JednA? se o jarnA� A?klid A�eky SA?zavy a jejA�ch bA�ehA?. Asklid provA?dA�jA� dobrovolnA�ci, kteA�A� jedou na lodA�ch nebo jdou podA�l A�eky a do pA�ipravenA?ch pytlA? sbA�rajA� vA?e, co do A�eky a okolA� nepatA�A�, a s A?A�m si pA�A�roda neumA� poradit sama. JednA? se pA�edevA?A�m o plastovA� obaly, PET lahve, folie, torza lodA�, kol, koA?A?rkA?, zahradnA�ho nA?bytku a dalA?A�ch a�zodpadkA?a�?. Jak se podobnA� vA�ci na bA�ezA�ch ocitly? NA�co odhodA� do A�eky neukA?znA�nA� a�zmilovnA�ci pA�A�rodya�?, nA�co turistA�, chataA�i A?i rybA?A�i, nA�co jim prostA� jen uplave a nA�co pA�inese velkA? voda pA�i zA?plavA?ch. Projekt je nekomerA?nA� aktivitou zaloA?enou na dobrA� vA?li a snaze vA?ech zA?A?astnA�nA?ch.

A?istA? A�eka SA?zava 2009: PrA?vA� jsme vytA?hli starou plechovou pramici, kterou jsme museli nejdA�A�v vydolovat z letitA�ho bahna.


Pokud si myslA�te, A?e by bylo ve vaA?ich silA?ch pomoci A�ece SA?zavA� od civilizaA?nA�ch nA?nosA?, je nA�kolik moA?nostA�:

1) VA�novat A�ece SA?zavA� svA?j volnA? A?as a zapojit se do A?klidu aktivnA� pA�A�mo z lodA� nebo ze souA?e.
2)A� PA�ispA�t jakA?mkoliv materiA?lem, kterA? je nezbytnA? pro realizaci projektu (pytle, nA?A�adA�, rukavice, plastovA� nA?dobA�, hygienickA� potA�eby atd.), potravinami pro dobrovolnA�ky (ovoce, zelenina, suA?enky A?i upeA?enA� bA?bovky).
3) Poskytnout A?i pomoci se zajiA?tA�nA�m nA�kterA?ch sluA?eb pro dobrovolnA�ky (stravovA?nA�, ubytovA?nA�, hygienickA� zA?zemA�, atd.).
4) Nebo pA�ispA�t jakkoli velkA?m A?i malA?m finanA?nA�m pA�A�spA�vkem na sbA�rkovA� konto projektu: 1249-326666339/0800.

VybranA� penA�ze budou pouA?ity na zajiA?tA�nA� noclehA? a stravy pro dobrovolnA�ky, zajiA?tA�nA� instruktorA? pro bezpeA?nost pracujA�cA�ch na A�ece, dopravu vA�cA�, materiA?lu a mnoha dalA?A�ch vA�cA� potA�ebnA?ch ke zdA?rnA� realizaci projektu.

A?istA? A�eka SA?zava 2009: PA�estA?vka na obA�d. KolA?A?e a buchty, kterA� nA?m upekli dobrovolnA�ci pA�iA?li k chuti.A?iA?tA�nA� A�eky v letoA?nA�m roce bude probA�hat od pA?tku 16. dubna do nedA�le 18. dubna 2010 a to souA?asnA� na tA�chto A?secA�ch:
Assek HavlA�A?kA?v Brod – BudA?ice v reA?ii o. s. SA?zava 21
Assek BudA?ice – KA?cov v reA?ii MAS LA�pa pro venkov
V reA?ii PosA?zavA� o.p.s.:
1. A?sek KA?cov-PosadovskA? mlA?n (zastA?vka A?D StA�echov nad SA?zavou) – Malovidy (zastA?vka A?D)
2. A?sek Malovidy (zastA?vka A?D) – SA?zava (Pod vrbou)
3. A?sek SA?zava (Pod vrbou) – Zlenice (U KormorA?na)
4. A?sek Zlenice (U KormorA?na) – TA?nec n. S. (Bisport)
5. A?sek TA?nec n. S. (Bisport) – Pikovice

Zaujala VA?s tato akce?A� NevA?hejte a hlaste se u Denisy.A� DobrovolnA�ci, ale stejnA� tak i ti, kteA�A� chtA�jA� pA�ispA�t nA�jakA?m materiA?lem A?i sluA?bou, se mohou jiA? teA?, ale nejpozdA�ji do 31. bA�ezna, hlA?sit u manaA?erky projektu pro rok 2010 Denisy CibulkovA�, a to:
- mailem: cibulkova@posazavi.com
- nebo na telefonu: 733 710 012

A?istA? A�eka SA?zava 2009: UklA�zelo se z vody i ze bA�ehu.


DalA?A� informace naleznete na www.posazavi.com.
Jak bylo v pA�edchozA�ch roA?nA�cA�ch najdete na:
H2Omaniaks:A� 2007 buy celebrex online cheap, buy Zoloft. a 2009
Hydromagazin: 2006, 2007 a 2009


Foto: BA�eh


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také