Na UlvA� jsou dva A?seky, hornA�, kterA? se jezdA� za oobr vody, a dolnA�, kterA? mA�l ideA?lnA� vodu prA?vA�, kdyA? jsme tam byli (tedy kdyA? Rauma nemA�la ani dost, ale ani dost mA?lo :) ) Popis z Olafovy kilometrA?A?e sliboval dostatek zA?bavy, a tak i pA�es dost vyzevlenou nA?ladu a pozdnA� odpoledne jsme skoA?ili do hydra a hurA? na vodu.

Jedna paNORamatickA? krajinka

Jedna paNORamatickA? krajinka

Ze zaA?A?tku prvnA�ho pA?l kilometru nebylo nic tA�A?kA�ho. Pak pA�iA?el oA?ekA?vanA? tA�A�metrovA? skok z popisu a ten jakoby odstartoval dalA?A� tA�A?A?A� mA�sta stA�A�danA? klidnA�jA?A�mi a lehA?A�mi A?seky.

NevA�m, jestli pA�esnA� druhA� v poA�adA�, kaA?dopA?dnA� jedno z mA�st byl jakA?si slajd s pomA�rnA� poctivA?m kravA?lcem v nA?jezdu (viz fotka s Honzou „nad“ rolA?dou vA?lce) a pro jistotu jeA?tA� s jednA�m dole u vA?jezdu.

Honza objA�A?dA� kravA?lec na zaA?A?tku jednoho ze slajdA?

Honza objA�A?dA� kravA?lec na zaA?A?tku jednoho ze slajdA?

VA�tA?inu tA�A?A?A�ch mA�st jsme prohlA�A?eli, protoA?e nikdo z nA?s A�eku neznal a z vody toho moc poznat nebylo.

Pak jsme pA�ijeli k dalA?A�mu zlomu, A�eka pA�i pohledu z kajaku padala tak o dva metry nA�A?, pak si jeA?tA� kousek tekla normA?lnA� a pak se zavA�rala mezi skA?ly do soutA�sky a dalo se tuA?it nA�co vA�tA?A�ho.

Jedno z dalA?A�ch tA�A?A?A�ch mA�st

Jirka na jednom z dalA?A�ch tA�A?A?A�ch mA�st

Jak se ukA?zalo po prohlA�dnutA�, prvnA� zlom byl slajdA�k, kterA? by klidnA� i snesl vA�c vody. Zato A?A?st mezi skalama mA�la vody myslA�m A?plnA� akorA?t. EsA�A?ko s A�ekl bych celkem poctivA?ma vlnovA?lcema a A�A?dnA� silnA?m proudem se kroutilo mezi skalami do dalA?A� laguny.

SlajdA�k, co by snesl i vA�c vody

SlajdA�k, co by snesl i vA�c vody

Po pA?r desA�tkA?ch metrA? laguny nA?sledoval jeA?tA� jeden skok s nemalA?m vejvarem. A to bylo nA�co pro mA� :-) Odjistili jsme a nafotili vA?echny, jak jeli dolA?, a pak jsme s Jirkou pA�edali hA?zeA?ky i foA?A?ky a A?li taky do kajakA?. UA? cestou nahoru jako bych cA�til, A?e bude nA�jakA? akce.

Tady uA? tA? vody bylo aA?aA? :-)

Tady uA? tA? vody bylo aA?aA? :-)

Sedli jsme do kajakA?, popA�A?li si A?A?astnou jA�zdu a Jirka vyrazil dolA?. V prvnA� zatA?A?ce esA�A?ka jsem jen vidA�l, jak svA�A?kuje, pak uA? jsem nevidA�l nic. ChvA�li jsem jeA?tA� A?ekal a vyrazil taky dolA?. Z esA�A?ka jsem mA�l supr pocit, A?e vyA?lo pA�esnA� tak jak mA�lo, ani na skA?lu, kam hnal proud, jsem se tentokrA?t netulil (jak jsem mA�l na pA�edeA?lA?ch mA�stech ve zvyku).

Jirka uA? A?ekal vysmA?tej v lagunA� pod peA�ejA�, nad skokem s vejvarem. Prohodili jsme pA?r slov, konverzaci ukonA?il slovy „tak jedem, mA�sta na plavA?nA� je dole dost, tak co..“. A jA? si tyhle jeho slova vzal k srdci vA�c, neA? je zdrA?vo. On dal skok v pohodA�. JA? ale ne. SkoA?il jsem blbA�, vejvar si mA� zaA?al tahat zpA�t, jako by mA� nA�kdo drA?el za zadnA� ucho kajaku a tahal zpA�t. PrvnA�ch 5 vteA�in jsem jeA?tA� i vA�A�il, A?e ven vypA?dluju, aA? uA? s pomocA� skA?ly, nebo jen pA?dlovA?nA�m. Podporu ze bA�ehu jsem mA�l velikou, vA?ichni fandili a A?ekali, co bude za akci dA?l. Ale po tA�ch 5 vteA�inA?ch jsem zaA?al tuA?it, A?e bude zle. NevA�m, jak dlouho jsem jeA?tA� zkouA?el hrabat ven, A?as mi urA?itA� bA�A?el jinA?m tempem neA? ostatnA�m na bA�ehu.

KaA?dopA?dnA� sA�ly mizely kosmickou rychlostA� a blA�A?ilo se nevyhnutelnA�. PA?rkrA?t mi proklouzlo pA?dlo (ani uA? se snad nemA?A?u vymlouvat na novou kliku a nezvyk na ni) a uA? si mA� vejvar stahoval zpA�t. JeA?tA� pA�iletA�la jedna hA?zeA?ka, bohuA?el ale pA�ede mA� a z kajaku jsem ji nedokA?zal chytit. A uA? si trA?nA�m ve vA?lci bokem. Chvilku jsem asi jeA?tA� drA?el na pA?dle, ale jen malinkou, nebyla sA�la a vA�dA�l jsem, A?e sA�lu i dech jeA?tA� budu chvilku potA�ebovat. Jak jsem se prA?sknul, hned jsem krysil, odsud uA? nebylo A?niku a tuA?il jsem, A?e si tam jeA?tA� nA�jakej A?as pobydlA�m. Po opuA?tA�nA� kajaku jsem si tak nA�jak chvilku rotoval pod vodou a rukama se snaA?il hmatat po hladinA�, jestli tam nA?hodou nebude nA�jakA? hA?zeA?ka. PA?rkrA?t jsem nA�co nahmA?tnul, ale byl to mA?j kajA?A?ek, kterej si ve vejvaru trA?nil se mnou. A pak koneA?nA� lano! HurA?!

UA? se mi celkem chtA�lo dejchat, takA?e nahmatanA? hA?zeA?ka se docela hodila. JeA?tA� jsem se snaA?il ruku s hA?zeA?kou zvednout nad hladinu, aby ostatnA� na bA�ehu vidA�li, A?e ji mA?m a A?e mA?A?ou tahat. A za chvilku opravdu tahali. KoneA?nA� to vA?ude kolem pA�estalo bublat a zase se A?lo nadejchnout.

MyslA�m, A?e to byla KaA?enky hA?zeA?ka, kterou jsem chytnul. DotA?hli mA� ke bA�ehu a chvilku jsem si uA?A�val A?erstvA?ho kyslA�ku bez vody. No parA?da, tak mA?m dalA?A�, asi celkem poctivou bojovou krysu…snad mA?m na pA?r let zase vystarA?no..? :-)

KaA?dopA?dnA� kajak si ve vA?lci pobydlel jeA?tA� podstatnA� delA?A� dobu. BublinkovA? koupel z nA�j vytahala pA�novA? opA�rky a dokonce i pA�ednA� vA?ztuhu a parA?dnA� mi ho vejvA?rek vyplA?chnul. VA?ak uA? to taky potA�eboval :-) No, zatimco jA? si na bA�ehu uA?A�val vzduchu, zA?chrannA? akce pokraA?ovala. Vejvar postupnA� pouA?tA�l nA�kterA? pA�ny. Kajak zkouA?eli kluci zahA?knout uA? osvA�dA?enym zpA?sobem – karabinou s hA?zeA?kou navA?zanou na klacku – ale to se moc nedaA�ilo. PA�A�stup k vejvaru nebyl A?plnA� ideA?lnA� a kajak se sA?m chytnout neumA�l.

Moje bublinkovA? lA?zeA? a KeA?upova profi zA?chrana poslednA� pA�ny

Moje bublinkovA? lA?zeA? a KeA?upova profi zA?chrana poslednA� pA�ny

Po pA?r desA�tkA?ch minut vejvar milostivA� vydal i SpuntA�ka a uA? si kolovala poslednA� pA�na. Tu nevystrA?ily ani kameny a klacky hA?zenA� ze bA�ehu, ani pA�ipravenA� minilaso z hA?zeA?ky a dalA?A�ho klacku. Nakonec Honza spustil KeA?upa dolA? na A?utr nad skokem, ze kterA�ho KeA?up v lehce smA�A?nA� zavA�A?enA� poloze dokA?zal i poslednA� pA�nu vystrA?it ven.

No, akce vA�c neA? zajA�mavA?, A?A?astnA�ci vA?m urA?itA� rA?di povyprA?vA� na nA�jakA?m veA?A�rku :-) JA? kaA?dopA?dnA� moc dA�kuju vA?em, co pomA?hali lovit a tahat, aA? uA? mA�, nebo jednotlivA� A?A?sti kajaku. AA?koli popis moA?nA? znA� dramaticky, jA? z vA?lce byl venku pomA�rnA� rychle a to A?e si tam bydlel kajak? Tak aA?. KaA?dopA?dnA� mi pA�ijde trochu divnA?, A?e u dvou z mA?ch celkovA?ch tA�A� krysenA� za poslednA�ch asi 10 let byl Janek. Je to urA?itA� jen nA?hoda? NemA? na mA� ten kluk nA�jakej A?patnej vliv? ;-) ZA?chrannA� a plavacA� akce s touhle partiA?kou inspirovaly taky KaA?enku k napsA?nA� celkem vtipnA�ho A?lA?nku o jelitech a rozdA�lech mezi pA?dlery a pA?dlerkami (resp. A?leny a A?lenkami, nebo taky jelity rA?znA?ch pohlavA�, chcete-li).

Jen abych dokonA?il popis A�eky, po tomhle mA?m vA?lci A�eka dA?l pokraA?uje pA�evA?A?nA� ve skalA?ch, nA?sleduje jeA?tA� jeden skok s vA?lcem za naA?A� vody sjA�zdnej a za nA�m se konA?A�, protoA?e nA?sleduje peklo :-)

UA? mA�sA�c se snaA?A�me sehnat doma zapomenutou pA?nviA?ku na palaA?inky!

UA? mA�sA�c se snaA?A�me sehnat doma zapomenutou pA?nviA?ku na palaA?inky!

KaA?dopA?dnA� my (Honza, Kuba, UlA?a a jA?) pak pokraA?ovali smA�r TrolA� stezka, kterou jsme projA�A?dA�li v podstatA� v noci s jasnou oblohou. JeA?tA� A?e jsme tam nebyli ve dne, protoA?e by dost pravdA�podobnA� bylo vA?ude mraky turistA?. Takhle bylo parA?dnA� svA�tlo od slunce nA�zko nad obzorem a byli jsme tam skoro sami.

TrolA� stezka za pA?lnoA?nA�ho slunce

TrolA� stezka za pA?lnoA?nA�ho slunce

DalA?A� den jsme dali dolnA� Valdollu, kterou Kuba s UlA?ou jeli na Yukonu. HornA�jA?A� A?seky bohuA?el byly super-suchA�. TakA?e jsme si dojeli do fjordu, pA�evezli se trajektem pA�es fjord a pokraA?ovali pA�es turistickA? Geiranger dA?l smA�rem zpA�t do naA?eho kempu.

Ale co A?ert nechtA�l, cestou u hornA� Otty jsme znova potkali naprosto neplA?novanA� KeA?upA� partiA?ku a tak nezbA?valo, neA? s nima dA?t jeA?tA� hornA� Ottu – Pollfossen run. Na tA? jsme ale bohuA?el mA�li dost sucho, jinak by to asi taky mohla bA?t dost zajA�mavA? zA?leA?itost. Ale bylo fajn, A?e i pA�es to, A?e jel i Janek, jsem uA? nekrysil ;-)

No a to by pro dneA?ek staA?ilo, je pA?lnoc, dokonce uA? je i tma a zA�tra vstA?vA?me do „prA?ce“. A po prA?ci na vypA?dlovA?nA� a odpoA?nutA� tA�eba Amot na Sjoe. Nevim proA?, ale den ode dne se vstA?vA? hA?A� a hA?A�, A?e by tA�lo pA�eci jen chtA�lo nA�kdy i odpoA?A�vat? NezdA? se mi to, protoA?e desatero pravA�, A?e „Guid nenA� nikdy unavenej“ (a jA? pravA�m, A?e A?nava stejnA� jako zima je jen pocit, pA�A�padnA� A�kvorA?kova pouA?ka znA� „tA�lo musA� jA�t do hrobu zhuntovanA?“).

PS: Odkazy uA? na 2 fotogalerie najdete u Kuby na webu.

VA?let uskuteA?nA�n dA�ky prA?ci (raftovA?nA�) na A�ece Sjoa pro CK Smart travel. clomid no rx, clomid reviews.

Foto: Rodeista, UlA?a, EviA?ka


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , , , , ,