buy baclofen, acquire zithromax. TentokrA?t hned dvA� zprA?vy.

Pozdrav z Andaman

PosA�lA?me prvnA� zprA?vu z cesty na AndamanskA� a NikobarskA� ostrovy. Po pA�A�letu do zdejA?A�ho hlavnA�ho mA�sta Port Blair, jsme bez problA�mu zA�skali permit, kde jsou vyjmenovA?ny ostrovy, kterA� je povoleno navA?tA�vit. StejnA� jako pA�i pA�edchA?zejA�cA�ch expedicA�ch, jsou centrem naA?eho zA?jmu NegritA� – poslednA� A?ivA� svA�dkovA� pravA�ku. A ti zdejA?A� jsou opravdu ze vA?ech nejmenA?A� a nejA?ernA�jA?A� :-)

1. zA?pad slunce na pobA�eA?A� malA�ho Andamanu.


NaA?e pA?trA?nA� zaA?alo na ostrovA� Little Andaman vzdA?lenA�m 120 km od Port Blairu. Na mA�stA� jsme vA?ak zjistili, A?e pro cizince je zcela nemoA?nA� zA�skat povolenA� k nA?vA?tA�vA� kmene Onge v rezervaci na Dugong Creeku. PA�esto se nA?m podaA�ilo zahlA�dnout 6 Ongiju v nemocnici v RK Puru. PrA?vA� se tam narodil nejmladA?A� pA�A�sluA?nA�k tohoto kmene, kterA? v tuto chvili A?A�tA? pouhA?ch 96 osob. SvolenA� k filmovA?ni a focenA� jsme vA?ak nedostali.

Nikobarci jsou obyvatelA� NikobarskA?ch ostrovA?. Na MalA? Andaman se pA�estA�hovali v r. 1973.


SamotnA? ostrov je opravdu nA?dhernA? a turistikou zcela nezasaA?enA?. PA�t dnA� jsme zde strA?vili poznA?vA?nA�m liduprA?zdnA?ch pA�sA?itA?ch plA?A?A�, korA?lovA?ch A?tesA? a hlavnA� A?ivota mA�stnA�ch lidA�. DA�A�ve ostrov o dA�lce asi 50 km patA�il jen Ongijum, od A?edesA?tA?ch let minulA�ho stoletA� byl ale otevA�en pA�istA�hovalcum. Jsou to Nikobarci a hlavnA� IndovA� (Madarasi, BengA?lci atd..). Je zde bezpeA?no, levno a vedro. Teplota moA�e urA?itA� pA�es tA�icet stupA?A?.

NynA� jsme zpA�t v Port Blairu, kde je zA�ejmA� jedinA? (a straA?nA� pomalA?) internet. ZA�tra se chystA?me podniknout vA?pravu po novA� vybudovanA� silnici, kterA? prochA?zA� A?zemA�m rezervace kmene Jarawa.

Text a foto: Alena a Dany, Port Blair 22.08.2009

Pozdrav z Andaman 2

Ahoj vA?ichni, jsme zase po nA�kolika dnech na netua�� A?tyA�i dny teA? byly deA?tivA� – obdobA� monzumA? jeA?tA� neskonA?ilo. PrA?trA?e mraA?en stA�A�daly vytrvalou monotA?nost drobnA�ho deA?tA�. Nic vA�tA?A�ho se nedalo podnikat. PA�esto jsme absolvovali prvnA� jA�zdu po silnici Andaman Trunk Road, kterA? protA�nA? A?zemA� rezervace Jarawu. Kmen Jarawa byl aA? do roku 1998 k pristA�hovalcA?m nepA�A?telskA?. Cesta (vede napA�A�A? celA?m VelkA?m Andamanem) byla budovA?na od roku 1973 bez jejich souhlasu a jiA? dA�A�ve jsme A?etli zprA?vy, jak se dodnes stA?vA?, A?e bojovnA� JarawovA� po projA�A?dA�jA�cA�ch autech stA�A�lA� z luku a hazA� kameny. A?e cesta probA�ha za pA�A�snA?ch bezpeA?nostnA�ch opatA�enA� za ozbrojeneho doprovodu.

U A�ek nA?pisy beware of crocodile jsou A?astA�, ale krokodA?li jsou to hodnA�.


Nic takovA�ho se ale nekonalo. Opravdu jsme nahatA� Jarawi vidA�li, ale z naA?eho jedoucA�ho autobusu je neA?lo vyfotit ani filmovat. NavA�c je jakA?koliv kontakt s nimi pA�A�snA� zakA?zA?n na coA? dohlA�A?A� policistA�. JarawovA� jsou znA?mA� tA�m, ze milujA� A?ervenou barvu. Pro setkA?ni s nimi mA?me pA�ipraveny dA?rky, ale tentokrA?t zA?staly nevyuA?ity.

Ale naA?tA�stA� i za deA?tA� je v okolA� Port Blairu co dA�lat. Vystoupili jsme na nejvyA?A?A� kopec JiA?nA�ho ostrova Mt.Harriet, navA?tA�vili ostrov Ross se zarustajA�cA�mi rozvalinami britskA�ho osA�dlenA�. Dnes to vypadA? s poA?asA�m jiA? lA�pe. ZA�tra mA?me v plA?nu podruhA� podniknout cestu po ATR, tentokrA?t malA?m autem.

Text a foto: Alena a Dany, Port Blair 25.8.2009

Web cestovatelA? – HORIZONT


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také