Jsme v Motuece, v sadu Iena Palmera a v otA�A�skanA�m Subaru pA�ijA�A?dA� tA?pek, kterA? je legenda mezi mA�stnA�mi pickery – jeho rekord 12 BINA? (cca 6 tun jablek za den) je opravdu nA�co. Z auta vylA�zA? kluk standardnA�ho vzhledu a vzrA?stu a kromA� lehce znavenA� tvA?A�e nic nenasvA�dA?uje tomu, A?e se vracA� z vA?pravy na vrchol nejtA�A?A?A� hory NovA�ho ZA�landu, hory, kterA? mA? na svA�domA� nA�kolik desA�tek lidskA?ch A?ivotA?. MA�ra Havrda a LukA?A? Nechuta se prA?vA� vrA?tili z vA?stupu na Mt Cook.

Po pA?r dnech odpoA?inku jsem se MA�ry zeptal, jestli by mi o jejich a�zvA?letua�? nA�co mA?lo neA�ekl. A jelikoA? souhlasil, tak pozornA� A?tA�te.

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


(fotky jdou zvA�tA?it a vA�tA?ina za to rozhodnA� stojA�, nA�jak jsem nedokA?zal udA�lat uA?A?A� vA?bA�r) GrA?zl: Ahoj MA�ro, tak jdeme na to? MA�ra: No.. KdyA? to musA� bA?t, tak teda jo :-) GrA?zl: Well, tak mi nejdA�A�v prozraA?, co tA� vedlo k tomu vylA�zt na horu, kterA� se A�A�kA? taky ZabijA?k v dobA�, kterA? uA? nenA� A?plnA� ideA?lnA�? MA�ra: ProstA� jsem mA�l volno a cestu kolem :-) PopravdA� A�eA?eno to nebylo moc rozumnA?. Co jA? vA�m, tak v tomhle obdobA� jeA?tA� nikdo GT nelezl.

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


GrA?zl: ProzradA�A?, jak dlouho jste A?li a lezli, popsal by jsi jiA?tA�nA� a�zzespodua�? a s kA?m si A?el. Ten kdo nenA� lezeckA? laik jako jA?, urA?itA� ocenA�, kdyA? A�ekneA? jakA?m stylem jste lezli a s jakou vA?bavou? MA�ra: Dohromady to dalo 6 dnA� – hlavnA� pA�elez vrcholA? trval 18h. S jakou vA?bavou? Klasika – cepA�ny, maA?ky, lano, A?rouby, smyA?ky, vA?bornej parA?A?ka��no a chuA? a dobrA? nA?lada!

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


GrA?zl: VA�m, A?e je nA�kolik a�zcesta�?, kterA?mi se dA? dobA?t vrchol. Jakou jste zvolili vy? MA�ra: Tu nejkrA?snA�jA?A�! Grand Traverse (GT) – Hooker Glacier, vA?echny tA�i vrcholy, Tasman Glacier.

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


GrA?zl: UrA?itA� to nenA� lehkA? hora ani v ideA?lnA�m poA?asA�, natoA? pak v tuto dobu. MA?A? nA�jakA� zkuA?enosti z podobnA?ch akcA�, dA�ky kterA?m sis vA�A�il, A?e a�zto dA?A?a�?? :-) MA�ra: JA? se tam A?el jenom podA�vat ;-)

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


GrA?zl: MA? tato hora nA�jakA� specifikum, kterA?m se liA?A� od ostatnA�ch? MA�ra: NestabilnA� poA?asA� a velmi nestabilnA� skA?ly – stA?le nA�co padA? a nikdy si nemA?A?eA? bA?t jistA? tA�m, na A?em stojA�A? a nebo A?eho se drA?A�A?. Spolulezci na sebe stA?le nA�co shazujA� – velmi A?astA? smrt na Mt Cooku. No a snA�hovA� lavinya�� S tA�ma celkem poA?A�tA?A? a vidA�A?, kde to padA?. BohuA?el v tomto obdobA� jsou prA?vA� lavinovA� pole jedinou cestou pA�es trhliny.

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


GrA?zl: MA�li jste cestou nA�jakA� problA�my, zranA�nA�? Co poA?asA�? Podle fotek jste mA�li krA?snA�. MA�ra: Trochu jsme mA�li problA�my s poA?asA�m. Na den, kdy jsme hodlali pA�elA�zt Grand Traverz, hlA?sili do vysA�laA?ky jasno a na hA�ebenech hor vA�tr do 35km/h. UA? rA?no, pA�i lezenA� NW kuloA?rem na Low Peak, jsme vidA�li, jak na celA�m GT leA?A� mrak. To jsme si ale mysleli, A?e se svA�tA?nA�m se to rozpustA�.

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


Na Low Peaku uA? byla hustA? mlha a silnA? vA�tr. ChtA�li jsme se dostat do Middle Peak bivaku ale tam jsme uA? nedoA?li.

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


JelikoA? vA�tr zesA�lil na cca 100km/h, zA?stali jsme schovanA� za kameny mezi Low a Middle Peakem asi 4h. Po tA�chto 4 hodinA?ch, jsem byl tak zmrzlej, A?e jsem necA�til nohu a uA? se mi ani nechtA�lo mluvit. LukA?A? vidA�l, A?e jde do tuhA?ho a zaktivoval lokA?tor.

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


Po dalA?A� hodinA� bouA�e ustalaA� a zaA?ali jsme se domlouvat se zA?chranA?A�i, co a jak. ProtoA?e tam byla stA?le mlha, nemohli pro nA?s pA�iletA�t. Nechali jsme to na dalA?A� den na rA?no – A?e uvidA�me, jestli se dA?m do kupy a jestli pro nA?s budou muset letA�t.

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


ParA?A?k mA� mezi tA�m nalA�val horkA?m A?ajem a masA�roval nohua��hodnA� mi pomohl. RA?no ve dvA� jsem se probudil a zjistil, A?e cA�tA�m nohua��takA?e zA?chrana nebyla potA�eba. Jen nA?s A?ekalo rozhodnutA�, jakA?m smA�rem se vydA?me – zpA�t a nebo pokraA?ovat v cestA�. JelikoA? jsme oba magoA�i, pokraA?ovali jsmea��


GrA?zl: PA�i pA?dlovA?nA� je super pocit, kdyA? sjedeA? mA�sto a mA?A? klid.. Ale vy jste sice dobyli vrchol, nicmA�nA� vA?s A?ekala jeA?tA� dost nebezpeA?nA? cesta zpA�t do A?dolA�. JakA� byly pocity na vrcholu a potA� kdyA? jste se dostali k mA�stu, kde uA? se dalo oA?ekA?vat, A?e A?A?dnA� nebezpeA?A� nehrozA�? MA�ra: Na vrcholu jsem byl dost nervA?znA� z toho, A?e tam jsme straA?nA� pozdA� a A?e netuA?A�me, co nA?s A?ekA? pA�i sestupu. PoslednA�ch cca 700m GT jsme mA�li naplA?novanA� na dvA�, maximA?lnA� na tA�i hodiny, ale A?li jsme to dA�ky velmi A?patnA�mu ledu a bez vody 8h. PA�i sestupu nA?s A?ekal Linda Glacier, kterA? byl uA? 2 mA�sA�ce a�znelezitelnA? a�?. My jsme ale vA�dA�li, A?e to musA�me dA?t. Na Mt Cooku nenA� mA�sto, kde nehrozA� nebezpeA?A�a�� TakovA� mA�sto je aA? dole ve vesnici.

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


GrA?zl: A povA�z.. KdyA? jste dorazili zpA�t k muzeu sira Edmunda Hillaryho.. Museli jste se cA�tit minimA?lnA� stejnA� super jako kdysi on po svA�m prvovA?stupu. MA�ra: Jo, byli jsme rA?di, A?e je to za nA?mi. AA? dole si zaA?neA? uvA�domovat, jakA� jsi mA�l vlastnA� A?tA�stA�a�� NoA?nA� pA�elA�zA?nA� a pA�eskakovA?nA� trhlin v lavinovA?ch polA�ch, obA?as se propadneA? do pA?l tA�la, balvany co kolem obA?as proletA�lya��. Jo, bylo to hodnA� adrenalinu – to si ale uvA�domA�A? aA? dole, nahoA�e se tomu jen zasmA�jeA?.

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


GrA?zl: PA�edpoklA?dA?m, A?e stejnA� jako on mA?A? teA?ka dalA?A� cA�l – Mt Everest :-) Nebo chystA?A? nA�co jinA�ho? ProzradA�A?? MA�ra: A?iju velmi impulzivnA� – takA?e nikdy nic neplA?nuju. ProstA� to udA�lA?ma��

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


GrA?zl: VA�m, A?e jezdA�A? i automobilovA� zA?vody do vrchu. NebojA� se tvoje holA?ina o tebe? KdyA? zrovna neA�eA?eA? zatA?A?ky kilem tak A?plhA?A? po horA?ch ve 4000 metrech? MA? asi dost pevnA� nervy, co? MA�ra: No vidA�A?, nad tA�m jsem nikdy nepA�emA?A?lela��.


GrA?zl: No, nebudu tA� dA?l trA?pit. KlasickA?, naprosto neoriginA?lnA� otA?zka na zA?vA�r. ChtA�l by si nA�komu podA�kovat? TA�eba babiA?ce za teplA� ponoA?ky, dA�ky kterA?m ti neumrzly palce u nohou? :-)
MA�ra: DA�kuji bohu za stooktanovA? benzA�n a stopky :-D

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


GrA?zl: DA�kuju moc za rozhovor a pA�eju hodnA� dalA?A�ch povedenA?chvA?stupA?. MA�ra: DA�ky.

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobuA?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


Foto: LukA?A? Nechuta


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také