Na startovnA� listinA� jsou uA? teA? vA�c neA? tA�i desA�tky registrovanA?ch tA?mA?. KromA� amatA�rA?, kteA�A� se nebojA� sA?hnout na dnoA�svA?ch sil, se tohoto extrA�mnA�ho sportovnA�ho klA?nA� A?A?astnA� i A�ada slavnA?ch sportovcA?, jejichA? poA?et se kaA?dA?m rokemA�navyA?uje.

NA?strahami Adrenalin Cupu si uA? loni A?spA�A?nA� proA?el A?piA?kovA? skikrosaA� TomA?A? Kraus. Tehdy svoje kvality otestovalA�v prudkA�m stoupA?ku na horskA�m kole, letos bude v tA?mu Nutcase bojovat na kajaku na poslednA�m A?seku zA?vodu.A�a�zKajak mA� lA?kal uA? dost dlouho. Loni jsem zkusil kolo, takA?e teA? byl logicky na A�adA�. Byl jsem trA�novat s MichalemA�NovotnA?m, kterA? mA� uA?il eskymA?ka. TeA? mA?A?u zhodnotit svoje A?ance a musA�m A�A�ct, A?e to zatA�m vypadA?, A?e moc velkA�A�nejsou,a�? s A?smA�vem rozebA�rA? svoji vodA?ckou pA�A�pravu TomA?A? Kraus.

Ve stejnA?ch barvA?ch jako Kraus se objevA� i bA�A?ec na lyA?A�ch DuA?an KoA?A�A?ek a snowboardkrosaA� Michal NovotnA?. AniA�pro nA� nebude zA?vod v Ostravici A?A?dnou novinkou. Jen NovotnA? si pro letoA?ek vymA�nil svou roli s TomA?A?em KrausemA�a koncem mA�sA�ce to bude on, kterA? si vyzkouA?A� vyjet Lysou Horu na kole. Kdo tenhle silnA? trojlA�stek doplnA� na padA?ku,A�nenA� zatA�m jasnA�.

TakA� nejlepA?A� A?eskA? skokan na lyA?A�ch Roman Koudelka, pro letoA?ek nejlepA?A� A?eskA? zA?stupce svA� disciplA�ny, seA�v Ostravici pA�edstavA� na horskA�m kole. V tA?mu bude spolu s bA�A?cem na lyA?A�ch AleA?em RazA?mem, tehdejA?A�m mistremA�svA�ta do 23 let, kterA? v Beskydech celou A?tafetu rozbA�hne.

Proti borcA?m, pro kterA� je kolo jen souA?A?stA� pA�A�pravy na jejich vlastnA� disciplA�ny, nastoupA� na tA�etA�m A?seku extrA�mnA�hoA�zA?vodu A?tyA�A?lennA?ch A?tafet i profesionA?lnA� bikeA�i. 35kilometrovou traA? si letos poprvA� vyA?lA?pnou Milan SpA�A?nA?, JanA�Skarnitzl a Marek Raufhus.

Na pA�edA?vku od padA?A?kA?A�e, kterA? by mA�l pA�istA?t na fotbalovA�m hA�iA?ti v Ostravici, bude A?ekat taky A?piA?kovA? A?eskA?A�bikerka Tereza HuA�A�kovA?, kterA? se letos jako jedinA? A?eA?ka v rA?mci zA?vodu SvA�tovA�ho pohA?ru probojovala do elitnA�A�desA�tky. Adrenalin Cup znA? uA? z loA?ska.A�a�zJe to zajA�mavA� propojenA� naprosto odliA?nA?ch sportA?. To pA�inA?A?A� zajA�mavA? setkA?nA�, konfrontace toho, co jednotlivA�A�sporty obnA?A?A�. DA�lA?m individuA?lnA� sport, takA?e je pro mA� pA�A�jemnou zmA�nou zA?vodit nejen za sebe, ale za celA? tA?m.A�ZvlA?A?A? se mi lA�bil mokrA? koA�enitA? sjezd, to byl opravdu adrenalin. TermA�n zA?vodu se znovu trefil do doby, kdy jsemA�vA?jimeA?nA� doma a pA�ipravuju se na dalA?A� sA�rii bikovA?ch svA�A?A?kA?, kterA� se budou konat za moA�em. Adrenalin CupA�zaA�adA�m pro zpestA�enA� trA�ninkovA�ho bloku. BydlA�m totiA? za kopcem,a�? A�A�kA? Terera HuA�A�kovA?.

HuA�A�kovA? ale nebude jedinou A?enou, kterA? se vydA? na traA? extrA�mnA� obtA�A?nA�ho zA?vodu. KromA� kompletnA�hoA�amatA�rskA�ho tA?mu, to bude jeA?tA� vodnA� slalomA?A�ka a dvojnA?sobnA? olympijskA? medailistka Elena KaliskA? ze Slovenska,A�kterA? zA?stane u svA� disciplA�ny, a polskA? bA�A?kynA� na lyA?A�ch Paulina MaciuszekovA?, A?estA? z olympijskA?ch her veA�Vancouveru 2010 ve A?tafetA� 4x 5 km. Pro obA� zahraniA?nA� zA?vodnice bude zA?vod v Ostravici premiA�rou. a�zO Adrenalin Cupu jsem se dozvA�dA�la od DuA?ana KoA?A�A?ka na letoA?nA�ch zA?vodech v Oslu. TA�A?A�m se, A?e tam potkA?mA�novA� lidi a zaA?iju nA�jakA� dobrodruA?stvA�. CelA? A?ivot bA�hA?m po horA?ch sama a nikdy jsem nemA�la pA�A�leA?itost vyzkouA?et siA�nA�jakA? bA�A?eckA? zA?vod. Letos jsem se navA�c stala A?A?stA� Salomon Running tA?mu a tak doufA?m, A?e je budu v BeskydechA�dobA�e reprezentovat,a�? tA�A?A� se na Moravu Polka MaciuszekovA?.

Na bA�A?eckA�m A?seku se pA�edstavA� taky A?eskA?A�reprezentantka z OH ve Vancouveru, bA�A?kynA� na lyA?A�ch Eva SkalnA�kovA?.A�Do zA?vodu se pod odbornA?m vedenA�m aktivnA� zapojA� i tA�i tA?my sloA?enA� z dA�tA� z dA�tskA?ch domovA? v A?atci, Hamru naA�JezeA�e a sluchovA� postiA?enA?ch z ValaA?skA�ho MeziA�A�A?A�.

Program v Ostravici zaA?A�nA? uA? v pA?tek 24. 6. Warm Up Party, OCG Gril Party a Open Air koncertem, kde zahrajA�A�kapelky Airfare, The Cornflakes a DJ Friky. V sobotu se po slavnostnA�m zakonA?enA� divA?ci mA?A?ou tA�A?it na SKY exhibiciA�akrobata TomA?A?e LednA�ka, Parkour, freerunning show, Skimboarding, lanovA� aktivity s novinkou Powerfan a spoustuA�dalA?A� zA?bavy v Radegast mA�steA?ku. Program zakonA?A� Open Air koncertA� After Party a�� CHARLIE STRAIGHT, kapelyA�VladimA�r Cirkus a Sto zvA�A�at a na zA?vA�r znovu DJ Friky.

V rA?mci doprovodnA�ho programu by mA�l pA�A�mo do centra dA�nA� pA�istA?t, se svA?m motorovA?m paraglidem Miroslav Oros.A�Borec, kterA? se v rA?mci projektu XCzech pokouA?A� na cestA�, kterA? kA�iA?uje 50 dA�tskA?ch domovA?, za 90 dnA�A�pA�ekonat rekordnA�ch 9000 kilometrA?. a�zPoslA?nA�m mA� cesty je na mA�m vlastnA�m pA�A�kladu ukA?zat dA�tem, A?e mA? smyslA�dA?vat si cA�le, pA�ekonat pA�ekA?A?ky a cA�le dosA?hnout,a�? vysvA�tluje Oros.

V rA?mci Adrenalin Cupu probA�hne i zA?vod pro drsnA� chlapy Radegast BeskydskA? A�erpa. Registrace moA?nA? naA�www.adrenalincup.com a www.radegast.cz.

Adrenalin Cup 2011 pod zA?A?titou moravskoslezskA�ho hejtmana Jaroslava Palase, za podpory PovodA� Odry a sponzorA?A�vA?etnA� generA?lnA�ho partnera akce, portA?lu SMS.cz, tradiA?nA� organizuje Seven Days Agency.

Propozice zA?vodu:

BA�h do vrchu 16km – pA�evA?A?enA� 1145m

Paragliding 5,5km – pA�evA?A?enA� 925m

Mountain bike (MTB) 34,5km – pA�evA?A?enA� 1430m

Kajak 5km a�� pA�evA?A?enA� 65m – 15 branek, skok do vody z rampy, eskymA?ckA? obrat

ZA?vodnA�ci se mohou pA�ihlA?sit na internetovA?ch strA?nkA?ch www.ADRENALINCUP.com, kde je moA?nA� zA�skat podrobnA�A�informace o zA?vodnA�cA�ch, jednotlivA?ch disciplA�nA?ch nebo si prohlA�dnout trasu celA�ho zA?vodu ve 3D animaci.

Start zA?vodu: sobota 25. A?ervna 10.00 a�� fotbalovA� hA�iA?tA� Ostravice.A�PA�edpoklA?danA� ukonA?enA� zA?vodu: sobota 25. A?ervna 13.45 a�� fotbalovA� hA�iA?tA� Ostravice.
clomid for sale, cheap clomid.

Autor: TiskovA? zprA?va poA�adatelA?

Akce patA�A� do rubriky podporujeme.


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , ,