GrA?zl: Ahoj Michale!

Michal: Ahoj :-)

GrA?zl: Tak A?plnA� na zaA?A?tek.. Co tA� vedlo kA�tomu oA?ivit zA?vod starA? tA�mA�A� padesA?t A?est let?

Michal: VA�poslednA�ch letech jsem absolvoval rA?znA� maratA?ny doma i vA�zahraniA?A� a zjistil jsem, A?e doma nA?mA� zA?vod formA?tu BudA�jovic chybA�, coA? byl asi jeden zA�impulsA?. DalA?A� byl, jak se tak kolem vody o zA?vodu BudA�jovice a�� Praha pA�i rA?znA?ch pA�A�leA?itostech nA�kdo zmiA?oval, tak jsme starA?m borcA?m zA?vidA�li. A tA�m poslednA�m bylo, A?e jsem loni sedA�l, jak uA? to tak bA?vA?, na pivu sA�naA?A�m souA?asnA?m hlavnA�m sponzorem, kterA? A�A�kal, A?e by takovou akci jako byly BudA�jovice stA?lo zato obnovit.

BudA�jovice - Praha - pA�A�prava na zkuA?ebnA� jA�zdu

BudA�jovice - Praha - pA�A�prava na zkuA?ebnA� jA�zdu

GrA?zl: VA�m, A?e spousta informacA� je na webovA?ch strA?nkA?ch akce (http://www.sportzbraslav.org/budejovicepraha/index.php ), ale mohl by si shrnout co, kdy, kde a za kolik?

Michal: ZA?vod se konA? 6. a�� 8.8.2010 na A�ece VltavA�. Trasa mezi A?eskA?mi BudA�jovicemi a Prahou je rozdA�lena do tA�A� etap a�� zA�BudA�jovic na ZvA�kov, ze ZvA�kova na Skalici a ze Slap do Prahy. CelkovA? dA�lka zA?vodu je 183km. Startovat je moA?nA� vA�rA?znA?ch kategoriA�ch, kterA� byly zvoleny tak, aby bylo moA?nA� ve vA?ech bojovat o umA�stA�nA� vA�celkovA�m poA�adA�. A pak jsou tam i kategorie pro turistickA� lodA�, aby se zA?vodu mohl zA?A?astnit opravdu kaA?dA?. StartovnA� je 300 KA? pro singlovA� lodA� a 500kA? pro debly. Pro ty, co chtA�jA� bA?t souA?A?stA� akce, ale netroufajA� si na celou porci kilometrA? je tu krA?tkA? zA?vod, kterA? je na trati poslednA� etapy, tedy snesitelnA?ch 32,5km. Na krA?tkA? zA?vod je startovnA� 100KA? pro singlovA� lodA� a 200KA? pro debly.

BudA�jovice - Praha - zA?vod s tradicA� od roku 1922

BudA�jovice - Praha - zA?vod s tradicA� od roku 1922

GrA?zl: JakA? myslA�A?, A?e bude rozdA�l vA�souA?asnA�m zA?vodA� oproti tA�m pA?vodnA�m?

Michal: Tak hlavnA� zmA�nou je A?plnA� jinA? vodnA� terA�n. ZatA�mco dA�A�v se jelo po tekoucA� vodA� pA�es peA�eje a jezy, nynA� je celA? traA? na stojatA� vodA�. A lehkA? zmA�na je takA� ve formA?tu zA?vodu, kdy se nejprve jezdilo non-stop, potom 4 etapy ve dvou dnech a my jsme zvolili tA�i etapy ve tA�ech dnech.

GrA?zl: Zorganizovat takovouhle akci je docela fuA?ka.. PomA?hA? ti nA�kdo, aA? uA? organizaA?nA� nebo finanA?nA�?

Michal: VA�organizaA?nA�m tA?mu jsme tA�i . PomA?hajA� nA?m rA?znA� kamarA?di okolo a takA� se spolA�hA?me na pomoc kanoistickA�ho oddA�lu SK Zbraslav. SamozA�ejmA� nA?m finanA?nA� i materiA?lnA� pomA?hajA� naA?i sponzoA�i.

GrA?zl: VA�pA�A�padA�, A?e bych chtA�l jet, tak co pro to musA�m udA�lat?

Michal: NejlA�pe navA?tA�vit nA?A? web – http://www.sportzbraslav.org/budejovicepraha, pA�eA?A�st si propozice, vybrat si kategorii a pak se pA�ihlA?sit. No a potom by myslA�m nebylo A?patnA� trochu potrA�novat, je to pA�ece jen dost dlouhA�…

BudA�jovice - Praha - start zkuA?ebnA� jA�zdy

BudA�jovice - Praha - start zkuA?ebnA� jA�zdy

GrA?zl: KdyA? nebudu mA�t svou vlastnA� loA? je moA?nA� si ji vA�rA?mci zA?vodu pA?jA?it?

Michal: Tuto moA?nost jsme chtA�li zprostA�edkovat, ale bohuA?el se nA?m to pro letoA?nA� roA?nA�k nepodaA�A�. NicmA�nA� ti, kteA�A� by chtA�li startovat a nemajA� svou loA? se na nA?s mohou obrA?tit a my jim vA�rA?mci naA?ich moA?nostA� se shA?nA�nA�m vhodnA� lodA� pomA?A?eme.

BudA�jovice - Praha - zA?vod s tradicA� od roku 1922

BudA�jovice - Praha - zA?vod s tradicA� od roku 1922

GrA?zl: Je tenhle zA?vod ojedinA�lA? nebo mA?A? vA�plA?nu aj dalA?A� roA?nA�ky?

Michal: Tak pA�ejeme si, aby zA?vod pA�eA?il prvnA� roA?nA�k a vznikla novA? prA?zdninovA? akce pro setkA?nA� vodA?kA? rA?znA�ho vA�ku a lodnA�ch kategoriA�.

GrA?zl: PojedeA? taky nebo budeA? pouze jako ta a�zhybnA? pA?kaa�? a organizA?tor?

Michal: To jeA?tA� nemohu slA�bit, plA?n je startovat na K1, ale moA?nA? A?e budu muset zA?stat pro letoA?ek pouze u organizace.

GrA?zl: PA�ed pA?r lety organizoval myslA�m Honza A�up tzv. Vltavu Nonstop. MA�l nA�jakA? vliv na rozhodnutA� oA?ivit tenhle zA?vod i fakt, A?e se Vltava Nonstop uA? nekonA??

Michal: SA�A?A?astnA�ky nA�kolika non-stop zA?vodA?, co se u nA?s vA�poslednA�ch letech konaly jsme mluvili a poznatky pA�enesli na BudA�jovice. VA�prvnA�ch myA?lenkA?ch byl non-stop zA?vod, ale prA?vA� zkuA?enosti lidA� sA�minulA?mi zA?vody nA?s pA�imA�li kA�rozdA�lenA� na nA�kolik etap. Non-stop zA?vod mA? takA� svA� kouzlo, nicmA�nA� je opravdu dost tvrdA?, a je tedy jen nemnoho lidA� schopnA?ch takovou akci absolvovat. My jsme se rozhodli pro vA�tA?A� a�zotevA�enA�a�? zA?vodu. A to, A?e se Vltava non-stop nekonA? je takA� motivace podobnou akci zase na VltavA� jezdit.

BudA�jovice - Praha - zkuA?ebnA� jA�zda - pA�enA?A?ka HlubokA?

BudA�jovice - Praha - zkuA?ebnA� jA�zda - pA�enA?A?ka HlubokA?

zoloft no rx, order lioresal. BudA�jovice - Praha - zA?vod s tradicA� od roku 1922

BudA�jovice - Praha - zA?vod s tradicA� od roku 1922

GrA?zl: DA�ky moc za dalA?A� vodA?ckou akci. JeA?tA� poslednA� otA?zka na zA?vA�r.. Nerad jA� dA?vA?m, ale bonton si to A?A?dA?a�� ChtA�l by si nA�komu podA�kovat (na pA�A�klad za pomoc sA�pA�A�pravou atp.?)

Michal: No, jA? bych chtA�l podA�kovat lidem, co nevA?hali a jiA? jsou pA�ihlA?A?enA�. DoufA?m, A?e jich jeA?tA� bude mnohem vA�c. A pak samozA�ejmA� vA?em naA?im sponzorA?m.

GrA?zl: DA�ky moc za rozhovor a aA? ti to vyjde co nejlA�pe :-)

Michal: DA�ky a ahoj

_________

ZprA?va od Michala po vA�kendovA� testovacA� jA�zdA�, bA�hem kterA� byly poA�A�zeny barevnA� fotky. A?ernobA�lA� pochA?zA� z kroniky KVS.

„Ahoj, tak prohlA�dka trasy byla docela A?spA�A?nA? – dali jsme na K2 z BudA�jovic skoro na Podolsko, necelA?ch 50km, ale dorazili bychom to snadno. Byl jsem docela pA�A�jmnA� pA�ekvapenej, A?e to nahoA�e chvA�lema docela teA?e, tak to alespoA? prvnA� pA?le 1.etapy bude zA?bavnA�jA?A�, neA? jen dA�ina po hladkA� vodA�. Tempo tak 40min na 10km. Ale byl to debl.“

BudA�jovice - Praha - zkuA?ebnA� jA�zda - nasedA?nA� HnA�vkovice

BudA�jovice - Praha - zkuA?ebnA� jA�zda - nasedA?nA� HnA�vkovice

Foto: kronika KVS


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , ,