MA�sto, kde podle norskA?ch bA?jA� a povA�stA� je moA?no propadnout do zemA� plnA� soudruhA? buA?A�cA�ch srpy a kladivy na brA?nu demokracie.

JiA? mnohokrA?t jsme mA�li opravdu blA�zko k tomu se o pravdivosti tA�hle povA�sti pA�esvA�dA?it na vlastnA� kA?A?i, vA?dy jsme ale vyvA?zli. NejslibnA�jA?A� pokus probA�hl asi pA�ed dvA�ma lety, kdy jsme vA?ak s kamarA?dem OffrouA?A?kem na poslednA� chvA�li zvolili pA�A�znivA�jA?A� alternativu a dali tak alespoA? vzniknout sedmA�mu raftovacA�mu povelu (bystrA? A?tenA?A� si domyslA� o jakA? povel asi mohlo jA�t).

OvA?em ani tato situace se nevyrovnA? tomu, co si pro nA?s pA�ipravil a�zA�rolla�? (slovnA� spojenA� vA?razA? a�zA�uaa�? a troll a�� A?A?A?, jak jen je ten nA?A? jazyk bohatA? :-) )

Cesta na sever III. order zoloft, buy Zoloft online.

Cesta na sever III.

Horkej letnA� den, pA�ed bouA�kou.. A A?dolA� halA� temnej mrak.. MA�sto Vendy vA?ak vyjA�A?dA� skupina krA?snA� modrA?ch raftA?. ToA? se vA�, vyjA�A?dA� s velkou opatrnostA�, protoA?e do maximA?lnA�ho hraniA?nA�ho stavu, kdy se A�eka pro komerA?nA� rafting zavA�rA?, chybA� pA?r cm.

NaA?e bystrA� jitrnice brzy zpozorovaly, A?e pA�A�tomnost a�zsejftya�? kajaku a navA�c jeA?tA� a�zA?rboutua�? (pro nezasvA�cenA�: bezpeA?nostnA� raft s vesly) nenA� tak A?plnA� standartnA� a tato skuteA?nost z nich udA�lala lidi doA?asnA� nedoslA?chavA�. JedinA� tak si lze vysvA�tlit, A?e na povel a�zfA?rwrda�? kolektivnA� provedou a�zbekpedla�? a na povel a�zget dauna�? vyskakujA� z raftu do vody.

Inu gajd musA� bA?t trpA�livA? a tolerantnA� (a hlavnA� mA�t u huby megafon) :-) Ale i pA�es tyto skuteA?nosti je celA? plavba prakticky bezproblA�movA?. SebedA?vA�ra zaA?A�nA? stoupat, soustA�edA�nost opadat. OstatnA� proA? ne, blA�A?A� se poslednA� velkA? peA�ej, kterA? v sobA� skrA?vA? a�zjena�? dva kravA?lce (dalA?A� slovnA� spojenA� dvou zdA?nlivA� nesouvisejA�cA�ch komodit) a konA?A� vA?A?e zmiA?ovanou a�zA?ajna hola�?.

Cesta na sever III.

Cesta na sever III.

Dialog: (volnA� pA�eloA?en do A?eA?tiny)
Guid: A nynA� nA?s A?ekA? poslednA� peA�ej konA?A�cA� obrovskA?m vA?lcem zvanA?m a�zA?ajna hola�?
Jitrnice: Super
Guid: Kdybychom plavali, tak se prosA�m nedrA?te raftu a plavte na pravou stranu do vracA?ku
Jitrnice: My budeme plavat?
Guid: Nebudeme, ale co kdyby. VA?echno jasnA�? BojA�te se? Jste pA�ipraveni?
Jitrnice: yes, no, OK

ObligA?tnA� a�zhA?A?A?j fA?A?A?jfa�? a raft zaA?A�nA? nabA�rat rychlost. ObjA�A?dA�me prvnA� vA?lec pA�es nA�kolik obrovskA?ch vln. ZatA�m jde vA?echno jak po mA?sle. PA�ed nA?mi se tyA?A� k nebesA?m dalA?A� masa bA�lA� vody.

a�zTo projedeme, bude srandaa�? kA�iA?A� levA? pA�ednA� A?A?st vA?konnA� jednotky. a�zA�l rajt, zA?kaznA�k platA�, zA?kaznA�k porouA?A�a�?. Lehce nasmA�ruju raft a povelem a�zhA?rd fA?rwrda�? dA?vA?m impulz k projetA� balA�ku vody, mA�rnA� se velikostA� podobajA�cA�mu autobusu kamarA?da ZajA�ce.

To co se udA?lo potA� by mohl velice pA�knA� vyjA?dA�it krA?tkA? telegram – Rychlost velka, STOP. Uplne k nicemu, STOP. Srotovacka jako pes, STOP.Sezvejkany jak Hubba Bubba, STOP. Ritime se do Ciny, STOP. Bude sranda, STOP.

LevA? pA�ednA� A?A?st vA?konnA� jednotky si jiA? nemyslA�, A?e to je takovA? sranda, ale poA�A?d se usmA�vA? a spoA�A?danA� se, spolu s ostatnA�mi drA?A� raftu a A?ekA? co bude dA?l.

a�zNic se nedA�je, jen se nejspA�A? podA�vA?te do A?A�nya�? A�ekne gajd a mocnA� se odrazA� od raftu se smA�lA?m plA?nem a�zA?ajna hola�? obeplavat a pod nA� poskytnout A?A?innA�jA?A� zA?chranu. PlA?n smA�lA?, leA? naprosto stupidnA�.

Cesta na sever III.

Cesta na sever III.

A tak zatA�mco a�zgajda�? plave jak o A?ivot, ostatnA� ze bA�ehu i z vody pobavenA� sledujA� skupinku jitrnic poskakujA�cA�ch v olbA�A�mA�m vA?lci, zoufale se drA?A�cA� obvodovA�ho lana raftu. Do A?A�ny se jim evidentnA� nechce. A�kodolibA? fotografka, normA?lnA� lA�nA? jak cukrA?A�A?v pes, maA?kA? zbA�sile spouA?A? a evidentnA� si to uA?A�vA?. A do toho vA?eho a�zgajda�? stA?le plave jako o A?ivot. :-)

Cesta na sever III.

Cesta na sever III.

No, nebudu to prodluA?ovat.. PlA?n se nakonec podaA�ilo uskuteA?nit, ikdyA? s A?asovA?m skluzem ponA�kud vA�tA?A�m neA? bylo pA�edpoklA?dA?no. Raft je otoA?en zpA�t, vA?echny pohonnA� jednotky vA?etnA� levA� pA�ednA�, kterA? uA? se ani neusmA�vA?, naloA?eny a jede se dA?l. Pravda, bez dvou ztracenA?ch pA?del a s kyslA�kovA?m dluhem snad vA?ech A?lenA? posA?dky, to nenA� to pravA�, ale alespoA? je to opravdu a�zextremea�? rafting.

Ano pA�A?telA�, je to tak. I a�zgajda�? je jen A?lovA�k dA�lajA�cA� chyby. NaA?tA�stA� pro tentokrA?t je chyba vykoupena pouze lehkA?m rA?pA?nA�m z A�ad spolupracovnA�kA? a balA�kem 30ti piv.

A tak, zatA�m co jA? sepisuju tento pA�A�bA�h pro pobavenA� lidA� znA?mA?ch i neznA?mA?ch, moji kamarA?di rafA?A?ci do sebe jak o A?ivot lA?mou litry zlatavA�ho moku z mA� spA�A?e. Snad mi taky jedno dajA� ;-)

VA�c fotek najdete tu.

Foto: Jacquie


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , , ,