KajakovA?nA� na Dagali

KajakovA?nA� na Dagali

Ke konci A?ervence jsme se vypravili na Dagali. Po pA�A�jezdu nA?s A?ekalo milA� pA�ijetA� na WilliamovA� raftovA� zA?kladnA� a jeA?tA� ten samA? veA?er jsme se rozpA?dlovali na a�zFive Holesa�?. A�V A?irokA�m okolA� Dagali nebyla A?A?dnA? jinA? moA?nost pA?dlovA?nA�, proto jsme u Williama pA?r dnA? zA?stali. Ani v tA�chto nA�kolika dnech jsme ale bez raftovA?nA� nevydrA?eli.

Co by PepA?k pro pobavenA� ostatnA�ch neudA�lal ;-)

Co by PepA?k pro pobavenA� ostatnA�ch neudA�lal ;-)

NA�, A?e bychom osedlali rovnou A?luny mA�stnA�ch spoleA?nostA�, ale neubrA?nili jsme se pokuA?enA� dA�lat aspoA? safetykajak. V jednA� jA�zdA� pA�es peA�ej a�zAngel’s pathwaya�? si PepA?k, snad pro pobavenA� jitrnic, dokonce i zaplaval. Jak je vidA�t na fotce, tak krysa divA?ky dost pobavila. SmA?l jsem se i jA? s Cyrilem, to jsme jeA?tA� nevA�dA�li, A?e za 14 dnA� si oba vylovA�me kaA?dA? jednu krysu z Finny.

ZA?chrannA? A?lun ze zaoceA?nskA� lodA�

ZA?chrannA? A?lun ze zaoceA?nskA� lodA�

PA�edposlednA� veA?er na Dagali William odnA�kud pA�itA?hl zA?chrannA? A?lun ze zaoceA?nskA� lodA�. SnaA?ili jsme se ho pA�esvA�dA?it, A?e je to ideA?lnA� plavidlo do peA�ejA�. Nebyl ale stejnA�ho nA?zoru, tak z jA�zdy velkokapacitnA�ho raftu se stA�echou nic nebylo :-D

VA?let k chatA� Rondvassbu v Rondane parku

VA?let k chatA� Rondvassbu v Rondane parku

NA?A? dalA?A� vA?let jsme naplA?novali do nA?rodnA�ho parku Rondane. Ve skrytu duA?e (a trochu naivnA�) doufA?me, A?e na A�ece Store Ula bude stA?le dostatek vody a my koneA?nA� zdolA?me legendA?rnA� vodopA?dy, dokonce i pA�edpovA�A? hlA?sA� sluneA?no. Po pA�A�jezdu jsme ale shledali, A?e v korytA� je o vodu nouze. DochA?zA� na plA?n B. NazouvA?me pohorky a vydA?vA?me se k chatA� Rondvassbu. NA?vrat oklikou pA�es Peer Gynthytte se nA?m ponA�kud protA?hl. PA�A�A?tA� uA? budeme A?asovA?m A?dajA?m na ukazatelA�ch vA�A�it.

MajA?k KrA?kernes na ostrovA� VA?gsA?y

MajA?k KrA?kernes na ostrovA� VA?gsA?y

NA?A? poslednA� vA?let vedl do nA?mi dosud neprobA?danA?ch konA?in. Vyrazili jsme zA?padnA�m smA�rem s tA�m, A?e se podA�vA?me k moA�i. Za cA�l byl vybrA?n ostrov VA?gsA?y. A�LA?kal nA?s jeho nejzA?padnA�jA?A� vA?bA�A?ek, na nA�mA? je majA?k KrA?kernes. JA? si na cestu naprosto ziA?tnA� pA�ibalil rybA?A�skou vA?bavu.

Houba Kannesteinen

Houba Kannesteinen

Po pA�A�jezdu k majA?ku jsme zapomnA�li na A?trapy dlouhA� cesty. Na zA?pad od nA?s jen huA?elo moA�e a na strA?ni nad nA?mi se tyA?A� majA?k jako z filmu. PokraA?ujeme k dalA?A� pozoruhodnosti ostrova a to k pobA�eA?nA� skA?le Kannesteinen. Po tisA�ce let moA�em biA?ovanA� skalisko bylo vymodelovA?no do tvaru jakA�si houby. MA?A?ete si na a�zhoubua�? klidnA� sA?hnout nebo i vylA�zt. A?e byste ji poA?kodili nehrozA�, je totiA? z pravA� norskA� A?uly.

Moje prvnA� ryba!

Moje prvnA� ryba!

V mA�steA?ku MA?lA?y je tA�eba doplnit zA?soby a zatA�mco ostatnA� mA�A�A� do obchodu, jA? vytahuji za jejich uA?tA�paA?nA?ch pohledA? rybA?A�skou vA?bavu. Ten den je to jiA? podruhA� a prvnA� pokus u mola za mA�stem byl neA?spA�A?nA?.

RybA?A�skA� A?tA�stA� zkouA?A�m pA�A�mo ve mA�stA� u pA�A�stavnA�ho mola. Jen co partiA?ka zmizela v obchodA�, jA? nahodil. V tu rA?nu jsem mA�l na hA?A?ku rybu. Moje prvnA� ryba! ProtoA?e ryba splA?ovala velikostnA� limit, putovala na nA?A? gril.

Ledovec Jostedalsbreen a vA?let ke splazu Brattebakbreen.

Ledovec Jostedalsbreen a vA?let ke splazu Brattebakbreen.

Cestou zpA�t jsme jeA?tA� odboA?ili k ledovci Jostedalsbreen. V plA?nu byl dopolednA� vA?let k jednomu jeho splazu pojmenovanA�m Brattebakbreen.

Po nA?vratu na Randsverk nA?s A?ekalo opA�t raftovA?nA�A?ko na Sjoe. Voda v A�ece bohuA?el stA?le nemilosrdnA� klesala. Sice vodnA� sA�la slA?bla, ale neoprA�ny jsme stateA?nA� i s naA?ima jitrniA?kama dokA?zali vykoupat pokaA?dA?.

ZatA?hnout za flipku a je to :-D

ZatA?hnout za flipku a je to :-D

PA�i jednA� jA�zdA� to vypadalo, A?e uA? se se mi nepodaA�A� raft otoA?it. Pomohla mi malA?, pA�ibliA?nA� 2 m dlouhA? finta – flipA?A?A?ra. To bylo aby nebyla koupel!!

Redbull nA?s tahA? z A?navy

Po kaA?dA�m raftovacA�m dnu je tA�eba vybalit a povA�sit mokrA� neopreny a ostatnA� vA�ci. ProtoA?e guidovskA� desatero jasnA� A�A�kA?, A?e a�zGuid se nikdy nenudA�a�? tak i pA�i takovA� rutinA� jako je vybalovA?nA� bA?vala prdel …nA�kdy i dvA�.

Prdele!?

6 tA?dnA? v Norsku opA�t uteklo jako voda. ZbA?valo vyfouknout rafty, sloA?it Hannah stany a ostatnA� vA�ci do transportnA�ho stavu a vA?e nacpat do auta. A?ekal nA?s zA?vA�reA?nA? pA�esun vA?eho materiA?lu a personA?lu zA?kladny do A?ech.

Na trajektu z GA�teborgu

Teprve kdyA? stojA�m na zA?di trajektu, pozoruji brA?zdu za lodA� a GA�teborg se postupnA� zmenA?uje v dA?li je mi jasnA�, A?e dalA?A� A?A?asnA� lA�to v Norsku je definitivnA� pryA?.

V duchu si promA�tA?m co jsme letos zaA?ili a pA�emA?A?lA�m, kdy mA� zas osud zanese do zemA� trollA?, vikingA? a obrovskA?ch borA?vek. DoufA?m, A?e brzy!!

Odjezd z GA�teborgu

PlA?nujete pA�A�A?tA� rok cestu do Norska? Stavte se za nA?mi raftovat na Sjoe! VA�ce info o raftovA?nA� na Sjoe na www.smarttravel.cz. PA�A�padnA� mrknA�te na filmek PrA?ce snA?, kterA? jsme o tA�to raftovA� zA?kladnA� natoA?ili.

foto: BA�eh, Dagi, William


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , , , , , , , , ,