrA?dkou

NA?A? minikinosA?l s vA?A?epem a zahrA?dkou

Na prvnA� pohled bylo vidA�t, A?e jsme A?A?ast pojali tak trochu „jinak“ – vA�c spoleA?ensky, neA? vA�tA?ina jinA?ch „vystavovatelA?“, kteA�A� z veletrhu dA�lali spA�A? trA?iA?tA� a nakupovacA� slevovA� A?A�lenstvA�. ProstA� hodnA� do pohody. Kdo jste si nevA?imli na pA�edeA?lA? fotce, doporuA?uju se soustA�edit na tu dalA?A� – o rozdA?vA?nA� letA?A?kA? se staraly figurA�ny obleA?enA� do Hannah hadA�A�kA? z kolekce na pA�A�A?tA� rok a my se tak mohli vA�novat opravdu jen tA�m spoleA?enskA?m zA?leA?itostem a pokecu s kamarA?dy. PA?vodnA� plA?n ale David mA�l jeA?tA� vychytanA�jA?A� – zrovna ta na pA�edeA?lA� fotce stA?la A?plnA� stejnA�, ale v ruce mA�sto letA?A?kA? mA�la pA?r drobA?kA?. TA�A?ko A�A�ct, kolik by za ty 4 dny vydA�lala :-D Ale nakonec jsme A?ebrA?ky zruA?ili a nechali je dA�lat mA�sto ostudy uA?iteA?nou prA?ci. KromA� letA?kA? Adrexu a katalogA? Hannahu jsme tu mA�li pro lidi i naA?e novA� tiA?tA�nA� maniackA� NEWS.

FigurA�ny sice mA�ly trochu problA�m se prosadit, ale makaly vzornA�

FigurA�ny sice mA�ly trochu problA�m se prosadit, ale makaly vzornA�

PryA? od stA?nku, pA�edevA?A�m v prA?bA�hu vA�kendu probA�hal taky vA?emoA?nA? doprovodnA? program. NapA�A�klad exhibice v chozenA� na slack linA?ch. Koho pA�i prA?chodu mezi stA?nkama napadlo zvednout oA?i nahoru, mohl vidA�t borce chodA�cA�ho si tam jakoby se nechumelilo (no, taky A?e ne!).

V sedmi metrech nad zemA� si tam pochodovali jistA�jc neA? jA? po kolejA�ch na zemi

V sedmi metrech nad zemA� si tam pochodovali jistA�jc neA? jA? po kolejA�ch na zemi

OvA?em slack liny tu nebyly jen pro profA�ky, venku si to mohl zkusit kaA?dA?, na dlouhA?, krA?tkA?, A?irokA?, A?zkA?… OA?ividnA� je to dost chytlavA? A?innost, od kterA? se A?lovA�k mA?A?e jen tA�A?ko utrhnout. Koho by to zajA�malo vA�c, doporuA?uju mrknout na jejich web www.slack.cz

ZatA�mco lidi se snaA?ili udA�lat aspoA? pA?r krokA?, kluci z Gibbon tA?mu pA�edvA?dA�li obA?as neskuteA?nA? vA�ci

ZatA�mco lidi se snaA?ili udA�lat aspoA? pA?r krokA?, kluci z Gibbon tA?mu pA�edvA?dA�li obA?as neskuteA?nA? vA�ci

StA?nek jsme mA�li pA�A�mo u pA?dia s doprovodnA?m programem, takA?e jsme to mA�li vA?echno pA�knA� z prvnA� ruky. NapA�A�klad taneA?nA� pA�ehlA�dky outdoorovA?ch hadA�A�kA? vA?emoA?nA?ch firem byly celkem fajn. I kdyA? 4 dny po sobA� 3 krA?t dennA� to samA?, minimA?lnA� pA?nskA? A?A?st vystoupenA� nA?s uA? pak taky moc nebavila… ;-)

Holky v novA?ch sluA?ivA?ch hadA�A�kA?ch Hudy Sportu (myslim)

Holky v novA?ch sluA?ivA?ch hadA�A�kA?ch Hudy Sportu

TaneA?nA� pA�ehlA�dky stA�A�daly promA�tA?nA� vA?emoA?nA?ch extrA�mnA�ch videA� z lyA?A�, lezenA�, kol, pA?dlovA?nA�, base jumpu…a semtam nA�jakA? pA�ednA?A?ka. NapA�A�klad o tom, jak se stA?t certifikovanA?m horskA?m vA?dcem, o Dolomitenmannovi, nebo tA�eba o seakajakovA?nA� od Standy ChlA?dka, jehoA? pA�ednA?A?ku „S kajakem po svA�tovA?ch moA�A�ch aneb proA? mA� nikde nechtA�li zamA�stnat“ si taky mA?A?ete koupit zaznamenanou na DVD order cardura online cheap, generic zithromax. , kterA� jsme ve spoluprA?ci s HydromagazA�nem pA�ipravili loni na podzim.

Standa ChlA?dek povA�dal o svA?ch cestA?ch po moA�A�ch celA�ho svA�ta

Standa ChlA?dek povA�dal o svA?ch cestA?ch po moA�A�ch celA�ho svA�ta

OdpoA?atA� nA?vA?tA�vnA�ci z pA�ednA?A?ek pak mohli jA�t zkusit lezenA�, aA? uA? na stA�nA�, po lanovym mostA� nebo tA�eba s maA?kama a cepA�nama po stromA�.

Skoro jako na ledovA? stA�nA�, jen strom nestudil, neklouzal a neodtA?val :-)

Skoro jako na ledovA? stA�nA�, jen strom nestudil, neklouzal a neodtA?val :-)

Co kdo vystavoval tu popisovat nebudu, to jsem ani neplA?noval. SpA�A? bych tu vA�noval pA?r A�A?dek pA�edstavenA� tA� ledovA� stA�ny, kterou na Sport Life propagoval – nebo spA�A? pA�edstavoval veA�ejnosti – Adrex. Je to umA�le vytvoA�enA? cca 40 metrA? vysokA? ledopA?d na skA?le u mA�sta VA�r. Teda umA�le, rozumA�jte tak, A?e ta voda tam normA?lnA� neteA?e, ale kdyA? zaA?ne mrznout, pouA?tA� nato vodu 4-5 dnA� nonstop a vytvoA�A� tam takovejhle parA?dnA� lezeckej trA�ninkovej terA�n.

Na mA�stA� si pak jde pA?jA?it maA?ky, lana, cepA�ny..takA?e je moA?nA? tam i pA�ijet „jen tak“ a prostA� si to jA�t zkusit. CoA? uA? plA?nuju taky, dokola bA�hajA�cA� video a hlavnA� vyprA?vA�nA� klukA? mA� zlA?kalo hned jeA?tA� prvnA� den :-)

Loni Ledovou stA�nu ve VA�ru navA?tA�vilo za tA�i mA�sA�ce jejA� „funkA?nosti“ pA�es 1500 lezcA?! Info o stA�nA�, aktuA?lnA� teplotu a vlastnA� i to, od kdy pA�A�padnA� zaA?ne fungovat, najdete pA�A�mo na adrex.cz/ledova-stena

Pro lepA?A� pA�edstavu mrknA�te na parA?dnA� videjko z loA?skA?ch zA?vodA? Ice Run 2010 od PA�trse. ZajA�mavostA� taky je, A?e je celA? natoA?enA? zrcadlovkou!

A jeA?tA� na moment zpA�t z VA�ru do Brna, z vodA?ckA?ch firem tu vystavoval pouze VodA?k Sport, ale o to vA�tA?A� mA�li prostor ;-) U nich na stA?nku taky probA�hal vA?emoA?nA? doprovodnA? program, povA�dA?nA� a pA�ednA?A?ky. Jednu z nich jsem mA�l tu A?est mA�t taky – v sobotu od 12ti jsem tu povA�dal o naA?A� A?norovA� expedici na Franklin River v TasmA?nii.

StA?nek VodA?k Sportu, letos jedinA� vodA?ckA� firmy na Sport Life

StA?nek VodA?k Sportu, letos jedinA� vodA?ckA� firmy na Sport Life

KromA� Sport life tu probA�haly zA?roveA? taky veletrhy Bike Brno a LodA� a karavany. Kol bylo k vidA�nA� hromady a nA�kterA� teda opravdu hodnA� podaA�enA� kousky. Jen tA�A?ko se hledalo kolo, kterA� by mA�lo A?patnA? design. SamozA�ejmA� kvalita rA?mu a osazenA� pak uA? byla o cenA�, A?lo najA�t kola jak „za desA�tku“ tak za „dvoukilo“… A karavany? No, moc pA�knA?, vA?echny, je aA? neuvA�A�itelnA?, co vA?echno a jakym stylem se do nich vejde. KolikrA?t vypadaly jeA?tA� luxusnA�jc, neA? kdejakA? drahA? vila.

KaravanA? i kol bylo opravdu moc a moc

KaravanA? i kol bylo opravdu moc a moc

A to je asi tak vA?echno pA�A?telA�. Joo, padA? listA�, podzim je tu a festivalovA? a veletrhovA? sezona zaA?A�nA?…ale i nA�jakA� to pA?dlovA?nA� tu pA�es zimu najdete :-) Mimochodem, opA�t chystA?m zajA�mavou prodejnA� slevovou akciA?ku s Hannahem, tak si to tu hlA�dejte, nebo sledujte naA?A� Xichtoknihu.

Foto: Rodeista


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také