Po 4 mA�sA�ce trvajA�cA�ch pA�A�pravA?ch se jim podaA�ilo oA?ivit to, na A?em tak usilovnA� a preciznA� pracovali.

a�zPotreba objavovaA? je od narodenia mojou neoddeliteA?nou sA?A?asA?ou. KeA? som nemohol objavovaA?, chcel som sa aspoA? preniesA? do sveta dobrodruhov a cestovateA?ov – to je dA?vod preA?o som zaloA?il filmovA? portA?l OUTDOORFILMY.sk.A�KvA?li sebe a A?uA?om, ktorA� majA? podobnA� tA?A?by ako ja – objavovaA? miesta, A?udA�, prA�behy a prostrednA�ctvom filmovej kamery si snA�vaA? svoj sen o dlhA?ch cestA?ch, dobrodruA?stvA?ch a zA?A?itkoch, aj keA? prA?ve sedia pred monitorom,a�? A�A�kA? zakladatel novA�ho filmovA�ho portA?lu Juraj LUKA?A�.

HlavnA� vA?hodou portA?lu OUTDOORFILMY.skA�je skuteA?nost, A?e fanouA?kovA� a nA?vA?tA�vnA�ci festivalA? tu najdou nejnovA�jA?A� slovenskou, A?eskou a zahraniA?nA? tvorbu i mimo festivalovA� sezA?ny.A�a�zSnaA?A�me sa daA? priestor hlavne mladA?m, zaA?A�najA?cim autorom, aby mohli svoje diela prezentovaA? na verejnosti, konfrontovaA? ich a prA�padne sa uA?iA? z pracovnA?ch postupov skA?senejA?A�ch autorov.a�? pokraA?uje Juraj LUKA?A�.

NovA? filmovA? portA?l prinA?A?A� i dalA?A� jedineA?nA� rubriky a�� tipy a triky jak sprA?vnA� toA?it, recenze novA� techniky, rozhovory s osobnostmi, cestovateli nebo prA?vA� s amatA�rskA?mi tvA?rci jsou samozA�ejmostA�. NA?vA?tA�vnA�ci se mA?A?ou teA?it i na aktuA?lnA� informace z festivalovA�ho dA�nA� a moA?nost pridat svA?j vlastnA� film nebo hodnotit videa ostatnA�ch uA?ivatelA?.

OUTDOORFILMY.SK takA� spustili komunikaci s nA?vA?tA�vnA�ky pA�ez fanouA?kovskou skupinu na strA?nce Facebook.com.

DobrodruA?stvA� v pohodlA� domova mA?A?ete zaA?A�t zde: OUTDOORFILMY.sk

Juraj LUKA?A�, zakladatel portA?lu

order periactin, buy dapoxetine online.

A jA? bych za maniaky jen dodal, A?e tomuhle projektu moc fandA�me, jsem rA?d, A?e se nA?m ozvali. Vymysleli jsme vzA?jemnou spoluprA?ci a „vA?pomoc“, takA?e i proto tenhle A?lA?nek patA�A� takA� do rubriky Podporujeme, kterA? je zajA�mavA?m nA?padA?m a projektA?m otevA�enA? :-)


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: ,