PokraA?ovA?nA� z 1. dA�lu

Ve stA�edu rA?no se nechce nikomu vstA?vat z pohodlA� chatiA?ky. Dlouho zevlujeme v kempu a teprve kolem 1h vyrA?A?A�me na Bistrici, kterA? se vlA�vA? do Driny v Brodu.A� 5km od soutoku se A�A�A?ka zaA�ezA?vA? do hor. Hned z kraje hor je katarakt a pak jeA?tA� dalA?A�. TeA?e tam odhadem 20 m3.

Na katarakty co jsme vidA�li byl prA?tok pA�A�liA? vysokA?. Po dohodA� se vracA�me na vyzkouA?enou Sutjesku. Cestou nA?s v Brodu zastavuje policajt a chce nA?m dat 50a�� pokutu za blbA� navA?zA?nA� lodA�. KonkrA�tnA� za to, A?e lodA� moc pA�esahujA� smA�rem do pA�edu. KdyA? DavA�dek lodA� na vleku pA�erovnal, pouA?tA� nA?s bez pokuty se slovy: a�zA?echy mA?m rA?d, tak jeA?te.a�?.
Jedeme stejnA? A?sek Sutjesky jako vA?era. Vody je asi o 20-30 cm mA�nA� vody. A?eka je o poznA?nA� jinA?, vylA�zajA� kameny, teA?e pomaleji, takA?e je vlastnA� lehA?A� a peA�eje nejsou tak souvislA�. Assek k pamA?tnA�ku je v poho, dA?le taky lehA?A�. Cestou se dokonce objevuje asi na 15 minut slunce. UA?A�vanA� si jeho teplo. KonA?A�me opA�t v kempu u Driny.

Bosna 2010 - kemp Drina

HonA� nA?s mlsnA?, vA?erejA?A� zkuA?enost s mA�stnA� kuchynA� nA?s potA�A?ila, proto se hned vydA?vA?me do hospody Staryj Duk. DavA�dek nA?mBosna 2010 - Fernet dA�lA? divy domluvil A?bytko aA� hlavnA� bosenskou specialitu a�zjagleA?inaa�? nebo-li jehnA�A?A�. HospA?dka je A?tulnA?. KromA� nA?s je tam i skupinka SrbA?. Podle tlustA?ch aut stojA�cA�ch pA�ed hospodou hA?dA?me, A?e tito hoA?i nA�co znamenajA�. Hned se zajA�majA� odkud jsme a tak. StanA?och, kterA? umA� mA?r slov bosensky, se ujA�mA? role komunikA?tora. Po chvA�li vychA?zA� najevo, A?e mezi nima sedA� prA?vA� ten policajt, kterA?A� nA?s chtA�l v poledne pokutovat. Hned nA?m posA�lA? flaA?ku Ballentynky, piva a vA�no, jakoA?e prA? na udobA�enou. No co, jim na stole pA�istA?vA? naA?e slivovice. KdyA? KeA?up zahrA?l na kytaru, rozjel se veA?A�rek. Jak takA� pijeme panA?ky, vychA?zA� najevo, A?e tam s nA?ma sedA� jakA?si ministr z BosenskA� vlA?dy.

TA�snA� pA�ed 22h se najednou srbskA? partiA?ka zvedA? a odjA�A?dA� kaA?dA? svA?m autem. Majitel nA?m opatrnA� naznaA?uje, A?e bychom mA�li taky vypadnout, pA?A? ve 22h musA� vA?echny hospody zavA�rat. Pokuta je 500a��. Tento argument nA?s pA�esvA�dA?il a odchA?zA�me do altA?nA? na zahradA� pokraA?ovat ve veA?A�rku.

A?tvrteA?nA� rA?no nA?s nebudA� bubnovA?nA� kapek do stanu, radostnA� vyrA?A?A�me na Taru. MA?me v plA?nu nejlepA?A�ch 8 km, kterA� jsou na konci kaA?onu. OdbavA�me se na BosenskA? i A?ernohorskA? stranA� a vracA�me se do A?zemA� nikoho, kde je odboA?ka na cestu smA�r kempy.Bosna 2010 - dojA�A?dA�me Taru

Jedeme asi 8 km po cestA?ch bez asfaltu. UprostA�ed platA�me kaA?dA? 1a�� za vstup do nA?rodnA�ho parku. Pak jeA?tA� asi dalA?A� 4 km.

Tara mA? dA�ky vytrvalA?m deA?A?A?m nadstav takA?e jsou tam obr vlny, kterA� se jen zA�A�dka pA�ebalA� do vA?lce a A�ekA? mA? sA�lu. Nic kromA� moA�skA� nemoce nebo dlouhA� rozplavby nA?s nemA?A?e potkat …a vlastnA� ani nikoho nepotkalo. KonA?A�me pod mostem mezi celnicema.

Bosna 2010 - VA�tejte v A?ernA� HoA�e
ZA?jezd je dA?vno v druhA� polovinA�, ale stA?le je se na co tA�A?it, nynA� mA?me v zamA�A�ovaA?i Pivu v A?ernA� HoA�e, jen pA?r kilometrA? od hranice s Bosnou. Pohled do koryta pod obrovskou pA�ehradou nA?s potA�A?il, vody vypouA?tA� do koryta dost. SplutA� nechA?vA?me na zA�tra, pA�esouvA?me se pA?r kilometrA? na jih k PivskA�mu jezeru. Za mA�stem PluA?ine uhA?bA?me na vedlejA?A� silnici smA�r Stabna. Asi po dalA?A�ch 4 km nalA�zA?me super bydlA�k na slepA� cestA� vedoucA� do jezera.

Bosna 2010 - A�emA�k pA�ed skokem

V pA?tek rA?no se stalo nebo neuvA�A�itelnA�ho – rA?no svA�tA� slunce a tahA? nA?s ze stanu. SnA�danA� v poklidu, pA�ed 12h uA? odjA�A?dA�me smA�r pA�ehrada na PivA� a��.cestou slunce opA�t mizA� v mracA�ch.
VracA�me se k pA�ehradA� odkud stA?le vytA�kA? sluA?nA? poA?et kubA�kA?. Po domluvA� s A?lovA�kem, co se motal u technickA?ch budov, nasedA?me na vodu pA�A�mo pod monumentA?lnA� hrA?zA�. Na otA?zku kolik teA?e A�A�kal: „Tri po sedemdesA?ti“. Usoudili jsme tedy, A?e nejspA�A? pracujA� 3 turbA�ny a vytA�kA? z kaA?dA� 70 m3.

Bosna 2010 - Jirka na nA?stupu na Pivu

Ale co tA�m myslel doopravdy nevA�me, na 210 kubA�kA? to nevypadalo snad to byl vA?kon elektrA?rny v kilowatech, ale charakter mA�la A�eka spolehlivA� norskA?. VypadA? to, A?e je opravdu vA�tA?A� voda, trA?va je asi metr pod vodou. Jedeme. ObrovskA? vlny, velkA? tah vody jedno mA�sto na prohlA�dnutA� s vA?lcema. Dojezd na stejnA� mA�sto jako vA?erejA?A� Tara, jen je tA�eba vypA?dlovat proti jejA�mu proudu k mostu. TeA? uA? nA?m zbA?vA? jen jedna A�eka a to PraA?a, je to na ni 3 hodiny pA�ejezdovA�ho veA?A�rku.

Bosna 2010 - PraA?a, nA?stupnA� most

V noci se honA� pA�ehA?A?ky. V sobotu rA?no nA?s budA� vytrvalA? dA�A?A? …uA? jsme si zvykli na mokrA� vstA?vA?nA�. VyrA?A?A�me pA?dlovat. Nikomu se do pA�evlA�kA?nA� nechce. Ze silnice nenA� A�eka skoro vidA�t. Domluva je jasnA?, konA?A�me u lomu. A?eka je sevA�enA? a docela pA�knA� odsejpA?, pA�eje nA?m i poA?asA� a�� lepA?A� se.A� Z lomu pokraA?ujeme k soutoku s Drinou. Byla to ta nejlepA?A� volba. Za lomem nA?s A?ekaly super kaskA?dy, krA?snA� souvislA� peA�eje aA? skoro k vA?stupnA�mu mA�stu tA�snA� pA�ed starA?m mostem.

Bosna 2010 - PraA?a

Slunce si to u nA?s chtA�lo vyA?ehlit a tak nA?m na pA�evlA�kA?nA� trochu zasvA�tilo. NahA?zeli jsme vA�ci do auta a zamA�A�ili smA�r domov pA�es Sarajevo. Sarajevem projA�A?dA�me kolem pA?l pA?tA?- tedy za odpolednA� A?piA?ky. AspoA? mA?me A?as si mA�sto z auta prohlA�dnout. UA? je docela opravenA�, stopy vA?lky tA�mA�A� zahlazeny.

Cesta do BihaA?e je dlouhA?, lA�pe A�eA?eno nekoneA?nA?. Po pA?l jedenA?ctA? veA?er koneA?nA� projA�A?dA�me BihaA?em, ve 23h jsme s drobnA?m zakufrovanA�m na hraniA?nA�m pA�echodu IzaA?iA? do Chorvatska – zpA�t v civilizaci. Do Slovinska vjA�A?dA�me v 1:45h, Mikulov mA�jA�me v 6:40h.

PA�ed polednem vybalujeme v KonstruktivA� a slunce se do nA?s opA�rA? co se do nA?s vejde, jako by nA?m chtA�lo vynahradit tA�ch 10 proprA?enA?ch, ale A?A?asnA?ch dnA?.

To je zA?pis ze zA?jezdu loA?skA�ho a jA? zaA?A�nA?m plA?novat dalA?A� jarnA� zA?jezd, tentokrA?t do AlbA?nie.

cardura online, acquire zithromax. Foto: BA�eh, VrA?A?a Wozniak, KeA?up


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , , , , , , ,