PoA�A?dajA�cA� agentura CUBE production pA�edpoklA?dA? nA?vA?tA�vnost pA�es 20.000 divA?kA?. StejnA� jako vA?echny pA�edchozA� roA?nA�ky bude vstup na festival JoyRide.cz opA�t zdarma! Rozhovor se zakladatelem festivalu JoyRide – Luborem Kosem.

lubor_kosKdy vznikl nA?pad udA�lat festival akA?nA�ch sportA??

NA?pad vzniknul v lA�tA� 2003, kdyA? jsem mA�l pocit, A?e A?eskA? wakeboarding potA�ebuje jeA?tA� vA�ce zviditelnit. Jsem velkA?m pA�A�znivcem adrenalinovA?ch sportA? aA� proto to byla jasnA? volba. Na zaA?A?tku mA� od toho vA?ichni odrazovali, ale jsem rA?d, A?e jsem se do toho pustil.

Jak jste zaA?A�nali?
Na prvnA�m roA?nA�ku se pA�edstavil pouze wakeboarding spolu se skateboardingem. DA�ky tehdejA?A� velkA� podpoA�e generA?lnA�ho partnera jsme mA�li hned vysokou nA?vA?tA�vnost a ta mA� pA�esvA�dA?ila o dobrA�m zA?mA�ru poA�A?dat sportovnA� festival, kterA? ukA?A?e zajA�mavA� sporty. Od zaA?A?tku jsem mA�l pA�edstavu, A?e festival bude zdarma a to naplA?ujeme dodnes. Byli a jsme prvnA� v oblasti festivalA?, kterA? je zaloA?en na podpoA�e partnerA?.

DA�lal jste nA�kterA? ze sportA?, kterA? je na festivalu?
NA�kterA� sporty jsem dA�lal, bohuA?el jsem typ A?lovA�ka, kterA? musA� zkouA?et stA?le nA�co novA�ho a tak mA� vA?kony byly spA�A?e v rovinA� rekreaA?nA�.
Jezdil jsem na skateboardu, vA?A?nA� se zranil na in line bruslA�ch, mnoho let jsem se vA�noval judu a karate. PozdA�ji jsem jezdil sjezdy na horskA�m kole a nauA?il se na wakeboardu. V zimA� lyA?e a kdyA? je hodnA� snA�hu tak mA?m rA?d freeride na snowboardu.

periactin without prescription, buy lioresal online. To je docela hodnA� A?irokA? paleta sportA? co jste dA�lal. KterA� sporty mA?te nejradA�ji na JoyRidu?
MA?j sen bylo pA�inA�st do festivalu freestyle motocross, to se pA�ed dvA�ma lety podaA�ilo a tento sport se stal jiA? stA?licA� a pomyslnou krA?lovskou disciplA�nou, protoA?e lA�tajA�cA� borci s motorkami se dajA� tA�A?ko pA�ekonat. Ale na druhou stranu breakdance nebo wakeboarding jsou takA� tA�A?kA� sporty a vyA?adujA�A� hodnA� trA�ninku a odvahy, jen to nevypadA? tak drsnA�, kdyA? nelA�tA?te deset metrA? nad zemA�a��

Co dA?l, jakA? je vaA?e vize sportovnA�ho festivalu?
Chci se svA?m tA?mem dA?le festival rozA?iA�ovat a do budoucna pozvat pA�ednA� svA�tovA� borce. TA�m bychom se pA�iblA�A?ili prestiA?nA�m akcA�m jako jsou X games nebo Freestyle.ch, kterA� patA�A� mezi absolutnA� A?picku v rA?mci akA?nA�ch nebo adrenalinovA?ch sportA?.

ZmA�nil jste svA�tovA� akce. K festivalu JoyRide pouA?A�vA?te oznaA?enA� a�?nejvA�tA?A� sportovnA� festival v EvropA�a�?, je to pravda?
DA�lali jsme v A?ervnu 2009 prA?zkum po akcA�ch podobnA�ho typu v EvropA�. Zjistili jsme, A?e jsme opravdu nejvA�tA?A�m sportovnA�m festivalem, na kterA�m se v nA�kolika dnech pA�edstavA� mnoho sportA?. TA�m jsme opravdu nejvA�tA?A� v EvropA�. BohuA?el jsme jeA?tA� limitovA?ni vA?A?A� prostA�edkA? na realizaci a tA�m pA?dem zatA�m nemA?A?eme konkurovat zmA�nA�nA?m akcA�m v pA�edstavenA?ch sportovnA�ch hvA�zdA?ch, za kterA?mi pA�ijdou desetitisA�ce divA?kA?, ale kterA� si A�eknou neskuteA?nA� penA�ze.

V A?em je tedy JoyRide unikA?tnA�, kromA� velkA�ho poA?tu pA�edstavenA?ch sportA??
Festival JoyRide je unikA?tnA� nA�kolika atributy. Za prvA� ve dvou dnech se divA?ci seznA?mA� s dvaceti akA?nA�mi sporty, za druhA� jednotlivA� sporty pA�edstavujA� nebo v nich zA?vodA� absolutnA� nejlepA?A� sportovci z celA� republiky, za tA�etA� se nA?vA?tA�vnA�ci mohou potkat se sportovci na kaA?dA�m metru festivalu, to platA� i pro absolutnA� hvA�zdy jako jsou Petr PilA?t, Libor Podmol, Petr KuchaA� nebo Jeny Valenta a dalA?A�. PoslednA� velkou hodnotou je nA?A? portA?l JoyRide.cz, kterA? pA�inA?A?A� nejnovA�jA?A� informace o tA�chto sportech, podporuje je a odkazuje na jednotlivA� komunity sportovcA?. TA�m naplA?ujeme svA?j zA?mA�r pA�edstavit a popularizovat sporty v dneA?nA� dobA�, kdy vA�tA?ina mladA?ch sedA� u internetu a aktivnA� neproA?A�vA? svA?j volnA? A?as.

MyslA�te, A?e naplA?ujete svou myA?lenku popularizace tA�chto sportu realizacA� festivalu JoyRide?
PevnA� vA�A�A�m, A?e ano. StA?le vA�tA?A� zA?jem mladA?ch nA?m to potvrzuje. NedokA?A?i sice objektivnA� A�A�ci poA?et novA?ch sportovcA?, ale jsem si jist, A?e festivalem rozhodnA� tyto sporty podporujeme.

MA?te jeA?tA� dalA?A� projekty na podporu mladA?ch v akA?nA�ch sportech?
Chci se s tA?mem vA�novat rozvoji mladA?ch talentA?, kterA� chceme aktivnA� vyhledA?vat a pomoci jim, aby se prosadili v mA�diA�ch a skrze partnery jim umoA?nit dobrou pA�A�pravu a dosA?hnout na vysokou svA�tovou A?roveA?. AktivnA� podpoA�e mladA?ch talentA? se chceme v budoucnu velmi vA�novat.

joyride_festival

VaA?e snaha o popularizaci akA?nA�ch sportA? mA?A?e bA?t docela bojem s vA�trnA?mi mlA?ny v porovnA?nA� s podstatnA� sledovanA�jA?A�mi sporty jako jsouA� fotbal, hokej nebo atletika. Jak se s tA�m vyrovnA?vA?te?
Boj to je. NA�kdy mA?m pocit, A?e se dennA� rozebA�hA?m proti zdi, protoA?e lenost nebo nezA?jem mnohA?ch manaA?erA? je opravdu velkA?. UbA�jA� mA� zasA�lA?nA� prezentacA� na a�?asistentku asistenkya�?, kterA? mA? za A?kol jen maA?kat tlaA?A�tko deletea�� To je bohuA?el A?dA�l promotA�rA? a vizionA?A�A?, A?e musA� bojovat opravdu tvrdA� a soustavnA�. VA�A�A�m, A?e JoyRide je kvalitnA� projekt s velmi dobrA?mi vA?sledky a brzo se naA?e situace zlepA?A� a budoucA� partneA�i budou otevA�enA�jA?A�. Jsem rA?d, A?e jsme za celou dobu nepA�iA?li o jedinA�ho partnera z dA?vodu A?patnA� prA?ce, ale mnohdy pouze z dA?vodu, A?e spoleA?nost zmA�nila systA�m komunikace nebo propagovanA? produkt jiA? dosA?hl vytyA?enA?ch cA�lA?.

Text a foto: LukA?A? Kosprt, joyride.cz


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také