V prvnA� chvA�li to vypadalo, A?e nA?s pojede jen A?est v jednom autA�, ale na poslednA� chvA�li se podaA�ilo sehnat jeA?tA� pA?r lidA� a nakonec se poA?et ustA?lil na deseti.

Fotogalerie HodnA� a�?guta�? Rakousko/Fotogallery Very a�?gooda�? Austria je tady pod tA�m odkazem. OtevA�e se do novA�ho okna.

V jednom autA� STBlo, A?esA?a, Magda a BednA�tko, v druhA�m pak Dan, Georgio, A?uro, mA? kamarA?dka Martina, jejA� krA?snA? kamarA?dka UlA?a a jA?. Co se pA�esnA?ch odjezdA? z Prahy tA?A?e, tak uA? jsem dA?vno vzdal snahy o dodrA?enA� A?asovA�ho harmonogramu, ale pA�ekvapilo mA�, A?e i po tom, co jsme vyzvedli Georgeho v HoleA?ovicA�ch, A?ura v Bunkru a Dana na ZlA�chovA� jsme se setkali s druhA?m autem na pumpA� u PrA?honic jen asi s hodinovA?m zpoA?dA�nA�m :)

Maniaks?


ZA�ejmA� nikomu z vA?s nemusA�m popisovat cestu autama ve kterA?ch sedA� dvA� party vodA?kA?a�� VeA?A�rek zaA?al prakticky uA? v praA?skA?ch kolonA?ch a pokraA?oval aA? do Rakouska.. A jA? si do toho jen tiA?e broukal znA?mA? to song vA?ech A?ofA�rA?a��jA? A�idiA?, ten tvrdej chleba mA?a�� NA�co kolem druhA� hodiny rannA� jsme dorazili do Hallstateru, ochutnali nA�co domA?cA� slivoviA?ky a A?li na kutA�a��

A druhA? dena��

PA�A?l bych vA?m to probuzenA�.. Po tom co se mi odlepila spodnA� A?A?st vA�A?ek od hornA�ch a rozhrA?bnul jsem A�A�dnoucA� vlas, tak se mi naskytl pohled na skA?ly pokrytA� zbytkama snA�hu, zalitA� sluncem a tomu vA?emu dominovalo A?A?asnA� a�zhalA?tatskA�a�? jezeroa�� ProstA� nA�co nepopsatelnA?hoa�� No a jelikoA? bylo krA?snA? teplo, tak jsme nejdA�A�v A?uro, jA? a postupnA� pak vA?ichni A?li vyzkouA?et teplotu vody. Bylo to super :)

GrA?zl


No a pak..A?up snA�danA�, A?up zabalit a A?up na vodua�� V plA?nu byl ten den Koppentraun a Lammer. TA�A?il jsem se jak malej Kuba.. Fakt!! a�zKopA?A?a�? jsme pojali jen jako takovA� malA� rozpA?dlovA?nA�, kde si to mohli uA?A�t prakticky vA?ichni, vA?etnA� a�zneeskymujA�cA�cha�? pA?dlerA?.. (Dane, promiA? :) )) ) KromA� jednoho tA�A?A?A�ho mA�sta tam nebylo nic zA?sadnA�ho, krA?snA? WWIII a v jejA�m pozadA� opA�t jen hory, lesya�� No prostA� a�zguda�?..:) Na vA?stupnA�m mA�stA� jsme dali malou svA?A?u a po mA�rnA?ch a�zdohadA?cha�? padla volba na Lammer.

Lammer

baclofen buy online, Zoloft withoutprescription.

Noa�� uzounkA? A?kvA�ra, kterou teA?e tak WW III, ale pro klaustrofobika nic moc. Ale tak co, A?ijeme jen jednou..:) A tak se jelo.. BohuA?el hned ve a�zvstupencea�? jsme potkali dvA� krysy a Dan s Magdou se rozhodli, A?e je ulovA�. JelikoA? se jim to opravdu poradA�ilo tak jsme se chvilku zdrA?eli, ale pohoda..odlovit, vylA�t, nasednout a smaA?it dA?la�� CelA? soutA�ska je fakt krA?tkA?, takA?e jsme bA�hem chvilky byli venku. No a co teA?..? Tak snad jasnA?, ne..? Jedeme znova.. NA�kterA?m se uA? moc nechtA�lo a tak jsme navA?zali jen lodA� A?ura, BednA�tka, Georgia a mojA�. NahoA�e jsme nasedli a v cuku letu jsme byli opA�t dole, sedli na kameny, dali piveA?ko a A�eA?ili co dA?l.

a�zLofer je blA�zko a je to tam pA�knA?a�? A�ekl Georgioa�� A tak jsme jeli (nutno podotknout, A?e druhA? den mu to uA? asi tak pA�knA? nepA�iA?lo..) Po pA�A�jezdu na a�zchrupplaca�? jsme se s A?urem doA?kali zaslouA?enA� odmA�ny za celodennA� pA?dlovA?nA� a s ostatnA�mi otevA�eli plechovky a lA?hvea�� no, ani nevim A?eho, ale mA?lo toho nebylo..:) PozdA�ji na A�adu pA�iA?la i kytara, kde jsme se s BednA�tkem a A?urem pA�edhA?nA�li kdo vyplaA?A� vA�c zvA�A�ea��:) PtA?te se kdo vyhrA?l? NetuA?im.

Lofer


A druhA? den rA?no..? PitA� bylo zA�ejmA� velice kvalitnA�, jelikoA? nikoho nebolelo nic a tak se mohlo odstartovat na dalA?A� a�zpaddling sessiona�?.. Nasedli jsme pA�knA� v klA�dku nad slalomkou, pA�enesli cA�l, jelikoA? se zde konaly jakA�si zA?vody ve sjezdu a naruA?ovali bychom jim prA? A?as (prA?jezdem fotobuA?kou) a pokraA?ovali dA?l. PrvnA�ch pA?r metrA? byla pohodiA?ka, pak pA�iA?la LA?A�ce, kterou pro nedostatek zkuA?enostA� nebo listA? vA?ichni pA�enesli.. Teda aA? na A?ura a Georgia.. A?uro projel v pohodA�, Georgio nee.. Jede, jede a najednou jen bum, A?vacht, prA?sk, rA?na, sifon, krysa a cestou do Prahy oslava jeho druhA?ch narozenin.. Uff, jeA?tA�, A?e bylo co slavita��

SifA?nek


V Hydru je Lofer popisovA?n jako a�zvodA?ckA? maturitaa�?a�� NicmA�nA� se trochu obA?vA?m, A?e ten den odmaturoval akorA?t A?uro :) NA?s ostatnA� pro A?patnA? styl, A?patnA? morA?l nebo moA?nA? pro neschopnost A�eka projA�t nenechala :) Po dojezdu do cA�le se pA?novA� (BednA�tko, A?uro a Gergio) sebrali a A?e jedou jeA?tA� jednou.. OK, proA? ne.. OpravnA� zkouA?ky jsou sice aA? v zA?A�A�, ale to uA? je zase zima. My ostatnA� se mezitA�m vyvalili na kameny krA?snA� prohA�A?tA� sluncem, pak nahA?zeli vA?echny holky do vody a bylo nA?m dA�snA� fajna��:) PA?novA� mezitA�m pA�ijeli a�� oA?ividnA� se jim a�zopravkya�? povedly a pak uA? zbA?valo jen zabalit a a��

Lofer


a��a dA?l jen ve zkratkA?ch jelikoA? musim taky pracovata��:)

- cestou domA? Gergio rozjel straA?nA? mejdan (A?e by opravdu slavil druhA� narozeniny?)

- jA? si opA�t pobrukoval svA?j oblA�benA? song o A�idiA?A�ch

- bylo nA?m vedro a tak jsme se zastavili jeA?tA� ve VrbnA�m, suprovA� se vykoupali a nafotili fotky na kalendA?A� Playboy 2009

Playboy ?


- v BudA�jkA?ch jsme vysadili A?ura na vlak do PlznA�

- v Praze jsem postupnA�, aA? nerad vysadil vA?echny ostatnA� a sA?m zaparkoval auto pA�esnA� ve 23:26:44a��

a��a tA�mto A?asem skonA?il i bezva vA�kend, proloA?enA? krA?snou rakouskou pA�A�rodou a super poA?asA�m. DA�ky moc vA?em, bylo to fajn!!! ;-)

P.S. JelikoA? je BednA�tko huba ukecanA? tak v opileckA� pA�A?e prohlA?sil, A?e mA? doma litry pitiva a A?e udA�lA?me mejdana�� HA?dejte kam jedeme dneska veA?er :)

Foto: Martina, BednA�tko, UlA?a, Georgio, STBlo

__________

Info o sjetA?ch A�ekA?ch uA? brzy v rubrice a�?A�eky / riversa�?


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také