UA? od poA?A?tku plA?novA?nA� cesty jsem vA�dA�la, A?e zbytek naA?A� skupinky bude chtA�t zkusit rafting na Zambezi River, a od toho samA�ho okamA?iku jsem takA� vA�dA�la, A?e jA? se toho rozhodnA� nezA?A?astnA�m. Jak asi pA�edpoklA?dA?te, nakonec bylo vA?echno A?plnA� jinak. K mA� pozdA�jA?A� hrA?ze jsem se pA�ipojila nejen k raftovA?nA�, ale dokonce jsem pA�istoupila i na river boarding (sjA�A?dA�nA� peA�ejA� na malA�m boardu), to ale aA? po ujiA?tA�nA�, A?e kdyA? nebudu chtA�t, tak mA� do vody nA?silA�m hA?zet nebudou, pA�estoA?e to mA?m zaplaceno.

UA? pA�i pohledu na mne musA� bA?t kaA?dA�mu jasnA�, A?e nejsem moc sportovnA� typ. Pravda, na vodA� jsem byla v A?ivotA� asi 3x, nicmA�nA� pouze na A?eskA?ch A�ekA?ch, jako SA?zava, Vltavaa��.a pA�irozenA� na pozici hA?A?ka. V tA�A?kA?ch chvA�lA�ch mA� ale i tato minimA?lnA� zkuA?enost trochu uklidA?ovala, zvlA?A?tA� pA�i pohledu na vydA�A?enou NA�mku na vedlejA?A�m raftu, kterA? asi opravdu nemA�la ponA�tA�, do A?eho jde.

DA�s v oA?A�ch jsem mA�la od prvnA�ch minut, to kdyA? nA?m po rozdA?nA� helem, vest a pA?del zaA?ali dA?vat instrukce, co mA?me dA�lat v pA�A�padA� vypadnutA� z raftu, pA�eklopenA� raftu, uvA�znutA� pod raftem (pA�eklopenA�m/nepA�eklopenA�m), jak se chytit zA?chrannA�ho lana, zachraA?ujA�cA�ho kajakA?A�e atd. Pro jednoho trochu moc informacA�, zvlA?A?tA� pA�ipoA?teme-li lehkou nervozitu z oA?ekA?vanA�ho. NejvA�c jsem se bavila u rady, hlavnA� nepanikaA�it!

order cardura, order zithromax.

No a to uA? zaA?A�nalo sestupovA?nA� kaA?onem dolA? k A�ece. OsobnA� nevA�m, jak dlouho nA?m to trvalo, byla jsem asi mA�rnA� v transu, A?A?steA?nA� vydA�A?enA�m a A?A?steA?nA� opakovA?nA�m instrukcA�. OstatnA� A?A?astnA�ci pak A�A�kali, A?e jsme A?li 20 minut, jA? jen vA�m, A?e se mi dole podlamovaly nohy A?navou. Po nalodA�nA� jsme si vyzkouA?eli pA?r zA?bA�rA? pA?dly, dostali vysvA�tlenA� k povelA?m naA?eho guida a po zhlA�dnutA� ViktoriinA?ch vodopA?dA? z jejich spodnA� A?A?sti vyrazili vstA�A�c 32 km A�eky a 23 peA�ejA�m.


ZaA?A?tek sjA�A?dA�nA� se vyvA�jel dobA�e, vyklopili jsme se asi aA? na 5 peA�eji. Stalo se to, A?eho jsem se nejvA�c bA?la, raft se celA? pA�eklopil, jA? zA?stala pod nA�m a pA�esvA�dA?ovA?nA� sama sebe, hlavnA� nepanikaA�it, mi nepomA?halo. NaA?tA�stA� se brzy objevila ruka naA?eho guida, kterA? mA� z podraftu vytA?hla. K pozitivA?m tA�to udA?losti patA�il fakt, A?e se nejednalo o nejtA�A?A?A� peA�ej a my mA�li relativnA� klidnou vodu pro nA?vrat a�zna palubua�?. Nebudu se ani zmiA?ovat o mA�m pA�etrvA?vajA�cA�m vydA�A?enA�m vA?razu a takA� pocitu ponA�A?enA�, kdyA? mA� vytahovali jako pytel brambor z vody. DopolednA� A?A?st plavby jiA? dA?le pokraA?ovala bez opuA?tA�nA� raftu , sesbA�rali jsme jen pA?r vypadnuvA?A�ch kolegA? z ostatnA�ch posA?dek.


Po dobrA�m obA�dA� se dostavili dalA?A� 2 guidovA� na river boarding. Jejich pA�A�tomnost mA� zas tak moc neuklidA?ovala, byli totiA? poloviA?nA� neA? jA?, vA�ru nevA�m, co by se mnou v tA� vodA� v pA�A�padA� krize dA�lali. Obavy na mnA� asi byly znA?t, stA?le se mA� ptali, jestli se bojA�m a moc se pA�i tom bavili. JA? moc ne. OpA�t jsme dostali instrukce, drA?et se pohromadA�, bA?t ve stA�edu A�eky a nechat se nA�st hlavnA�m proudem. PodaA�ilo se mi sjet asi dvA� menA?A� peA�eje, kdyA? jsem zjistila, A?e jsem A?plnA� sama, otloukA?m se o skA?ly bokA? kaA?onu a nemA?m sA�lu kopat do stA�edu A�eky. Opravdu jsem myslela, A?e jsou to mA� poslednA� minuty. NaA?tA�stA� se najednou objevil nA?A? raft a guide mA� vylovil ven. Takhle rA?da jsem nikoho uA? dlouho nevidA�la, to mi vA�A�te! Moje radost ale netrvala dlouho, pA�i nA?slednA� velkA� peA�eji jsem opA�t z raftu vypadla a nA?A? guide mA� znova vytahoval ven. V tA�to chvA�li jsem s hoA�kostA� musela sama uznat, A?e na sympatickA�ho prA?vodce uA? asi opravdu dojem neudA�lA?m, ne A?e bych nA�kdy mA�la A?ancia��., jeA?itnA� holt nejsou jen muA?i.


Po zbytek trasy jsem se uA? na river board neodvA?A?ila, zA?stala jsem v raftu spoleA?nA� s kamarA?dkou a naA?A�m guidem, kluci si uA?A�vali sA�lu A�eky pA�A�mo v jejA�m proudu. ObtA�A?nost peA�ejA� klesala, zdA?lo se tedy, A?e by vA?e uA? mA�lo probA�hat v klidu. K naA?A� smA?le ovA?em na jednA� z poslednA�ch vA�tA?A�ch peA�ejA� opustil plavidlo nA?A? guide. My jsme se s kamarA?dkou udrA?ely v raftu, nicmA�nA� samotnA�. Po guidovi nebylo vidu ani slechu. NaA?tA�stA� se brzy objevil jeden z kajakA?A�A?, kterA? nA?s odmanA�vroval dolA? A�ekou. Cestou jsme si vylovily guida, pozdA�ji i kluky a spokojenA� dorazili k cA�li naA?A� cesty.


V tA�le se mi rozlil pA�A�jemnA? pocit euforie. Ano, ve zdravA� jsem to pA�eA?ila. VlastnA� vA?ichni jsme to v poA�A?dku zvlA?dli.TeA? uA? nA?s A?ekal jen dvacetiminutovA? vA?stup kaA?onem k autu, coA? ovA?em nebylo nic nezvlA?dnutelnA�ho po zA?A?itku ze zdolA?vA?nA� StolovA� hory. To je uA? ale jinA? pA�A�bA�h. I pA�es pA?r kritickA?ch okamA?ikA? nelituji, A?e jsem do toho A?la. Byl to jeden ze zA?A?itkA?, na kterA� A?lovA�k dlouho vzpomA�nA?, zvlA?A?tA� je-li kancelA?A�skA? myA?, pro kterou byl toto opravdu heroickA? vA?kon. ObA?as i sebe samu pA�ekvapA�m, nevA�m proA?, ale poslednA� dobou stA?le A?astA�ji.

MrknA�te taky na nA?mi sestA�A�hanA� video z raftovA?nA� na Zambezi v Africe.

Text: Pavla

Foto: pouA?ito z A?lA?nku od Humpy


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , , , ,