TakA?e jak nato? Jsou dvA� moA?nosti – buA? uA? je pouA?itA? font na webu nahranA? – staA?A� pouze pA�idat A?eskA� znaky a znova ho nahrA?t na web a nebo druhA? varianta – font na webu nahranA? nemA?te, tudA�A? je potA�eba krom pA�idA?nA� diakritiky a nahrA?nA� na web takA� upravit css soubor – pA�idat cestu k pouA?itA�mu fontu, kam jste ho na webu nahrA?li. Pokud bojujete s fontem Bebas Neue Regular, tak ten uA? jsem upravil a vA?etnA� A?eskA?ch znakA? je ke staA?enA� zde.

Pokud na A?pravy nemA?te A?as nebo se vA?m nedaA�A�, nebavA� vA?s pA?trat, bA?dat a zkouA?et, napiA?te mi a pA�idA?m vA?m vA?echny A?eskA� znaky (malA? i velkA? pA�smena A�, A?, A?, A�, A?, A?, A?, A?, A�A?, A�, A�, A?, A?, A?, A?)A�do vaA?eho fontu jA? za cenu 700 kA? (fakturu vystavA�m, nejsem plA?tce DPH). UvedenA? cena je za A?pravu jednoho A�ezu – tzn pouze klasickA�, nebo pouze tuA?nA�, pouze kurzA�va..= poA?et A�ezA? x 700kA? = celkovA? cena. V pA�A�padA� menA?A�ch A?prav nebo naopak vA�tA?A�ch se samozA�ejmA� domluvA�me individuA?lnA� – piA?te na tomas uzenA?A? h2omaniaks teA?ka com. Dostanete ode mnA� vA?echny soubory (.svg, .eot, .woff i novA� .tff) potA�ebnA� k nahrA?nA� na web, pA�A�padnA� pomohu i s aplikacA� do CSS stylu vaA?eho webu. Pokud A?as mA?te a chcete uA?etA�it, nA�A? je postup, jak nato. PrvnA� A?prava pA?r hodin zabere (jA? se s tA�m poprvA� – bez tady toho popisu) pral dost beznadA�jnA� dlouho :-)

TA�mto zpA?sobem samozA�ejmA� nemusA�te pA�idA?vat pouze A?eskA� znaky, ale mA?A?ete si vytvoA�it komplet vlastnA� font. Ale poA?A�tejte s tA�m, A?e to zabere hodnA� hodnA� A?asu :-)

1) Pokud mA?te font na webu nahranA?:

a) stA?hnA�te si z webu soubor s fontem (.ttf), ten budeme upravovat. PravdA�podobnA� mA?te na webu nahranA� jeA?tA� dalA?A� 3 soubory se stejnA?m nA?zvem, akorA?t s jinA?mi koncovkami (.svg, .eot a .woff). Ty pak pouze pA�epA�A?eme novA� vytvoA�enA?mi. PA�ed pokraA?ovA?nA�m dA?le si rozhodnA� zA?lohujte pA?vodnA� .ttf soubor!!

b) vygooglete si nA�jakA? kA�ivkovA? font editor, ve kterA�m je moA?nA� fonty upravovat a vytvA?A�et (velmi dobrA? je Font Creator, jeho 30ti dennA� trial verze umoA?A?uje komplet vA?echny A?pravy, ale vA?tvor nA?slednA� nejde uloA?it…)

c) v editoru pA�idejte – namalujte – vA?echny potA�ebnA� A?eskA� znaky – tedy urA?itA� vA?dy malA? a velkA? pA�smena A�, A?, A?, A�, A?, A?, A?, A?, A�A?, A�, A�, A?, A?, A?, A? (tzn celkem tA�icet znakA?) StaA?A� samozA�ejmA� okopA�rovat danA� pA�smeno a k nA�mu domalovat hA?A?ek, A?A?rku, pA�A�padnA� krouA?ek..pokud moA?no ve stejnA�m grafickA�m stylu

d) teA? je potA�eba novA?m pA�smenkA?m „A�A�ct“ co jsou zaA? – bez toho by nefungovaly. TakA?e zde jsou hodnoty, kterA� je potA�eba doplnit (kde to v danA�m programu doplA?ovat musA�te vypA?trat sami, doporuA?uju otevA�A�t nA�jakA� z pA?vodnA�ch pA�smenek a hledat moA?nost nastavenA� hodnoty ve tvaru napA�A�klad $004DA�)

e) Pokud uA? vA�te, kde ve vaA?em editoru danA� hodnoty mA�nit, otevA�ete si tA�eba klasickA? font Arial a v nA�m dohledejte hodnoty pro novA� pA�idanA? pA�smenka a ty nA?slednA� zapiA?te do tA�ch vA?mi vytvoA�enA?ch.

f) uloA?te si novA? .ttf soubor

g) jdA�te napA�A�klad na strA?nku http://convertfonts.com, a novA� vytvoA�enA? .ttf soubor proA?eA?te tA�mhle nA?strojem. Po zkonvertovA?nA� se vA?m stA?hne .zip soubor s pA�ipravenA?mi soubory .ttf, .svg, .eot a .woff + .css soubor – ten nepotA�ebujete, mA?A?ete smazat.

h) Soubory na webu nahraA?te tA�mi novA� vytvoA�enA?mi a mA�lo by vA?e A?lapat :-)

2) Pokud jde o nA�jakA? klasickA? font z pc, kterA? nepodporuje diakritiku a A?eskA� znaky

a) – f) je stejnA� jako v pA�edchozA�m pA�A�padA�

g) stejnA� jako pA�edchozA�, akorA?t .css nemazejte

h) do css dle staA?enA�ho .css souboru pA�idejte definici, kam jste na web nahrA?li vA?echny vytvoA�enA� soubory. Pokud si nevA�te rady se styly a nikdy jste to nedA�lali, tak opatrnA�, dA? se tam i hodnA� pokazit ;-)

Pozor! Je dA?leA?itA� si zjistit, pod jakou licencA� danA? font je a jestli vA?bec umoA?A?uje pouA?itA� na webu, komerA?nA�, nekomerA?nA�.. V pA�A�padA�, A?e vA?m font budu upravovat jA? – viz nahoA�e, neruA?A�m za pA�A�padnA� poruA?enA� tA�chto licencA�. Je na kaA?dA�m z vA?s, abyste si toto oA?etA�ili sami, dle vaA?eho konkrA�tnA�ho pouA?itA� a typu fontu.

A na zA?vA�r drobnA? reklama – naA?e H2Omaniaks production nabA�zA� krom vytvoA�enA� webovA?ch strA?nek a A?pravy fontA? pA�edevA?A�m foto a video produkA?nA� sluA?bynatA?A?enA� reklamnA�ch videA�, produktovA?ch a image klipA?, zvuA?enA� koncertA? A?i konferencA�, pA�ekladatelskA� sluA?by, nafocenA� fotografiA� pro VA?A? web atd, nafocenA� akce zoloft without prescription, purchase lioresal. , fotoobrazy do bytu i kancelA?A�e.. NezapomA�nejte, A?e kvalitnA� fotky a poutavA� texty jsou zA?klad webu, kterA? zaujme! VA�ce informacA� A�na www.production.h2omaniaks.com (pA�A�padnA� foto-reference na www.foto-tom.cz)


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , , , , , ,