Zhruba pA�ed mA�sA�cem zaA?ala internetem kolovat zprA?va, A?e vA�A?R se chystA? velkA? snowkajakcrossovA? zA?vod. VA�poslednA�ch letech se konalo pA?r menA?A�ch i vA�tA?A�ch podnikA? u nA?s i vA�zahraniA?A�, kde A?R mA�la tituly vicemistra, vA�cemistrynA� a vA�loA?skA�m roce dokonce i mistrynA� svA�ta. O akci, kterA? se bude konat letos u nA?s vA�KrkonoA?A�ch si budeme povA�dat sA�hlavnA�m organizA?torem, Martinem KrA?A?alA�kem.

GrA?zl: Ahoj Martine!

Martin: Ahoooooj!

GrA?zl: Tak asi nejdA�A�v by pro mA�nA� znalA� stA?lo za to vA?bec vysvA�tlit, co to snowkajakcross je, nemyslA�A??

Martin: Je to totA?lnA� adrenalinovA? odvaz, kdy se snA�hovA?m korytem A�A�tA� kdosi na kajaku a stejnA� jako na vodA� ho ovlA?dA? pA?dlem. Ke zbrzdA�nA� A?A�lenA� jA�zdy slouA?A� kromA� pA?dla taky bazA�n, kterA? je uprostA�ed trati plnA� klopenA?ch zatA?A?ek. Na jejA�m konci a tedy i vA�cA�li je znovu bazA�n. NaA?A� prioritou je samozA�ejmA� bezpeA?nost zA?vodnA�kA? a divA?kA?, proto celou dA�lku trati chrA?nA� vysokA� sA�tA�.

GrA?zl: PovA�z nA?m, o co se bude konkrA�tnA� jednat, jakA? je pA�edstava, plA?ny a kdy se to celA� uskuteA?nA�?

Martin: Snow kajak cross startuje 27. bA�ezna vA�HerlA�kovicA�ch. VA�kaA?dA�m heatu jedou vA?dycky A?tyA�i zA?vodnA�ci, stejnA� jako vA�kajak crossu. PrvnA� dva vA�cA�li pak postupujA� dA?l, ve finA?le se tak potkA? A?tveA�ice nejrychlejA?A�ch. Bude to zA?bava pro ty, co jedou a samozA�ejmA� parA?dnA� show pro divA?ky. VA�korytA�, kde nenA� moc mA�sta, dochA?zA� kA�mnoha strkanicA�m a kolizA�m a tak do poslednA� chvA�le nebA?vA? jasnA�, kdo vlastnA� vyhraje.

Snowkajakcross 2011 - plakA?t

Snowkajakcross 2011 - plakA?t

GrA?zl: Jak tA� to celA� vA?bec napadlo?

Martin: NA?pad zorganizovat tenhle zA?vod u nA?s jsem dostal pA�ed pA?r lety vA�rakouskA�m Obertraunu, kde jsem podobnou show vidA�l. Loni se mi to bohuA?el nepovedlo dotA?hnout do konce, takA?e letos to prostA� muselo vyjA�t. TeA? vrcholA� poslednA� pA�A�pravy, ale nepochybuju o tom, A?e to klapne. JakA? bude mA�t tenhle A?A�lenA? zA?vod A?spA�ch vA�HerlA�kovicA�ch, to je otA?zka i pro nA?s, protoA?e na to jsme sami zvA�davA�. VA�A�A�me ale, A?e za pomoci vA?ech, kteA�A� si do KrkonoA? pA�ijedou zaA�A?dit nebo se tA�eba jen podA�vat, bude vA?sledek vA�c neA? jen dobrA?.

GrA?zl: AkcA� podobnA�ho raA?enA� se konA? jiA? celA? spousta, A?A�m bude tahle vyjA�meA?nA??

Martin: Je pravdou, A?e uA? nA�jakA? A?as registruji, A?e se sem tam nA�kdo spustA� na kajaku po sjezdovce nebo A?e partiA?ky A?A�lencA? podobnA�ho raA?enA� jezdA� lesem freeride. ZA?vod vA�HerlA�kovicA�ch bude vA?jimeA?nA? nejen dA�lkou trati, kterA? mA? asi 450 metrA?, ale taky jejA� stavbou a skladbou. TA�m mA?m na mysli velkA� klopenA� zatA?A?ky, skokA?nky aA� dojezd do deset metrA? velkA�ho bazA�nu pA�A�mo na parkoviA?ti. Na startu se objevA� A�kajakA?A�i reprezentanti, bA�A?kaA�i, lyA?aA�i ale taky znA?mA� herci a moderA?toA�i. ZlatA?m hA�ebem bude A�LukA?A? Pollert sA�Petrem Urbanem, kteA�A� uA? traA? otestovali na sanA�ch a jsou pA�ipraveni dA?t si ji i na a�zdeblua�?. KromA� samotnA�ho zA?vodu je na programu skicrossovA?, A�snowboardovA? a lyA?aA�skA? exhibice, ve kterA� se ve snA�hovA�m korytA� pA�edvedou A?piA?ky svA?ch disciplA�n TomA?A? Kraus, Michal NovotnA? a DuA?an KoA?A�A?ek.

Na vedlejA?A�m svahu, kde je kotva, se divA?ci mA?A?ou tA�A?it na exhibice naA�paraski a taky speedflying vA�podA?nA� naA?eho akrobatickA�ho pilota TomA?A?e LednA�ka, kterA? se vA�obrA?tkovA?ch branA?ch pokusA� o slalom na padA?ku. JedinA�, co by mohlo celou akci pokazit je poA?asA�. Proto jsme ale zvolili konecA� bA�ezna, kdy uA? bA?vA? teplo, takA?e doufA?m, A?e na lehA?tkA?ch podA�l trati se budou povalovat koA?iny a u Jager baru bude fronta aA? dolA? ke kase.

Nebudou chybA�t ani dalA?A� znA?mA� osobnosti – A. HA?ma, P. AndA�l, M. Koukal, V. HradA�lek, K. MrA?zek…

GrA?zl: PoA?kej, poA?kej.. Exhibice na prknA� a bA�A?kA?ch.. A to je chudA?ky naA?eneA? i do toho zA?vA�reA?nA�ho bazA�nu? Jsem rA?d, A?e nic neumim natolik abych mohl exhibovat :-) Co na to kluci A�ikajA�? Pokud o tom teda vA�?

Martin: Co na to A�A�kaj? No vA�zA?sadA� nic. Nedostali kA�tomu vlastnA� ani pA�A�leA?itost. Jak mi potvrdili A?A?ast, tak jsem jim to hned vypnul, aby prA?vA� nedoA?lo na zbyteA?nA� A?vahy a aby si to jeA?tA� nerozmysleli. A hlavnA� jsem jim radA�ji vA?echno neA�ekl ;-)

GrA?zl: Mohl bys nA?m alespoA? trochu nastA�nit nA?roA?nost zA?vodu, popsat traA? atp.? ProstA� vA?e, co by mohlo zajA�mat pA�ichodivA?A� bezmozky?

Martin: Hned na startovnA� rovince si zA?vodnA�ci budou muset poradit s jednA�m decentnA�m skokem, na trati pak se tA�emi klopenA?mi zatA?A?kami a v cA�li je A?ekA? desetimetrovA? bazA�n sA�hloubkou 80 cm. PodA�l trati budou ochrannA� sA�tA�, vA�zatA?A?kA?ch navA�c bezpeA?nostnA� sA�tA�, jakA� znA?me ze zA?vodA? ve A�sjezdu. Znovu opakuji, naA?A� prioritou je bezpeA?nost, proto mA? kaA?dA? ze zA?vodnA�kA? povinnA� helmu (nejlA�pe integrA?lnA�), vestu, plastovA? kajak a pA?dlo. DoporuA?oval bych pA?teA�A?k a vA?echny moA?nA� ochrannA� prvky a�� nA?loketnA�ky, rukavice apod. Startuje se po A?tyA�ech. KaA?dA? skupinka bude mA�t dopA�edu danA? pevnA? A?as startu.

GrA?zl: PovA�z mi.. Bude k dispozici zA?chranka, horskA? sluA?ba pA�ipravenA? na prahu sluA?ebny a dostatek sA?dry v okolnA�ch nemocnicA�ch? :-)

Martin: O bezpeA?nost, lA�pe A�eA?eno o pA�A�padnou prvnA� pomoc se bude starat HorskA? sluA?ba. KA�dispozici bude i rychlA? zA?chrannA? sluA?ba zA�VrchlabA�. Tyhle dvA� sloA?ky, kterA� jsou souA?A?stA� centrA?lnA�ho zA?chrannA�ho systA�mu, se vA�pA�A�padA� A?razu starajA� o pA�A�padnA? dalA?A� transport, komunikujA� takA� s leteckou zA?chrannou sluA?bou. VA�A�A�me, A?e zA?vod se obejde bez zranA�nA�, ale pA�ipraveni musA�me bA?t na vA?echno. OrganizA?toA�i samozA�ejmA� akci zabezpeA?A� tak, aby se veA?kerA� riziko stA?hlo na minimum. Bez odA�enin se to ale nejspA�A? neobejde. A sA?dru? Tu mA?m doma vA�rohu. ZA?stala mi jeA?tA� z doby, kdy jsem byl po operaci achilovky, takA?e ji mA?A?u pA�ibalit, aA? mA?me nA�jakA� to kopyto pA�ichystA?no ;-)

GrA?zl: Jak jsi vybA�ral terA�n pro takovA?hle zA?vod?

Martin: To byl docela oA�A�A?ek a sA?m ani teA? vA�podstatA� nevA�m, zda to, co jsme vybrali a�� HerlA�kovice, jsou vA?A?nA� tA�m nejlepA?A�m mA�stem. NenA� se moc od A?eho tady vA�A?esku odpA�chnout. Nikdo to vlastnA� poA�A?dnA� nedA�lal, takA?e zkuA?enosti nejsou moc velikA�. To, co se letos objevilo na MoravA�, tak se jelo na docela mA�rnA�m svahu, takA?e jsem sA?m popravdA� zvA�dav, jestli jsme dobA�e zvoliliA� prA?vA� ty HerlA�kovice. VA?e ale zatA�m nasvA�dA?uje tomu, A?e ano. DobrA? dostupnost a dispozice areA?lu, dobrej tA?m technikA?, zkuA?enA� A?ejpaA�i, kvalitnA� a dostaA?ujA�cA� zA?zemA�, to vA?echno byly plusy pro zvolenA� prA?vA� HerlA�kovic pro tuto akci. TakA?e vA�A�A�me, A?e se osvA�dA?A� a za rok to udA�lA?me na stejnA�m mA�stA�.

GrA?zl: NemA?A? pro nA?s nA�jakou veselou pA�A�hodu z pA�A�pravy zA?vodu?

Se skA?trem v patA?ch...

Se skA?trem v patA?ch...

Martin: A jeje, uA? je to tadya�� :-) Vybavuji si dvA�. Jel jsme pro kamarA?da do Pece, kterA? nA?m pomA?hA? sA�pA�A�pravou zA?vodu, sA�tA�m, A?e jej naloA?A�m a pojedeme do HerlA�kovic vyzkouA?et, jak to na tom kajaku pojede. Bylo krA?snA� A?norovA� sluneA?nA� rA?no. ProjA�A?dA�m PecA�, vA?ude plno lyA?aA�A? a jA? sA�kajakem na stA�eA?e. VjA�A?dA�m do mA�sta a u cesty stA?l kamarA?d zA�Rychtrovek a jak uvidA�l moje auto, kterA� mA�lo jeA?tA� na stA�eA?e kajak, tak se zaA?al A?A�lenA� smA?t a chytat se za hlavu. NA?slednA� mi pA�iA?la SMS se slovy, zda nA?hodou nejedu vymA�nit vozA�ky na bobovA� drA?ze vA�Peci za kajaky, A?e prej to tam jezdA� pomalu.

A druhA�ho fA?rku se zase ujali kluci zA�HorskA� sluA?by, kdyA? jsme u 4-sedaA?kovA� lanovky vA�HerlA�kovicA�ch zkouA?eli sA�kajakem a skA?trem, jak to pojede dolA?. SamozA�ejmA�, A?e jsme byli stA�edem pozornosti vA?ech mA�stnA�ch lyA?aA�A?. Zrovna jeli kolem kluci zA�HS a neodpustili si vtipnou pA�ipomA�nku: a�? Nespletl sis nA?hodou trochu mA�sto nA?stupu? Labe je jeA?tA� o kousek nA�A?, tady je sjezdovka a po nA� se jezdA� na lyA?A�cha�� To budeme mA�t zase prA?ce dneskaa��a�?

GrA?zl: MA?A? uA? nA�jakA� zkuA?enosti s organizacA� takovA?chto velkA?ch zA?vodA??

Martin: PoA�A?dA?me kaA?doroA?nA� Adrenalin Cup vA�Beskydech, a jinA� menA?A� podobnA� akce, takA?e tato bude pro nA?s jako prochA?zka rA?A?ovou zahradou ;-)

GrA?zl: DrsnA? zA?vod, zvuA?nA? jmA�na sponzorA?, to zavA?nA� pA�inejmenA?A�m osmi kamerama na trati i mimo nA�, on-line pA�enosem jako na Sick Line a celkovA?m sestA�ihem na nA�kterA� z naA?ich prestiA?nA�ch TV stanic, nemA?m pravdu?

Martin: To zase tak A?plnA� ne, ale budeme zA�toho ve spoluprA?ci sA�A?eskou televizA� dA�lat 30min dokument, kterA? pobA�A?A� na A?T4. Budeme to toA?it na 4kamery a jeden chip a novA� chceme vyzkouA?et takA� nA?A? vrtulnA�k na dA?lkovA� ovlA?dA?nA� takA� sA�chipem.

GrA?zl: KdyA? se budu chtA�t pA�ihlA?sit, tak co pro to musim udA�lat?

Martin: PodmA�nkou je dosaA?enA� vA�ku 18 let. Pokud je nA�komu mA�A?, potA�ebujeme souhlas jeho zA?konnA�ho zA?stupce. Registrovat se je moA?nA� samozA�ejmA� on-line na www.snowkajak.cz. RegistraA?nA� poplatek je 200 KA?. Zaregistrovat se ale dA? i pA�A�mo na mA�stA� za 250KA?.

GrA?l: Tak dA�ky za rozhovor, aA? se daA�A�!

Martin: Skol a AhA?A?A?j v nedA�li na startu…

POZOR! NovA� Warm up pA?rty je v sobotu veA?er! Viz info zde.

Akce je samozA�ejmA� i na vA?emocnA�m Facebooku – zvA�te pA�A?telA�, pA�ihlaA?ujte se, rozesA�lejte, A?iA�te… Na zA?vod se ale samozA�ejmA� nezapomA�nejte hlA?sit i na ofiko webu.
buy periactin online without prescription, order lioresal.


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , , ,