TraA? zA?vodu vedla peA�ejemi tehdejA?A� nespoutanA� Vltavy. Na zA?vodnA�ky A?ekaly nA?strahy v podobA� BuA?ilskA?ch A?i SvatojA?nskA?ch proudA? a nelze opomenout tA�mA�A� tA�i desA�tky A?lajsen. Byla to zkouA?ka vytrvalosti a umA�nA� posA?dek. V roce 1960 ho nemilosrdnA� ukonA?ilo napouA?tA�nA� OrlickA� pA�ehrady.

A?eskA� BudA�jovice a�� Praha po 50 letech

NynA� takA�ka po 50 letech byl zA?vod obnoven.A� TraA? oproti historickA?m zA?vodA?m samozA�ejmA� doznala zmA�n. ZA?vodnA�kA?m se do cesty postavily hrA?ze vltavskA� kaskA?dy a traA? byla zkrA?cena o pA?r kilometrA?. Startovalo se od Lannovy lodA�nice v A?eskA?ch BudA�jovicA�ch, cA�l byl u lodA�nice Sparta v praA?skA�m BranA�ku.

Ke klasickA�mu a�zDlouhA�mu zA?vodua�? rozloA?enA�ho do 3 dnA? pA�ibyl vloA?enA? 30-ti kilometrovA? a�zKrA?tkA? zA?voda�? kopA�rujA�cA� poslednA� etapu a�zDlouhA�ho zA?vodua�? od SlapskA� pA�ehrady do Prahy.A� V zA?vodu nemohla chybA�t kategorie a�zturista�? pro A?irokou vodA?ckou veA�ejnost. Na startu a�zDlouhA�ho zA?vodua�? se v A?eskA?ch BudA�jovicA�ch v pA?tek brzy rA?no seA?lo 27 odhodlanA?ch posA?dek.A� Na a�zKrA?tkA? zA?voda�?nastoupilo dalA?A�ch 10 lodA�.

StupnA� vA�tA�zA?

StupnA� vA�tA�zA?

CelkovA?m vA�tA�zem se stal na kajaku jedoucA� Radim Junek z KVS Praha, vA�kem jeA?tA� patA�A�cA� do juniorskA� kategorie. V kategorii turistickA?ch debl kanoA� dorazilo do cA�le prvnA� duo Pavel ProchA?zka a Jaroslav MA�ka z RK TA?n nad Vltavou. KrA?tkA? zA?vod s pA�ehledem vyhrA?l Martin Kolanda z KV.

CelkovA� vA?sledky najdete na strA?nkA?ch poA�adatelA?.A� HistorickA? rychlostnA� rekord, kterA? od roku 1928 drA?A� dvojice kanoistA? Jaroslav A?ernA?-Otto a�zOtA?ka�? Hrabal, letos pA�ekonA?n nebyl. TakA?e je pro pA�A�A?tA� co dohA?nA�t ;-)

KouknA�te na krA?tkA? film, kterA? pA�edstavuje obnovenA? zA?vod v novA�m kabA?tu.

Baclofen for sale, zithromax online. Akce patA�A� do rubriky podporujeme.

Foto: Blup

Video: H2Omaniaks production, Kamera Blup a BA�eh, stA�ih BA�eh, hudba Free fall


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , ,