JedinA�, co tu jaksi nehraje, je hornA� drA?enA� a na nA�m dva XLR vstupy. Na druhA? pohled uA? je ale jasnA�, A?e uvnitA� kompaktnA�ho nenA?padnA�ho tA�la XA10 se ukrA?vA? dospA�lA? velmi kvalitnA� HD kamera sA�profesionA?lnA�mi funkcemi. PojA?me se na tento novA? technickA? pA�A�rA?stek do naA?A� H2Omaniaks production podA�vat blA�A?e.

AktualizovA?no – na konci A?lA?nku se doA?tete o novinkA?ch roku 2013 – modelech Canon XA20 a Canon XA25. A?A�m se liA?A�? Co mi po 2 letech na XA10 chybA�? PA�esnA� to, co majA� XA20 a XA25!

KatalogovA� A?daje a hodnoty od vA?robce nechA?me katalogA?m a oficiA?lnA�m informacA�m a zde se podA�vA?me nato, jak jsem se sA�XA10 stihl seznA?mit jA? bA�hem dvoumA�sA�A?nA�ho cestovA?nA� po Indii a NepA?lu. PA�edem snad jeA?tA� musA�m napsat, A?e jsem zA�kamery opravdu nadA?enA?, coA? nejspA�A? je znA?t i zA�nA?sledujA�cA�ho textu – recenze, chcete-li. Nic ale nenA� dokonalA�, takA?e na konci A?lA?nku jsem dal dokupy pA�ehlednA� hlavnA� klady a i pA?r zA?porA?.

Kamera Canon XA10 v akci v HimalA?jA�ch

Kamera Canon XA10 v akci v HimalA?jA�ch

HornA� drA?enA� aneb jak snadno toA?it soubA�A?nou jA�zdu, tA�eba na slonech

PrvnA�, A?A�m si mA� XA10 zA�skala jeA?tA� pA�ed uvedenA�m na trh, byla kombinace malA?ch rozmA�rA? a pokroA?ilA?ch funkcA�. DalA?A� nepA�A�liA? obvyklA? a mnou velmi vA�tanA? moA?nost je sundavacA� hornA� drA?adlo. Jeho sundA?nA�m zA�XA 10 kameru ochudA�me o zvukovA� XLR vstupy a jejich ovlA?dacA� prvky, o druhou spouA?A? a o druhou kolA�bku zoomu, ale zA?roveA? se tak zA�kamery stane na pohled A?plnA� bA�A?nA? spotA�ebka. A myslA�m, A?e nejeden zA�nA?s se setkal se situacA�, kdy by potA�eboval vypadat a�zjako obyA?ejnA? turistaa�? (aA? uA? kvA?li reakcA�m okolA�, trA�mA� natA?A?enA�ho, potA�ebA� nevypadat a�zA?e mA?m vA�ruce drahou kamerua�?a��).

Kamera Canon XA10 - hornA� drA?enA�

Kamera Canon XA10 - hornA� drA?enA�

O vA?hodA?ch hornA�ho drA?enA� asi nenA� potA�eba se pA�A�liA? rozepisovat, je to vA�podstatA� nezbytnA� pro zA?bA�ry zA�podhledu, od zemA�, od hladiny vody A?i zA�jakkoli hA?A�e pA�A�stupnA�ho mA�sta, kam nejde strA?it poA�A?dnA� ruka. PodstatnA� lA�pe se toA?A� i pohyb, soubA�A?nA? jA�zda napA�. na skateboardu, na slonovi, projA�A?dA�jA�cA� kajakA?A�… Kameru bez hornA�ho drA?enA� uA? bych osobnA� nechtA�l. Kdo by mA�l pocit, A?e hornA� drA?enA� nepotA�ebuje, mA?A?e poA�A�dit levnA�jA?A� model Canon Legria HF G10, kterA? se jeA?tA� liA?A� poloviA?nA� vestavA�nou pamA�tA� a�� mA? 32GB, jinak je stejnA?. XA 10 mA? 64GB, coA? staA?A� pro necelA?ch 6 hodin zA?znamu vA�nejvyA?A?A� kvalitA�, ke kterA� se dostanu o odstavec dA?le. ObA� pamA�ti jsou typu flash. PamA�A? lze rozA?A�A�it o pamA�A?ovA� karty SD, SDHC i SDXC a to rovnou o dvA�, protoA?e kamera mA? dva sloty.

VidA� A?iroko, daleko, za A?era a brilantnA� si poradA� sA�mou rozklepanou rukou

Kamera Canon XA10 na stativu..

Kamera Canon XA10 na stativu..

MalA? kamerka naA?tA�stA� neznamenA? malA? snA�macA� A?ip. KonstruktA�A�i zA�JaponskA�ho Canonu pouA?ili jeden A?ip HD CMOS Pro (znA?mA? zA�profi A�ady XF) o velikosti 1/3 a namaA?kali na nA�j a�zpouzea�? 2Mpx. MA�nA� je nA�kdy vA�ce, coA? zde platA� dvojnA?sob. Dva miliony pixelA? pro Full HD video staA?A� akorA?t a vA�praxi to znamenA?, A?e plocha jednotlivA?ch pixelA? mA?A?e bA?t podstatnA� vA�tA?A�, neA? kdyby na stejnA� velikosti A?ipu bylo namaA?kA?no tA�eba A?est milionA? pixelA?. A prA?vA� toto je jeden zA�dA?vodA?, proA? zvlA?dA? kamera toA?it ve A?piA?kovA� kvalitA� tA�mA�A� bez A?umu i za A?patnA?ch svA�telnA?ch podmA�nek. Co mA� opA�t velmi potA�A?ilo je jiA? vA�zA?kladu A?irokoA?hlA? zA?bA�r, vA�pA�epoA?tu na 35mm film ohniskovA? vzdA?lenost CanonnA�ho HD objektivu zaA?A�nA? na pA�A�jemnA?ch 30,4mm a konA?A� sA�desetinA?sobnA?m optickA?m zoomem na 304mm. KvalitnA�m zA?bA�rA?m toA?enA?m a�zzA�rukya�? velmi napomA?hA? takA� stabilizace obrazu, kterA? mA� opravdu pA�ekvapila svou aA? neuvA�A�itelnou A?A?innostA�. TakA�ka bez nadsA?zky mohu A�A�ct, A?e i kdyA? se mi ruka viditelnA� tA�A?sla, stabilizace obraz udrA?ela naprosto klidnA? a nehybnA?. JedinA�, co stabilizace absolutnA� nezvlA?dala byl blA?znivA� houpavA? krok slona a jA�zda A?A�lenA?ch nepA?lskA?ch rally-autobusA?kA?.

Full HD video kamera zaznamenA?vA? do dnes jiA? standartnA�ho formA?tu AVCHD sA�maximA?lnA�m datovA?m tokem 24Mb/s, coA? je dostatek pro naprosto dechberoucA�, A?istA? a ostrA? obraz. KromA� proklA?danA�ho reA?imu 50 pA?lsnA�mkA? za vteA�inu (50i) je kA�dispozici takA� kreativnA�jA?A� filmovA? reA?im sA�25 celA?mi snA�mky za vteA�inu (25p). AA?koli videokameru tA�to tA�A�dy A?lovA�k nepoA�izuje sA�A?myslem fotit, mA? XA10 i tuto funkci. UdA�lat fotku je moA?nA� i vA�prA?bA�hu natA?A?enA�. Tu ale mA?A?ete A?plnA� stejnA� vytvoA�it ze zA?bA�ru i dodateA?nA�. Fotografie budou vA?dy maximA?lnA� vA�rozmA�ru Full HD a�� tedy 1920 x 1080px. Na cestA?ch se mi nakonec fotky zA�natoA?enA?ch zA?bA�rA? hodily, protoA?e nejsou datovA� aA? tak velkA�, pro pouA?itA� na Facebook a podobnA� jsou vA�rA?mci moA?nostA� docela kvalitnA� a A?lo je bez jakA?chkoli A?prav nahrA?vat na internet a�� i ze zemA� jako je Indie a NepA?l, kam rozhodnA� rychlA? internet do kavA?ren jeA?tA� nedorazil.

Kamera Canon XA10 nad inverzA� :)

Kamera Canon XA10 nad inverzA� :)

PA�A�stup kA�menu a veA?kerA?m nastavenA�m, kterA� nemajA� svA? vlastnA� tlaA?A�tka, lze pouze pA�es velkA? dotykovA? LCD displej sA�A?hlopA�A�A?kou 88mm a sA�922A�000 pixely. RozliA?enA� je sA�trochou cviku dostateA?nA� i pro manuA?lnA� ostA�enA� bA�hem natA?A?enA�. Pro stoprocentnA� ostrA� zA?bA�ry ale je moA?nA� zapnout asistovanA� ostA�enA�, kdy se pA�i pohybu ostA�A�cA�m krouA?kem na displeji zobrazA� vA?A�ez zvA�tA?enA? na 100%, eventuelnA� vA?teA?nou funkci Peaking – kterA? barevnA� zvA?raznA� hrany, na kterA� je v danou chvA�li zaostA�eno (moA?no vybrat ze tA�A� barev zvA?raznA�nA�, stejnA� tak je moA?nA� v tomto reA?imu pA�epnout monitor do A?ernobA�lA� barvy). Ze zaA?A?tku jsem se bA?l, A?e se vA�A?nA?mi dotyky displej brzy poA?krA?be, protoA?e jak vA�Indii, tak vA�NepA?lu je ve mA�stech a v niA?A?A�ch polohA?ch velmi praA?no, ale zdA? se, A?e sklA�A?ko displeje si sA�tA�m poradilo docela dobA�e. Vedle LCD se nachA?zA� dvA� tlaA?A�tka, jejich funkci je moA?nA� si vA�menu nastavit. MA� se ale osvA�dA?ilo nechat zde pA�ednastavenA� pA�epA�nA?nA� ostA�enA� auto/manuA?l a zapA�nA?nA� zesA�lenA� stabilizace obrazu. SnA�manA? obraz je moA?nA� takA� kontrolovat pA�es vytaA?itelnA? barevnA? elektronickA? hledA?A?ek (EVF) o A?hlopA�A�A?ce 6mm sA�260A�000 pixely. EVF mi kA�srdci ale moc nepA�irostl a vA�protisvA�tle jsem si radA�ji velkA? displej nA�jak zastA�nil a pouA?A�val ten. Co se mi osvA�dA?ilo ale je nastavenA� zobrazovA?nA� bA�lA� vodorovnA� linky uprostA�ed displeje pro lepA?A� kontrolu roviny zA?bA�ru. I kdyA?, vA�HimalA?jA�ch tA�A?ko hledat rovinu ;o)

Od A?plnA� automatiky aA? po manuA?l a hromady vA?emoA?nA?ch nastavenA�

Kamera Canon XA10 v inverzi :)

Kamera Canon XA10 v inverzi :)

SA�natoA?enA�m co nejlepA?A�ch zA?bA�rA? kamera pomA?hA? jak jen mA?A?e a co si budem povA�dat, docela se jA� to daA�A�. Je moA?nA� vybrat si ze tA�A� zA?kladnA�ch reA?imA? a�� auto, manual a cinema. JA? celA� dva mA�sA�ce toA?il na manual, ve kterA�m si A?lovA�k mA?A?e zvolit, co chce nastavovat sA?m a co nechA? nastavovat elektroniku. VA�mA�m pA�A�padA� jsem na nA� vA�tA?inou nechA?val nastavovA?nA� clony, rychlosti zA?vA�rky a zisku. OsvA�dA?ilo se mi nastavovat si sA?m vyvA?A?enA� bA�lA�. ZA�mnoha podpA?rnA?ch reA?imA? jsem pak vyuA?il krom zA?kladnA�ho pA�edevA?A�m noA?nA� reA?im a�� pro snA�mA?nA� bez A?umu vA�horA?A�ch svA�telnA?ch podmA�nkA?ch, vA�noci ve mA�stA�, na koncertA� atd a obA?as reA?im zA?pad/vA?chod slunce, kterA? pomohl napA�A�klad sA�kA?A?ovitA?m vA?chodem slunce nad posvA?tnou A�ekou Gangou. Pro zA?bA�ry vA�A?plnA� tmA� pak lze zapnout infraA?ervenA? reA?im sA�bA�lA?m nebo zelenA?m obrazem.

A pomalu se blA�A?A�m kA�zA?vA�ru sA�mA?m poznA?vA?nA�m se sA�touto digitA?lnA� krA?skou. Krom mikrofonnA�chA� XLR vstupA? zmA�nA�nA?ch hned na zaA?A?tku na tA�le kamery najdeme i jeden mikrofonnA� vstup sA�konektorem jack. Po pA�ipojenA� externA�ho mikrofonu do tohoto vstupu se vypnou vA?echny automatickA� nastavenA� vestavA�nA�ho mikrofonu a je potA�eba si sA�tA�m pohrA?t ruA?nA�, bohuA?el pouze pA�es menu kamery, coA? trvA? o nA�co dA�le neA? nastavenA� XLR vstupA?, kterA� majA� pro ovlA?dA?nA� svA? vlastnA� tlaA?A�tka na drA?adle. Zvuk je moA?nA� i mixovat dohromady a�� A?A?steA?nA� zA�vestavA�nA�ho mikrofonu a A?A?steA?nA� zA�externA�ch. DruhA? mnou A?asto uA?A�vanA? konektor je zdA�A�ka LANC pro pA�ipojenA� dA?lkovA�ho ovlA?dA?nA�, kterA� mA?m na rukojeti stativu. A poslednA� konektor, pouA?A�vanA? pA�edevA?A�m vA�ruA?nA?ch IndickA?ch ulicA�ch pA�i toA?enA� rozhovorA?, byl kA�pA�ipojenA� sluchA?tek, abych mA�l kontrolu nad tA�m, co slyA?A� mikrofon a jestli jsem snA�mA?nA� zvuku nastavil sprA?vnA�. SamozA�ejmA� kA�pA�ipojenA� kA�PC nechybA� USB 2.0 a vA?stupy videa a�� digitA?lnA� HDMI a analogovA? kompozitnA� a komponentnA� vA?stup.

Kamera Canon XA10 u nA?astupiA?tA� na slony

Kamera Canon XA10 u nA?astupiA?tA� na slony

Kolik stran jeA?tA�? KonA?A�me, zA?vA�r a slibovanA� klady a zA?pory

O funkcA�ch kamery, moA?nostech nastavenA� a dalA?A�ch vychytA?vkA?ch by se dalo psA?t jeA?tA� mnoho stran. To ale nebyl mA?j cA�l. JA? se snaA?il popsat to, co mA?m pocit, A?e by mohlo zajA�mat vA�tA?inu pA�A�padnA?ch zA?jemcA? o tento vA�c neA? povedenA? kousek. MyslA�m, A?e Canon XA10 nenajde svA� spokojenA� uA?ivatele jen mezi nA?roA?nA�jA?A�mi amatA�ry a menA?A�mi produkcemi, A�ekl bych, A?e baclofen online, zithromax reviews. XA10 bude cestovat i s televizemi vA?ude tam, kde nenA� zA�nA�jakA�ho dA?vodu moA?nA� vA�zt A?i nA�st velkA� a tA�A?kA� profesionA?lnA� kamery a zA?roveA? je nutnA? A?piA?kovA? kvalita obrazu. OstatnA�, zA�mA?ch materiA?lA? poA�A�zenA?ch jak vA�NepA?lu tak vA�Indii budete takA� moc A?asem vidA�t mimo jinA� i vA�A?eskA� televizi pA?r reportA?A?A� vA�Objektivu, budiA? to pozvA?nkou ke sledovA?nA� :-)

StruA?nA� a rychle:

+ velmi kompkatnA� rozmA�ry a nA�zkA? vA?ha

+ skvA�lA? kvalita a ostrost zA?znamu (i za horA?A�ch svA�telnA?ch podmA�nek)

+ sundavacA� hornA� drA?enA� (tedy moA?nost a�zneprofia�? vzhledu)

+ vA?bornA? stabilizace obrazu (s trochou cviku a nadsA?zky jde udA�lat zA�ruky tA�mA�A� stativovA? zA?bA�r)

+ 2 XLR vstupy

+ A?irokA? zA?bA�r i bez pA�edsA?dky (ekvivalent pro 35mm film: 30,4-304mm)

Drobná reklama, inzerce, upoutávky..

- mA�nA� pA�A�mA?ch ovlA?dacA�ch prvkA?- vA�tA?ina funkcA� se nastavuje pA�es menu

- u neoriginA?lnA�ch bateriA� neukazuje stav nabitA� (mA�sto toho se objevA� pouze otaznA�k)

- nutnost dokoupit externA� nabA�jeA?ku (v zA?kladnA�m balenA� lze nabA�jenA� bateriA� pouze vA�kameA�e, coA? je u tA�to kategorie od Canonu troA?ku A?let a�� spA�A?e neA? A?e by to bylo nA�jakA� zA?sadnA� mA�nus)

DoplnA�nA� A?erven 2013 – Canon XA20 a Canon XA25

V roce 2013 byly pA�edstaveny novA� modely tA�to A�ady kamer a to rovnou dva – Canon XA20 a Canon XA25. Pokud mi po tA�mA�A� 2 letech na XA10 zaA?alo nA�co chybA�t, je to pA�esnA� to, co Canon XA20 a XA25 majA�.

Oba novA� modely majA� navA�c vA�tA?A� optickA? zoom – 20ti nA?sobnA?.

Oba novA� modely majA� navA�c moA?nost natA?A?et s 50ti snA�mky za vteA�inu (tzn moA?nost plynulejA?A�ho a kvalitnA�jA?A� zpomalovA?nA� zA?bA�rA?)

Canon XA25 se od XA20 liA?A� jeA?tA� nekomprimovanA?m vA?stupem HD-SDI, coA? ocenA� pA�edevA?A�m studia.

Oproti XA10 majA� oba novA� modely takA� vestavA�nA� wifi. CoA? mi ale srdce nerve, vA�tA?A� poA?et snA�mkA? za vteA�inu a vA�tA?A� optickA? zoom (vzhledem ke A?piA?kovA� kvalitA� stabilizace, optiky i obrazu) bych ale ocenil hodnA� pA�ehodnA�.

MilA? inovace takA� potkala sluneA?nA� clonu – kterou jsem z XA10 za celou dobu vA?bec nesundal – novA� mA? sluneA?nA� clona vestavA�nou krytku objektivu (XA10 jA� mA? normA?lnA� sundavacA�) – takA?e uA? nehrozA�, A?e jA� nA�kde zapomenete nebo ztratA�te, zkrA?tka jen odklopA�te klapku vestavA�nou v clonA� a toA?A�te. A mimo to novA? clona vypadA? takA� lA�pe ;-) Pokud pA?jde koupit i samostatnA�, dostane jA� moje XA10 na podzim ke svA?m 2. narozeninA?m – rozhodnA� to vyjde levnA�ji neA? neustA?lA� kupovA?nA� novA?ch krytek :D (po celou dobu jsem jinak nemA�l A?A?dnA? problA�m, A?A?dnA? reklamace. A to je kamera v akci kaA?dA? tA?den.)

A uA? asi opravdu poslednA� doplnA�nA� – stA�A?oval jsem si takA�, A?e u neoriginA?lnA�ch bateriA� kamera neukazuje zbA?vajA�cA� A?as natA?A?enA�. Tak uA? jsou i neoriginA?lnA� baterie, kterA� ukazovat zbA?vajA�cA� A?as zvlA?dajA� :-)

AktuA?lnA� ceny kamer najdete na Heureka.cz (Graf ceny produktu Canon XA10 poskytuje server Heureka.cz)

Kamery Canon A�ady XA s naA?A� H2Omaniaks Production procestovaly pA?lku svA�ta, natoA?ily dokumentA?rnA� film o TELEmarkovA�m lyA?ovA?nA� TELEfilm a desA�tky komerA?nA�ch, reklamnA�ch videA� a propagaA?nA�ch klipA?.

Text: TomA?A? MA�hring (www.foto-tom.cz)

Foto: Iva KalinovA?


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , , , , , , , , , , , ,