Honza byl pA�ipraven pokraA?ovat v cestA� nonstop aA? do poslednA� vteA�iny zA?vodu, tak jako v roce 2007, kdy dokA?zal jA�t 36 hodin v kuse a poslednA� dvA� hodiny jeA?tA� bA�A?el. V minutA�, kdy zA?vod skonA?il Honza padl do trA?vy zcela vysA�len.

S vA�domA�m A?e opA�t podstoupA� toto neskuteA?nA� trA?penA� pokraA?oval po cestA� do mA�steA?ka Pacetto, kde cesta konA?ila. Tady na Honzu A?ekal David s novA?mi informacemi a A?daji o poA�adA� jednotlivA?ch zA?vodnA�kA? pA�ed nA�m. Honza se v tento okamA?ik nachA?zel v nadmoA�skA� vA?A?ce 1 350 m a bylo 21 hod. Honza s Davidem zvaA?ovali vA?echny varianty dalA?A�ho postupu. Podle DavidovA?ch informacA� byl dalA?A� postup moA?nA? pouze pA�es zasnA�A?enA� A?A?labA� k nA?stupu na ledovec, tam nazout maA?ky a pokraA?ovat dA?l aA? do vA?A?ky 3 520 m, kde kaA?dA? krok trvA? dvakrA?t tak dlouho neA? normA?lnA� a kde jiA? zaA?A�najA� znaA?nA� obtA�A?e s dA?chA?nA�m. Honza mA�l toho dne cca 45 km v nohA?ch a celkovA� do tA� doby uA?el asi 630 km. Bylo jasnA�, A?e sA?m v cestA� rozhodnA� pokraA?ovat nemA?A?e.

David zajistil horskA�ho prA?vodce, kterA? byl ochoten absolvovat tento riskantnA� noA?nA� pochod, ale tA�m jeA?tA� vA?e nekonA?ilo. A?asovA? odhad Honzova postupu byl nA?sledujA�cA�: zhruba 4 hodin vysokohorskA�ho vA?stupu k chatA� Sella, tam cca 2 hodiny spA?nku, pak dalA?A� cca 2 hodiny stoupA?nA� do prA?smyku Passo Iorio (3 499 m) a odtud 4 a�� 5 hodin sestupu po ledovci do Zermattu (cca 1 600 m). Tam byl pA�edpoklA?danA? konec Honzova putovA?nA�. DA?l by se podle vA?ech vA?poA?tA? nebylo reA?lnA� dostat. JednotlivA� pozice zA?vodnA�kA?, kteA�A� byli podle poA?A�taA?e sice jen pA?r kilometrA? pA�ed nA�m, byli ale ve skuteA?nosti mnohem dA?le. NachA?zeli se v jinA�m A?dolA� a jejich cesta na to samA� mA�sto byla rozhodnA� jednoduA?A?A�, jelikoA? stoupali po normA?lnA� turistickA� cestA�. Po nekoneA?nA�m propoA?A�tA?vA?nA� a ovA�A�ovA?nA� si vA?ech pA�edpokladA? neustA?le vychA?zelo, A?e i kdyby Honza, kterA? byl jiA? znaA?nA� unaven, absolvoval tento velice tA�A?kA? vA?A?lap, v lepA?A�m celkovA�m poA�adA� by si nepolepA?il.

Honzovy nastaly asi nejtA�A?A?A� chvA�le, z celA�ho nA?roA?nA�ho zA?vodu. Jeho touha, vnitA�nA� pA�esvA�dA?enA� a velikA? zodpovA�dnost nezklamat vA?echny ty, kteA�A� jeho poA?A�nA?nA� sledovali na internetu ho hnali dA?l. Rozum a fakta ale hovoA�ili jasnA�. JedinA? s kA?m jeA?tA� Honza v tuto chvA�li bojoval, byl Tom Payne (GBR), kterA? byl 13 km za Honzou a bylo jasnA�, A?e dA�A�v nebo pozdA�ji musA� dorazit na stejnA� mA�sto. Po velice tA�A?kA�m rozhodovA?nA� nakonec Honza uznal, A?e dalA?A� postup jiA? nemA? cenu a A?e vA?e, co by musel podstoupit, by stejnA� k niA?emu nevedlo. HonzA?v velkA? sen dostat se pA�es celA� Alpy aA? do Monaka a tam si vychutnat nA?dhernA� chvA�le pA�i A?umA�nA� moA�skA?ch vln, se pomalu rozplA?val. Jen velice tA�A?ce se smiA�oval se skuteA?nostA�, A?e je po vA?em a A?e nebude moci bojovat do poslednA� chvA�le zA?vodu.

RedBull xalps

PrvnA� mA�sto obsadil Christian Maurer (SUI), kterA? se prohnal Alpami jako vA�trnA? smrA?A?. Na druhA�m mA�stA� skonA?il Alex Hofer (SUI) a tA�etA� mA�sto vybojoval Honza Rejmanek (USA). Po ukonA?enA� zA?vodu se vA?ichni dopravili do Monaka na oficiA?lnA� vyhlA?A?enA� vA�tA�zA? a na zA?vA�reA?nA? veA?A�rek, kde panovala velice pA�A?telskA? atmosfA�ra. VA?ichni si oddechli, A?e tento neuvA�A�itelnA? zA?vod se obeA?el bez vA?A?nA�jA?A�ch zranA�nA� (nejhA?A�e dopadl asi Martin Muller, kterA? posA�lal pozdravy z nemocnice, kde musel podstoupit operaci jednA� z nA?rtnA�ch kostA�).

celebrex tablets buy, generic Zoloft. RedBull xalps

ZA?vodnA�ci si z tohoto zA?polenA� odnA?A?A� nezapomenutelnA� zA?A?itky a jedineA?nA� zkuA?enosti. ProslA?chA? se, A?e dalA?A� zA?vod se bude opA�t konat za dva roky a pA�i otA?zce zda se Honza zA?A?astnA� i roce 2011 odpovA�dA?: a�zJe pA�A�liA? brzy na to, abych vA�dA�l odpovA�A?. ZA?vod se zmA�nil ve vysokohorskA? dostih a stA?vA? se zA?vodem profesionA?lnA�ch letcA?. Trochu se zapomA�nA? na zA?vodnA�ky na poslednA�ch pA�A�A?kA?ch, kteA�A� sem pA�iletA�li napA�A�klad z AustrA?lie nebo Venezuely a kteA�A� zde ze sebe vydA?vajA� A?plnA� vA?e, stejnA� jako ti na prvnA�ch mA�stech. NemyslA�m si, A?e pravidlo vyA�azovA?nA� poslednA�ho zA?vodnA�ka je ku prospA�chu zA?vodu. Na druhou stranu vA�m, A?e je v lidskA?ch silA?ch dostat se aA? do cA�le a A?e pA�i troA?e A?tA�stA� je to docela reA?lnA�. MA?j sen dostat se aA? do Monaka stA?le zA?stA?vA? nesplnA�n. Do dalA?A�ho zA?vodu je jeA?tA� spoustu A?asu, takA?e uvidA�mea��a�?

DA�kujeme vA?em za podporu v tomhle zA?vodu, za vA?echny SMSky, E- maily a vzkazy v naA?em diA?A�i. PA�i tA�A?kA?ch chvA�lA�ch to byla sA�la a energie, kterA? nA?s posouvala dA?l.

JeA?tA� jednou velkA? dA�k !!!

Honza, David a Radka


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také