O zemi bylo rozhodnuto, ale sA�kA?m tam pojedeme? Na organizaA?nA� schA?zce se na jaA�e seA?lo 6 lidA�. UvaA?ovalo se o skupinA� 2 motorek a 2 aut. 6 lidA� je docela mA?lo, takA?e by vA?echno mA�lo bA?t vA�pohodA�, ale nedohodl se nikdo sA�nikA?m, takA?e 1 auto nepojede vA?bec, druhA� uA? odjelo na dostihy kolem KazachstA?nu (drA?A�m jim palce) a my pojedeme tak nA�jak na pohodu vA�rA?mci moA?nostA� (info o akci „A?igulA�kem do KazachstA?nu“ zde)

Enduro KazachstA?n 2011

Enduro KazachstA?n 2011

PostupnA� A�eA?A�me problA�my, jako tA�eba A?e nemA?m na A?em jet, protoA?e SV jezdA� rA?do jenom po asfaltu. VyA�eA?il to Honza tA�m, A?e si koupil druhou motorku (BMW 650 GS Dakar). Po prA?zdninA?ch se prA? rozhodne, kterA? zA�jeho krA?sek zA?stane a kterA? pA?jde zA�domu. ZA?klad je tedy vyA�eA?enA?. Pak uA? chybA� jen takovA� detaily jako pA�A�prava motorek, plA?n trasy, vA�za, balenA�, a�� MA?me 2 dny do odjezdu a uA? chybA� JENOM vA�za do Ruska.

Enduro KazachstA?n 2011 - dA�kujeme Hiko Sportu

Enduro KazachstA?n 2011 - dA�kujeme Hiko Sportu

Enduro KazachstA?n 2011

Enduro KazachstA?n 2011

SA�vA�zama to byla docela sranda. KazachstA?nskA� jsme zA�skali nA�kdy na pA�elomu A?ervna a A?ervence. Pak A?el Honza zaA?A?dat o ruskA?. KdyA? si A?el vyzvednout hotovA? vA�za, A�ekli mu, A?e nA?m je nemA?A?ou vydat, protoA?e se nA?m kryjA� termA�ny sA�kazaA?skA?mi. JAK TO???

NA�kde se stala chyba, nevA�me kde, nikdy se to nedozvA�me a moA?nA? je to tak i lepA?A�a�� :-) NA�jakA?m nedopatA�enA�m se nA?m na KazaA?skA? vA�za dostal A?ervenec a ne srpen. SnaA?ili jsme se to A�eA?it nA�jakou rychlejA?A� cestou, ale bylo to neprA?chodnA� a�� CELA� KOLEA?KO ZNOVA :-(

Honza vyrazil na velvyslanectvA�, vystA?l tam dA?lek, byl 2x vyhozen od okA?nka a potA�etA� uA? se tam nedostal, protoA?e okA?nko ve 12:00 zavA�rA? a pA�ijA?te si vA�pA?tek. Po dalA?A� pA?lhodinA� se opA�t vlA?mali kA�okA?nku, pA?n stA?le tvrdil, A?e aA? vA�pA?tek, pak Honzovi bouchly saze, hodil po pA?novi dokumenty a odeA?el. ZavlA?dl strach a vA�pA?tek jsem tam vyrazila jA?. VA?e probA�hlo bez problA�mA?, do tA?dne byla vA�za a hurA? opA�t na ruskA� velvyslanectvA�. Tam se Honza seznA?mil sA�nA�jakou Ruskou a ta mu vyjednala vA�za celebrex buy online, Zoloft reviews. bez pA�A�platku na den odjezdu. TakA?e balenA� pokraA?uje a doufA?me, A?e vA�pA?tek se to opravdu povede a odjedeme.

Poznatky zA�odjezdu ZajA�ce a Lucky „A?igulA�kem do KazachstA?nu“:

Auto vlak a ZajA�c se A?igulA�A?kem

Auto vlak a ZajA�c se A?igulA�A?kem

- VagA?n na motorky (auta) je hooodnA� nA�zkA?

- KupA� pro lidi je taky malA�, takA?e sA�kufry se budeme pA�knA� maA?kat (snad nA?m nedajA� nikoho tA�etA�ho)

- Lucka je na celou akci peA?livA� pA�ipravenA? a vybavenA?. VA?echno schovala tak peA?livA�, A?e ZajA�covi vadily jenom 2 vA�ci a�� Lucka si musela vybrat, jestli sA�nimi pojede A?irafa nebo lA?tkovA? taA?ka. VyhrA?la A?irafa u zadnA�ho okA?nka! :-)

- Cestou se chceme potkat, ale to by se muselo nA�co rozbA�t a�� kdo prvnA� (schvA?lnA�) rozbije svA?j stroj, aby se expedice propojily? ;-)

Aktualizace 29.7.2011.

Enduro KazachstA?n 2011

Enduro KazachstA?n 2011

- MA?me vA�za!!!

- Motorky jsou snad pA�ipravenA? a my taky

- 29.7.2011, 15:30 odjezd

DrA?te nA?m palce!

Honza a Zuzka

Enduro KazachstA?n 2011

Enduro KazachstA?n 2011

Sledujte aktuA?lnA� zprA?vy z tA�to moto enduro vA?pravy do KazachstA?nu na naA?em maniaA?A�m Facebooku.

PA�edbA�A?nou mapu trasy, dalA?A� info a info o motorkA?ch najdete na HonzovA� offroad maniaA?A�m webu.


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , , , ,