Letos poprvA� bude festival dvoudennA� a bude se konat 4. zA?A�A� na Praze 5 a 5. zA?A�A� na Praze 4. PA�es 500 sportovcA? a dvacet sportovnA�ch disciplA�n se pA�edstavA� v podobA� mnoha zA?vodA? a exhibic. MnohA� sporty si navA�c budou moct nA?vA?tA�vnA�ci vyzkouA?et i na vlastnA� kA?A?i.


Festival JoyRide je jedinou akcA� v A?echA?ch kde vstupnA� je zdarma, parkovA?nA� je zdarma a ceny obA?erstvenA� jsou bA�A?nA�. Festival dA�lA?me na podporu sportu a ukazujeme jak se dA? trA?vit volnA? A?as,a�? A�A�kA? zakladatel festivalu JoyRide Lubor Kos.

NA?vA?tA�vnA�ci se budou moci seznA?mit s A�adou sportovnA�ch hvA�zd. V FMX ArenA� budou lA�tat vzduchem Petr PilA?t, Petr KuchaA� nebo Ondra ZA?ruba, mladA� nadA�je freestyle motocrossu devA�tiletA? MatA�j A?esA?k a jedenA?ctiletA? ZbynA�k KobiA?n nebo jezdci na pitbike TomA?A? BA?rta a Radek BA�lek. Pouze s berlemi se bohuA?el zA?A?astnA� dvojnA?sobnA? vicemistr svA�ta Libor Podmol, kterA? si pA�ed dvA�ma tA?dny polA?mal nA?rtnA� kA?stky.

Novinkou letoA?nA�ho roA?nA�ku, kterA? bude zA?roveA? jednA�m z nejvA�tA?A�ch lA?kadel bude exhibice streetfightera Pepy SrA?nA� A�ilera. ExtrA�mnA� jezdec a drA?itel nA�kolika svA�tovA?ch rekordA? ve stuntridingu potvrdil svou A?A?ast na JoyRidu, kde pA�edvede tA�i svA� unikA?tnA� show, pA�i kterA?ch se tajA� dech.

baclofen tablets buy, buy zithromax online.

COOL BreakDance arena bude hostit jeden z nejvA�tA?A�ch battlA? v A?echA?ch. JiA? dvakrA?t byl battle na JoyRide vyhlA?A?en jako nejlepA?A� breakdance akce sezA?ny. PA�ijedou taneA?nA� skupiny z celA� A?eskA� republiky a bude vidA�t A?piA?kovA? breakdance a streetdance.

Freestyle BMX contest bude ve vA�tA?A�ch rozmA�rech neA? MistrovstvA� A?R v tomto sportu a opA�t se ho zA?A?astnA� ti nejlepA?A� jezdci v A?ele s dvojnA?sobnA?m mistrem svA�ta Jenym Valentou. Freestyle BMX contest bude navA�c doplnA�n i o zA?vod ve stA?le populA?rnA�jA?A�m freestyle MTB.

StejnA� jako v loA?skA?ch roA?nA�cA�ch si samozA�ejmA� mohou uA?A�t adrenalin i na vlastnA� kA?A?i. HlavnA�m lA?kadlem jsou bungee aktivity v podobA� katapultu, skoku, ale i volnA�ho pA?du, vyzkouA?enA� paintballu nebo let vrtulnA�kem.


Tento krA?tkA? vA?A?et je jen zlomkem toho co divA?ci zaA?ijA� a uvidA� nebo si vyzkouA?A�. VA�A�A�me, A?e pA�ijde pA�es 20.000 divA?kA? na nejvA�tA?A� roA?nA�k festivalu JoyRide v jeho A?estiletA� historii.
Tomu jsme pA�izpA?sobili i line-up. Historicky nejvA�tA?A� totiA? bude i poA?et koncertA?. Za dva dny festivalu se pA�edstavA� celkem 15 kapel a nA�kolik DJs. HlavnA�mi tahA?ky budou urA?itA� Sunshine, Clou, Navigators nebo Cocotte munute z kytarovA�ho A?A?nru. Pro pA�A�znivce hip-hopu vystoupA� napA�A�klad Nakscrew nebo Nironic, v Cool Zone zahrajA� DJs TrA?va a Yannick.

joyride_festival

DalA?A� informace najdete na JOYRIDE.cz – sekce FESTIVAL.

LukA?A? Kosprt
mA�dia manager JoyRide


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také