Nad historkou o setkA?nA� tvA?A�A� vA�tvA?A� sA�medvA�dem se obA� od srdce zasmA�jA� a�� to ale jeA?tA� netuA?A�, A?e druhA? den se samy vypravA� na opuA?tA�nA� mA�sto, kde kdysi bA?vala rybA?A�skA? vesnice.

Park Cape Breton - Kanada

ZA?toka Fishing cove

Park Cape Breton - Kanada

MedvA�d?!

VA�zA?toce Fishing Cove, kam se sleA?ny hned druhA? den rA?no vypravily, kdysi panoval A?ilA? ruch a byla zde i konzervA?rna humrA?. To uA? bylo ale pA�ed mnoha lety a civilizace odsud uA? dA?vno vymizela. ObA?as lze narazit na zbytky zA?kladA? domA? A?i rybA?A�skA� vybavenA�, vA�tA?inu lidskA?ch stop uA? ale rozfoukal vA�tr, odplavil dA�A?A? a zakryly hustA� zelenA� porosty.A� Od A?asu vzniku nA?rodnA�ho parku na tomto ostrovA� vA�roce 1936 je zde pouze tzv. a�zbackcountry camping areaa�? (kemping vA�odlehlA� divoA?inA�), kterA? je zA?roveA? jedinA?m mA�stem vA�parku, kde je povoleno pA�espA?vat takto nadivoko.

Na veA?er dA�vky vyrA?A?ejA� na cestu dlouhou cca 9 km, aby stihly zA?pad slunce vA�zA?toce. A?asto jsou zde vA�dA?ny velryby, o to vA�c se tam tA�A?A�. Cestou si vzpomenou na dobrA� rA?dy strA?A?cA? parku a vyberou si chodA�cA� hole, kterA� se pA�A�padnA� hodA� na obranu proti kojotA?m. Kojoti vA�Nova Scotia (NovA� Skotsko) se liA?A� od ostatnA�ch tA�m, A?e jsou zkA�A�A?enA� sA�vlky a o to nebezpeA?nA�jA?A� a agresivnA�jA?A� mohou bA?t. Hole slouA?A� hlavnA� kA�tomu, aby A?lovA�k pA�ed zvA�A�etem vypadal vA�tA?A� a straA?livA�jA?A�, pA�A�padnA� sA�nA�m mohl bojovat. SA�kojoty se naA?tA�stA� dA�vky nesetkaly, pozorujA� cestou ale stopy jinA?ch zvA�A�at. RozpoznA?vajA� napA�A�klad docela A?erstvA� stopy losa, kterA? tudy prochA?zel, na stromA� se zase rA?sujA� stopy medvA�dA�ch drA?pkA?a��

Park Cape Breton - Kanada

Park Cape Breton - Kanada

Slunce se schyluje kA�obzoru, kdyA? vA�silnA�m vA�tru (70km/hod) stavA�jA� stan. PeA?livA� shromaA?A?ujA� veA?kerA� jA�dlo, zubnA� pastu a cokoliv, co vonA� do igelitovA�ho pytle, kterA? pozdA�ji pomocA� lana vytA?hnou vysoko na strom. Na tomto mA�stA� je to nutnA� opatA�enA�, aby jA�dlo necA�tili medvA�di a nemA�li tendenci se kA�lidem do stanu chodit nakrmit. BohuA?el se vA?dy najdou lidA�, kteA�A� tyto pravidla nerespektujA� a nechA?vajA� rA?znA� povalovat jA�dlo a odpadky. MedvA�di si pak zvyknou na pravidelnou a�zstravu vA�kempua�? a stanou se A?astA?mi nA?vA?tA�vnA�ky a�� coA? ohroA?uje jak A?ivoty lidA�, tak i A?ivoty samotnA?ch medvA�dA?, kteA�A� zA�bezpeA?nostnA�ch opatA�enA� musA� bA?t vA�tA�chto pA�A�padech a�zodstranA�nia�?.

PA�i veA?eA�i sA�vA�nkem na plA?A?i u A?stA� A�eky Fishing Cove river je navA?tA�vA� obrovitA?nskA? los, klidnA� se brodA� A�ekou, popA�jA�, pase se na blA�zkA�m palouA?ku, jako by ho lidskA? pA�A�tomnost vA?bec nezajA�mala. Zemi pomalu zahaluje temno temnA? noc, hvA�zdy jsou na dosah ruky a vA�tr je stA?le silnA�jA?A�.

Park Cape Breton - Kanada order clomid, order clomid.

PA�i veA?eA�i sA�vA�nkem na plA?A?i u A?stA� A�eky Fishing Cove river je navA?tA�vA� obrovitA?nskA? los...

Ups! Co je to? AjA�je, sleA?inky si postavily stan pA�A�mo vedle medvA�dA�ho hovna. NavA�c zjiA?A?ujA�, A?e pA�ed nimi zde kempovali velice neohleduplnA� lidA�, kteA�A� pod stanovacA�m mA�stem zanechali haldu odpadkA?! a�zTakA?e my si vytahujeme vA?echny ty vA�ci ze stanu, abychom nakonec spaly na hromadA� odpadkA?, kterA� medvA�dA?m moc vonA�? To ne! a�z. Na stA�hovA?nA� je moc pozdA�, budou to muset nA�jak pA�etrpA�t.

Park Cape Breton - Kanada

Park Cape Breton - Kanada

LeA?A� ve stanu, strachy namA?A?knutA� kA�sobA�. PA�A�bA�h, kterA�mu se vA?era tak smA?ly, zaA?A�nA? oA?A�vat vA�jejich pA�edstavA?ch a mA�nA� se vA�mA?ru tA�to nocia��. a�zJednou jsme sA�kamarA?dem kempovali vA�jednA� zA?toce. UprostA�ed noci mnou kamarA?d zaA?al zbA�sile cloumat. Vzbudila jsem se, otevA�ela oA?i a dovnitA� do stanu na mnA� koukala medvA�dA� hlava. Prohodili jsme pA?r slov, vymA�nili nA?zory a zmizel. Na stejnA�m mA�stA� jsme mA�li zA?stat jeA?tA� jednu noc. DruhA? den jsme se jeA?tA� veA?er koupali, a kdyA? jsme se uA? vA�A?eru vrA?tili ke stanu, byl roztrhanA? na cucky. No coA?, sbalili jsme zbytky svA?ch vA�cA� a vA�noci se tmavA?m lesem vrA?tili domA?.

PozdA�ji jsme se dozvA�dA�li, A?e ten medvA�d nechtA�l ublA�A?it nA?m. Na stejnA� mA�sto totiA? pravidelnA� jezdila rodinka, kterA? na plA?A?i rybaA�ila. Ryby pak pA�ed stanem A?istili a zbytky po sobA� neuklA�zeli, A?A�mA? vA?dy nevA�domky krmili medvA�da. Ten si na moA?nost snadnA� dosaA?itelnA� stravy zvykl a vA?dy, kdyA? mA�l hlad, hledal potravu tam. JenA?e tentokrA?t tam nebyly zbytky ryb, ale celA� a A?ivA� lidA�, kteA�A� naA?tA�stA� celA� a A?ivA� zA?stali :-) a�?.

Tma a silnA� poryvy vA�tru jeA?tA� podnA�cujA� jejich pA�edstavivost a umocA?ujA� pocit moA?nA� blA�zkA� pA�A�tomnosti dravA?ch A?elem. Pod sebou mA?me hromadu odpadkA?a�� jsme vA�zA?tocea�� spA�me na stejnA�m mA�stA�, jako tehdy spala Munju???

Kdybyste onu deA?tivou noc navA?tA�vili Fishing Cove, nalezli byste je obA� schoulenA� vA�promA?A?enA�m stanu, drA?A�cA� se kA�eA?ovitA� za ruce, vnA�majA�cA� kaA?diA?kA? pohyb stanu a zoufale hlasitA� zpA�vajA�cA� jedinou pA�sniA?ku, kterou si dokA?zaly vA�tA� situaci vzpomenout a�� ruskou KatjuA?u! :D a�� doufajA�c, A?e tA�m zastraA?A� medvA�dy a doA?kajA� se svA�tA?nA�. (Kdyby tak vA�dA�li soudruzi ze SSSR, kA�A?emu byla jejich slavnA? pA�seA? pouA?ita! :D ).

Lidi, nekrmte divokou zvA�A� a nenechA?vejte vA�lese odpadky, chci se nA�kdy taky vyspat! ;-)

Foto: Zanka


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , ,