Ve videu vA?s A?ekA? kromA� pA?dlovA?nA� na Fox River takA� nA?vA?tA�va Pancake rocks a uhelnA�ho dolu Denniston.

NovA? ZA�land oA?ima kajakA?A�A? 7. – Westcoast, Hokitika a Fox river - movie (6min 37s) Made by H2Omaniaks production
(kamera: Rodeista, BA�eh, Humpa; stA�ih: Rodeista, namluvenA? komentA?A�: Humpa)

A?trnA?ct dnA� po naA?em pA?dlovA?nA� na Fox river, z denA�A?ku kamarA?dky MarkA�ty (my touto dobou jsme na cestA� do Hokitiky z vA?chodnA�ho pobA�eA?A�..)

RA?no vstA?vaA?ka v 8, jedeme na pumpu vyA?istit si zuby a zjistit do info centra, jak to vypadA? s naA?A�m zarezervovanA?m vrtulnA�kem v tomhle poA?asA� a�zA?e bys psa nevyhnala�?. SdA�lujA� nA?m, A?e odlet byl odloA?en na 12hod. Je nA�co pA�ed 9, dA?vA?me teda vydatnou snA�dani a zamA�A�A�me k jezeru Matheson.

Je to krA?snA? jezero, kolem kterA�ho jsou hory s ledovci Fox a Franz Josef a nA?dhernA� se v jezeA�e odrA?A?A� jako v zrcadle. DA?vA?me prochajdu, fotA�me, pA�estalo prA?et a vysvitlo slunA�A?ko. Ale nad naA?A�m ledovcem se poA�A?d jeA?tA� vznA?A?ej mraky. UvidA�me.. ve 12 nA?m v centru sdA�lujA�, aA? jeA?tA� poA?kA?me do 3 nebo v pA?l 4 je nA?hradnA� program 3-4hodinova tA?ra na ledovec ze zdola.TotiA? vA?let vrtulnA�kem zahrnuje let, vA?klop na ledovci a nA�kolikahodinovou prochajdu po ledovci s prA?vodcem. JenA?e.. uA? mA?me domluvenej spich s klukama vodA?kama v Hokitice, coA? je na 4hoA?ky jA�zdy odsud. UsmlouvA?me nakonec kancelA?A� na individualnA� tA?ru, fasujeme preciznA�ho prA?vodce a v 1 vyrA?A?A�me jeA?tA� s jednA�m klukem smA�r ledovec Fox.

PrA?vodce nA?m navlA�knul speciA?lnA� koA?enA? boty, rozdal rukavice, maA?ky a vyprA?vA� a vyprA?vA�. O kamenech, o stA?A�A� ledovce, o modrA?ch jezA�rkA?ch, proA? jsou modrA? a hlubokA? 4 metry, o pohybu a sloA?enA� ledovce, o deA?tnA�m pralese kolem, o teplotA� a klimatickA?ch zmA�nA?ch.. no, hltA?me jeho kaA?dA? slovo a uA?A�vA?me si, A?e jdeme jen 3 a on.

NormA?lnA� je skupina o 15ti lidech a A?lovA�k si to podle mA� tak neuA?ije. NA?A? prA?vodce proA?il celA? A?ivot na horA?ch a dA�lA? 36let u zA?chrannA? horskA? sluA?by. VyprA?vA� i o nerozvA?A?nostech, co jsou lidi schopnA? vymyslet, o smrtelnA?ch A?razech.. mA�jA�me ledovcovou jeskyni, ze kterA? se valA� ledovcovA? A�eka, pozorujeme ledovA? A?tvary, led je pohybem porA?znu pokroucenej a popraskanej, prochazA�me se po ledovci, je to fakt supr zA?A?itek.Po tA�ech hoA?kA?ch sestupujeme dolA? a brodA�me se A�ekou. Jak si tak jdeme, slyA?A�m takovA? divnA? rA?ny a praskA?nA�, pA�emA?A?lA�m co to tak mA?A?e bA?t. Asi A?e ledovec pracuje, jen je mi divnA?, A?e cestou tam jsem to neslyA?ela. Najednou se prA?vodce otA?A?A�, vytA�eA?tA�nA? oA?i a A�A�kA? a�zkoukej, koukej!!a�? JeA?tA� vezme Zdenku za rameno a otA?A?A� jA� taky.. vA?ichni zA�rA?me smA�rem k ledovcovA? jeskyni.

Z jejA�ho stropu padajA� neuvA�A�itelnA� ohromnA? kusy ledu. Je jich A?A�m dA?l vA�c, aA? najednou padA? celej strop, za nim se A�A�tA� i kus ledovcovA?ho jazyku. A?eka, co vytejkala ven, mizA� a je ticho.. lidi, co byli v okolA� jeskynA�, jdou blA�A? zkoumat kry a fotit se. PrA?vodce nA?m jen ukA?A?e na kopec opodA?l se slovy a�zVylezete na nA�j, za chvilku se tudy povalA� A�eka!..a�? a jde rychle upozornit lidi aA? zdrhajA� pryA?. JenA?e jsme fakt straA?nA� daleko. jen tak si pA�emA?A?lA�m, jestli nA?hodou nemA?m jA�t s nim a pA�A�padnA� resuscitovat mrtvoly..

BezmocnA� koukA?me, jak lidi skA?A?ou po A?utrech poA�A?d blA�A?, najednou jedni zaA?nou utA�kat, docvakne to i ostatnA�m a uA? prchaj. PA�es ledovou hrA?z se pA�evalA� voda a uA? to jede. Masa se valA�, vlA?A?A� kusance ledu, je to hukot. Lidi docela rychle zdrhaj, nA?A? prA?vodce je naviguje taky na protA�jA?A� kopec. PA?r postaviA?ek nesmyslnA� stojA� a fotA� s vodou po kolena. TajA� se nA?m hrA?zou dech, jestli je to smete nebo ne.

NechA?pu, ale nakonec se fakt nikomu nic nestalo.. A?ekA?me na prA?vodce aA? se k nA?m vrA?tA�, pozorujeme ten A?ivel a klepou se nA?m z toho nohy. VA?echno je v pohodA�, nikdo nemluvA�. V kancelA?A�i vracA�me vybavenA�, dA�kujeme a mlA?ky si to kmasA�me smA�r Hokitika, s plA?nem dA?t si po dojezdu poA�A?dnA?ho panA?ka. DorA?A?A�me v 9 veA?er, A?ekaj na nA?s kluci a plnej talA�A� bramborA?kA?. MA�AM!!! DA?vA?me sprchu, otvA�rA?me whisku, dlabem bramborA?ky a vyprA?vA�me a smA�jem se aA? do 4 do rA?na..!! =o) a��MarkA�tA� patA�A� naA?e velkA� dA�ky, za svolenA� pouA?A�t jejA� text. A co se to tam vlastnA� stalo? Jak se jeskynA� zaA?ala A�A�tit, pA�ehradila tA�m A�eku. A kdyA? se jeskynA� naplnila, voda pA�etekla, hrA?z praskla a vA?echno se vyvalilo vena�� Jsem rA?d, A?e jsme tam pA?dlovali A?trnA?ct dnA� pA�ed tA�m a ne aA? teA? s holkamaa��

(Fox river je kajakA?A�i bA�A?nA� jeA?dA�nA? terA�n, zapsanA? i ve vodA?ckA?ch prA?vodcA�ch a kilometrA?A?A�ch)

Text: denA�A?ek MarkA�ta, zbytek H2Omaniaks
Foto: H2Omaniaks

A prosba na zA?vA�r – pokud mA?te nA�kdo nA�jakou kapelu (v podstatA� jakA?koli styl) pA�A�padnA� nA�koho znA?mA�ho v nA�jakA� hudebnA� skupinA�, byli bychom rA?di za moA?nost poslechnout si ukA?zku tvorby a pA�A�padnA� hudbu pouA?A�vat k naA?im videA�m. Zato mA?A?eme nabA�dnout prostor v rubrice a�?podporujemea�?, prezentovA?nA� akcA� a koncertA? a samozA�ejmA� prezentovA?nA� pouA?itA� hudby vA?dy v danA�m videu. Tak jako tam nynA� mA?A?ete vidA�t Flattus a JET8.


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také