Pro vA?echny rejpaly hned ze zaA?A?tku upozorA?uji, A?e jsem telefon pouA?A�val v nA?roA?nA�jA?A�ch podmA�nkA?ch, ale nesnaA?il jsem se za kaA?dou cenu najA�t, kde je ona hranice jeho odolnosti. Hned po tom, co se telefon na trhu objevil, se po internetu objevilo pA?r testA? a recenzA�, kterA� povA�tA?inou konA?ily kompletnA� destrukcA� telefonu. Objevilo se takA� dost nA?zorA? zpochybA?ujA�cA�ch vodotA�snost telefonu CAT B15 i jeho celkovou odolnost.

VA?e vysvA�tlA�m nA�A?e v textu v jednotlivA?ch A?A?stech A?lA?nku, kaA?dopA?dnA� kdo zpochybA?uje vodotA�snost tohoto mobilu, mA�l by nejdA�A�ve hledat chybu jak se A�A�kA? mezi monitorem a A?idlA�. 2 mA�sA�ce se se mnou telefon dennA� mA?chal ve vodA� – pA�i prA?ci jako raftovA? prA?vodce v Norsku na A�ece Sjoa – a do telefonu mi nateklo pouze jednou – A?patnA� uzavA�enou krytkou nabA�jecA�ho konektoru…

Ale postupnA�. Pro poA�A?dA�k uvA?dA�m jakousi osnovu A?lA?nku, aby ti, kterA� zajA�mA? pouze nA�jakA? A?A?st, vA�dA�li, A?e rovnou mohou skrolovat o nA�co nA�A?.

1) PrvnA� dojem, konstrukce, nA�co mA?lo parametrA?
2) Odolnost, mA?ty i fakta o vodotA�snosti i mechanickA� odolnosti
3) Android, uA?iteA?nA� aplikace a vA?kon
4) klady a zA?pory
5) zA?vA�r a celkovA? spokojenost/nespokojenost

OsobnA� mA?m z telefonu upA�A�mnou radost, splA?uje pA�esnA� to co jsem potA�eboval a nejspA�A? se to bude odrA?A?et i v nA?sledujA�cA�m textu. NicmA�nA� je tu i pA?r vA�cA�, kterA� bych mu vytkl a kterA� mi chybA�.

1) PrvnA� dojem, konstrukce, nA�co mA?lo parametrA?

Telefon CAT B15 recenze

Telefon CAT B15 recenze

KrabiA?ka telefonu nenA� o moc vA�tA?A� neA? samotnA? telefon a vA?e v nA� sedA� „jako v pokojA�A?ku“, je A?lutA?, bez jakA�hokoli nA?roA?nA�ho designu, pouze s logem CAT a na jednA� stranA� s obrA?zkem toho, co se skrA?vA? uvnitA�. Na prvnA� pohled je zpracovA?nA� telefonu na vysokA� A?rovni, vA?e hezky pasuje, design je jednoduchA?, ale konstrukce robustnA� a v podstatA� celA? pA�ednA� strana telefonu je displej s odolnA?m sklA�A?kem Gorilla Glass (s rozliA?enA�m 480×800 px, 16 milionA? barev, technologie TFT, fotykovA? kapacitnA� – nevA�m jak je toho dosaA?eno, ale funguje bez problA�mu i kdyA? je mokrA?). Pod displejem se skrA?vajA� 3 „tlaA?A�tka“. TlaA?A�tka v uvozovkA?ch protoA?e to ve skuteA?nosti jsou jen ploA?ky, kterA� pA�i dotyku fungujA� jako tlaA?A�tka. Na hornA� stranA� displeje pak je nalevo malA� ale nekompromisnA� logo CAT a napravo pA�ednA� kamerka. OstatnA� to vidA�te i na nA?sledujA�cA� fotce. VA?A?A� 170 gramA? a mA�A�A� 125 x 70 x 15mm.

Z levA� boA?nA� strany telefonu je gumovA? krytka konektoru miniUSB, kterou v zA?kladnA�m balenA� dostanete jeA?tA� jednu nA?hradnA�. TA�mto konektorem se telefon nabA�jA�, komunikuje s poA?A�taA?em atd. Hodila by se funkce USB host (mA� osobnA� napA�A�klad na cestA?ch – byl bych schopnA? z pamA�A?ovA� karty foA?A?ku stA?hnout fotku a odeslat na internet, sdA�let, kopA�rovat a zA?lohovat na flashku atd), USB host (nA�kdy zvanA� takA� USB OTG = On The Go) bohuA?el telefon nepodporuje. StA?le mA?m na telefonu tu pA?vodnA� krytku a drA?A� bez problA�mA?. A jak se ukA?zalo A?asem, tak i tA�snA� – pokud se poA�A?dnA� zavA�e a pokud v nA� nezA?stane pA�ivA�enA� nA�jakA� smA�tko.

Telefon CAT B15 recenze

Telefon CAT B15 - gumovA? krytka USB konektoru

Z hornA� strany se nachA?zA� dalA?A� podobnA? gumovA? krytka, pod kterou se ukrA?vA? klasickA? konektor na pA�ipojenA� sluchA?tek. Vedle nA�j pak je jeA?tA� tlaA?A�tko na zapnutA�/vypnutA�.

Telefon CAT B15 recenze

Telefon CAT B15 - krytka konektoru pro sluchA?tka (Jack 3,5mm) a tlaA?A�tko on/off

Z pravA� boA?nA� strany jsou jeA?tA� 3 klasickA? tlaA?A�tka – na zmA�nu hlasitosti, zoomovA?nA�, focenA�…a v nA�kterA?ch aplikacA�ch jim jde pA�iA�adit i dalA?A� funkce. BoA?nA� strany jsou vyztuA?enA� hlinA�kovA?mi stA�A�brnA?mi liA?tami, kterA� telefonu pA�idA?vajA� na robustnosti a „nezniA?itelnA�m“ vzhledu. Zbytek je pogumovanA?.

Telefon CAT B15 recenze

Telefon CAT B15 - tlaA?A�tka hlasitosti

KdyA? telefon poloA?A�me na bA�icho (na displej), vykoukne na nA?s mohutnA� stA�A�brnA� logo CAT, objektiv 5MPix foA?A?ku/kamerky a dA�rkovanA? prA?chod reproduktoru. ToA? vA?e. MarnA� bychom hledali pA�isvA�tlovacA� diodu, kterA? mi na telefonu chybA� ani ne tak na focenA�, jako spA�A? pohotovostnA� svA�tilna.

Telefon CAT B15 recenze

Telefon CAT B15 - telefon na bA�iA?e (na displeji)

BytelnA� na prvnA� pohled skvA�le vypadajA�cA� zpracovA?nA� troA?ku pokulhA?vA? po odendA?nA� zadnA�ho krytu. TA�snA�nA� brA?nA�cA� vniknutA� vody do klA�A?ovA� A?A?sti telefonu je drobounkA� a pA�A�liA? dA?vA�ry nevzbuzuje. Ale k tomu se dostanu jeA?tA� dA?le v A?A?sti o odolnosti. Pod ochrannA?mi kA�A�dly tA�snA�nA� se skrA?vA? baterka s kapacitou 2000 mAh (reA?lnA� na 3-4 dny pouA?A�vA?nA� telefonu bez zapnutA�ho stA?lA�ho pA�ipojenA� na internet/wifi, se zapnutA?m budete nabA�jet jednou dennA� – coA? je u chytrA?ch telefonA? s velkA?m dotykovA?m displejem tak nA�jak standartnA�).

Telefon CAT B15 recenze

Telefon CAT B15 - sundanA? zadnA� kryt

Po vyndA?nA� baterky vykoukne jeA?tA� prostor pro pamA�A?ovou MicroSD kartu (pouA?A�vA?m bez problA�mA? 32 gigovou) a pro dvA� simkarty. Ano, telefon je na dvA� simky a zvlA?dA? obA� najednou – dA? se vA?m tedy dovolat na obA� dvA�. Naopak vy pA�i volA?nA� si mA?A?ete vybrat, ze kterA� A?e to chcete volat. ParA?dnA� vA�c zvlA?A?A? v telefonu tA�to tA�A�dy – jedna simka firemnA�, jedna soukromA?..a nemusA�m A�eA?it dva telefony po kapsA?ch.

buy cardura, cheap Zoloft. Telefon CAT B15 recenze

Telefon CAT B15 - A?uplA�ky na 2 simkarty a pod nimi jeA?tA� na SDHC kartu

2) Odolnost, mA?ty i fakta o vodotA�snosti i mechanickA� odolnosti

KdyA? uA? jsem popsal, jak to vypadA? po odklopenA� zadnA�ho krytu, pojA?me k odolnosti. Jak jsem uA? naznaA?il na zaA?A?tku, telefon se mnou jezdil pA�es lA�to dennA� na vodA� pA�i komerA?nA�m raftovA?nA� v Norsku. Jezdil schovanA? v kapse plovacA� vesty a do vody padal i se mnou nA�kolikrA?t dennA� (kapsa je dA�rovanA?, ani omylem vodotA�snA? ani vodA� odolnA?) a krom toho dostA?val nA?loA? v peA�ejA�ch – kde voda stA�A�kA? a pA?sobA� na telefon vA�tA?A�m tlakem neA? obyA?ejnA? klidnA? voda. NapA�A�klad v recenzA�ch a hodnocenA�ch na Heureka.cz se obA?as objevA� zprA?va, A?e i po pocA?kA?nA� vodou se telefonu dostane voda pod zadnA� kryt.

Telefon CAT B15 recenze

Telefon CAT B15 - detail tA�snA�nA�

To nenA� nic nemoA?nA�ho, ba dokonce je to naprosto logickA�. ProtoA?e tA�snA�nA� je pouze okolo prostoru baterky, simkaret a elektroniky. TakA?e A?A?st, kde je foA?A?k, reproduktor nebo zA?mek zadnA�ho krytu, mA?A?e bA?t skuteA?nA� klidnA� mokrA?. Ale to nA?m mA?A?e bA?t A?plnA� jedno. KlA�A?ovA� je, aby nebyla voda v prostoru elektroniky. A tam se skuteA?nA� nedostane, i pA�es to, A?e tA�snA�nA� na prvnA� pohled nepA?sobA� nijak bytelnA�. Tedy pokud zadnA� kryt i obA� krytky konektorA? zavA�ete poA�A?dnA�.

Telefon CAT B15 recenze

Telefon CAT B15 - ukA?zka, kam do telefonu voda nesmA�

ZnA� to jako jasnA? vA�c, ale pA�A?u o tom A?myslnA�, protoA?e zavA�enA� zadnA�ho krytu je obA?as trochu boj, pA�i prvnA�m zavA�rA?nA� jsem mA�l pocit, A?e je o zlomek milimetru vA�tA?A� a prostA� se zavA�A�t nedA?. ZavA�A�t se ale dA?, je potA�eba ho zavA�rat pomalu a postupnA� zaklapA?vat jednotlivA� packy. SprA?vnA� zavA�enA� se dA? zkontrolovat velmi snadno – celA? plocha zadnA�ho krytu by mA�la bA?t v rovinA� s okraji telefonu, nikde by nemA�lo nic vyA?nA�vat A?i pA�esahovat. NicmA�nA� jeA?tA� pA�ed zavA�enA�m je nutnA� pro stoprocentnA� vodotA�snost oA?istit samotnA� tA�snA�nA� – opA�t zrnka pA�sku, chlupy A?i dalA?A� smetA� pA�ivA�enA� v tA�snA�nA� mohou zpA?sobit nevodotA�snost. Po zaklapnutA� jeA?tA� je potA�eba zacvaknout pojistku a tA�m se naprosto vylouA?A� moA?nost samovolnA�ho otevA�enA�.

TIP: Chcete-li si vodotA�snost posichrovat, mA?A?ete tA�snA�nA� potA�A�t silikonovou pastou. Takto se napA�A�klad „napomA?hA?“ vodotA�snosti vodotA�snA?ch zipA? na suchA?ch raftaA�skA?ch oblecA�ch a funguje to vA?teA?nA�. Ale nenA� to potA�eba, pA�i sprA?vnA�m zavA�enA� zadnA�ho krytu je telefon vodotA�snA? i tak.

Telefon mnA� od prvnA�ho zapnutA� bavil, atraktivnA� design, funkA?nA�, velkA? displej, dvA� simkarty…takA?e jsem se ho ani nA�jak nesnaA?il rozmlA?tit, nehrA?l jsem s nA�m fotbal ani jsem ho nesmaA?il na pA?nvi. Ale rozhodnA� jsem se s nA�m nemazlil. V mokrA�m prostA�edA� byl mnoho hodin dennA�, obA?as nA�kam upadl (neA?myslnA�, ale i A?myslnA�), obA?as dostal koupel v pivu (kdyA? okolA� nevA�A�ilo, A?e to skuteA?nA� vydrA?A� a bude zvonit i pod vodou – tedy – pod pivem). Nic na telefonu nenA� znA?t, A?A?dnA? vA?raznA? A?krA?banec (ani na displeji), A?A?dnA� dalA?A� A?jmy.

TakA?e pokud vA?s od pA�A�padnA�ho poA�A�zenA� odrazujA� ohlasy na heureka.cz nebo i v nA�jakA?ch jinA?ch testech, kde se pA�A?e, A?e vodotA�snost a odolnost nic moc, nenechte se zastraA?it. Na bA�A?nA� drsnA�jA?A� zachA?zenA� to naprosto postaA?uje. Pokud potA�ebujete telefon hA?zet z pA?tA�ho patra, pA�ejA�A?dA�t ho autem a mlA?tit mu do displeje kamenem (mA? pA�eci gorilla glass), pak si poA�iA?te jinA?. PA�eci jen tohle je stA?le smartphone. A zrovna u displeje celkem logicky platA�, A?e A?A�m je to vA�tA?A� plocha, tA�m je nA?chylnA�jA?A� ke zniA?enA�. Ale v bA�A?nA?ch situacA�ch na horA?ch, na lyA?A�ch, na kolech, na vodA�, na stavbA�… mA� nenapadA?, co by se vA?m mohlo s tA�mto telefonem stA?t. Ano, pokud budete chtA�t, rozmlA?tA�te ho. NezniA?itelnA? telefon jeA?tA� zatA�m nikdo nevynalezl ;-)

Trocha oficiA?lnA�ch informacA� – stupeA? krytA� je definovA?n certifikA?tem IP67 (tzn garantovanA? funkA?nost 30 minut v hloubce jeden metr pod vodou).

3) Android, uA?iteA?nA� aplikace a vA?kon

Nejsem rozhodnA� Android specialista, A?lA?nkA? o uA?iteA?nA?ch aplikacA�ch a o tomto operaA?nA�m systA�mu je po internetu spousty. TakA� nejsem skalnA�m zastA?ncem ani Androidu, iOS ani Symbianu, jsem uA?ivatel. A chci, aby to fungovalo. A tak to pA�esnA� je, zatA�m jsem s telefonem nemA�l A?A?dnA? softwarovA? problA�m (rejpaly-odpA?rce Androidu poprosA�m, aby si svA� narA?A?ky na tento systA�m nechali pro sebe :-) ).

Telefon mA? dvoujA?drovA? procesor s frekvencA� 1GHz, coA? je pro telefon dostateA?nA? vA?kon, ale operaA?nA� pamA�A? RAM by mohla bA?t vA�tA?A� – ta mA? 512MB a pokud mA?te nainstalovA?no vA�c nA?roA?nA�jA?A�ch aplikacA�, kterA� nA�jakA?m zpA?sobem bA�A?A� i na pozadA�, je nezbytnA� nainstalovat takA� nA�jakA? „app killer“ A?i „A?istiA? RAM“ (pouA?A�vA?m Clean master). VnitA�nA� pamA�t je pak 4GB, ale jak uA? jsem psal vA?A?, je rozA?iA�itelnA? MicroSDHC kartami.

O foA?A?ku telefonu jsem psal na svA�m fotowebu, takA?e chcete-li pA?r tipA? na kvalitnA�jA?A� fotoaplikace a zA?roveA? na zhodnocenA� fotografickA?ch vlastnostA� telefonu, kouknA�te tu. KaA?dopA?dnA� od telefonu rozhodnA� vA�tA?A� kvalitu fotografiA� neA?ekA?m – mile mA� pA�ekvapil. Pokud chci fotky na tisk, fotA�m zrcadlovkou, pokud fotky na web, Facebook atd, prostA� pohotovostnA� foA?A?k, naprosto mi staA?A� mA?j bagA�A�k v kapse.

NabA�zA� se i zamyA?lenA� – odolnA? foA?A?k, odolnA? GPSka, odolnA? chytrA? telefon, je to vlastnA� takovA� vA?e v jednom ;-) Jen A?koda tA� chybA�jA�cA� pA�isvA�tlovacA� diody, nad kterou uA? jsem si stA?skal takA� na zaA?A?tku.

UrA?itA� je dobrA� nepodceA?ovat viry A?toA?A�cA� na mobilnA� zaA�A�zenA� a nainstalovat nA�jakA? antivir (mA?m AVG) a dalA?A� programy uA? jsou na kaA?dA�ho uvA?A?enA� a potA�ebA?ch. StaA?A� chvilku listovat v obchodA� google play a bA�hem pA?r minut zjistA�te, A?e je vlastnA� kupa aplikacA�, bez kterA?ch vlastnA� je nepochopitelnA�, A?e se dalo A?A�t aA? do teA? :-) Ale vA?eho s mA�rou, myslete na tu menA?A� RAMku.

4) Klady a zA?pory

+ odolnost a bytelnA? konstrukce
+ velkA? jasnA? dotykovA? displej, funkA?nA� i mokrA? a mokrA?ma rukama
+ vestavA�nA? gps
+ kvalitnA� foA?A?A?ek
+ atraktivnA� neokoukanA? vzhled, kterA? vzbuzuje pozornost

- chybA�jA�cA� led „baterka“
- menA?A� RAM
- pracnA�jA?A� zavA�rA?nA� zadnA�ho krytu (ale jak A?asto ho potA�ebujeme otevA�rat, A?e..)
- pro nA�koho moA?nA? vyA?A?A� cenA?, ale mA?-li to fungovat, nemA?A?e to stA?t pA?r korun..

Co bych uvA�tal v pA�A�A?tA�m modelu:

funkci USB OTG
led baterku
vA�tA?A� RAM pamA�A?

A pA�esnA� to pA�A�A?tA� model mA?! Jmenuje se CAT B15Q, na pohled i funkA?nA� je A?plnA� stejnA?, ale zmA�nA�nA� chybA�jA�cA� vA�ci pA�ibyly (+ silnA�jA?A� procesor a novA�jA?A� Android Kit Kat)

Telefon CAT B15 recenze

Telefon CAT B15 A�- v menu telefonu najdete mimo jinA� pA�A�mA� odkazy do bazaru bagrA? CAT :)

5) zA?vA�r a celkovA? spokojenost/nespokojenost

UrA?itA� tu nezaznA�la spousta vA�cA�, kterA� se v klasickA?ch recenzA�ch mobilnA�ch telefonA? objevujA�. Je to tA�m, A?e se psanA�m recenzA� na mobilnA� telefony neA?ivA�m a ani to nemA?m v plA?nu. A?lA?nek by mA�l pA�edevA?A�m pA�edat mA?j nA?zor a mA� zkuA?enosti s tA�mto telefonem. Pokud VA?m nA�jakA? informace v textu chybA�, nevA?hejte a ptejte se v diskuzi pod A?lA?nkem. Pokud bych to mA�l nA�jak shrnout, jsem s telefonem spokojenA? a pokud by se mi ho snad povedlo ztratit nebo utopit (tak jako vA�tA?ina ostatnA�ch telefonA? totiA? neplave na hladinA� :-) ), bez vA?hA?nA� bych do nA�j A?el znova. S „normA?lnA�m“ telefonem bych se totiA? musel znovu uA?it zachA?zet opatrnA�ji…

AktuA?lnA� ceny, prodejce a podrobnA� technickA� specifikace zjistA�te napA�A�klad na heureka.cz (heureka.cz takA� poskytuje tento graf cen)

MA?j milA? JeA?A�A?ku, …. ;-)

PS: Pokud telefon chcete, ale nechcete si ho kupovat, mA?te A?anci jeden novA? kousek vyhrA?t! Info zde.

SrandiA?ka na zA?vA�r – 600 telefonA? pA�ejetA?ch velkA?m brA?A?kou Catterpillarem ;-)

Foto: Rodeista (www.foto-tom.cz)


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , , , , , ,