Etiopie pro nA?s znamenala treky a vA?stupy v pohoA�A� Simien a pokus o vA?stup na nejvyA?A?A� horu Etiopie, Ras Dashen (asi 4500 m, vA?A?ky se podle zdroje rA?znA�). NejvA�tA?A�m pA�A�nosem byla samotnA? existence mezi etiopskA?m obyvatelstvem, kterA� aA? skoro do vA?A?ky 4000 metrA? pA�stuje obilA� a zbytek hor, aA? k hranici vegetace, vyuA?A�vA? k pastevectvA�.

Etiopie - MA�stnA� lidA� jsou zvA�davA�..


Po nA?roA?nA�m celodennA�m treku jsme se sice na vrchol nedostali, z nedostatku A?asu jsme vA?stup ukonA?ili ve vA?A?ce 4200 metrA? v tzv. Dashen Passu. VA?stup i pA�esto splnil svA?j A?A?el a�� poznali jsme charakter etiopskA?ch hor, mA�stnA� obyvatele a aklimatizaA?nA� jsme se opA�t posunuli o tisA�c metrA? vA?A?. Za zmA�nku stojA�, A?e pA�i pA�A�stupu do nitra hor jsme se v autech dostali o 20 metrA? vA?A?, neA? kam jsme nakonec doA?li samia��

 KeA?a - RA?no pod Mt.KeA?a


V tA�to dobA�, okolo 15. listopadu jiA? byla zA�ejmA? A?asovA? tA�seA?, kterou jsme vyA�eA?ili po svA�m a�� vypustili jsme z plA?nu vA?stup na KilimandA?A?ro a soustA�edili jsme se radA�ji na mA�nA� A?asovA� nA?roA?nA� podniky. V Keni jsme zamA�A�ili pA�A�mo pod Mt. KeA?u, pohoA�A�, jehoA? nejvyA?A?A� vrcholy pA�esahujA� hranici 5000 metrA? a bA�hem tA�A�dennA�ho treku jsme pA�ekroA?ili rovnA�k, zmokli, spA?lili se sluncem, zasnA�A?ili a hlavnA� vystoupili na tA�etA� nejvyA?A?A� vrchol Mt. Keni a�� vrchol Nelana (4985m).

KeA?a - Vrchol Mt. KeA?a


OstatnA� dva vyA?A?A� vrcholy, Nelion a Batian, jsou pA�A�stupnA� pouze horolezecky. AA?koli jsme se i o tyto vA?stupy chtA�li pokusit, poA?asA� a zejmA�na snA�h nA?s od tohoto plA?nu odradily.

VA�novali jsme se proto radA�ji vodA?ckA� problematice a strA?vili celA? den v peA�ejA�ch a vodopA?dech A�eky Tana.

KeA?a - A?eka Tana


TA�m byla pro expedici tohoto typu KeA?a vyA?erpanA? a nezbA?valo, neA? se pA�esunout do TanzA?nie, kde po zruA?enA� KilimandA?A?ra A?ekaly nA?rodnA� parky se safari, z nichA? jsme vybrali dva: Arusha National Park pod Mt. Meru

Tanzanie - NP Arusha


a Ngorongoro, jehoA? pA�irozenou hranici tvoA�A� okraj obrovskA�ho sopeA?nA�ho krA?teru. Po dva dny v TanzA?nii jsme se tedy potloukali mezi lvi, slony, A?irafami, prasaty bradaviA?natA?mi, gepardy, plameA?A?ky, zebrami, pakoni, buvoly a spoustou antilop, neA? bylo naA?ase opA�t opravit auto a vydat se do Zambie.

Jako zA?kladna v Zambii slouA?ilo mA�sto Livingstone na samA� jiA?nA� hranici se Zimbabwe, vstupnA� branou k ViktoriinA?m vodopA?dA?m. HlavnA� dA?raz zde byl kladen zejmA�na na rafting na jednA� z nejdivoA?ejA?A�ch A�ek svA�ta; je to dobrodruA?stvA� ponA�kud instantnA�, neboA? se zde o zA?A?itky i bezpeA?A� svA�domitA� starA? mnoho cestovnA�ch kancelA?A�A� a sportovnA�ch agentur, ale i pA�es urA?itA� a�zkomerA?nA�a�? pA�A�koA�A� je sjezd Zambezi, zejmA�na pro vodA?ky, nenahraditelnou zkuA?enostA�.

NamA�bie - PA�A�prava pA�ed jA�zdou


Z Livingstonu vedla pA�A�mA? cesta do Namibie, do oblasti Capriviho pruhu, kterA? pA?vodnA� zA�skali NA�mci, aby svou kolonii JihozA?padnA� Afrika (dnes Namibie) spojili s pobA�eA?A�m IndickA�ho oceA?nu. PlA?n pA�eruA?ila vA?lka, ale Capriviho pruh existuje na mapA� a�� i ve skuteA?nosti a�� dodnes.

V Namibii se jiA? plnA� projevil vliv znaA?nA� rozvinutA� JihoafrickA� republiky. Nebyla nouze o pohonnA� hmoty, v supermarketu jsme mohli nakoupit, co jsme potA�ebovali nebo chtA�li a ne to, co na nA?s zbylo, silniA?nA� sA�A? se vA?raznA� zlepA?ila a i kdyA? nebylo moA?nA� platit vA?ude kreditnA� kartou, moA?nostA� vybrat penA�ze z bankomatu bylo vA�c neA? dost.

V Namibii jsme se takA� poprvA� setkali s fenomA�nem VA?noc a�� byl zrovna zaA?A?tek prosince a globA?lnA� vA?noA?nA� A?A�lenstvA�, kterA� nA?m dosud ve A?tyA�icetistupA?ovA�m vedru ani nepA�iA?lo na mysl, propukalo v plnA� mA�A�e a�� projevilo se jednak frontami v bance v oddA�lenA� A?vA�rA? a jednak u benzA�novA� pumpy, kde vyskakovali A?ernoA?i v santaklauzovskA?ch A?epicA�ch s vA?kA�iky a�zMerry christmas!a�?.

NamA�bie - Kunene River


Kolem obrovskA�ho spadlA�ho meteoritu a jeA?tA� vA�tA?A�ho baobabu zamA�A�ila expedice do zA?vA�reA?nA� fA?ze svA� existence a�� a na dvoudennA� splutA� A�eky Kunene. Mohla by se rovnou jmenovat KrokodA?lA� A�eka, protoA?e tA�chto plazojeA?tA�rA? je zde evidentnA� nadbytek, ale za celA� dva dny na vodA� jsme s krokodA?li nemA�li nejmenA?A� konflikt, na rozdA�l od obA?ana SpolkovA� republiky NA�mecko, jehoA? A?estimetrovA? krokodA?l slupl o den dA�A�ve.

NamA�bie - Kunene River


PouA?eni neseriA?znostA� tiA?tA�nA?ch informacA� jsme nedbali bedekrA? ani varovA?nA� mA�stnA�ch, A?e v NP Etosha je nesmA�rnA� drahA� vstupnA� a rozjeli jsme se pA�A�mo na brA?nu to zjistit. A ukA?zalo se, A?e nejen je na brA?nA� Etoshi velmi vstA�A�cnA? ranger, kterA? nA?s nechA? zdarma pA�espat v oplocenA�m filtru mezi parkem a vnA�jA?A�m svA�tem, ale A?e ubytovA?nA� v kempech i vstupnA� jsou zhruba poloviA?nA� finanA?nA� zA?tA�A?A�, neA? krA?ter Ngorongoro v TanzA?nii. NA?sledujA�cA� den a pA?l jsme tedy opA�t strA?vili na safari, kterA� umocnilo naA?e zA?A?itky z TanzA?nie a v mnohA�m pA�edA?ilo oA?ekA?vA?nA� jiA? ponA�kud zmlsanA?ch cestovatelA?.

-STK-

Expedici podpoA�ili firmy:

Povoda Pujcovna-lodiLíbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také