Tento roA?nA�k probA�hl, o proti dosavadnA�m, netradiA?nA� a to jen ve tA�ech dnech od pA?tku do nedA�le.

OvA?em uklizenA� A?zemA� bylo dokonce o 30 kilometrA? delA?A� neA? v pA�edchozA�ch letech, neboA? se tentokrA?t jelo aA? z KA?cova. CelkovA?ch 84 km A�eky bylo rozdA�leno na 5 uklA�zecA�ch A?sekA?. KaA?dA? A?sek byl jeA?tA� rozdA�len na 3 dennA� etapy po cca 7 km. Na kaA?dA�m A?seku pracovalo pA�es 40 nadA?encA?, nebo chcete-li dobrovolnA�kA?, kteA�A� nevA?hali skoA?it do studenA� vody jen aby SA?zavu zbavili vA?ech vA�cA�, kterA� ji hyzdA�. CelkovA� pA�iloA?ilo ruku k dA�lu 450 lidA� A?echA� i zahraniA?A� napA�A�klad z blA�zkA�ho Slovenska a dokonce i vzdA?lenA�ho Izraele. PilnA� se zapojila i zpA�vaA?ka Aneta LangerovA?.

A?istA? A�eka SA?zava 2009Po pA?r kilometrech jA�zdy se lodA� zaA?aly plnit a podle jejich obsahu jsme jim zaA?ali pA�ezdA�vat A?elezA?A�stvA�, pneuservis nebo prA?delna. Ano A?tete dobA�e prA?delna. Jedna posA?dka totiA? naA?la a naloA?ila litinovA? mandl. Nejednou, kdyA? jsme dA?kladnA� vysbA�rA?vali kA�oviny sahajA�cA� do vody, na nA?s vykoukla ondatra.

A?istA? A�eka SA?zava 2009A?A?dnA? loA? nepA�ijela do cA�le dA�lA?A� etapy s prA?zdnou. KdyA? uA? mA�l A?lovA�k pocit, A?e nenA� co sbA�rat, rA?zem se objevilo A?A?avnatA� sousto, kterA� nemohlo zA?stat na mA�stA�. PodobnA� byla na tA�etA�m A?seku objevena plechovA?, vegetacA� zarostlA? pramice.

A?istA? A�eka SA?zava 2009MA�stnA� domorodec poskytl krumpA?A? a lopatu a uA? se klubala na dennA� svA�tlo. Po hodinovA�m zA?polenA� s tA�A?kA?m bA�emenem byla naloA?ena na svozovA? vA?z.JinA� zas objevili pozA?statky lidA� z a�zdoby plastovA�a�?. Na jednom mA�stA� blA�zko A?elezniA?nA� tratA� naplnili 4 pytle nejen PET lahvemi.
VA?dy nA�kteA�A� z dobrovolnA�kA? A?li podA�l A�eky a vysbA�rA?vali mA�sta vzdA?lenA�jA?A� od bA�ehu. KdyA? naA?li nA�co rozmA�rnA�ho dotA?hli to k vodA� tak, aby to nA�kterA? z popelA?A�skA?ch lodA� mohla snadno naloA?it a odvA�zt. Za tA�i dny bylo sesbA�rA?no na 84 kilometrovA�m A?seku celkem 21t odpadu vA?eho druhu. PoA?asA� prvnA� dva dny sice trochu trucovalo, ale v nedA�li vysvitlo slunce a bylo hej. StA?le platA�: a�z Konec dobrA?, vA?echno dobrA�a�?.
Ani po veA?erech nebyla nouze o zA?bavu, v Choceradech jsme si pA�knA� vyblbli na mA�stnA�m hA�iA?ti.

A?istA? A�eka SA?zava 2009VelkA? dA�k patA�A� dobrovolnA�kA?m, kteA�A� dA�eli jak A?rouby a pokaA?dA� vylA�zali z lodA� zabahnA�nA� od hlavy k patA�. DA�k patA�A� A?sekovA?m vedoucA�m, instruktorA?m, zA?sobovacA�m tA?mA?m a zejmA�na hlavnA� organizA?torce BA?A�e A?melA�kovA�, A?e vA?e dobA�e naplA?novali, zorganizovali a byli vA?dy pA�ipraveni ve vA?em vyhovA�t. DA�k si takA� zaslouA?A� i sponzoA�i z A�ad mA�stnA�ch firem a obyvatel, kteA�A� vaA�ili a pekli vybranA� lahA?dky aby tA�m bA?jeA?nA?m lidem, kteA�A� jen tak pro radost a dobrA? pocit uklA�zejA� a�zjejicha�? A�eku, nedoA?ly sA�ly.

A?istA? A�eka SA?zava 2009MoA?nA? to bude nA�kterA?m znA�t divnA�, ale uA? teA? se tA�A?A�m na pA�A�A?tA� roA?nA�k, aA?koliv bych radA?i, kdyby takovA� akce bA?t nemuseli. Potkal jsem tam zajA�mavA� lidi napA�A�A? vA�kovA?m spektrem od 15-ti let vA?A?, kterA?m nenA� jedno, A?e se na bA�ezA�ch A�ek povalujA� odpadky.

Foto: BA�eh


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také