TraA? je tvoA�ena okruhem dlouhA?m 3,3 km v okolA� harrachovskA� biatlonovA� stA�elnice, kde je takA� start i cA�l. KterA? z dvojic ujede nejvA�c kol, bA�hem zmiA?ovanA?ch 12 hodin, vyhrA?vA?.

Harrachov - VojtA�chovskA? lyA?e 2010: PA�edstartovnA� foto.Nojo, ale ono to neni jen tak krouA?it 12 hodin na stadionu a nepadnout u toho. NaA?tA�stA� bylo moA?no doplA?ovat iontovA� nA?poje bA�hem zA?vodu, pA�A�padnA� si mohl jeden z dvojice, kterA? prA?vA� nebA�A?el, odskoA?it na lehkA� jA�dlo. V prostotu startu a cA�le bylo servisnA� mA�sto. OvA?em kaA?dA? se o svA� lyA?e musel starat sA?m. SluA?by servismana pravidla zA?vodu vA?slovnA� zakazujA�.


V hlavnA�m zA?vodu byly vypsA?ny vedlejA?A� kategorie a to:
Nestor – pro nejlA�pe umA�stA�nou nejstarA?A� dvojici (omezenA� – dvojice musA� mA�t v den zA?voduA� minimA?lnA� 90 let).
TuA?A?A?k – pro nejtA�A?A?A� dvojici (vA?A?enA� po zA?vodA�)
Harmony – cena pro nejlA�pe umA�stA�nA? manA?elskA? pA?r
Junior – cena pro nejlA�pe umA�stA�nou dA�tskou dvojici (dvojice mA?A?e mA�t v den startu dohromady maximA?lnA� 28 let)

Harrachov - VojtA�chovskA? lyA?e 2010: V prA?bA�hu zA?voduZA?vod byl odstartovA?n 9:35h. Jako prvnA� se na traA? vydaly, jak pravA� pravidla, A?eny. Taktiku si kaA?dA? z dvojic zvolila dle svA?ch moA?nostA�, ovA?em A?eny musely absolvovat minimA?lnA� tA�etinu ujetA?ch kol. KaA?dA�mu zA?vodnA�kovy se peA?livA� zapisoval poA?et kol a A?as ujetA�ho kola.

Harrachov - VojtA�chovskA? lyA?e 2010: PeA?livA? zapisovatel


Tento zA?vod je krom neobvyklA� dA�lky takA� unikA?tnA� i tA�m, A?e se nejezdA� o medaile, ale o putovnA� ceny. Ty kaA?dA? rok mA�nA� svA� majitele.

ProtoA?e se jednalo o jubilejnA� 25. roA?nA�k byl pro letoA?ek takA� zaA�azen zvlA?A?tnA� vloA?enA? zA?vod a�?SlA?va A?tvrtstoletA�a�? v kategoriA�ch: SA?lo muA?i a A?eny, dvojice smA�A?enA� a juniorskA�. Na rozdA�l od hlavnA�ho zA?vodu je tento a�?jena�? 4 hodinovA?.

Harrachov - VojtA�chovskA? lyA?e 2010: ChvA?la A?tvrtstoletA� startuje


Po celA? den bylo moA?no na trati potkA?vat zA?vodnA�ky, kteA�A� srdnatA� bojovaly s kaA?dA?m metrem. Letos bylo velkA� umA�nA� nepromazat. Snad na kaA?dA?ch 20 metrech se mA�nily snA�hovA� podmA�nky.

Harrachov - VojtA�chovskA? lyA?e 2010:  Padla tma, konec zA?vodu bude aA? ve 21:35h.


AtmosfA�ra v depu byla veselA? a A?A�m vA�c se blA�A?ila noc, divA?ci i zA?vodnA�ci byli stA?le uvolnA�nA�jA?A�. Aby ne, k dispozici tu byl sud piva a komu uA? lezla zima za nehty mohl si dA?t svaA�A?k.

Harrachov - VojtA�chovskA? lyA?e 2010: V depu vlA?dne dobrA? nA?lada.


S Martinem, se kterA?m jsem jel vloA?enA? zA?vod a�?ChvA?la A?tvrtstoletA�a�? jsme se shodli, A?e nA?m 4 hodiny sA?lo usilovnA�ho bA�A?kovA?nA� docela staA?ilo. BujarA? pozA?vodnA� veA?A�rek ke kaA?dA� obdobnA� akci neodmyslitelnA� patA�A�. Ani zde nechybA�l.

Harrachov - VojtA�chovskA? lyA?e 2010: PA�A�prava na velkA� finA?le.


KdyA? jsme odjA�A?dA�li, hlavnA� organizA?tor zA?vodu Hynek AdA?mek se s nA?mi rozlouA?il slovy: a�?DoufA?m, A?e pA�A�A?tA� rok s vA?ma mA?A?u poA?A�tA?m na dvanA?ctku.a�? OdpovA�A? znA�la: JasnA�!

Harrachov - VojtA�chovskA? lyA?e 2010: ZA?vA�reA?nA? sprint.


KompletnA� vA?sledky zA?vodu naleznete ZDE

VA�ce fotek z 25. roA?nA�ku naleznete ZDE

Foto: BA�eh, Roman HlavA?A?


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také