PodA�vejte se na filmovA� prostA�edA� kolem sebe a zamyslete se. Opravdu vA?m pA�ipadA? v poA�A?dku, A?e u nA?s existuje pouze amatA�rskA? a profesionA?lnA� (velkorozpoA?tovA?) filmovA? scA�na? A?A�m je A?eskA? republika tak zvlA?A?tnA�, A?e nepotA�ebuje kategorii nezA?vislA?ch tvA?rcA?? A opravdu ji nepotA�ebuje?
Order baclofen, lioresal online.


Jsou mezi vA?mi lidA�, kteA�A� se uA?ili filmovat mnoho let. NA�kdy se dokonce uA?ili od stejnA?ch uA?itelA?, jako studenti filmovA?ch A?kol. A?A�m je danA�, A?e A?lovA�k z filmovA� A?koly, tA�ebaA?e se ani po zbytek A?ivota filmem zabA?vat nebude, je povaA?ovA?n za profesionA?la, zatA�mco samouk za amatA�ra? Napadlo vA?s, A?e by se The Pythons vA?bec do vysA�lA?nA� naA?ich televizA� nedostali, kdyby to nebyli AngliA?anA�? PA�emA?A?leli jste o tom, A?e by Tarantino byl u nA?sA� jeA?tA� stA?le povaA?ovA?n za amatA�ra?

Dokonce i OSA podporuje zvlA?A?tnA�m cenA�kem pro amatA�ry vznik uzavA�enA� spoleA?nosti, kterA? nemA?A?e pA�edvA?dA�t svA� filmy mimo svA� uzavA�enA� akce. Ne tohle nenA� normA?lnA�! VznikA? tu intelektuA?lnA� gheto a monopol na vzdA�lA?nA�. NA�co co v umA�nA� (kterA?m film bezpochyby je) nemA? co dA�lat. Proto vA?m A�A�kA?m: PA�estaA?te toA?it amatA�rskA� filmy!

NatA?A?enA� poA�adu PA�tka v pomeranA?i pro A?T


Pokud to s filmem myslA�te opravdu vA?A?nA�, zasaA?te se o to, aby u nA?s vznikla skuteA?nA? nezA?vislA? filmovA? scA�na se vA?A�m co k tomu patA�A�. Ano znamenA? to, A?e budete potA�ebovat skuteA?nou produkci, znamenA? to, A?e budete dodrA?ovat nejen autorskA? prA?va na hudbu, ale i na scA�nA?A�, scA�nu, obrazovA� zpracovA?nA�a�� ZnamenA? to A?e budete muset pro kaA?dA� natA?A?enA� podepisovat smlouvy s herci, hudebnA�ky, kameramanem a dalA?A�mi. Ale za to uA? budete vA?dycky vA�dA�t, A?e vaA?e prA?ce mA? hodnotu. Hodnotu prA?ce vA?ech, kdo se na vaA?em filmu podA�leli. ProtoA?e nejen hudebnA�ci, ale vy vA?ichni spolutvA?rci filmu mA?te prA?vo na ochranu svA?ch autorskA?ch prA?v.

Jakmile pochopA�te, A?e vA?m za to film stojA�, pA�estaA?te bA?t amatA�ry a zaA?nA�te tvrdA� prosazovat svA? prA?va nezA?vislA�ho filmaA�e. ProtoA?e film mA? prA?vo bA?t svobodnA?, stejnA� jako kaA?dA� jinA� umA�nA�.

Za o. s. UnderFilm
Petr Tomek
Prosinec 2008
a�?

Rozhodli jsme se zaA?A�t taky fungovat trochu oficiA?lnA�ji a tak jsme z H2Omaniaks udA�lali organizaci a k 1. 10. 2009 vzniklo ObA?anskA� sdruA?enA� H2Omaniaks. Nebo krA?tce a�?H2Omaniaks, o.s.a�?


Pokud vA?e klapne podle plA?nA?, pA�A�A?tA� rok by mA�ly vzniknout hned tA�i vA�tA?A� dA�lka s pohyblivA?ma obrA?zkama. ZA�landem jsme nabrali troufA?m si A�A�ct celkem hodnA� zkuA?enostA�, jeA?tA� vA�ce potom pA�i pokecech a hodnocenA�ch odbornA�kA?, profA�kA? a kamarA?dA? z televize a uvidA�me, co bude dA?l. TakA?e, aA? A?ije nezA?vislA? filmovA? tvorba!

PS: NenA� to jen o tom, mA�t velikou kameru, tak jsem jA� prodal ;-)

Foto: Archiv H2Omaniaks

PA�ipravil: Rodeista


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také