O nic vA�c se vlastnA� nerozepisuji a nejvA�tA?A� A?pA�ky z natA?A?enA� si nechA?vA?m na vyprA?vA�nA� u piva, nicmA�nA� se v tomto dA�le zamA�A�A�m na dva aspekty, kterA� dA�lajA� Canyon Canyonem – peA�eje a geologie.

Nad Nankoweap se stahujA� mraA?na.

Nad Nankoweap se stahujA� mraA?na.

U A�eky je pomA�rnA� A?ivo. Foto SmolA�k.

U A�eky je pomA�rnA� A?ivo. Foto SmolA�k.

Na 65,5 mA�li zleva pA�itekl Little Colorado, kterA? neodvratnA� zakalil vodu hlavnA�ho toku. Nedaleko soutoku A?stA� pravostrannA? boA?nA� Crash Canyon, kterA? pA�ipomA�nA? nedalekA? stA�et dvou letadel v roce 1956. ObA� posA?dky s celkem 128 pasaA?ery tragedii, dosud nejhorA?A� v dA�jinA?ch USA, nepA�eA?ily. KromA� toho se tu nachA?zA� (dnes nevyuA?A�vanA�) solnA� a azbestovA� doly. Marble Canyon, kterA? jsem popsala minule, se postupnA� rozevA�el, aby se po nA�jakA?ch 8 mA�lA�ch opA�t zavA�el v periactin online, buy lioresal. Granite Gorge. A�Nejen, A?e se opA�t trochu zmA�nily barvy na stA�nA?ch ;-) , ale takA� zaA?ala legrace dA�ky prvnA� E?osmiA?kovA�E? peA�eji Hance.

ObA�d na soutoku s LCR. Foto SmolA�k.

ObA�d na soutoku s LCR. Foto SmolA�k.

Pedro a Honza. BlA�A?A� se peA�ej Hance (8).

Pedro a Honza. BlA�A?A� se peA�ej Hance (8).

A?asem jsem si zvykla na vA?echno. I na to, A?e jsem na malou musela do A�eky a na velkou do plechovA� bedny, A?e jsem rA?no vyklepA?vala boty a obleA?enA� kvA?li pA�A�padnA� havA�ti. SedmiA?kovA� peA�eje jsme uA? neA�eA?ili. Z tA�ch tA�A?A?A�ch jsem mA�la docela respekt. PA�i prohlA�dce Hance Rapid dokonce zaA?alo prA?et. VA?ichni jsme ji naA?tA�stA� zvlA?dli bravurnA� i pA�es to, A?e dA�ky deA?ti nebylo skoro vidA�t. RozhodnA� nA?m to zvedlo sebevA�domA�, ale zA?roveA? nA?s dA�sila myA?lenka na ty dalA?A�, podle kilometrA?A?e obtA�A?nA�jA?A� peA�eje. Na 88 mA�li se nachA?zA� Phantom Ranch. Je to mA�sto, kam vede telefonnA� kabel a odkud zaA?A�nA? snad ten vodA?cky nejzajA�mavA�jA?A� A?sek v celA�m Grand Canyonu. NaA?i ostraA?itost vyzkouA?ela nejprve peA�ej Horn (8) a necelA� 3 mA�le za nA� Granite (8). KrA?tkou dennA� A?treku jsme ukonA?ili nad Hermit (8), kde jsme mA�li odpoA?inkovA? den. KaA?dA? ho strA?vil po svA�m. JA? s AndA�lem jsme A?li po Hermit Trail na Rim vyzvednout kajakA� ;-)

AschvatnA? Granite Gorge.

AschvatnA? Granite Gorge.

Phantom Ranch a jedinA? telefon pA�A�stupnA? z A�eky. Foto Mojo.

Phantom Ranch a jedinA? telefon dostupnA? z A�eky. Foto Mojo.

PA�i nasedA?nA� nad Hermit rapid, v novA�m nepoA?krA?banA�m kajaku, se mi hlavou honily rA?znA� myA?lenky. NA�co podobnA�ho jsem zaA?ila asi kdyA? jsem poprvA� nasedala v LouA?ovicA�ch na Vltavu. Zkusila jsem si pA?r zA?bA�rA?, abych zjistila, jak A?e se ta loA? vlastnA� chovA?. E?To poznam aA? ve vlnA?chE?, A�ekla jsem si, a obrA?tila jsem A?piA?ku po proudu. PrvnA� jA�zdu jsem trochu oA?idila, tak jsem si peA�ej dala znovu. Jela bych ji furt dokola aA? do veA?era a vA?bec by mi to nevadilo. Byla krA?snA? a byla na nA� prvnA� rozplavba raftu R4 ;-) Kousek za nA�, na 99 mA�li, je prvnA� devA�tkovA? peA�ej zvanA? Crystal. VA?echny rafty se ji snaA?ily vA�cemA�nA� A?idit. KajakA?A�i volili vA�tA?inou cestu prostA�edkem mezi rozbitA?mi vlnami a krutovA?lcem. ZA?bavnA� bylo takA� pozorovat, jak si vedou americkA� posA?dky, kterA� jsme obA?as potkA?vali (hlavnA� nad peA�ejemi, kde jsme je vA?dy dojeli). VydatnA? A?sek jsme zakonA?ili v kempu, kde se v bA�idlicovA� skA?le G.W. Parkins podepsal v roce 1903. A?eku splouval nejspA�A? v plechovA� bA?rce, podobnA�, jako je ta zachovalA? na protA�jA?A�m bA�ehu. Nechala ji tam jedna expedice v roce 1915 a A�A�kA? se jA� Ross Wheeler. Tyhlety dA?vnA� splouvaA?e prostA� obdivuji.

OstravskA? posA?dka na Granite Rapid (8).

OstravskA? sekce na Granite Rapid (8).

AsdolA� se probouzA� do novA�ho dne. A my A?plhA?me dA?l po Hermit Trail ;-)

AsdolA� se probouzA� do novA�ho dne. A my A?plhA?me dA?l po Hermit Trail ;-)

DneA?nA� podoba Canyonu plyne z nA?sledujA�cA�ch udA?lostA�: usazenA� prvnA� sA�rie vrstev, jejich pA�emA�ny v metamorfovanou horninu, zvrA?snA�nA� vrstev dA�ky pohybA?m litosfA�ry a dlouhA� obdobA� eroze. ObdobnA?m procesem proA?ly dalA?A� vrstvy usazenin, dA�ky kterA�mu vznikl nesourodA? masiv. Toto se mA�lo odehrA?t nA�kdy pA�ed 2,5 miliardami let. PA?vodnA� sedimentaA?nA� vrstvy jsou patrnA� dA�ky erozi a tA�m, jak A�eka prohloubila svA� koryto.

VeslovacA� rafty zcela mizely ve vlnA?ch Hermit Rapidu (8).

VeslovacA� rafty zcela mizely ve vlnA?ch Hermitu (8).

PrvnA� devA�tkovA? peA�ej Crystal Rapid, A�ada je na EA?iho. Foto SmolA�k.

PrvnA� devA�tkovA? peA�ej Crystal Rapid, A�ada je na EA?iho. Foto SmolA�k.

Aby to nebylo tak jednoduchA�, na sedimentaA?nA� vrstvy se zespoda maA?kala jeA?tA� magmatickA? hmota. TlakovA� a teplotnA� podmA�nky udA�laly svA�. Nestejnorodost odpovA�dA? hlavnA� rA?znA?m druhA?m podloA?A� od vA?pence pA�es A?ulu, pA�skovce aA? po rA?znA� druhy bA�idlic. A proA? jsou hornA� vrstvy tak A?ervenA�? Je to dA�ky velkA�mu podA�lu oxidu A?elezitA�ho ve vA?penci. A?eka se tA�m vA?A�m zaA?ala prokousA?vat uA? pA�ed 7 miliony let dA�ky dalA?A�mu pohybu litosfA�ry a A?dolA� Colorada je nynA� hlubokA? aA? 1,6 km. V odplavovA?nA� materiA?lu rozhodnA� nepA�estane, dnes se to odhaduje na 8000 tun dennA�. Kolik si myslA�te, A?e toho odnesla k Hoover Dam? Pokud vA?s to bude vA�c zajA�mat, Interet je toho plnA?.

Fantomas zdolA?vA? Crystal Rapid.

Fantomas zdolA?vA? Crystal Rapid.

V pA�A�A?tA�m dA�le se budu vA�novat hlavnA� prA?zkumu boA?nA�ch kaA?onu, protoA?e Grand Canyon nenA� jen o tom hlavnA�m A?dolA�. MA?te se na co tA�A?it.

Foto: Terka, SmolA�k, MojmA�r

Zdroje: LA?Internaute Science, DGGG UniversitA� Laval, maminka


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , , , , , , , ,