LetoA?nA� roA?nA�k festivalu JoyRide.cz, kterA? je oficiA?lnA� nazvA?n podle novA�ho stejnojmennA�ho sportovnA�ho portA?lu se uskuteA?nA� tradiA?nA� prvnA� zA?A�ijovA? vA�kend. I tentokrA?t A?ekA? na nA?vA?tA�vnA�ky nA�kolik desA�tek sportA? a nA�kolik stovek sportovcA?, vA?etnA� nA�kolika mistrA? republiky, ale i mistrA? Evropy a svA�ta.


PrA?vA� poA?tem sportovnA�ch disciplA�n, zA?A?astnA�nA?ch sportovcA? a poA?tem nA?vA?tA�vnA�kA? se festival JoyRide.cz A�adA� k nejvA�tA?A�m sportovnA� hudebnA�m festivalA?m na svA�tA�. LoA?skA?ch 25 sportovnA�ch disciplA�n, jejich 350 A?A?astnA�kA? a 18 tisA�c nA?vA?tA�vnA�kA? pasuje festival Joyride.cz k takovA?m akcA�m jako freestyle.ch, Dew Tour nebo legendA?rnA�m X-Games. a�zLetos jsme se rozhodli i pA�es finanA?nA� krizi udA�lat festival JoyRide.cz dvoudennA�, protoA?e jsme prostA� zjistili, A?e takovA� mnoA?stvA� sportovnA�ch disciplA�n a sportovcA? uA? se nedA? na jednodennA� akci pA�edstavit,a�? A�A�kA? prezident festivalu JoyRide.cz Lubor Kos.

V poA�adA� A?estA? festival JoyRide.cz by mA�l hostit 20 sportA? s A?A?astA� neuvA�A�itelnA?ch 500 sportovcA?. NA?vA?tA�vnA�ci se mohou i tentokrA?t tA�A?it na exhibici stA?le populA?rnA�jA?A�ho freestyle motocrossu, ostrA? contest freestyle bmx na tA� nejlepA?A� A?rovni, skateboarding nebo breakdance battle. To je jen malA? vA?A?et toho, co na nA?vA?tA�vnA�ky festivalu JoyRide.cz A?ekA?. O nejlepA?A� borce v jednotlivA?ch sportovnA�ch disciplA�nA?ch pA�itom nebude nouze. ZA?rukou jsou prize money v hodnotA� 100 tisA�c korun.

CA�lem letoA?nA�ho roA?nA�ku festivalu JoyRide.cz je opA�t pA�edstavit A?irokA� veA�ejnosti adrenalinovA� a netradiA?nA� sporty, se kterA?mi se jinak mohou jen obtA�A?nA� setkat.

LukA?A? Kosprt
PR festivalu JoyRide.cz
cheap paroxetine online, buy clomid online.


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také