Joyride 2011 - plakA?t

Joyride 2011 - plakA?t

PrvnA� zA�nich bude Jetski Prague Open. VA?bec poprvA� se vA�A?eskA� republice pojede finA?le EvropskA�ho pohA?ru zA?vodu vodnA�ch skA?trA?. NA?vA?tA�vnA�ci JoyRide 2011 tak uvidA� naprostou evropskou A?piA?ku tohoto, vA�A?esku nepA�A�liA? provozovanA�ho, sportu. baclofen online, purchase zithromax. a�zPA�ijede 50 jezdcA? zA�celA� Evropy, vA?etnA� tA�ch opravdu nejlepA?A�ch. Tolik zahraniA?nA�ch jezdcA? vA�A?eskA� repulice nikdy nebylo, bude to nejlepA?A� zA?vod letoA?nA�ho roku,a�? A�A�kA? dvojnA?sobnA? mistr Evropy ve freestyle JetSki VA?clav a�zIcemana�? A?A?A?ek.

DalA?A� novinkou festivalu pak bude Bouldering. Tato lezeckA? disciplA�na proA?A�vA? vA�poslednA�ch letech velkA? rozvoj a tak nebude na JoyRidu chybA�t. PremiA�ru si odbude hned vA�podobA� MistrovstvA� A?eskA� republiky.

StejnA� jako vA�pA�edchozA�ch letech se nA?vA?tA�vnA�ci mohou tA�A?it na bikeovA� disciplA?ny. Je pA�ipraven freestyle BMX contest, na nA�mA? pA�islA�bili A?A?ast napA�A�klad Michael Beran nebo Ondra A�lA�z. OpA�t probA�hne i biketrialovA? zA?vod pod vedenA�m nA�kolikanA?sobnA�ho mistra svA�ta Pepy Dresslera a samozA�ejmA� nebude chybA�t tradiA?nA� vrchol festivalu, kterA?m bA?vA? kaA?doroA?nA� freestyle motocross.

Joyride 2011 - breakdance

Joyride 2011 - breakdance

MilovnA�ky taneA?nA�ch disciplA�n urA?itA� potA�A?A�, A?e se letos opA�t rozroste breakdance battle, na kterA�m se oA?ekA?vA? A?A?ast nA�kolika desA�tek crew zA�celA� Evropy.

CelA? festival pak bude tradiA?nA� zakonA?en koncerty. LetoA?nA� JoyRide vyvrcholA� vystoupenA�m Eddie Stoilow a PSH.

Joyride 2011 koncerty - PSH

Joyride 2011 koncerty - PSH

DalA?A� informace naleznete na www.joyride.cz. Vstupenky jsou jiA? vA�prodeji vA�sA�ti Ticketportal.

Text a foto: poA�adatel


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , , , ,