Sonim XP1

Sonim XP3

PA�edstavenA� tA�chto zajA�mavA?ch vA�ciA?ek rozdA�lA�m na jakA�si A?tyA�i A?A?sti. V prvnA� pA�edstavA�m Sonim a popA�A?u spoleA?nA� vlastnosti obou modelA?, ve druhA� A?A�m se liA?A� XP3 od XP1, a na zA?vA�r prvnA� zkuA?enosti a nA?zory naA?A� partiA?ky, kterA? je testuje. Co se tA?kA? outdooru a A?tenA?A�A?, kteA�A� toto budou nejspA�A? A?A�st, hlavnA�m rozdA�lem mezi XP1 a XP3 je, A?e XP3 je A?plnA� vodotA�snA? (normaA� IP67), zatA�mco XP1 pouze vodA�odolnA? (norma IP52).

PA�edstavenA�

Sonim je pA?vodem americkA? spoleA?nost specializujA�cA� se na prA?myslovA� a outdoorovA� mobilnA� technologie. DA�ky poskytovA?nA� tA�A�letA� bezpodmA�neA?nA� zA?ruky je to jedinA? vA?robce mobilA?, kterA? A�A�kA? a�ztady tA�m telefonum vA�A�im, opravdu ho jentak nA�co nezniA?A�a�?.

Sonim chemickA? odolnost

ProtoA?e bezpodmA�neA?nost zA?ruky znamenA?, A?e kdyA? se VA?m mobil do tA�A� let od koupA� rozbije, a to JAKKOLI (i mechanicky a vaA?A� vinou) dostanete bez jakA?chkoli dalA?A�ch otA?zek novA? kus. Prakticky to znamenA?, A?e na prvnA�m kousku mA?A?ete v podstatA� otestovat, co telefon vydrA?A�. Oba telefony jsou urA?eny pro hrubA� zachA?zenA� a ty nejdrsnA�jA?A� podmA�nky. Podle toho i vypadajA�. TakA?e dA?mA� do kabelky se A?plnA� nehodA�, ale do kapsy se bez problA�mA? vejdou oba dva. Oba jsou v A?R k sehnA?nA� v A?ernoA?lutA� a A?ernA� barvA�.

Funkcemi rozhodnA� neoplA?vajA�, vA?robce vsadil spA�A? na praktickA� vyuA?itA�, neA? kupy rA?znA?ch vychytA?vek. V obou modelech je bluetooth.

Sonim v akci :-)

Oba jsou triA?lnA�, tedy podporujA� jak u nA?s klasickA? pA?sma 900 a 1800 Mhz, tak i 1900Mhz. A oba se nabA�jA� pA�es USB, coA? je celkem vA?hoda, protoA?e tento konektor zaA?A�nA? byt celkem chytrA?m a rozA?A�A�enA?m standartem.

Sonim odolnA? kryt displeje

Oba mobily majA� internA� pamA�A? na 500 telefonnA�ch A?A�sel a aA? na 1000 sms. LCD displej s rozliA?enA�m 128 na 160px (7 A�A?dkA?) mA? dnes jiA? a�zpouhA?cha�? 65 000 barev. K tomu pA?r zA?kladnA�ch funkcA�, jako je jednoduchA? kalendA?A�, stopky, kalkulaA?ka, budA�ka�� Co se tA?kA? vA?bavy a funkcA�, niA?A�m extra navA�c telefon neoslnA�. Ale vzhledem k urA?enA� mobilu a�� nezniA?itelnA?, odolnA? a�� to naprosto dostaA?uje. A?A�m vA�c funkcA�, tA�m vA�c moA?nostA� poruchy. RA?dio, foA?A?k a bohuA?el i MP3 pA�ehrA?vaA? byste tu hledali marnA�. Oba telefony jsou pA�ipravenA� na vyuA?A�vA?nA� sluA?by PPT (pusch to talk) a�� tedy vysA�laA?ky, bohuA?el v A?R tuto sluA?bu zatA�m A?A?dnA? operA?tor nenabA�zA�, pouze pA�es datovA� pA�enosy.

Sonim odolnA? proti neA?istotA?m a prachu

PA�edevA?A�m v hluA?nA�m prostA�edA� jistA� ocenA�te nadstandartnA� hlasitost reproduktorA? jak na volA?nA�, tak i na vyzvA?nA�nA�. To, co se chtA�lo od mobilA?, kdyA? zaA?A�naly, tedy volat a posA�lat smsky, Sonimy zvlA?dajA� bez problA�mA?. TlaA?A�tka jsou dostateA?nA� velkA? a tuhA? i na psanA� v rukavicA�ch, ale i psanA� bez rukavic je pA�A�jemnA� a pohodlnA�. Jen si chvA�li budete zvykat, A?e nelze vypnout T9 nA�jak centrA?lnA�, takA?e ji musA�te vypA�nat vA?dy kdyA? zaA?nete psA?t zprA?vu k tomu urA?enA?m tlaA?A�tkem. TakA� pokud jste zvyklA� datlovat rychle, na Sonimech budete asi o chlup pomalejA?A�. Ale nenA� to nic, naco by se nedalo zvyknout.

Co je hodnA� dA?leA?itA� a neobvyklA�, je vA?drA? bateriA� telefonA?. Ta je perfketnA�, jA? osobnA� XP3 dobA�jA�m nejdA�A�v po tA?dnu pouA?A�vA?nA�, spA�A? pozdA�ji (bez vypA�nA?nA�, pomA�rnA� A?asto hledA? signA?l vzhledem k tomu, A?e se touto dobou pohybujeme po NovA�m ZA�landu a tady rozhodnA� nA�jakA� 100%nA� pokrytA� nikdo nehrotA�). Baterka a vA?drA? mA? hodnA� velkA� bezvA?znamnA� plus :-)

Sonim telpotnA� odolnost

Z uA?ivatelskA�ho pohledu oba telefony jsou odolnA� vA?A?i pA?du, jsou pogumovanA�, odolnA� vA?A?i vysokA?m i nA�zkA?m teplotA?m, majA� speciA?lnA� tuhou kostru a krytA? displej odolnA? proti poA?krA?bA?nA�. Z pohledu vA?robce a detailistA? se tyto parametry liA?A� A?A�sly a konkrA�tnA�mi normami, kterA� splA?ujA� nebo nesplA?ujA�. Ale tyto informace najdete v tabulkA?ch podrobnA?ch parametrA? o kaA?dA�m mobilu. Z praktickA?ch testA? oba telefony zvlA?dnou pA�ejetA� autem, pA?d na zem, do pA�sku, do snA�hua��a na pouzdrech ani hrubA� pouA?A�vA?nA� nenA� tA�mA�A� vA?bec poznat.

.

.

OdliA?nosti mezi XP1 a XP3

Sonim vodotA�snA? mobil

PrvnA� a nejvA�tA?A� rozdA�l mezi XP1 a XP3 je v jiA? zmiA?ovanA� vodotA�snosti. AlespoA? pro nA?s pro vodA?ky je toto celkem prioritnA� :-) PodmA�nkou je dobA�e uzavA�enA? gumovA? krytka konektorA?. Dokonce i kdyA? se dostane voda do telefonu, staA?A� ho vysuA?it a nemA�lo by to zanechat A?A?dnA� nA?sledky. XP1 je zato o nA�co menA?A� a drobnA�jA?A�. Z praktickA?ch funkcA� a vlastnostA� XP3 mA? navA�c takA� LED svA�tilnu, kterA? je podle mA� super praktickA?, protoA?e neA? najdu baterku nebo A?elovkua��telefon mA?m vA?dy u sebe. XP3 kromA� vodotA�snostiA� nabA�zA� takA� chemickou odolnost proti saponA?tA?m, olejA?m a dalA?A�m chemikA?liA�m. XP1 je pouze vodA�odolnA?, s lehA?A� koupaA?kou by si vA?ak mA�l taky poradit (zatA�m jsme nezkouA?eli).

Co na zA?vA�r?

Sonim svA�tlo

Oba dva telefony jsou jinaA?A�, neA? je vA�tA?ina uA?ivatelA? zvyklA?ch. Chvilku si na nA�j A?lovA�k zvykA?, ale oba mobily pA�esnA� plnA� to, co slibujA�, nic mA�A?, nic vA�c. Tedy nic vA�c co se tA?kA? funkcA� a moA?nostA� pA�izpA?sobit si telefon k obrazu svA�mu. Co se tA?kA? odolnosti, tak tam zvlA?dajA� oba modely vA?raznA� vA�ce, neA? slibuje vA?robce. Kde urA?itA� mA?A?e vA?robce ladit a zlepA?ovat bez velkA?ch nA?kladA? je prA?vA� software telefonA? a moA?nosti uA?ivatelskA�ho nastavenA�. DobrA? zprA?va je, A?e nA?stupcem XP3 enduro je XP3 Quest (jiA? v prodeji), kterA? mA? jeA?tA� navA�c GPS pA�ijA�maA?, coA? je jedna z vA�cA�, kterA? nA?m na telefonu do pA�A�rody chybA�la. DruhA? vA�c, kterou osobnA� postrA?dA?m, je MP3 pA�ehrA?vaA?, kterA? se hodA� do auta na dlouhA� cesty a na kterA? jsem si na svA�m mobilu celkem hodnA� zvykl.

XP1 je nynA� k sehnA?nA� za necelA?ch 6000kA? a draA?A?A� a nadupanA�jA?A� XP3 za 8000kA?.

__________
A na zA?vA�r naprosto aktuA?lnA� zprA?va, do A?eskA� distribuce dorazil novA? model XP2 Spirit, kterA? mA? vA?e a jeA?tA� vA�c, neA? pA�A?u, A?e telefonA?m chybA� – MP3 pA�ehrA?vaA?, rA?dio, foA?A?k, slot na micro SDHC karty a podporuje rychlA? data. Snad VA?m ho budeme moci brzy pA�edstavit vA�ce. BliA?A?A� info na webu www.sonimxp2.cz, jeho cena je stanovena na 11000kA?
__________

TestujA�: A?lenovA� H2Omaniaks, sepsal: Rodeista

Foto: Sonim, H2Omaniaks production cheap zoloft online, dapoxetine online.


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , , , ,