TiskovA? zprA?va ke staA?enA� zde.

JeA?tA� v minulA� zprA?vA� jsem psal o raftovA?nA� na Shotoveru. My si ten klasickA? A?sek dali takA�, i kdyA? bohuA?el za nA�zkA� vody. Toto je peA�ej pod vA?jezdem z tunelu, kterA? je na konci a kterA? tu vykopali dA�A�ve zlatokopovA�. BA�ehovi bohovA� pA?del oplatili narA?A?ky nato, jak se Profiplasty lA?mou a zlA?mali mu zde list jeho GaluA?ky (co vA?m mA?m povA�dat, udA�lalo mi to radost.. ;-) )


Popsanou cestu zkouknA�te v TZ, tady opA�t pouze aktuA?lnA� popisky u fotek.A� KaA?dopA?dnA� po Shotoveru nA?s A?ekal rozluA?kovA? a narozeninovA? veA?A�rek u MedvA�da a KristA?ny. Dorazili jejich kamarA?di vodA?ci, spolupracovnA�c a dalA?A�, kterA� za pobyt na ZA�landA� potkali a musim A�A�ct, A?eA� to bylo celkem zajA�mavA?. Kolem pA?lnoci jsme se taxibusem pA�esunuli do mA�sta a tam veA?A�rek pokraA?oval aA? doa�� Asi tak nA�jak.

DruhA? den po veA?A�rku jsme A?li koneA?nA� taky pA?dlovat na Kawarau. AkorA?t A?e pA�es tA?den bylo hezky a kdyA? jsmeA� se k tomu koneA?nA� dostali,A� tak lilo. Stoupla z pA�edeA?lA?ch 160 kubA�kA? na 200. Jeli jsme s Kajmanem a A?urem A?sek Citroen. Je to trochu jinA? voda, neA? jsme zvyklA?, velkej prA?tok, velkA? vlny, prostA� a�?big watera�?. A?uro s Kajmanem to dA?vali kaA?dA? den po prA?ci,akorA?t si k tomu obA?as A?oupli jeA?tA� povA�stnA? jeA?tA� o stupeA? tA�A?A?A� Nevis Bluf a peA�ej Retrospect. NA?m na prvnA� seznA?menA� staA?il Citroen :-) KaA?dopA?dnA� tady jsme mA�li jen kameru a stejnA� bylo blbA? svA�tlo.

A tady uA? jsme u Milfordu, na treku k a�?Lake Mariana�?.


A jedinA? lehce pA�A�stupnA? fjord Milfor Sound. Dali jsme po nA�m rannA� vyhlA�dkovou plavbu. S trochou nadsA?zky mA� ze samotnA� plavby zaujala nejvA�c snA�danA� v cenA�, protoA?e po norskA?ch fjordech (fotek z Norska najdete spousty zde pod zprA?vami ze ZA�landu) je to spA�A? nuda. Ale samozA�ejmA� je to krA?snA?, akorA?t jsem prostA� Norskem co se tA?kA? fjrodA? trochu rozmazlenej. Dokonce i poA?asA� je tady v tA� A?A?sti podobnA?, prA?A� tu 183 dnA� v roce. My si na slunce taky museli poA?kat.


Cestou zpA�t z vyhlA�dkovA� plavby jsme se jeA?tA�z zastavili v podvodnA� observatoA�i a�?Milford Deepa�?, kde jsme byli 10m podA� hladinou a mohli jsme pozorovat pestrA? podvodnA� A?ivot.


JeA?tA� jeden pohled na fjord Milford Sound, vlevo ta hora je Mitre Peak, takovA? ZA�landskA? Matterhorn.


A cestou z pA�A�stavu BA�eh ulovil objektivem foA?A?ku prvnA�ho tuA?A?A?ka. AkorA?t byl takovej trochu opelichanej.


HistorickA? most nedaleko jednoho naA?eho kempovacA�ho mA�sta.


VA?ude pA�A�tomnA� ovce,A� A?A�m vA�c na jih, tA�m vA�c ovcA�. TisA�cea��


A hurA? do volnA� pA�A�stupnA� jeskynA� Clifden cave. Pro Evropana celkem nezvyk. A?A?dnA� placenA� prohlA�dky, jen upozornA�nA�, A?e je nutnost A?elovka a dostatek nA?hradnA�ch bateriA�, A?e tam mA?A?e bA?t chladno a A?e doporuA?ujA� helmu a pevnou obuv.


V podzemA� jsme strA?vili nA�co pA�es hodino,celA? zpA�A�stupnA�nA? jeskynnA� komplex mA? necelA�ho pA?lkilometru. MA�stama lezete poA� A?tyA�ech a protahujete se s vydechlA?m bA�ichem A?zkA?mi mA�styA� a mA�stama vklidu ve stoje obdivujete krA?pnA�ky a velikA� prostory. A to vA?e pouze nasvA�cenA� A?elovkama nebo pA�A�padnA� bleskem foA?A?ku. JedinA�, co slouA?A� jako vodA�tko pro nA?vA?tA�vnA�ky jsou odrazky se A?ipkama.


A kdyA? zhasnete, pravdA�podobnA� uvidA�te Glove Worms, svA�tivA� A?ervy. SvA�tA� modA�e (foto v pravo, doA?ervena je protoA?e jsme dlouhou expozici foA?A?ku lehce pA�isvA�tili A?ervenA?m svA�tlem A?elovky, kaA?dopA?dnA� modrA� teA?ky nenA� A?um, ale Glove worms) a trochu mi pA�ipomA�nali svA�tluA?ky. AkorA?t A?e G.W. nelA�tajA�, chystajA� jakA�si sA�tA� (foto vlevo), na kterA� chytajA� hmyz a ten jedA�.


Cestou vA?s napadajA� rA?znA� vA�ci, tA�eba A?e bez A?elovek byste byli asi dostA� v hA?ji. ProtoA?e kromA� odrazkama znaA?enA� cesty je tu pA?r odboA?ek, doA� kterA?ch majA� lA�zt pouze jeskyA?A?A�i s horolezeckA?m vybavenA�ma��napA�A�klad praskliny, na jejichA? dno nA?m A?elovky nedosvA�tily, akorA?t bylo dole slyA?et huA?enA� vodya��


Ale zpA�t na povrch, tam je tA�ch nA?dher taky kupa.


MajA?k, u kterA�ho jsme potkali dva naprosto lA�nA� Sea Liony (A?esky lvouny). JeA?tA� jeden A?ernobA�lej pohled na svA�t.


A to jsou oni, sem tam mA?vli ploutvA�, jinak jsme je absolutnA� nezajA�mali.


A to uA? jsme na plA?A?i Curio Bay, kousek od mA�sta Waikawa. PA�esnA� tyhle tuA?A?A?ci si tam nemotornA� A?apkali z vody na souA? a ze souA?e do vody. TroA?ku jsem mA�l problA�m udrA?et kameru v klidu, protoA?e pA�i pohledu na nA� nejde se nesmA?t.


Hned za zatA?A?kou od plA?A?e s tuA?A?A?ky byl parA?dnA� kemp. KromA� toho, A?e u recepce se tam vA?lel dalA?A� neskuteA?nA� lA�nej lvoun Phil, slibovali tam moA?nost vidA�t delfA�ny. KoneA?nA�! ChvA�li jsme stA?li na vyhlA�dce a opravdu se v moA�i semtam nA�jakA? ploutviA?ka mihla.


Ale dalA?A� den jsme vzali kajaky a zaA?ili jsme nA�co tA�A?ko popsatelnA�ho. Plavali tA�snA� kolem nA?s, mohli bychom je i pohladit. SlyA?eli jsme jak dA?chajA�, koukali na nA?s a my na nA�. VA?dy plavali po dvojicA�ch, ale v jednu chvA�li jsem jich kolem sebe napoA?A�tal 8. No a jak se postupnA� zvA�tA?ovaly vlny, delfA�ni zaA?ali blbnout na vlnA?ch a vozit se na nich. Tak jsme se k nim pA�idali. I kdyA? teda voda nebyla rozhodnA� nejteplejA?A�.


A na zA?vA�r jeA?tA� jedna A?ernobA�lA? fotka vodopA?dA? Purakanui.


Tak zase ahoj pA�A�A?tA� v civilizaci a na internetovA�m signA?lu!

Foto: VA?icA� ze ZA�landskA�ho tA?mu


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také