logotvAneb jak jsme se bA�hem jednoho veA?era stihli stA?t a�zslavnA?mia�? a zA?roveA? a�zzloA?incia�?. O tom, A?e se mi podaA�ilo dostat do vysA�lA?nA� A?eskA� televize pA?r naA?ich zA?bA�rA? ze Snowkayakcrossu jste uA? asi slyA?elia��

A tak nahranA? odvysA�lanA? zA?znam A?eskA? televize (poA�ad Branky, body, vteA�iny z 19:45, 8.A?nora 2007) dA?vA?m sem ke staA?enA� – kliknA�te na obrA?zek. MA? 6,8MB a 48 vteA�in (pro stahovA?nA� kliknA�te, v Mozzile pA�es pravA? myA?A�tko)

nahled.jpg

A chtA�l bych podA�kovat vA?em, co s tim mA�li nA�co spoleA?nA�ho. HlavnA� pak DanA?e a Kubovi za natA?A?enA�, A?eskA� televizi za odvysA�lA?nA�, Vojtovi BernatskA�mu za ochotu a pomoc (moderA?tor), firmA� A?eleznA? za zapA?jA?enA� lodA� (tzv a�zraketa�?) a auta, ZajA�covi za zprostA�edkovA?nA�, odA�A�zenA�, servisovA?nA�a�� a vA?em zA?A?astnA�nA?m za fajn akci! Ale uA? konec dA�kA?, hurA? do dalA?A�ho ulA�tlA?ho pA�A�bA�hua��

a��A je na A�adA� haluz- ptA?te se, co ty zloA?inci? No to vA?m bylo tak: Zuzka s Honzou udA�lali u A?ihA?kA? veA?A�rek, s tA�m, A?e se koukne spoleA?nA� na sport a pak se bude jen tak v klidu veA?A�rkovata��JA? za nima vyrazil aA? po devA?tA? veA?er, protoA?e se mi to dA�A�v nehodilo. Tak jsem je alespoA? vytA?hnul ven, aby mi pA�iA?li naproti.

Cestou po noA?nA�m BA�evnovA� jsme potkali v jednA? jednosmA�rce spadlou znaA?ku na zem. He! To by snad ani neA?lo, aby nA�kdo neA�ekl, A?e se nA?m mA?A?e hodit! A tak jsme jA� vzali- ve tA�ech, protoA?e kromA� tyA?e mA�la na sobA� jeA?tA� aspoA? 40kg betonu. OstatnA� A?li napA�ed. Najednou jsme o pA?r ulic pA�ed nA?mi uvidA�li projA�A?dA�t policajty. Rychle jsme znaA?ku poloA?ili na zem a A?li jako by nic..Pohoda, projeli a odjeli! Byli jsme si vA�domA? toho, A?e by se to nemA�lo, ale kdyA? byla zohA?banA? a leA?ela na zemi, tak by se urA?itA� hodila vA�c na Pafkovu zahradu, neA? na kraj chodnA�ku, nemyslA�te?


KdyA? jsme se ujistili, A?e policajti jsou pryA?, vrA?tili jsme se pro znaA?ku a znova s nA� vyrazili smA�rem k barA?ku. A koneA?nA� zaA?alo dobrodrA?A?o- v jednA? ulici slyA?A�me za sebou auto. Automaticky vA?ichni uhA?bA?me ke stranA�, posluA?nA� poklA?dA?me znaA?ku na zem a uA? vidA�me, co to je za auto..Jojo, se zelenym pruhem, majA?kem a stojA� tA�snA� pA�ed nA?mi. OtevA�rajA� se dveA�e a vylejzA? malej, nesympatickej (vA�c radA?i popisovat nebudu) A?lovA�A?ek s odznakem na hrudia��Od A�idiA?e vystoupil pravej opak toho prvnA�ho- velkej a vcelku sympatickej. A prA?ser je na svA�tA�, bohuA?el velkej mA�l z malA�ho respekt a nechal jednA?nA� na nA�m.

a�zPA?novA�, obA?ankya��a�? zaA?al vykonA?vat svou prA?ci. VA?ichni jsme vcelku jednohlasnA� A�ekli, A?e je nemA?me (a doufali jsme, A?e se to nA�jak ukecA?) Malej zaA?al s tim, A?e teda budem muset s nima, A?e a�zkradem znaA?kua�? a jA? nevim co jeA?tA�a��NA�jak se nA?m nedaA�ilo mu vysvA�tlit o co jde. Pak svolil, A?e jeden z nA?s mA?A?e teda dojA�t pro obA?anky, a A?e z toho bude buA? pokuta 1000 penA�z, nebo nA?s odvezou. Pak zkouA?el jeA?tA� nA�jakA? dalA?A� moA?nosti..Po chvA�li se Honza vrA?til s obA?ankou a zkouA?eli jsme jeA?tA� ukecA?vat, A?e jA� tam teda vrA?tA�me, kdyA? je tak dA?leA?itA? na tom chodnA�ku a tak.

Nepomohlo. Dohodli jsme se, A?e jA� odnesem zpA?tky na mA�sto. Abychom neutekli, poslal s nA?mi malej velkA?ho. ZatA�mco holky zA?staly u malA?ho a zkouA?eli jeA?tA� ukecA?vat. Na prvnA� kA�iA?ovatce jsme zastavili (se znaA?kou, kterA? cca 2 metry A?ouhala pA�ed nA?s), A?ja okomentoval, A?e musA�me dA?t pA�ednost zprava a vA?znamnA� vyhlA�dl, jestli mA?me volnou cestu. ZaA?ali jsme se A�ezat smA�chy. Trochu nA?s pak pA�ekvapil pohled na velkA?ho (do tA�hle chvA�le jsme nevA�dA�li, A?e s nA?mi jde), kterA�mu cukal obliA?ej a mA�l co dA�lat, aby nevyprsknul smA�chy. DobrA?, jdeme dA?l a vtA�pky pokraA?ujou. To uA? se velkej bavA� s nA?mi. KdyA? jsme doA?li na a�zmA�sto A?inua�?, velkej nA?m dA?vA? pA�A�kaz, aA? zkusA�me znaA?ku narovnat a zpA?tky postavit. No, doufA?m, A?e tam nikoho nezabila, protoA?e zabetonovat jsme jA� nestihlia�� Cestou zpA?tky se velekej opA�t smA�je s nA?mi.


VA?ichni mA?me pocit, A?e je to v pohodA�, A?e to nA�jak urovnA?. Ale malej je bohuA?el tak zlej, A?e nA?s zaplatit stejnA� nechA?. Jojo, A�A�kali jsme si cestou zpA?tky, A?e je znaA?ka nA�jakA? lehA?A�- byla, o celej jeden litr, pA�A�padnA� o 10 kil! Co se dA? dA�lat, kaA?dA? sranda nA�co stojA�, nA?s tahle vyA?la kaA?dA�ho na 333,30kA?. Na pamA?tku jsme dostali 10 lA�steA?kA?. Cestou k A?ihA?kum jsme jeA?tA� pA�emA�tali, jestli se pro znaA?ku vrA?tit, kdyA? uA? jA� mA?me zaplacenou, ale nakonec jsme jA� nechali bA?ta��StejnA� uA? by na zahradu zasadit neA?la, protoA?e by si toho mohli vA?imnouta��


JeA?tA� jsme si dA�lali srandu z Honzova nedA?vnA�ho komentA?A�e na webu- a�zjojo, byla to moooc vydaA�enA? akce. S TomA?A?em by to ani jinak neA?loa�?. Jo, hned jak sem pA�ijel, stA?lo mA� to tA�i stovky, prohlaA?uju veA?A�rek za jedineA?nej a vydaA�enej! KoneA?nA� jsem platil svou prvnA� pokutu ;-)


PS: Cena novA? znaA?ky, kdybyste nevA�dA�li, je 5000kA? (malA?ho i velkA?ho tahle informace pomA�rnA� A?okovala, kdyA? jim na jejich otA?zku, jestli mA?me ponA�tA� kolik takovA? znaA?ka stojA�, Honza naprosto pohotovA� a rychle odpovA�dA�l)

Foto: Honza (znaA?ka focena aA? dalA?A� den za svA�tlaa��) , jeA?tA� nA�kdo (pA�ihlaA?te se)


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také